“Fetva çıkmazı”

25 Ağustos 2019 Pazar

Isırıcı meliklerin kiralık ulemaları “kardeş katli”ne de fetva verir, paranın zimmetine de. “Kara kaplı kitap” da öyle yazıyorsa kim ne diyebilir ki, “Mülk onundur” haşa. Din adına fetva veren birtakım gayb hazinesinin anahtarını elinde tutan(!) esoterik tipler önüne geçtikleri insancıklardan “musalla taşındaki meyyid” gibi olmasını ister de, birileri de buna razı olur.

Tarihte “Gavur padişah” lakabı ile anılanı da var, “zalim” sıfatı ile anılanı da. Hz. Ali’yi ya da İmam-ı Azam’ı kim şehid etti!? Hepsinin de kendine göre “fetva”sı alınmıştı. Birilerinin dizleri gün gelecek “Fetva yokuşu”nda çekmez olacak. Şeytanın “Allah’la aldatarak” dostlarını yönlendirdiği “Fetva çıkmazı”nda yollarını kaybedecekler.

“İlah ve Rab” edinilen “din büyükleri’nin elinde oyuncak olan “din” kalıbına sokulmuş muharref geleneklerle “kitap” bir cinayet aletine dönüştürülebilir.. “Mızraklarının ucuna ayetleri geçiren”, Hz. Ali’nin katli için haşa Kur’an-ı Kerim’den delil getiren müfsitleri hatırlayın.

Ben ısrarla “Siyasetname” okunmasını söylüyorum. “Ahkam-ussultaniye” de denilen “siyaset fıkhı” diyebileceğimiz bu kitaplarda yazanlara da hemen inanmayın. Onlar da “kul yapımı”. Onlar da yanılır. Hatta bir zamanlar muteber olan bu kitapların içindeki vahim hatalar, daha sonra ortaya çıkan gerçekler ışığında ortaya çıktı. Mutlaka okumak, doğrusundan olduğu gibi yanlışından da ders çıkarmak.

Siyaset uğruna ayetlerin manasını çarpıtan, hadis uyduran zihniyet, zulmünü ve ifsadını meşrulaştırmak için fetva mı uydurmayacak.. Zaten Şiiler yolunu bulmuş, bir tehdidinden kurtulmak için değil, kolaysa menfaat temini için de “takıyye”ye başvurabiliyorlar.

Şu helal-haram tartışmasına bakın.. Ya da fetva ile iş yapan siyaset, bürokrasi, STK, işadamlarına bakın. Kanaat önderlerinin zaten fetvaya ihtiyacı yok. F. Gülen haşa Allah’la görüşüyordu, ötekilerin bir kısmı daha mütevazı, 3’ler, 7’ler, 40’larla idare ediyorlar. Kimi Resulullah’la görüşüyor, kimi Muhiddin-i Arabi ile kimi Mehdi ile. Onların fetvaya ihtiyacı yok. Sözleri delil olarak yeter. Onlar bir siyasetçiyi, bürokratı, STK temsilcisi ya da işadamını himayesine almışsa, zaten onlara o yeter. Bizim gibi ölümlü insanlara düşen, “öl deyince ölmek, öldür deyince öldürmek”, “Musalla taşında meyyid gibi olmak”. Yani onları İlah ve Rab edinmek. Yoksa bu adamlar fetva ile “kardeş katli”ne bile cevaz verebilir”. Nizam-ı alem için hem de! Söz konusu olan “Nizam-ı alem” ise gerisi teferruattır! Sonrası için her şey mümkün! Allah korusun.

Resulullah’ın, Hz. Ömer’in sahip olmadığı yetkilere, bilgi ve tasarruflara sahip olduğunu söyleyen ve birilerinin de bu iddialara inandığı bir sürü insan dolaşıyor sokakta. Bu yapıda FETÖ de çıkar DAEŞ de. Kalkancı da çıkar. Şeytan sadece “din”i kullanmıyor. İdeoloji adı ile komünizm, kapitalizm, siyonizm, faşizmin neye malolduğunu biliyoruz. Şeytan siyaseti de, iktisadı da kullanır. En keskin hilesi ise kavmiyetçilikle ilgilidir.

Kibirli, inatçı, zalim, cahil, la yüs’el insanlardan uzak durmak gerek.. Herkesin inancına müdahale eden, yaşam tarzı dayatan herkes bu “cehennem ehli”ndendir. Yani “Cah kavmi”ndendir!

Nizam-ı alem sevdalıları, sahih bir geleneğin temsilcisi olmak için “verese-tül enbiya” olmak zorundadır. Taife giden Peygamber gibi olmalıdır. Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaktan başka bir gayeleri olamaz. Yeryüzünde ilahlık ve Rab’lik taslayanlara karşı dik duranlardır onlar. Nizam-ı alem, adalet, barış, hürriyet temelinde, inananların ittihat, erdemli insanlar ve mazlumların müttefik, başkalarının temel haklarına tecavüzden uzak olan her toplulukla itilaf üzere yaşamak için, tüm insanların mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyetini sağlamak için nefsini adayanların davasıdır. Çünkü onlar Allah’ın istediği şeyi nefislerine vacip kılanlardır.

Gayeye giden her yolu meşru gören egemenlerin önlerindeki engeli kaldırmak üzere hakikati eğip büken ve gerçeği gizleyip, efendilerinin arzusunu gerçekleştirmek için fetva uyduranların vay haline. O fetvaları verenler ve ona uyanlar için cehennem sabırsızlanmaktadır muhakkak. Çünkü sözkonusu olan kul hakkıdır ve bunlar Allah’ın dinini küçük bir menfaat karşılığında tahrif etmeye kalkanlardır ve bunlar yeryüzünün fesadında pay sahibi olanlardır.

Yetkisini halktan almayan, halka hesap vermeyen, Hakk’ın rızası dışında tasarrufta bulunan her kim olursa olsun, onların iradesi dışında, sözleşme hükümleri dışında ona bir hüküm dayatırsa, o İlahlık ve Rablik anlamına gelir. Onun bilgisi ve kabulü dışında kamu malına el uzatmak, yetim malını çalmak anlamına gelir.

Biz, Hz. Ömer’in, gece kandil ışığında çalışırken, selam veren adamın selamını almak için, kamuya ait kandili söndürüp, kendi kandilini yaktığı misali üzerinden kendimizi anlatırdık. Şimdi İslam dünyasındaki kıralların haline bakın. Mekke ve Medine’nin de içinde yer aldığı Suudi hanedanlığının haline bir bakın.. “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” noktasına geldi işler. “Selam verdim rüşvet değildur deyu almadılar” günlerini yaşadı ümmet.

Biz inandığımız gibi yaşamayı bırakınca, yaşadığımız gibi inanmaya başlamak da yetmedi, sanki fetvalarla halimize uygun bir din icad etme noktasına mı geldik yoksa!

Hale münasip bir din! FETÖ nasıl bu toplumda bu kadar kısa zamanda böylesine revaç buldu sanıyorsunuz. Bu “Cemaatçilik” oyununun nereye geldiği ortada malum. DAEŞ nasıl ortaya çıktı?! Yaşar Nuriler, Zekeriya Beyazlar, Kalkancılar, tarihselciler, yeşil feministler, Adnancılar daha düzinelerce “cemaat”(!) nasıl ortaya çıktı sanıyorsunuz! Hani aynı Allah’a, Resulüne, kitaba iman edenler tek bir millet, tek bir ümmet, tek bir cemaatti! Onların işleri aralarında istişare ve şûra ile idi. Müslümanlar kardeş, yani “ihvan”dı! Her tarikat kendi müridleri ile sınırlı bir ihvancılık anlayışına sahip bugün. Kimsenin kimseyle ne istişare ettiği ve ne de şûra yaptığı var. Herkesin bir fetvacısı var. 

Fıkıh 4 halife döneminden sonra tedvin edilmeye başladı. Fetvalar ise, din ve görüş beyan ettikleri konuda ilim sahibi olanların bilirkişi beyanından başka bir şey değildir aslında. “Fakih” kim, “Müctehid” kime denir, diğer içtihadları ya da fetvaları bilmeden kendinize uygun bir görüşten yola çıkarak, kendiniz hakkında bir tasarrufun ötesine geçip, başkaları hakkında kendinize tasarrufta bulunma yetkisi tanıyan fetvaların peşine düşerseniz yeryüzünü fesada vermek ya da yeni Kerbelalar için başka bir bahane aramanıza gerek yok.

Mesela fetva almaktansa, kendinize uygun bir fetvacı bulun, fetva kolay! Selefi, Sufi, Şii birini bulursunuz. Bu alemde çare tükenmez!? Modern ya da gelenek ya da “sefer”i hal, bir çözüm yolu bulurlar. “Cihad” deriz, bir yol bulunur. Cinayete de bir yol bulunur, zimmet’e, gasb’a, yalan’a da yeter ki isteyin ve kılıfını bulun!

Fetva ile nas sakıt olmaz! Nas ile sabit olan bir konuda içtihad olmaz! Fetva ya da içtihad yolculuğu, ilahı rızaya ulaşmak için nas ve risalet’ten kopmadan, geçmişin bilgi birikimine  ve tecrübelerine vakıf olarak, akıl, ilim ve hikmetle hakikati arama yolculuğu olmalıdır. Meşru olan yol bu yoldur.

Cemaati siyasetin malzemesi ya da siyaseti cemaatin objesi haline getirirseniz kendinize de, o ülkeye de, dininize de iyilik etmiş olmazsınız. Dünyanızı da ahiretinizi de kaybedersiniz. Benden söylemesi. Selâm ve dua ile..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Ekrem KayraEkrem Kayra20 gün önce
  İslam'a daha çok kimsesizler inanıyordu . Zalimlerden korunmak vs. için . Peki yaşimdi ?!Kim başkasına zulmetmek istiyorsa Dine sarılıyor .Bu , her yerde aynı . İlk önce alimler işi bozdu .Parayı veren düdüğü çalar .Mesela , Türk- İslam sentezi ... Önce Türk Kürt vs. sonra İslam. Olmaz . Olmuyor işte . Tek İslam dersen , olur . Müslüman vs. olmayana da adil davranırsanı bal gibi olur.O zaman Ümmet demeye yüzün olur . VESSELAM...
 • yörükyörük20 gün önce
  eyysadece Kuran-ı Kerim olsun, tarikat olmasın, mezhep olmasın, ehli sünnet alimleri olmasın,sünnet olmasın diyenlere sözüm. Benim atalarım bu topraklara gelirken mürşidiile geldiler.Mezheplerle ilgili sorunları yoktu ve bugün mezhepler olmasın diyen kendisi sorunludur.S. Abdulhakim Hüseynî (k.s) hazretleri ise şöyle buyurmuştur: “İşin esası, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat itikadını öğrenip, ona göre imanı düzeltmek ve Ehl-i Sünnet âlimlerinin bildirdikleriyle amel etmektir. İmanı Ehl-i Sünnet itikadına göre düzeltmeden tasavvuf yolunda ilerlemek mümkün değildir.‘’
 • Aliaddin ÖZİŞAliaddin ÖZİŞ20 gün önce
  Bu yaşına,bu bulunduğun noktaya yakışmıyor be Dilipak. Vallahi yakışmıyor. Yaşar Nuri ne zaman cemaatçi oldu? Yazında Kur2an ayetlerinden alıntılar yaparak yaptığın,eğeri ile doğru'yukarıştırmak ve " Allah İle Aldatmak" tan başka şey değil. Ve tamamen insanların cahilliğinden istifade ediyorsun. Öyle ki senin islâm içine sokulmuş bir "münafık" olduğun yönündeki düşüncem hemen hemen tamamlanmak üzere. Ne yazık ki Kur'anı anlayarak okumayanların cahilliklerinden istifade ediyorsun. ( Tam NİSA SURESİ119. AYETTE SÖYLENDİĞİ GİBİ- senin kitabını anlamadan okumalarını sağlayacağım-).
 • Ergin YaşarErgin Yaşar20 gün önce
  Yazınız güzel olmasına güzel.Güzel ötesi harika.Tabii her fikrinizekatılmış değiliz.Tekrar,tekrar,tekrar...Hayırlı şeyleri tekrar iyiyse de;Aşırır tekrar bıkkınlık bezginlik verebilir.Bu da tekrar ile arzulanan gayenin tersini zuhur ettirir.Aynı kıssalar ile ayni ibretleri tekrar tekrar anlatmak değerini düşürebilir sayın Dilipak.
 • RebiiRebii20 gün önce
  İnşallah hak gelince batıl zayi olacaktır. Asıl mesele 200 yılı aşkın bir süre islam dini ni halk dan çalma çabası ve buna ortak olan yönetici ve yönetenlerdir. Dinin temeli ve amacı olan sevgi ve adalet hiçe sayılmış,törpülenerek islam inancının içi boşaltılmıştır. Şimdiki yöneticiler bile islami söylemi yaparken icraatleri islama karşı menfaat üzere olmaktadır. İnsanların bedenlerini ele geçiren şeytani cin varlıklarının toplumu sardığı çok az insanın temiz kaldığı zaten zamanın az kaldığının bir işaretidir. Eğer ticareti vesikaya bağlamışsanız bilinki vakit az kamıştır. Tufan öncesi hep böyle olmuş, sünetullahda mizanda bunu çağrıştırıyor.
 • cCccCc21 gün önce
  GERÇEK ALLAH EHLİNE VERİLEN İLİM İLE GÖNÜLLERİ AYDINLATMASI VE BU ZATLARA KARŞI OLAN BAĞLILIK VE TESLİMİYETİNİ AYIRARARAK ÖRNEKLEYEREK ANLAT ARTIK. ÇOK BİLMİŞ OLMAYA BAŞLADIN SEN
 • Ahmet kamilAhmet kamil21 gün önce
  Yazar yine adeti olduğu üzere samanı çok fakat danesi az bir yazı yazmış. Geçmişi karıştırmak müslümanlara zarar verir, yarar vermez.Çünki geçmişin her şeyini tam bilemiyebiliriz. Kaldıki geçmişin hataları bizden sorulmayacak. Bizim işimiz, geçmiş müslümanları hayırla yaad etmektir.Keşke yazar günümüzde hangi fetvacılar hangi hususda yanlış fetva vermişler, sadece onları yazsaydı.Tek doğruyol,ehli sünnetin yoludur. Eğri ise çoktur. Onun içindirki, yüce kitabımızda nur kelimesi müfred, zulmet kelimesi hep cemi olarak gelmiş.وجعل الظلمات والنور ayetinde olduğu gibi.Herbirimizin evine giden vedoğruolan tek adres vardır. Fakat evimize gitmeyen,yani yanlış olan adresler ise çoktur.Müslümanların mühim bir kısmı bu tek yoldan ayrılınca, yollarda hatalarda çoğalacaktır. Hakkın olmadığı yerde batılın binbir türlüsü boy gösterir. Tarlada doğru bir ziraat yapılmazsa, orada binbir türlü yabani otların dikenlerin çıkacağı kesindir. Müslümanlar olarak peygamberimiz as in tek hak yol buyurduğu ehli sünnet in yolundan ayrılmamalı, inanç birliğimizi bozmamalıyız. Geçmiş islam uleması, hususi ile osmanlı ecdadımız, ehli sünnetden zerre kadar taviz vermemişler, taviz verenlere de izin vermemişlerdir.Aksi halde bir kısım müslümanların kalplerinde yabani ve zararlı fikir ve inançların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Hatta bazıları(حفظنا الله( iman hududunun dışında kalabilirler.yazarada,her müslümana da tavsiyemiz, sünniliği, inanç birlğimizi hakim kılmazmız,karşı inançların yanlış olduğunu haykırmamızdır.çünki iman etmek ne kadar önemli ise, doğru olan şekilde iman etmekte o kadar önemlidir.fakat laik devlet tarafından modern ve çağdaş islam anlayışını getirsinler diye kurulan, dini olan her mevzuda sadece akıllarını ölçü alan bu ilahiyatçılar oldukca işimiz çok zor. Fakat inancımız o ki, yüce rabbım dinini ehli küfrün şerrinden koruduğu gibi, onlardan daha zararlı olan ehli bid,ad ında şerrinden koruyacaktır:حسبناالله ونعم الوكيل
 • erkan yıldızerkan yıldız21 gün önce
  Arkadaşlar meseleyi idrak edelim isterseniz. diyoruz ki laik devlet. Ya bu ne demek? La ilahe ile kavgalı bir durumdur bu esasen. Hakikat denen şey de haykırılamaz aslında bu ülkede Laiklik varken. Kişiler diyebilir elbet La ilahe, ancak kurumlar diyemedikçe, reddetmedikçe putları, o zaman boştur bu uğraşlar. Temelsiz, daha doğrusu temeli meşru olmayan, yani Allahın tarafında olmayan bir ülkede çabalıyoruz. bişeylerin değişmesi lazım, orası net. Diğer yandan, Kuran'ı Kerim'i yani vahyi anlamıyorum diyenler! bu sizin nasipsizliğiniz be. çabalamadınız ki. o kadar kolay ki, koy meali yanına, öyle oku, hangi arapça kelime hangi türkçe kelimeye karşılık geliyor, çözmek o kadar kolay ki. Ya insanlar 5-6 bin yıl öncesinin kitabelerinde yazanları çözüyor be. Azıcık zekanızı kullanın.
 • Enver İlhan Enver İlhan 21 gün önce
  Kün fiddünya keenneke garibün Evabiri sebil ve uddenefsekemineshabul kubur Hadisi şerifEyüb sultan camii yanında yazılı
 • RabiaRabia21 gün önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Allah kullarına zulmetmez.ayet meali.elhamdulillah.Sayin Dilipak haklısınız.fakat ıslah edicilerimiz olduğu sürece Allah toplumları helak edici değildir.elhamdulillah.bununda en güzel örneğini görevden alınan b.b olayında gördük.Allah devletimize zeval vermesin.Allah yardımcımız olsun amin.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz
 • Ecdâdımız İslâm'ı, her şeye rağmen bizden daha iyi anlayıp ( medreseler, tekke ve zâviyeler vasıtasıyla) hâlısâne amel ederek yaşardı. Ecdâdımız İslâm'ı, her şeye rağmen bizden daha iyi anlayıp ( medreseler, tekke ve zâviyeler vasıtasıyla) hâlısâne amel ederek yaşardı.21 gün önce
  @Emekl ve Bilal: Eski Türkçe yani Osmânlı Türkçesi ile okuyup yazanlar Kur'ân ı Kerîm'i, elbetteki daha iyi ve dahî doğru okuyup anlarlardı. Ama şunu da ifâde etmek gerekir ki, o zamânlar belki bugünkü kadar malûm sebeblerden bol ve kolay kitâb bulunamıyordu. Ecdâdımız İslâm'ı, her şeye rağmen bizden daha iyi anlayıp ( medreseler, tekke ve zâviyeler vasıtasıyla) hâlısâne amel ederek yaşardı. Bugün bilgiye çok kolay erişebiliyoruz ama netice de ortada: İslâm edeb ve terbiyesi ne kadar veya hiç kaldı mı.?!
 • ChefChef21 gün önce
  Ahir zaman fıkhını/din maskeli müşrikliği/saltanat dinciliğini/Allah ve kutsallar ile aldatmanın deşifresini, ADP de dahil hepimiz Rahmetli YNÖztürk hocamızdan öğrendik Allah gani gani rahmet eylesin. Din davası kamu hakları davasıdır/Zaruratı hamse. İnsanlığın geldiği hukuki birikim Zaruratı Hamseyi ve lazımlarını temin noktasıdır. Fetvalar kamu hakları ile /Zaruratı hamse ile çeliştiği oranda batıl ve gayri İslâmî /gayrı insanidir. Ortaçağ fıkhını/hukukunu taklidin ötesinde teorik ve pratik bir varlık ortaya koyamıyoruz. İcrayı hukuk ve tahakkuku ise müslümanım diyenlerin semtine uğramamış gibi bir manzara arzediyor. Emevi hurafelerinin sünnilik adı altında elan sahih din olarak pazarlanması mevcut dini yapılanmalar eliyle sürdürülüyor. Sahih din anlayışının ihyası yetkin bir ilim ve liyakatlı ilim adamları/ulema gerektiriyor. "El ulemau verasetül enbiya" İlmin ve ilim adamlarının rehberliği yegane rehberlik tir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Beşik şeyhi ve beşik uleması Osmanlıyı batırmıştı. Ülkemizide batırmak üzere.
 • Mehmet.ozMehmet.oz21 gün önce
  12.eylul.2019da.sisli.marriot.otelinde.turk.mormonlarin.yuksek.surasi.toplanacak.arz.ederim
 • Mustafa Varol YükselMustafa Varol Yüksel21 gün önce
  Sayın DilipakHz . Ömer bir halife olarak tabidirki halife yetkisine sahiptir . Peygamber efendimizden nasıl daha fazla bilgiye sahip olabilir ?
 • RumiRumi21 gün önce
  Sayın Emekl, Kur'an Türkçeye tarih boyunca hep çevrildi. Mustafa Kemal Paşa'dan bin sene önce de çevrilmişti, aradaki yüzyıllarda da. Ayrıca Arapça bilen hocalar âyetleri okuma-yazma bilmeyenlere Türkçe sözlü olarak daima izah ederlerdi. Kur'an Arapçasını anlamamaya gelince, onu Arapların da çoğu anlamıyorlar, çünkü bugünün Arapçası artık Kur'an devrindeki Arapça değil. Sadece çok özel eğitimi olup Kur'an Arapçası öğrenenler Kur'an'ı orijinalinden bayağı anlar. Bizde kaç kişi o eğitimi almışsa, Kur'an devrindeki Arapçayı öğrenmişse, Araplarda da anca o kadar kişi almıştır. Kur'an'ı anlayabilmekte bizden pek farkları yok. Gerçi tahsil görenleri okullarda Kur'an Arapçasına yakın bir "Modern Standart Arapça" öğreniyorlar, ama aslında o bile Kur'an Arapçasından epey farklı. Onu tam öğrenseniz bile yine de Kur'an'ı pek anlayamazsınız. Özel olarak Kur'an Arapçası öğrenmeniz lazım. Bizde nüfusun hangi oranı (yüzde 1, binde 1?) Kur'an Arapçası öğreniyorsa, Araplarda da aşağı yukarı anca o kadarı öğrenir ve anca o kadarı Kur'an'ı orijinalinden anlar aynı bizim gibi...
 • Feti GönenFeti Gönen21 gün önce
  Mehmet Bülent Uludağ aşağıda yazmış : "Fetvacı sapıkların adını yazman lazımdı. Korkdukça yazının anlamı kalmıyor."Ben sapık demiyorum, ama hangi fetvaları verdiler ve verdikleri fetvalar doğru mu ?Sayın yazar teorik bir yazı yazmış. Benim gibi, bazı okurlar bu teoriden pek bir şey anlamazlar. Örnek verin. Fetvacının adını yazmasanız da, olayın örneğini verin ve fetva yanlış ise eleştirin ve doğrusunu söyleyin. Bu millet ne çektiyse üstü kapalılıktan ve doğruları bilenlerin, korkularından dolayı doğruları söylememesinden çekti. Lütfen çıkın ortaya ! İnancınız doğrultusunda korkmayın, örnek verin ve eleştirin. Benim gibiler de doğruları öğrensin. Sayın yazardan bunu bekliyorum.
 • HasanHasan21 gün önce
  Abdurrahman hocam; feto ve din uyumsuzluğu hakkında bir yazı yazmanızın da faydalı olacağı düşüncesindeyim
 • EmeklEmekl21 gün önce
  Bilal adlı kardeşim sen sanıyormudunki Osmanlı’da halk kuran okur anlardı eski Türkçe sadece yazı biçimi Arapçaya benzer eski Türkçeyle hiç kimse Arapça ve Farsçayı bilmeden kuran okur ancak anlamazdı bak bugün Ankara’da eski tapu kayıtları var oradaki tapu kayıtlarını okutacak eski Türkçe bilen görevli bulmak zor eski Türkçeyle Arapça aynı dil benzerliği olsa idi Arap memurlarla osmanlı kayıtları kolaylıkla adam aramadan hal olurdu bende 100 yakın dedelerimin eski Türkçe yazılı fotoğrafları var rahmetli anneanneme okutup altlarına Türkçesini yazmıştım anneannem kuran okur sorardım anlıyormusun diye yok oğlum okuruz anlamayız Arapça Farsça bilmek lazım derdi M.Kemal ATATÜRK sayesinde Türkçeye çevrilen kuran mealini okuyupta toplum ne dediğini anladı bu bile onun cennet kapılarının açılmasına vesiledir
 • MisafirMisafir21 gün önce
  Bilal adlı yorumcuyu okuyunca Dilipak gibi birikimli, ender insanlardan birinin okuru böyle mi olur? Diye düşünüp hayıflandım. Adap edep yok da cehalet paçalarından akıyor. Müslümanların felsefi ve kültürel düzeyi yüksek alimlere ihtiyacı var. Böyle pespaye eleştirilere değil. Yazık.
 • Süleyman KöseSüleyman Köse21 gün önce
  "Gassalın elendeki ölü"
 • Tarık GünerselTarık Günersel21 gün önce
  Sağ olun; serinkanlı, eleştirel, düşündürücü bir yazı daha. Kanımca Türkiye etkileri süren Emevi emperyalizmi ile ABD emperyalizminin saldırıları altında. Merak konusu değil mi: İstenseydi Kur'an bütün dillerde indirilemez miydi? Arapça ile yetinilmiş; Araplar anlasın diye. Başka dillerde indirilmediği için de olabildiğince çeviri/meal yapılıyor. Lütfen aşağıda Bilal imzalı hakaret içeren yazı gibi yazılara yer vermeseniz? Kin-nefret söylemleri barış dini olduğu söylenen İslam ile bağdaşıyor mu? Türkçe için bu alfabe gayet uygun; Arap alfabesi temelli yazıdan vazgeçildiği için on milyonlarca kişi memnun, Atatürk'e müteşekkir. En iyi dileklerimle.
 • Levwnt barisLevwnt baris21 gün önce
  Anlasilan o ki sikinti halkta degil onlarin kanaat onderlerinde. Burada yapipmadi gereken basit olarak Kuran i kerim e donmek ve onun isiginda yurumektir. Tabi ki bu zor olandir onlar icin.
 • KadirKadir21 gün önce
  Her insan fetvasını nefsinden arzularından alır olmuş.Dünyası için ahiretini satmak moda olmuş.Kişininde,cemaatlerinde katli bunlara göre caiz olmuş.Daha ne olabilir
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 21 gün önce
  Eşref Bitlis'in uçağı, TÜRKİYE, IRAK ,İRANVESURİYEDış İşleri Bakanlarının Şam'da bir araya gelmelerinden tam yedi gün sonra düşmüştü.Pentagon, ABD-İsrail ikilisinin karşısında olan bu üç ülkeyle Türkiye'nin iş birliğine girme ihtimalinekarşı Ankara'yı uyarıyordu..... O günlerin gazetelerine bir göz atacak olursanız Eşref Bitlis'in neden hedef tahtasına oturtulduğunu çok daha rahat anlayabilirsiniz...... STAR GAZETESİ 17TEMMUZ2019....AZİZÜSTELİNKÖŞEYAZISI.... ORG. EŞREFBİTLİS'İ KİMÖLDÜRDÜ..... HABLEMİTOĞLUNU ,MUMCUYU , DİNK'İ ,GARİH'İ ,FIRATÇAKIROĞLUNU,AYBÜKE ÖĞRETMENİ, NECMETTİN ÖĞRETMENİ,KİMÖLDÜRDÜYSE....ASKERİMİZİNBAŞINAKİMÇUVALGEÇİRDİYSE....ŞİMDİ DETÜRKDEVLETİNİN , TÜRKMİLLETİNİN BAŞINAGEÇİRMEYEGELDİSIRA.....NAH GEÇİRİR.... AMERİKANINİŞİBİTTİ.....SON ÇIRPINIŞLARI..... CEHENNEMİN DİBİNEKADARYOLU VAR.....
 • sancarsancar21 gün önce
  USA;PKKBENİMKARAKUVVETLERİMdiyor ...... BİZEVERMEDİĞİSON MODELSİLAHLARIPKKYAVERİYOR....ON BİNTIRAYAKINSİLAH VEMÜHİMMAT......BUGÜNYİNE 3ŞEHİT,7ASKERYARALI..... AMERİKAPKK' NIN ORTAĞIYSA, ASKERLERİMİZİŞEHİDEDENBU O.....PU ÇOCUKLARININ SAHİBİ AMERİKAYSABİZİMAMERİKAYLANEİŞİMİZVAR ....GÜVENLİ BÖLGEKURACAKMIŞBİZE ....TÜRK TARİHİBÖYLEBİRİHANET ,BÖYLEBİRZAVALLILIKGÖRMEDİ.......
 • MALKOÇMALKOÇ21 gün önce
  ARAŞTIRMAYAGÖRETÜRKİYENİN%3 ü, ÇOKMUTLUimiş....... ONLARIN DA KİMOLDUKLARI BELLİ ...... MİLLETİN ORASINA, BURASINA KOYANLAR.......
 • ZübeyirZübeyir21 gün önce
  Sayın üstad in tüm söylediklerine katılmamak birşeyler bilmemek anlamını taşır. Yorumlarını ve yazdıklarını satır satır okuyan biri olarak kendisi gibi eğer 100 tane yazar olmuş olsaydı belki de ....... böyle olmazdı saygılarımla
 • Mesut Topak Mesut Topak 21 gün önce
  Yine ortaya yazılmış bir yazı.Elestiri odağı olan fetvacılar kim hangi tarikatlar yanlış yapıyor hangi cemaatlar yanlış yolda bunları biliyor ve isimlerini yazmıyor iseniz sizde yanlış yapıyorsunuz ve sizde bu yanlışların devam etmesinden sorumlusunuz.Herkesi zan altında bırakmayın.
 • ErenEren21 gün önce
  Dindar kindar diyen kardeş sen galiba şu türkiye gazetesinin işıkçılar grubuna mensupsun. Önce boğazlarına geçirdikleri milletin parasını versinler,çarptıkları kadar çarptılar yetmez mi. Allah'ı da kandıracağınızı düşünüyorsunuz galiba. oradao siyasi parti de lideri de sizi kurtaramayacak.
 • "3'ler, 7'ler ve 40'lar hurmetine, vurun arslanlarım..!",diye çok duymuşuztur..."3'ler, 7'ler ve 40'lar hurmetine, vurun arslanlarım..!",diye çok duymuşuztur...21 gün önce
  "3'ler, 7'ler ve 40'lar hurmetine, vurun arslanlarım..!",diye çok duymuşuzdur... Şu, büyük günâhlardan "zinâ" yani "nikâhsız kadın-erkek birlikteliği" niçin serbest bırakıldı ve neden hâlâ tekrâr yasaklanmıyor.?!Kadınlar âdetâ "zorla" açılıp sokağa atılıyor ama biz ne yapıyoruz.?! "Tavşan kaç, tazı tut!" mu yoksa.?!
 • İsmail AGARİsmail AGAR21 gün önce
  Emevi biat kültürü devam ettiği sürece bu yanlışlıklar ve seytanın oyunları bitmiyecek ve bizler niye böyle oluyor diye çok ağlayıp sızlanacağız.
 • İsmail AGARİsmail AGAR21 gün önce
  Hz.Muhammedin (S.A.V.) vefatinden sonra,gelişen
 • Seyfeddin Yılmaz Seyfeddin Yılmaz 21 gün önce
  Anlayana, anlamak ve uygulamak isteyenlere; uyarıcı sözler.
 • BilalBilal22 gün önce
  Bence sorun Turkçe dilinde. İlimde bilimde ve edebiyatta dunyanin en kötü ülkelerinden biri seçilip durmamiz gibi yüce İslam'i da anlamiyoruz bu alfabe ile. Tv ye bakiyorum ilahiyet prof lari bile kadin dovulurhayir hayir dovulmez diyorlar. Bir ayet kaç anlama gelebilir ki. Cemaatlere bakiyorum kaç cemaat varsa hepsi de farkli gorusu var. MKemal halki islamdan koparip batinin kölesi yapmak icin bu alfabeyi başimiza bela etti ve geberdi gitti simdi yuzyillarca ugraş dur.
 • BaybarsBaybars22 gün önce
  PKK = USAKARA KUVVETLERİ ..... USA=PKK AİRFORCE......HDP=KCK=BARZANİ = TALABANİ=PYD=SDG= TAK = HPG = PEJAK =.KILIÇDAROĞLUNUNYCHPSİ = PKK , odaeşittir =BÜYÜK İSRAİL.... İLGİLİLERİNE DUYRULUR... KÜRT MUHİPLERİ; ASLINDA İSRAİL MUHİPLERİDİR..... ZALİMESED , ZALİMSADDAM,ZALİMKADDAFİdiye ortalığadüşenler , İSRAİLE SAPANTAŞIBİLEATMADILAR....BAĞIRIP,ÇAĞIRMAKTANBAŞKA.. TİCARET DETAMGAZ...... HİKAYE..... ZATENİKİDAMATİYİ DOST..... BİRİTRUMPINDAMADI,SİYONİSTPİÇ KUSHNER.....!!!!!???
 • DermanDerman22 gün önce
  Degerli kardesim kocasolak mesajini begendim Allah razi olsun.
 • Dîndâr Nesil yerine "Kindâr" nesil mi.?!Dîndâr Nesil yerine "Kindâr" nesil mi.?!22 gün önce
  İlk önce MEB yani Meârif'i düzeltmek gerekir. Bunun için de bir ân evvel 1920'li yılların o engin ve zengîn yüksek İstanbul Türkçesi esâs alınarak bu çok vahim hatâdan âcilen dönülmelidir...İslâm Medreseleri ve tarîkatları; tekke ve zâviyeler de mason dernekleri gibi hemen serbest bırakılmalıdır. Bu da ancak bir "Meclis i Meşâyih" mürâkabesinde mümkündür..! Evet, mesele belli, ama çözüm de belli.!? Şimdi bunun için çelik gibi bir "siyâsî irâde" lâzımdır..! Kolay gele..!
 • ömer ayçiçekömer ayçiçek22 gün önce
  yaşar nuri ne alaka
 • İslâm, en son ve en mükemmel ve dâhî Dîn i İlâhî'dir..! Yol, bellidir; yol yoksa "yolsuzluk" vardır.!?İslâm, en son ve en mükemmel ve dâhî Dîn i İlâhî'dir..! Yol, bellidir; yol yoksa "yolsuzluk" vardır.!?22 gün önce
  İslâm Hukûku'nun temelleri ve gâyeleri bellidir. Bu husûslar da fazlasıyla da tecrübe, bilgi-belge, gelenek-görenek ve dâhî eser mevcûddur. Biz, kendimiz İslâm'a ve Îmân' a uyacağız yoksa onu kerdimize değil..! Yol, bellidir..! Yol yoksa, " yolsuzluk" vardır.!?
 • Malkoç Malkoç 22 gün önce
  İSLAM BİRLEŞTİRİR, TARİKATLAR CEMAATLERBÖLER..... ALLAH' AKULLUK ; İNSANLARIHÜR KILAR,ŞEYH , HAZRET ,SULTAN,PADİŞAH ,REİS ' AĞALARA KULLUKİSEİNSANLARI KÖLE yapar......Daha dün fetoş,ADNAN Oktar sapıklarını gördünüz.... Süleymancısı, menzilcisi, cübbeli cübbesini,BadeciŞeyhleri,ŞEHVETİYE TARİKATI,HZ. Süleymanın kızıVS vs HER KÖŞEBAŞINDA BİRSAPIK.... ÇOCUKLARINIZIKURTARIN....ALLAH,KUR'AN, HZ PEYGAMBER YETMİYORMU, busapıklarınkıçındageziyorsunuz.... HERBİRİ,BİRFETÖ.....
 • Usûl olmadan vusûl olmaz..!Usûl olmadan vusûl olmaz..!22 gün önce
  Muh. Efendim, usûl olmadan vusûl olmaz..! Dîn i Celîl i İslâm geldiği tâzelikte ve mukemiyettedir ama, müslümanlar maalesef değil... Dînî Cemâet'lerin işi "siyâset" olmadığı gibi siyâsîyerin işi de "dîn" değildir..! Sû i misâl, mîsâl teşkîl etmez..! FETÖ ve Adnan Oktar'lar dînî birer Cemâet değildiydikiler diğerlerine "ölçü" olsun..!
 • DermanDerman22 gün önce
  Yorumlara bakinca maksadini asmis konu islami sorguluyorlar biri avrupaya gelmis islami gormus doguya gelmis islami yasayan yokmus senin bildigin durustluk islam Allahin emir ve yasaklari Allahin yasaklarini yasayan cok emrini nuslumandan baska yasayan yok siir gibi anlama biri diyorya bu muslumanmi evet niye dinine hakaret ediyor ornek olda bizde gorelim.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 22 gün önce
  İdlib’de kimler var?Rusya’dan gelen cihatçıçeçenler.... Çin’in Uygur bölgesinden getirilenler.CIA’nın staj için dünyanın diğer bölgelerinden taşıdığı elemanlar.Çoğunluğu Suriyeli olmayan teröristler. ABD AFGANİSTAN ,UYGUR ,TACİK bölgesindentoplayıp , 12- 13yaşındaçocuklarıPEŞAVER DE , FERGANAVADİSİNDE IŞİD Çİ ,EL KAİDECİ , ELNUSRACI,HTŞ Cİ, BOKOHARAMCIyapıp ,operasyonyapacağıbölgelerdekullanıyor.... Bu DAVİTOĞLU , GÜL , BABACAN, BEŞİRATALAY, KAVUNCULAR , KAVAKÇILAR , ARSLANLAR,KILIÇDAROĞLU, İMAM OĞLU, MERALGİLLER, HASAN SEYMENgibiAMERİKANCIcasuslarıdakullanarak..... Aşağılıkşerefsizler..... ÜzeyirGarihinbindebiriolsaydınız.... Doğduğu , büyüdüğü , ekmeğini yiyip suyunuiçtiğivatanınaihanetetmedi..... Hayatıylaödedi..... BaştaFETOŞ, alayınız hain ve casussunuz.... Şerefsizler.... TÜRK MİLLETİHENÜZSONSÖZÜNÜSÖYLEMEDİ.....
 • Mehmet Mehmet 22 gün önce
  Maalesef fetö den ders alınmadı yine devam.Devlet adaletle hükmetse hicbiryerde darbe olmaz,kin olmaz ama nafile.Sen bu yazıyı yazarken ali bey düşman devşirmek yazılar yaziyor
 • DermanDerman22 gün önce
  Benim cevabim hasbi akp karanlik gulu babacanchp hdp sp ip yap bundan tam bir corba olur sen kimile ittifak yaptiginiza bir baksan birde a,gul sessizligi bozdu akitin gundeme yorumlara bir gozat farkinizi a,gulun cumhurbaskani olacakmissenden baska isteyen yok boyle birine oy yok.
 • Cemal özkayaCemal özkaya22 gün önce
  Siyasiler cemaatleri oy deposu olarak görmekten vazgeçsin önce. Bana o yolu açmasınlar. E sende açtılar diye girmek zorundamısın. Yav kardeşim imkanları önüme sererseniz fetvayı bulurum. Derimki seyfi oktay mehmet moğultay nasıl alevileri doldurdular bizde müslümanlar olarak yerimizi alalım derim. Ha hak demeli hukuk demeli ehil demeliyim. Tamamda ne öyke ömer var nede ömerin sahabisi var. Biz buyuz. Umut yokmu var. Oda uzun bir süreç ister. Zananımız kaldımı. Yok kıyamete azkaldı diyenler var. O zaman herkes alemi asgarında cihadı ekberle mükelleftir diyelim.
 • MâlumMâlum22 gün önce
  Bu yazıları Erdoğan da okuyor mu?
 • aykutaykut22 gün önce
  Bugün yazınızı okurken bir kez daha işte budur dedim. bir kez daha hayranlık duydum size. Bir kez daha ümitlerim yeşerdi. Islâm harika ancak iyi müslüman kalmadı diye düşünmeye basladigim son zamanlarımda Rabbim iyi bir müslüman olarak sizi karşıma cikardi(inşallah) Allah im... Dilipak tan razı ol. Dilipak in emsallerini artır. Hakkı söyleyenleri eksik etme ümmettin içinden. Kardeş katlı dahil pekçok konuda kıvıran fetvacilara karşı Hakkı söyleyenlere güç ver. selam ve dua ile
 • Kocasolak'dan hasbi'yeKocasolak'dan hasbi'ye22 gün önce
  Sen karanlıkta o kadar uzun zamandır yaşıyorsun ki, gözlerin karanlıpa alışmış olduğundan, aydınlıktayım sanıyorsun, tamamen fiziki bir olay. Ak partimize doğru bildiklerimizi yazdığımızı görünce, galiba YANLIŞ anladın biz, daha güzele daha iyiye ve DAHA AYDINLIK bir Türkiye'ye ulaşmak için yazıyoruz. Chp ve zihnşyyeti olan MANDACILIK karanlığına geri dönecek değiliz. A.davutoğlu, gül, ve ötmez bülbül(ali babacan) gibi ayrılıkçıların safına gidecek adam yok bizde. Biz namaz düzeninin AYDINLIĞINI cemaat usulunü, tadili erkanını iyi biliriz. Safdan bir kişi ayrılırsa ancak kendi namazını bozar, yeri USULÜNCE doldurulur ve namaz devam eder. İmam yanılırsa sübhanallah çekilir, tekrar yanılsa dahi, selam veresiye imama uyulur, safdan ayrılınmaz. Reisimiz Erbakan hocamız refah partisi selam verip namazı bitirdiği için imam olup YENİ namaza başladı, cemaat de ona uymuştu. Sen biraz camiye git, namaz NASIL kılınıyor öğren, GERÇEKTE aydınlık ne imiş öğrenirsin. Bu halde kalırsan yazık sana.
 • kul hakkıkul hakkı22 gün önce
  t yerine d yazılmasına kadar incelikleri görebilen mütedeyyin kardeşlerim; bu gün ömerler arama safhasına gelmiş bulunuyoruz. bunca zamandır niye bu kadar titiz olmadınız? 'gözünle görmediysen inanma'' yalanına başvurdunuz? ahirette bunun hesabını nasıl vereceğinizi de hesaplamışsınızdır umarım!
 • NURAN DEVRES NURAN DEVRES 22 gün önce
  Kaleminize, yüreğinize sağlık. Ayetten bașkasına asla inanmam. Hadislerin gerçekliğine de. 1400 yıl içinde 400.000 den fazla (yazıyla dörtyüzbin)hadis yazarı çıktığını biliyor muydunuz? Hangisi doğru? Hangi birine inanalım? Bugún gücün, erkin rantın, saltanatın tadını almıș, kendini șeyh olarak yutturmuș, saftirik, cahil müritlerini sömüren sahtekarlara kim dur diyecek? Saf Müslúmanları bunlardan kim kurtaracak? Șeyh denilem adam arkasında 300 Mecedeslik filosuile dolașıyor. Müritleri onu cam arkasından 3-5 saniye görmekle, eteğini, ayağını öpmekle, elindekini 3 kuruș parayı da onun saltanatına vermekle, zenginse malını mülkünü bu herifin kurduğurant saltanatına hibe etmekle nurlanacağını, Allahın rızasını kazanacağını sanıyor. Bu tarikatlar, cemaatler, uyduruk șeyhler, kerameti kendinden menkul gavslar, Kutuplar, bunlara rant sağlayan vakıf ve dernekler yok edilmelidir. Her türlü mali, sosyal ve idari denetimden muaf olarak faaliyet göstermekte ve insanların parasını da, inancını da sömürmektedir. Hz Peygamber bile kendine bir saltanat kurmamıșken nedir bu rezalet?
 • hakikate yolculukhakikate yolculuk22 gün önce
  hoca başka cenahtan olsan ne içtin bugün bu gün mü uyandın ne uyandırdı ömer ismi bu kadar güzelmiş te bizmi bilememişiz? derdim.
 • Şirin AytaçŞirin Aytaç22 gün önce
  Mısırlı alim Muhammed Abduh şöyle söylemiş hem de yüz yıl önce; Batı'ya gittim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu; Doğu'ya döndüm Müslümanları gördüm ama İslam yoktu, demiş. Bugün İslam dünyasının hal-i pür melali budur. Kendini geliştirmeyen, okumayan, araştırmayan, kolaycılığı seçen, kendi iradesini emanet veren, kurnazlığı zeka göstergesi sayan toplumlar asırlar da geçse yerinde saymaya mahkumdur.
 • şenay doğanşenay doğan22 gün önce
  yaşarken veya öldükten sonra istediğim o hakikatin zirvesine çıkarsam ya rab ben senin hazinenden bunlara kavuştum canımı yüce zatının habibinin kitabımın canına kat ve bana zaferininizi bağışla diyeceğim inşallah onu nefsime paya edinmeyeceğim bunun nasıl bir cennet olduğunu bilseydiniz onu arayıp bulmak için her biriniz yollara dökülür onu arardınız allahım hepimize kalp gözü açıklığı ve feraset lutfetsin allaha emanet olun
 • BedriBedri22 gün önce
  Kıymetli hocam yazılarınızı takip ediyorum beyeniyorum eksik bulduğum şirk e batmış tarikatlar la ilgili eleştiri yapmıyorsun bu sorumluluktan kurtulamazsın menzil,cübbeli, süleymancılar slm.
 • HasbiHasbi22 gün önce
  Halk ac ,,,halj issiz ,,akp partisi rejimi karanligi ulkeyi kusatmis durumda ,,belediyeletden baslayan aydinlanma Yuce Turk Ulusu aydinlanma hareketi olarak davutoglunu ,,babacani ve buyuk duayen usta milli kahraman sayin gulu siyaset dunyasinda ve ulke yonetiminde yerlerini almalrini acil bekliyoruz ,,akp parti rejimi uyeleri istifa edip gul baskanliginda kurulacak yeni tamir ve aydinlik huzur yonetimine birakmalari acil oldu , ,,chp iyi saadet ve bu uclu olusum ekonomiyi babacana teslim edetek akp parti rejimi karanlik ve huzursuzlugu gidetmeliler
 • Mehmet Bülent Uludağ Mehmet Bülent Uludağ 22 gün önce
  Fetvacı sapıkların adını yazman lazımdı. Korkdukça yazının anlamı kalmıyor
 • IzmitliIzmitli22 gün önce
  Ferhat kardes elestiricem diye istedigini cehenneme gonderdin bravo sanada.sunlar cehenneme bunlar cenbete gidecek aden cukuru falan,iyiki ogrenmissin..herkes konusmaktan elestirmekten baska bisey bilmiyo ne yapilmasini yazan yok.arti bukadar elestirenler siz kendinizi cennetlik yaptiniz sanirimki boyle emin konusup istediginizin cehennem fetvasini verdiniz bile bravo..
 • KocasolakKocasolak22 gün önce
  Allah ne muradın varsa versin. Tv ekrankarında para dilrnen, sözde yardım vakıf ve cemaatleri var. Bu NASIL YASALDIR ki, kim denetliyor?Kim kontrol ediyor? Ne kadar topladı, ne kadar dağıttı, kim biliyor? Devlet bu tarikat, cemaat, vakıf ve dernekleri para ile ilişkilerini KOPARTMASI şart. Millet eğitilip, makbuzsuz para vermeyecek, kurumlar makbuzların HESABINI verecek, sahte makbuz kullananlar EBEDİ olarak kapatılacak, malları hazineye aktarılacak. Devletimiz, Reisimiz bu konuda ADALETİ ne zaman uygulayacak acaba? Oy kaygısı güdülüyorsa, bilsinler ki, adaleti TAM UYGULARSANIZ oylarınız kat kat artacaktır, o şeyhler de müridler de adaleti KABUL edecektir. Çalışmadan yaşayan, çocupunu özel okullarda okutanlar var, HİÇ BİR kurum sormuyor, bu değirmenin suyu nerden geliyor diye. Biz toplamasak laikçi dernekler topluyor, bahane mi? Hiç bir cemaatin lösemililere, ağaçlandırmaya,kimsesiz çocuklara yönelik faaliyetini görmüyoruz.
 • Mustafa Mustafa 22 gün önce
  Nas (ayet) varken hadis"e bakılmaz. Tarikatların hepsinin bir hadisi Şerif i var...
 • DermanDerman22 gün önce
  Sunu bilmenizi istiyombenim avrupada her cuma gittigim cami bes km oldugu icin vakit namazimi evde kiliyom ve her cuma sohbetini hep para uzerine konusur sanirsinki insan butun ibadetden ziyade yapilan yarfim gun gelir ara saflardan toplanan para madem 6666 ayet de hicmi insan hayatini ilgilendiren konusma yapilmaz eskiden insan hayatini ilgikendiren ne varsa kuranda var deniyor neden bunlara sira gelmiyor.
 • AbdullahAbdullah22 gün önce
  Tam Perinçek mantığıyla yazılmış hem nalına hem mıhınavur bir yazı... Allah cc müslümanların yar ve yardımcısı olsun.
 • DermanDerman22 gün önce
  Ya kardesim iki ayri yorumcu biri meyyit oburu neyyid ,dese ne olur,anlasilmiyormu.iki satir yorum yazsaydin birsey ogrenirdik ,kuran harflerinde oyle benzerlik varki, bazen tuslarda yanlis harf dusuyorbizler harflerin yanlisindan cok bize yapilan yanlislara dusunceni aciklamana tahamul gosterilmiyorsa benim rahatsizligimi nasil anlatirim.bir kiz cocugu annesine soyledigini wc babasina soyleyemiyorsa .biri diyorki baba cocugunu sahipleniyor diyor .elbetde sahiplenecek onun zulbunden o yetistiriyor o uykusuz kaliyorbutun zorluklara govus gerecekpeki devlet nasil sahipleniyor bir cocugu evlatlik veriyorlar yillar sonra evlatlik oldugunu soyluyorlar bu orda kalmiyor gercek anne ve babasini ariyor ve deyna testine tabi tutuluyor tabi kanunlarla insan kendinede sahip cikamiyacak bunlari yazikki haksizliklar artmasin.
 • Hikmet YılmazHikmet Yılmaz22 gün önce
  Yaşar'lar,Zekeriye'ler ve onlarcası geldi geçti Bence bu rantı kimse kıramaz. Papa'da,Başpiskopos'da İmam'da, Dede'de aynı hep rant hep rant. Ömrünüz ve ömrümüz böyle son bulacak.
 • beyhudebeyhude22 gün önce
  "Resulullah’ın, Hz. Ömer’in sahip olmadığı yetkilere, bilgi ve tasarruflara sahip olduğunu söyleyen"Bu cümle yanlış olmuş, Kendi Şeyhinin gibi bir şey olacaktı, yoksa Resulullah Hz. Ömer'den tabii ki üstündür.
 • adem USULadem USUL22 gün önce
  Haklısınız Ancak bir Acizliğim varki insanları Mesheplere tarikatlara böldüğüne Kurandan İmandan Uzaklaştırdığına İnandığım;Camiye Gidiyoruz Hoca Efendi Enson Lütfen Geliyor,Müezzin zaten Yok, 10 Yaşında Çocuk Atleti ile Gelmiş Müezzinlik Yapıyor. İmam efendi Kendi Dünyasında. Caminin yönetimi Çayocağının işleticisinde Hocam Buyurun Cenaze Namazına.
 • AlperAlper22 gün önce
  Tek kaynak,Kuran olmalı.Sorular,Kurandan çıkacak, uydurulmussöylentilerden degil.Ama insanların, Din umurunda falan değil,amaç çıkarları korumak,yada alet etmek.Gördük ki , d unya lideri,tefecilerle iş tutmuş ,hani en iyi müslümanİz?
 • şenay doğanşenay doğan22 gün önce
  islam kendisini çok iyi anlatıyor da insanlar duymamak için kulaklarına ve kalplerine tampon tıkıyor islam arap dini değildir milletlerin en şereflisi araplardır onlar önder seçilmiştir ama arap dini olsaydı arap olur ona yine tabi olurdum ben ona karşı yüreğimi ve kulağımı tamponlamadın hayran oldum ama şu ana kadar haikakatine ulaşamadım şu ana kadar gücüm yetmedi pes eder miyim allahın izni ve yardımıyla asla ölsem mezarda arayışıma devam ederim rabbim bana o gücü bahşederse islamın hakikatinden kastım bir kulun kulluk sınırının son noktasında ulaşabileceği ötesi ilahlık olan noktadaki ilim iman ve feraset allaha emanet olun
 • şenay doğanşenay doğan22 gün önce
  eğer Allahtan sakınırsanızo size bir furkan verir benim rabbim çok güzel eskiden fetvalarla iştigal ederdim ama fetvanın fetva verenin nefsine hizmet ettiğini görünce fetva sayfası kapandı artık fetvaya geri dönmem istikamet furkana ulaşmak bazen allah birileri hakkında bana bilgi veriyor ona rağmen hüküm veremiyorum çünkü o olayda allaha en sevgili olan şeyi kestirecek iman ve ferasete sahip değilim mutlaka kurandan şifa arıyorum kuranda bulduğum bütün ihtimallari topluyorum ya rabbi ben bunları topladım onları sana en sevgili şekilde dizayn et ve sana en sevgili olanı yarat diyorum dua ile savaşıyorum birkaç gün önce allah elime kocaman bir top mermisi bıraktı bunu şurada şu şekilde kullan diyemedim çünkü allaha en sevgili olan kullanım alanını ve şeklini bilecek feraset ve nura sahip değilim onu rabbime bağışlayıp ona havale ettim artık ne yaparsa insanlar gereğinden fazla cesurlar cahil cehaleti olsa gerek allaha emanet olun
 • Ali Haydar EkizAli Haydar Ekiz22 gün önce
  1400 yıldır kendini İslamcılar dan, kendini en iyi müslüman olmaktan koruyamayan bir din, insanlara gel müslüman ol diyecek, hala dünyada yaşayan insanların dinlerinin 4. Sırasında olması sadece Arap dini olarak algılanması sizce kendini anlatamayan din İslam değil mi?
 • FerhatFerhat22 gün önce
  AB kriterleri kapsamında onaylanan Istanbul sözleşmesi gibi fitrata aykırı uygulamalara, cinsiyetler arası eşitlik gibi sapkın projelere ve KADEM gibi kadının fitratına aykırı feminist kurumlara karşı sus pus olan tarikatlar, diyanet işleri ve seyhler ne zamana kadar üç maymunu oynayacaklar. Tabiki bunların değirmenin suyu ülkeyi vesayeti altinda tutan derin gücten geldigi için bunlar dini dosdoğru tutmuyorlar, bilakis dini eğip büküp Liberalizm Merkezli düzenin çıkarları doğrultusunda tebliğ ederek fetvalar veriyorlar. Siz hiç bir diyanet işleri bünyesinde çalışan bir namaz kıldırma memurunun ve yahut tarikatların tağutluk nedir, belʼam nedir ve yahut ehveni şerr uygulaması demokratik seçimler icin ne kadar geçerli olup olmadiğina dahil müminleri bilgilendirdiklerini işittinizmi? Malesef ben hiç işitmedim, bilakis bunlar fonlandıkları Liderlerini ilahlaştiran ve müminleri şirklerine ortak ederek siyonizmin kurguladiğı liberalizm merkezli partilere ve onların liderlerine kulluk edercesine pesinden gitmelerini saglayanlardan ibaretler. Bunlar apaçık sapıklık icindeler, zira İslamı dosdoğru tebliğ etmedikleri için girtlaklarina kadar şirk batağında boğulmaktalar. Andolsun, Allah ın vadi dolduğunda aden çukurundan dumanlar yükseldiği gün gelip çattığında ve rablerinden yüz çevirmenin mümkün olmadığı o din günü çattığında, işte o gün onların inkar ettikleri ve gizledikleri şeyler onları kuşatacaktir. Onlar rablerinden af dileseler dahi onlarin pismanliklari onlara fayda sağlamaz, zira rablerinin huzurunda toplandıkları o gün vad edilendin günüdür ve hiç bir pişmanlik onlara fayda etmeyecektir, zira onlar dini eğip bükerek insanlari yoldan saptıran ve güzel dinimizi bozuk düzenin oyuncağı haline koyan yoldan cikmıslar olarak rabbimizin huzurunda olacaklar. Onlarda liberalizm merkezli sapkın parti Liderlerinin peşinden ebediyen cehenneme sevk edileceklerdir. Ve orda Onlari aci bir azab beklemektedir.
 • Yasar yaYasar ya22 gün önce
  Acaba sayın yazar.Aile ici şiddeti tetikleyen zinayı evli çiftler arasında bile yasal hale getiren sapkınlıgın savunucusu ak parti yi elestirmeyi düşünüyormusunuz..Bu müslümanlar batıyı örnek aldıgı müddetce cinayetler cinnetle asla bitmez adil bir düzenleme yapılmazsa gelecegimiz harap olmaktan kimse kurtaramaz; Haklısınız ... bu işler zor.
 • Sedef ciSedef ci22 gün önce
  Fetva devri geçti hocam talimat devri başladı. "14 yıl önce inen hükümler le amel edilmez. Değiştirin " Talimat dönemi başladı. Maaaaalesef. Pisliklerimize isyanlarimiza fetva bulun değil. HükümleriNefsaniarzu ve yaşantımıza uygun hale getirin. donemi başladı. Kur'an'ın merkezinde Kur'an kaldırılmaya çalışılıyor. 30 lu 40 li yıllarda Kur'an okumak öğrenmek ve öğretmek yasaklanmıştı ve toplatilmisti ya. Allah sonunu hayreylesin bu dünyanın sonunun geldiğine işaret ediyor hani papa islam alemindeki katliamlarına kılıf olarak haşa. " tanrıyı kıyamete zorluyor du"bizde de geldiğimiz nokta. Kıyamet için tek kalan iş Kur'an'ı kaldırmak. el birliği ile ona çalışılıyor.
 • Esin AdıgüzelEsin Adıgüzel22 gün önce
  Meyyid kelimesi yanlış.Doğrusu Meyyit olacaktı yani dal ile değil te ile.Abdurrahman Bey bunu bilir lâkin eskilerin tabiri ile hatayı mürettip olsa gerek.
 • MuSTAFA ŞAHİNERMuSTAFA ŞAHİNER22 gün önce
  Sayın yazar ykarıda yazmış olduğun yazına katılıyorum.Alimler her zaman zalim yöneticileri eleştirmiş.günümüzde yöneticileri eleştiren bir ALLAH ın kulu çıkmıyor. EBUZER GIFAR.İMAM EBU HANİFE. GİBİ SİZİN ANLATTIKLARINIZ SADECE YAZIDA KALIYOR.Devletin itibarında israf olmaz deniyor.MÜSLÜMAN İÇİN İSRAFIN HER TÜRLÜSÜ HARAM OLDUĞUNU BİLİYORDUK. TABİKİ YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ. BUNU DEVLETİ YÖNETENLER SÖYLECİNCE AKLISELİM BİRİ ÇIKIPDA SEN AYET Mİ UYDURUYORSUN DİYEMİYOR.ONUN İÇİN ALLAH,DİN KURAN HİKAYE SİZİN GİBİLER YÜZÜNDEN İSANLAR DİNDEN SOĞUYOR .KURAN HAYATA YANSIMDIĞINDA MÜŞRİKLRİN TABİRİYLE ESKİLERİN MASALLARI OLUYOR.GÜÇTEN YANA DEĞİL HAKTAN YANA OLUN LÜTFEN SAYGILARIMLA.
 • açık görüşaçık görüş22 gün önce
  Diyanet; dine uygun da fetva verebilir, dine uygun olmayanını da; onun asıl incitmemesi gereken merci', zaten bağlı bulunduğu laik atatürk nizamıdır, fetvada onu esas alır ve ona dikkat eder! O nedenle kendi fetvamızı kendimiz veririz; y. nuri gibi diyanet tarafına da, Kur' an ve Sünnet' e de düşman olanlara ise lanet okuruz.
 • TashîhTashîh22 gün önce
  (Meyyid) değil, (Meyyit).

Günün Özeti