Din kültürü, oksitosin ve ahlâk

31 Mart 2019 Pazar

Tamam, içerek öğreneceğiz, subliminal yoldan ezberleyeceğiz, beynimizin back-up’ı alınacak. Şimdi buna bir yenisi daha eklendi: Oksitosin. Ne kadar oksitosin o kadar ahlak. Sıkı durum, BİAT GENİ’ni bulmuş birileri. Kleptomani yani hırsızlık aslında bir hormonal dengesizlik. Yakında “dindarlık hormonu” da bulunur. Alın size yeni bir haber: Kanada’nın McGill Üni’den araştırmacılar yüksek testosteron (erkeklik hormonu) seviyesine sahip erkeklerin daha az dindar olduğunu tesbit etmişler. Adamlar sıkı çalışmış. Şeytan fazla mesai yapıyor olsa gerek şu sıralar!

Buyurun bu çalışma da bizden: Ümit Horozcu 2010’da Tecrübî Araştırmalar Işığında Dindarlık ve Maneviyat ile Ruhsal ve Bedensel Sağlık Arasındaki İlişki, başlıklı bu makalede ülkemizde ve dünyada yapılmış araştırmalar ışığında dindarlık ve maneviyatın ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkilerinin gösterilmesi bir makale yazmış. Aslında dikkatli olarak bizde bu konularda doğru düzgün yeni çalışmalara ihtiyaç var. Meydanı boş bırakmışız. Bu araştırmada dindarlık ve sağlık arasında pozitif bir ilişkinin varlığına dikkat çekilmiş.  Bu çalışmaya göre “dindarlık ve maneviyatın ruh ve beden sağlığını olumlu yönde etkilediği anlaşılmaktadır.” “Ruh sağlığı”nın bir şekilde bedensel sağlıkla ilgili olduğuna vurgu yapılıyor. Burada, bana göre “Ruh sağlığı” tanımı doğru değil. Ruh hasta olmaz. Sözkonusu olan akıl, nefs ya da psikolojik açıdan sağlık durumu olsa gerek!

Sizce kan grubu olarak “AB Grubu” mu, “0” grubu insanlar mı daha dindar! Etçiller mi daha dindar otçullar mı? Mesela daha dindar olmak için bir diyet var mı? Tabii, aşağıda göreceğiniz gibi, bu çalışmalarda “din” dedikleri sadece “İslam” değil. “Ahlak” da bildiğiniz “ahlak” değil aslında. Budizm de bir din, “ineğe” hatta “Şeytana tapma” da bir din!? “Kemalizm” de birileri için o kategoriye girebilir mesela. “Şamanizm” de. Bu durumda “ideolojik” kimselerle ilgili de genler, hormonlar olmalı. Bu hesaba göre burçların da bu işte etkisi olmalı. Bu anlayışın sonucuna göre, elbette gelenek, sosyo politik, sosyo ekonomik, sosyo psikolojik etkiler de olmalı. Hatta futbol takımı ya da siyasi parti tercihi de, gen ve hormonların yönlendirmesi ile şekillenmiş olabilir bu durumda.

Bakalım bu seçimde, hangi genetik grub kazanacak” diye düşünmemiz gerekiyor şimdi, bilimsel olarak. Mediada birileri “Cern”deki deneyimi “Tanrı Parçacığı bulundu” diye vermişti. Şimdi birileri “Bilim adına” “Tanrı geni” diye tanımlıyor “Oksitosin”i. 

Yeryüzü tanrısı” olma iddiasındaki, bize ”İlahlık” taslayan birileri, endüstriyel “gıda normları”, daha doğrusu “Gıda Kodeksi”ni, su’yu yeniden tanımlayarak bizi dindar, seküler yapmak için, tarım-hayvancılık ve gıda sanayiini kullanarak sağlık üzerinden bizi “kendilerine kul yapma” gayretine girebilir. Zaten “Modern eğitim”, bu anlamda toplumlara Rablik dayatmasıdır. “Kültür” ve “spor” dedikleri şey de öyle. “Tarih algısı”, “gelecek tasavvuru”nu da değiştirince her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Media, Müzik, Sinemadan öte siyaset ve STK da kontrollerinde. Tabii sermaye de. Dolayısı ile iş dünyası da kontrollerinde.

Almanya’da Federal Meclis’teki Birlik Partisi başkanı Ralph Brinkhaus, 6 Mart 2019’da “birkaç yıl içinde bir ‘İslam kültürü’ ile yetişmiş CDU Şansölyesi hayal edebiliriz” dedi.. Protestan Haber Ajansında  fikrini anlattı. CDU Grup Başkanı 2030’da Müslüman Şansölye olabileceğini söylüyor. Euro İslam’ın “Hristiyan Kültürü”ne çok yabancı bir tarafı olmayacaktır. FETÖ zaten bu hayalin ürünü idi. “Kültür Mantarı” gibi bir “Kültür Müslümanı” burada sözkonusu olan. “Kültür mantarı” derken “istediğiniz boy, renk, lezzet, mineral ve vitamine sahip, geni ile oynanmış bir mantar yetiştiriciliği”nden söz ediyoruz. “Din kültürü” ya da “Kültür milliyetçiliği” dedikleri işte böyle bir şey. Onun için “Kültürel kimlik”in oluşmasında öncelik dil ve eğitime veriliyor. “Aydınlanma” adına da dünya algısı değiştiriliyor, “Yaratılış”ın yerini “türeyiş”, “varoluş” alıyor. “Spor”la fiziki yapınız formatlanıyor. Bizde okullarda okutulan dersin adı “Din Kültürü ve Ahlak”. “Din” onlar için bir “Kültür”. “Ahlak” ise dinden bağımsız, etik ve moral değerlerden oluşuyor.

Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi Biyokimya Profesörü Dr. Necat Yılmaz, “Mutluluk Hormonu” olarak bilinen Serotonin’in kalp hastalığı bulunan kişilerde normal insanların 2 misli oranda idrar yolu ile atıldığını tesbit etmiş. Peki burada söz edilen “Mutluluk” bizdeki “Saadet”in karşılığı yoksa “Keyif” ve “Haz” ile mi ilgili. Mesela “Çile”yi nereye koyacağız. Serotonin içeren portakal, domates, süt, hindi eti ve çikolata gibi yiyecekleri daha çok tüketerek daha “mesut” olabilir miyiz!

Tabii doğru beslenelim. Serotonin dengesini koruyalım da! Tamam “evlilik, dindarlık, evcil hayvan sahipliği gibi sosyal bağlantı biçimlerinin kalp hastalığı riskini azaltıyordur.” Ama burada “hangi din” sorusunun bir cevabı var mı? Ya da o “hangi evlilik”. Eşcinsel evliliği buna dahil mi mesela. Sakın bu işin sonunda din vijdanlardan sonra bir de, gen ve hormonlara, toplumsal planda mabetlere hapsedilmeye kalkışılmasın da. Karamsarlık tedavisinde def-i mazarrat için Serotonin tedavisi ya da beslenme diyeti neden olmasın. Ama peki bir sonraki adım! Birileri Darwin ve Freud’a rahmet okutmaya hazırlanıyor sanki!

Oksitosinin, vücudumuzun manevi inanışları destekleyen yollardan biri olduğunu belirledik” diyor ABD’deki Duke Üniversitesi’nde bir grub akademisyen hazırladıkları makalede. Ve ekliyorlar,  daha çok seks yapan erkeklerde oksitosin isimli hormonun daha çok salgılanması nedeniyle Tanrı inancı ve maneviyatta bir yükselme görülüyor. Bu hormon, beyindeki hipotolamus bölgesinde salgılanarak manevi duyguları düzenleyen lobun daha işlevsel olmasını sağlıyor.” Bu durum gayrimeşru ilişkileri de kapsıyor mu aceba! Ya da o nasıl bir dini yönelimi ifade ediyor?

Bakın, başka araştırmalar da var. Haber şöyle: “Dindarlara bir de kötü haberim var: Düşük zeka riski. Dindarlık, düşük zeka ile ilişkilendirildi Frontiers in Psychology’de yayınlanan bir araştırmada, dindarlığın, düşük zekâlılıkla ilişkisi tesbit edildi.” Demek ki, aslında dine karşı bir din daha “zeki”lerin dini! Bu “akademik çalışmalar” sonuçta “din” temelli çalışmaların nereden beslenip, hedeflerinin ne olduğunu açıkça göstermiyor mu? Bunlara göre, eşcinseller evlilerden daha mutlu, neşeli, ve başarılı. “Din” bireyi hayallerini ve fantezilerini test etme ve tatmin konusunda engelliyor. Korkutuyor, caydırıyor ve bastırıyor! “Dindar insanların IQ testlerinde neden genelde düşük skorlar elde edildiğini” açıklamak için Belçika’daki Liège University ve Almanya’daki Saarland University’den araştırmacılar, 63.000’den fazla insanı online ortamda; planlama, akıl yürütme, ilişkilendirme, dikkat ve işler bellek ölçümleri yapan 12 bilişsel görev setini içeren 30 dakikalık bir teste tabi tutmuşlar. Ölçeklerde katılımcılar ayrıca dini inançlarını, agnostik ya da ateist olup olmadıklarını da belirtmişler. Ateistler, yaş ve eğitim gibi demografik faktörleri kontrol ettikten sonra bile dindar katılımcılardan daha iyi performans gösterdikleri görülmüş(!). Agnostiklerin ise bütün görevlerde ateistler ile inançlılar arasında bir yerde bulunmuşlar. Ancak, herhangi bir dini inanca sahip katılımcıların, akıl yürütme ve ilişkilendirme yapabilmeyi gerektiren bütün görevlerde çok daha kötü sonuçlar elde ettiği “bilimsel” olarak tesbit edilmiş!? Prof. Rowthorn ayrıca, Dindarlık, Doğurganlık ve Genler“ arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, geliştirmiş olduğu bu model dindarlığa sebeb olan geninin, gen havuzunda çok hızlı bir şekilde artarak dominant duruma geçeceğini, dolayısı ile dindar nüfusun aşırı bir şekilde artacağını gösteriyor. “Dindarlık geni”nin, birçok seküler ve ateistlerde de çekinik olarak bulunabileceğini söylüyor. Bu çalışma “Proceedings of the The Royal Society B” dergisinde yayınlamış. Şimdi merak ettim işte, AK Parti ve CHP’liler aceba hangi burçtan, hangi baskın gene, kan grubuna ve hormonal dengeye sahip! Bakalım bu durum sandığa nasıl yansıyacak! Oxford Üniversitesinden evrim biyoloğu Prof Dawkins, yeryüzünde bulunan yüzlerce dinin, generasyondan generasyona ebeveynler aracılığı ile aktarılan kültürel bir olgu (Mem) olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Dine yönelim genlerin kontrolünde!” Dawkins’e göre, “evrimsel süreç”te, üremeyi belirleyen genler ile inancı belirleyen genler arasında karşılıklı bir etkileşim sözkonsu.  Ve işte altın vuruş! BİAT GENİ! Tarikatçılık ve düşünsel bağımlılık, “Bilinmezliğin oluşturduğu korkunun, genler tarafından üretilen hormonlar ile bastırılarak, beyin biyokimyasının değişmesine ve kişinin biat etmesine sebeb olur“ diyor Dawkins. Astrobiyolog Carl Sagen’da, Tanrının kapısını çalan bilim“ adlı kitabında “BİAT ETME HORMONU”na fantazi bir isim bile bulmuş ve bu hormona, “Theopin” adını koymuş. Theo: Tanrı, Pin: Hormon! FETÖ’cüleri hapishaneden alıp, hastahaneye kaldırıp tedavi edelim madem öyle! Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Akın AkınAkın Akın1 ay önce
  Bir kilo ucuz patates soğan almak için saatlerce bekleyen insanların oluşturduğu sıraya varlık kuyruğu dersen bedelini ödersin er veya geçsosyal olaylar yayaş yavaş gelişir ama önünde durulmaz olur fazla kibir bu gibi laf ebeliği yaptığını sanan kendiyle övünen sivri akıllılara Çevuşesku sonucu getirir
 • Akın AkınAkın Akın1 ay önce
  Kibir yalan hile hırsılık harvurup harman savur ma alay etme herşeyin iyisini kendinin bildiğini sanıp başkasının dediğini dinlememek herkese düşman diyip saldırmak devlet gücünü başkalarını susturmak cezalandırmak için kullanmakhsr vurup harman savur ak şeyh uçmaz mürit uçurur uçtunuz hemde yüksekten
 • NazNaz1 ay önce
  muhteshem, Allah razi olsun, xeberdar oldug.
 • hamidohamido1 ay önce
  Yaşlı düşkün yoksul hasta fakır vs. dua etti elinden geleniyaptı. Lakin parti içindeki ahmak obur hırsızve fetöcü hainlerin gayretihaçlıların da yardımıyla büyük şehirler gaybedilmiştir.
 • hamidohamido1 ay önce
  bir musubet bin nasıhattan daha etkili daha faydalı imiş. Nasıhat dinlemedik bedel inede hazırlayalım..
 • hamidohamido1 ay önce
  Çözemedim insanoğlunun fendını iyiikmi ettin ondan kolla kendi...
 • AslanAslan1 ay önce
  Adaletli olsaydınız darbecilerle alakası olmayan mazlumlari aç birakmasaydiniz bunlar başa gelmezdi sn. Başkanımız demiyor mu kandırıldık diye devlet kana biliyorsa garibanin evladı kandırıldı çok mu dünya fanı geçip gider bazen düz bazen virajli ama ahirette hesap sorarlar orda kimsenin torpili olmayacak ne ektiysek onu alacağız selam ve dua ile
 • Sarı çizmeli bilaleSarı çizmeli bilale1 ay önce
  Bak bilal dün mersedesi olanin bugun Porche si var o yüzden yollar lüks araclarla doldu ama dun arabasi olmayankarin bu gun yine arabasi yokdun minibüsü binecek para bulamayan bu gunde bulamiyor zenginler daha zengin oldu ama halkin genelinde ciddi bi refah artisi yok ülkenin ekonomisi buyudu ama gelir adaletsizligide buyudu alt yapi çalişmalariiyi buna sozum yok kimse seriat getirmesini beklemiyor ama kimsede memnun degil bu adalet sisiteminden adalet sistemi dökülüyor haksizliklar diz boyunuda gecti canin yanarsa anlarsin şeriati getiremiyorsun bari daha da bozma şu 6284 bi oku incele chp kanunu gibi ve bunca itiraza rağmen degismiyorsen halka kizacagina halk bize neden kizgin diye sor kendine parti artik islami bi parti ye degilanavatan partisine benziyor farkindamisin ?
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Kurtuluşu Rasulullah sav min kitabına yeni kuran a ve Rasulullah sav uygulamalarına getirmeyen imanı anlamamıştır.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Rasûlullah sav kızını kurtaramaz , sevdiğine hidayet edemez " ama şeyhler öylemi onlara yani şeyhlere tabi olanları kurtaracak. Kurtuluşu birilerine bağlayan iman etmemiştir.
 • DayıDayı1 ay önce
  Sagcilar bile bile veriyorlar şehirleri . birazda onlar yonetsin artık iyice bunalıma gireceklerdi.
 • NEsrin aksakal NEsrin aksakal 1 ay önce
  Sayın yazar Emin'im çok mutlusun şimdi
 • Rd5kx4uqtyRd5kx4uqty1 ay önce
  .Ben şahsen eroin bagimlisinin bile tibbi yardimsiz tedavi olabilecegine inaniyorum.Tabii istisnai durum...Imana işaret ediyorum.Allahin gücune... Cinsellik konusuna gelince,moralle iman özdeşlestirilir paralel bilinir bazi göruşlece.Depresiflerin cinsel cekinikliginden dürtüsüzlugunden söz edilir.O halde bir çelişki yokmu imanla testesteron arasindaki ters orantida. Ayrica küçukten imana malik birileriden soź edildi.Çocuk 5/6 yaşlarinda manuel tatmini kendi bulmuş hicbir buyugunden emsalinden ogrenmeden.20 li yaslarin uzerinde doktora gitmiş bazi nedenlerden doktor ona Lityum iceren ilac yazmiş,beyin kimyan bozulmuştur diye.Sabeb; Hasta 6/7 kez manuel tatminden söz etmiş gunde.Normali haftada 2/3 tur demiş doktor.Bilime karşi degiliz elbet isabetli bulgular vardir.Ama bazan çok abartiliyor...
 • Hasan Hasan 1 ay önce
  Gıdada ki yolsuzlukları ekleyin dürüstler parmakla sayılır .
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  En iyi İslamiyet Türkiyede!
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Diyanet herkezin cenaze namazını kıldırırsa daha çok kişinin canı yanar. Kayıtlı dolandırıcı bir milyonu aşmış, hırsızların kayıtları belli değil. Dolandırıcı esnafı da ekleyin % kacımız dürüst?
 • RabiaRabia1 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Bütün bunlara rağmen ey peygamber! Hâlâ senden ve mesajından yüz çevirirlerse, şüphe yok ki sana düşen, açıkça bir bildirimdir.Aslında Allah'ın nimetinin pekala farkındalar, ama yine de O'nu tanıyıp doğrulamaya yanaşmıyorlar. Çünkü onların pek çoğu, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ediyorlar.Ama biz, bir gün gelecek ki, her toplumdan bir şahit çıkaracağız. O gün gerçekleri örtbas edenlere, özür dilemeleri için izin verilmeyecek, yaptıkları kötülüklerden vazgeçeceklerine dair verdikleri söz de kabul edilmeyecektir.nahl süresi82-83-84.ayetler.Sayin Dilipak Türkiye de şu anda aciklanabilen kesin olmayan sonuçlara göre demek istiyoruz ki Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve bunun gibi suçlu olupta cezasını çekmeyen insanları önünüze koyuyoruz.Adaleti sağlayın diyoruz.secimlere ve çalışmalara temiz bir siyaset le devam edilmesi ni talep ediyoruz.belki bu şeffaf seçimin yerine e devlet üzerinden evlerimizden seçim yapalım diyoruz. bu seçimler bir sebep değil bir sonuçtur.ve bu gidişatın hız kesmeden acilen durdurulmasını sizin araciliginizla isteriz.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Varislere bırakılan servet ten lenin borclarını ödemezler ise diyanet cenaze namazını kıldırmasın. Avrupada ki gibi şirketler kaldırsın cenazeyi
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Yiyiyorlar ama yapıyorlar da mantığı cürümüstür. Sahte senetle aday oldu ve kazandı . Secmen dediki yemeye alışmış bu kazansın yer ama yapar. Diyanet calanların cenazesinin kıldırdığı müddetçe dolandırıcılık ta zirve yaparİz.
 • RabiaRabia1 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim müslümanlar ancak kardeştir Hucurat süresi 10.ayet.elhamdulillah.sayin Dilipak özür dilerim fakat sapikliktan başka bir şey değil.kabul görülmesi sizlerin elleriylede sağlanıyor olabilir.cumhurbaskanimiz kimbilir iňsanlara Allahın ayetleri ni hatırlatıyor diye istemezukculer var.boyle Allah dostu insanlar var olduğu sürece de kıyamete kadar bu davayı guderiz biz.bunlar daha iyi günlerimiz peygamber efendimiz sav den sonra kıyamet e kadar Allah ayaklarimizi dininde sabit kılsın amin. bu budur.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz.
 • çakır hocaçakır hoca1 ay önce
  Sıla yavrum, reçetemiz tesirini hemen gösterdi heral.bugünkü yorumundan anladım.devam yavrum.sakın heyecana gelip orucunu bozma.Bak gördün herkez dediğim dedik, öttürdüğüm düdük.her sabah felak nas devam.hem sana zara gelmez, hemde sen başkalarına zarar vermessin.çift yönlü yani.Çift deyince aklıma geldi.İnşallah çiftsinizmidir.Öyle merhametlendim yani.eee nasipse olur tabi.herşey nasiple.Hangi parti üstte hangi parti altta bunlar önemli değil.Biz kendimize bakmalıyız yavrum.Asıl önemli olam mutluluk..hadi yaz seçim bitti diye selamı sabahı kesme.Bak ayağımız alıştı bu mübarek köşeye.Netcen uzunu kısayı, herşeyin ortası demi yavrum..hadi öptüm.
 • FerhatFerhat1 ay önce
  Hocam tekrar tekrar böylesine mühim konuları gündeminde taşıdığınız için Allah sizden razı olsun. Dünyamızı ve yurdumuzu sağ ve sol algısı ile yöneten derin masonik güçler iblisin varisliğini kendine görev edinmişler. Zira 17 yüzyılda Fransız ihtilâli ile avrupayi, kızıl devrim ile rusyayi ve Tanzimat döneminde Tanzimat ve inkılaplar ile yurdumuzu kendi vesayeti altına alan iblisin varisleri masonik güçler aynı zamanda yıkılan monarşik sistemlerin sermayelerini kendi eline geçirmişler. Ayni masonik güçler ABD de , AB de, Osmanlı ve günümüzün Türkiyesin de merkez bankalarını kurarak para basma yetkilerini kendi vesayetine almislar. Kısacası dünyamızda sermayeyi elinde bulunduran bu güç, kendi şeytani emelleri için tüm sermayesini infak ederek toplumun inancını, ahlâkını ve şuurunu yok etmeyi hedeflemektedir. Bu şeytani oluşum kendini haşa Tanrı yerine koyarak bütün sermayesini infak ederek dünyamızda bütün ahlaksizca proje ve reformlari uygulamaya koymakta. Kısacası medyayı, basını ve eğitim alanlarını kendi şeytani çıkarları icin finanse ederek feminizmi, eşcinselliği, sapkın aile politikalarını ve her türlü ahaksizligi finanse ederek çekirdek aileyi, kadınlarımızın ve kızlarımızın fıtratını ifsad edmekte. Bu masonik oluşum tanrılarının iblis olduğunu inanmakta vekendi şeytani çıkarları doğrultuda dünyamızda ve yurdumuzda inkılapları ve AB kaynaklı reformları uygulamaya koymakta. Bu doğrultuda İslam ahlakının yerini kendi şeytani değerleri ile doldurmus oldukları Ethik olarak insanlara eğitim ve basın aracılığı ile dikte etmekte. Resulullah efendimizin Hz. Aişe anamiza belirttiği gibi İslam ahlakı Kur'an ahlaki demek. Kur'an ahlaki demektevhid nizami demek. Fakat masonik derin güç şeytani projelerinde bizim bağlı kaldığımız ahlakın yasaklayarak yerini Ethik olarak belirlediği degerlere göre halkları yönlendirerek halkları ifsad etme hedefini gülmekten. Ethik odakli ahlaki algılamada iseeşcinsellik,feminizm, faiz ve zina siradanlastırılarak kabul görmekte. Kısacası ülkemizdeki sağ ve sol partiler yurdumuzu Tanzimat döneminden buyana satanizme inanan kabala Siyonistlerinin iradesi doğrultusunda yönetmekteve toplumu ifsad etme hedefini güdmekte.Aslında Müminler bilinçli ve bilinçsizce meclis çatısı altındaki liberalizm odakli proje partilerine bel bağlayarak kendi cehennemine odun taşımaktalar.
 • üst üste yığılmış bulutlarüst üste yığılmış bulutlar1 ay önce
  ﴾35﴿ Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? ﴾36﴿ Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. ﴾37﴿ Yoksa rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? ﴾38﴿ Yoksa onların, üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. ﴾39﴿ Kız çocuklar O’na, erkek çocuklar da size öyle mi? ﴾40﴿ (Resulüm!) Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? ﴾41﴿ Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar (buradan alıp) mı yazıyorlar? ﴾42﴿ Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir! ﴾43﴿ Yoksa onların Allah’tan başka bir tanrıları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. ﴾44﴿ Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de "Bunlar üst üste yığılmış bulutlar" derler.(Tûr Suresi - 35-44 . Ayet)
 • Allahın inkarcılara imkân ve özgürlük vermesinin hikmeti nedir?Allahın inkarcılara imkân ve özgürlük vermesinin hikmeti nedir?1 ay önce
  "Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin, ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur’an’ı durmadan oku!" Müşrikler, Hz. Peygamber hakkında çeşitli söylentiler çıkarıyor, “deli, şair, masalcı...” diyorlar, bu da onu üzüyordu. Allah Teâlâ “Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz” buyurarak peygamberini teskin etmekte, bütün yapıp ettikleri karşısında onlara imkân ve özgürlük vermesinin bir hikmeti olduğuna dikkat çekmektedir. Bu arada peygamberin görevi, insanları imana ve dini hayata zorlamak değil, Kur’an’ı durmadan okuyarak, açıklayarak tebliğde bulunmak, insanları dine ve hakka çağırmaktır.
 • Zekice düşünme yeteneğiZekice düşünme yeteneği1 ay önce
  Câhiliye döneminde de akla değer verenler vardı; buna rağmen bu yetenek bireyin ve toplumun ruhî ve maddî hayatını kurtaracak, onlara gerçek anlamda yararlı olacak inanç ve eylemlere götürme imkânından yoksundu; bu sebeple o döneme “Câhiliye” denilmiştir. İslâm ise ilâhî irşadla aklın yolunu aydınlattı; önüne inanç ve amelle ilgili ölçüler koydu; böylece insana zihnî, duygusal ve bedenî yeteneklerini doğru olarak kullanma fırsatını verdi; aklın salt bir zekice düşünme yeteneği değil, belirtilen vahiy kaynaklı ölçüler çerçevesinde en doğru, en âdil, dolayısıyla da nihaî anlamda en yararlı olanı kavrama, bilme yeteneği halini almasına imkân sağladı. Esasen birçok âyette Kur’ân-ı Kerîm’in, hidayet, şifa, nur (ışık) gibi sıfatlarla anılmasının anlamı da budur. Sonuç olarak müminler bu kaynaktan aydınlandıkları için belirtilen anlamda akıllarıyla hareket ederler ve doğru olana inanır, doğru olanı yaparlar; inkârcılar ise kendilerini belirtilen kaynaktan nasipsiz bıraktıkları için inanç ve davranışlarda mâkul ve tutarlı olamaz, doğruluk ve adalet sınırını aşarlar.
 • Tûr Suresi - 29-49 . AyetTûr Suresi - 29-49 . Ayet1 ay önce
  ﴾29﴿Sen öğüt vermeye devam et; rabbinin lutfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun.﴾30﴿Demek onlar, "O bir şairdir; zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz" diyorlar öyle mi?﴾31﴿De ki: "Bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim!"﴾32﴿Bunu onlara akılları mı emrediyor yoksa onlar azmış bir topluluk mu?﴾33﴿"Onu kendisi uydurmuştur" diyorlar öyle mi? Hayır, hayır; inanmak istemiyorlar.﴾34﴿Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler.﴾35﴿Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir?﴾36﴿Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar.﴾37﴿Yoksa rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı?﴾38﴿Yoksa onların, üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin.﴾39﴿Kız çocuklar O’na, erkek çocuklar da size öyle mi?﴾40﴿(Resulüm!) Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar?﴾41﴿Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar (buradan alıp) mı yazıyorlar?﴾42﴿Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir!﴾43﴿Yoksa onların Allah’tan başka bir tanrıları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.﴾44﴿Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de "Bunlar üst üste yığılmış bulutlar" derler.﴾45﴿Artık dehşete kapılacakları gün ile yüzyüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak.﴾46﴿Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak!﴾47﴿Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka (dünyada başlarına gelecek) bir azap daha var; fakat çoğu bunu bilmez.﴾48﴿Sen rabbinin hükmünü sabırla bekle, kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında rabbini hamd ile tesbih et.﴾49﴿Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de O’nu tesbih et.
 • KÖROĞLU na cevapKÖROĞLU na cevap1 ay önce
  Köroğlu kardeşim, baban kör diye sen de kör olmak zorundamısın ! aç gözünü de bak, cümle alem erdoğan karşısında ittifak.hadi gözün kör, gönlün, aklın da mı kör.mesele artık erdoğan veya ak parti meselesi değil ki.Bunu anlıyan kaç parti acili görüp, teferruatı terk etti..Sen ekonomi domates salata hırsız huysuz edebiyatı yapanlara bakma.Evet onlar gerçek problemler ancak, muhalefetin ittifakı milli halk iktidarını devirmek.Toplumun yaraları zafiyetleri üzerinden taraftar avlamaya çalışıyorlar.Bir devirseler gerisi kolay.Erdoğan ne ki basit ölümlü bir insan.Halbuki bu mili olan bir muhalefet saldırısı değil, türkiyenin paylaşım saldırısı.Neyse, takdiri millet yapar, kader ortaya çıkar.Lakin cehalet bitmez gider.Bizimde başımız dertten çıkmaz gider.Ömürler de böyle böyle perişan olur gider.Yazık evlatlara.Gerisini zaten geçtik.
 • HmmmHmmm1 ay önce
  Eskiden din adamları aynı zamanda bilim adamlarıydı. Yani hem dindar hem akıllı idiler. Hem de bilimsellikle sorulara cevap verebiliyorlardı. Bence sorun günümüzde dinlerin insanlara anlatılış ve öğretiliş metodlarında. Bir diğer husus ise kişinin materyalizme yatkınlığı arttıkça depresyon, intihar ve madde bağımlılığı artarken muhafazakarlaştıkça beden ve ruhsal sağlığının düzelmesi. Sonuçta mutaassıplık aklı köreltmez ancak dış etkenler sebebiyle muhafazakarlar baskı altında olduklarından sağlıklı düşünemezler.
 • asımın sesiasımın sesi1 ay önce
  milli eğitim bakanlığı bürokratıyla ilgili kamudan haber sitesinden alıntı yaptığım yayınlanan yorumumun kaldırılmasını istiyorum
 • Kâf Suresi - 45 . Ayet Kâf Suresi - 45 . Ayet 1 ay önce
  "Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin, ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur’an’ı durmadan oku!"Müşrikler, Hz. Peygamber hakkında çeşitli söylentiler çıkarıyor, “deli, şair, masalcı...” diyorlar, bu da onu üzüyordu. Allah Teâlâ “Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz” buyurarak peygamberini teskin etmekte, bütün yapıp ettikleri karşısında onlara imkân ve özgürlük vermesinin bir hikmeti olduğuna dikkat çekmektedir. Bu arada peygamberin görevi, insanları imana ve dini hayata zorlamak değil, Kur’an’ı durmadan okuyarak, açıklayarak tebliğde bulunmak, insanları dine ve hakka çağırmaktır.
 • LahayalLahayal1 ay önce
  Yaşadığım yaş itibariyle olsun...Tayy olarak olsun...İğnenin kumaşı deldiği gibi farklı boyutlarda olsun...Değişik zaman mekan tecrübelerim oldu...Zamanın bu noktasında ecelleriyle buluşmak üzre akan insanlara bu nasihati üzerime borç biliyorum...Söylediklerim öğünmek için değil çünkü akibetimi bilmiyorum...Lakin çok Celalliyim bu yüzden okuyun geçin...Ağlarmısınız...Sadakamı verirsiniz....Duamı edersiniz ....Zaman mekan olarak Araf noktasındayız...İman ınızı korumaya azami dikkat edin...Anlıyana bir işaret yeter...,..................
 • LamekanLamekan1 ay önce
  Geçmiş zaman...Adamın biri bir şeyh e gidiyor..Ey kutlu kişi ben cennete gitmek istiyorum ne yapmam lazım...Evladım diyorşeyh efendi cennete gitmek istiyorsan camiye gitme..Aklı almıyor bu işi ya adamın vardır bir bildiği şeyhin deyib efendim diyor evdemi namaz kılayım...Hayır oğlum diyor şeyh efendi hergün iki şişe şarap al evinde iç keyfine bak...Hepten şaşırıyor adam...Aman şeyh efendi diyor...Bu nasıl nasihat..Şeyh diyor ki oğlum...Sen sureten insana benziyorsun lakin tabiatın akreb gibi...Dilin aynı yılan...Camiye gidersen cemaate bin türlü zararın olur...Evinde namaz kıl desem...İki rekat namaz kılınca kendini evliya alemi gavur zan edersin...Sen evladım diyor otur evinde içkini iç...Arada ben ne günahkarım diye düşünürsünde belki...Allah ın affından ümit kesilmez affeder cennete koyuverir.,........................................
 • Köroğlu Köroğlu 1 ay önce
  Hocam selamünaleyküm, umarım bu soruma cevap verirsin, 3-4gündür yazılarının hedefi akp yönetimi ve seçmeni açık söylemesen bile ben böyle algıladım yanlış anladıysam beni uyar ancak AKP yönetiminin yaptığı bariz yanlışlar ve günahlar azımsanmayacak kadar fazla desteğini çekmiş değilsin soru 1- günaha girmiyormusun bu durumda yazılarını kronik Erdoğan'cı olan kardeşim ve enişteme yazılarını gönderiyorum fakat kurşun sıksan Erdoğan’ın bütün hatalarını kabul ediyorlar ama biat etmekten geri kalmıyorlar enişte senin yazılarını okumaz ama seni İslamcı yazar olarak över seni, onlar Erdoğan'cı iken ben iki dönem oy vermekle birlikte artık Erdoğan’ın yaptıklarına tahammül edemiyorum acaba hata nerde Erdoğan muhaliflere illet zillet vatan haini sanki bir vatansever kendisi şimdi kardeşime diyorumki sen abine hertürlü hakareti yapan bir zihniyete oy veriyorsun yani Erdoğan ı tastik ediyorsun enişte ile kardeşim beş vakit namazlarına beş ekleyip kuranı kerimikoltuk altlarından düşünmüyorlar, bu yılda hacca gidiyorlar ben bu zihniyete oy verenlerin günahkar olduklarını düşünemlerdenim çünkü her zaman seçimlerde olağan üstü bir şekilde ülke kaynaklarını milletin belirli bir kesiminin rızası olmadan belirli kesime peşkeş çekiyor kardeşim günahkar olmuyormu benim hatam varmı umarım bir iki kelam yazarsın cevap olarak
 • EditöreEditöre1 ay önce
  Theopin adlı yorumcu küçük büyük harf uyumluluğu ile yorumunda İslama küfür etmiş bunu nasıl gözden kaçırırsınız!Derhal o yorumu siliniz! Selam ve dua ile...
 • SılaSıla1 ay önce
  Artık akpartiyi ve REisi eleştirmeyeceğim inşallah. Sonuçta düşene bir tane de biz vurmayalım değil mi?
 • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 1 ay önce
  Bu duruma göre? ne suç/suçlu/günah, nede ceza/cehennemin anlamı/gereği kalmıyor. Hapishaneler boşaltılsın, Mahkemeler kapatılsın...
 • Saim KarabeySaim Karabey1 ay önce
  Allaah razı olsun bilim konusundaki gelişmeleriislami bakış açısıyla değerlendirip sunuyorsun bizlere
 • AhmetAhmet1 ay önce
  Hocamın yazdıklarını yabancı filmlerde görüyorum. Nerede zeki tip var hepsi ya eşcinsel ya da ateist. Birilerinin bizleri nereye sürükledileri gayet açık.
 • dahilekdahilek1 ay önce
  hocam malum din mükellef olmakla ilgili. ihtiyar,o insiyatif kullanma, tercihvarsa sorumluluk var" hatta tebliğci göndermediğine hesapta yok"böyle bir durumda sırrı teklif bozulacağından imtihan ortadan kalkar haliyle kıyamet hemen kopar. bu dünyayı rabbımız onlara da bırakmaz. çünkü dünya darı imtihandır.
 • 1 ay önce
 • KocasolakKocasolak1 ay önce
  Batı çok sinsi, uzun vadeli pilanlar yapıp, milim milim ilerliyor. Örnek mi? Belediye cami yapmamıza izin vermiyor, bütün mahalleden ev ev imza topladık, encümenler hayır dedi. Kulağımıza fısıldadılar, kültür merkezi inşa edebilirsiniz, orda ibadetlerinizi de yaparsınız, neticede cami sizin kültürünüz. Çaresiz kabul ettik, ancaak kültür merkezi bir cami olmadığı için, imamlarımıza oturma, çalışma izinleri alamıyoruz. İleride bu kültür merkezi bizim önümüze çok daha fazla engeller çıkartacak, bundan eminim.
 • Nuran Devres Nuran Devres1 ay önce
  Yazdıklarınız çok dikkate değer. Ama bir yorum ve değerlendirme yapmak için yüksek kültür seviyesi gerektiriyor. Bu yüzden yorumcuların yazdıklarının sizin yazınızla hiç ilgisi yok. Zaten hiçbirinin yazıyı sonuna kadar okumadığına eminim. Ben bir șey söyleyeceğim. Kurandan ibadet kısmını çıkarıp ahlak, doğruluk, fazilet bölümlerini, nasihatları alırsanız karșımıza bir ahlaki kurallar silsilesi çıkar. Íște dünyada kurandaki bu ahlak, etik kurallarına en uygun yașanan ülkeler İskandinav ülkeleri. Hepsi ateist. İslamın ahlaki kurallarına uygun yașıyorlar. Suç oranı, hırsızlık, sahtekarlık, cinayet, saldırı, tecavüz, rüșvet vb o kadar düșük ki cezaevleri kapanıyor. İslamın ahlak kurallarına uygun yașamada İslam ülkeleri nal topluyor. Türkiye 110. sırada. Kuranda öğütlenen hiçbir ahlaki kurala uymuyoruz. Çalıyoruz, öldürüyoruz, iftira ediyoruz. Yalan söylüyoruz. Yetim malı yiyoruz, gıybet ediyoruz, hile, sahtekarlık yapıyoruz, komșumuz açken tok yatıyoruz. Haset ediyoruz, zarar veriyoruz, kalp kırıyoruz rakibimizi düșman belliyoruz, menfaatci ve kindarız. İlmi değil, cehaleti seviyoruz. Daha sayayım mı?
 • Recep Bodruk Recep Bodruk 1 ay önce
  Abdurrahman abi severek okudum bir yazar her gün okumazsam da ara sıra okurum hormonlarla ilgili bilgilerini artırmasında fayda var
 • HAÇLILAR bize ZARAR VERMEZHAÇLILAR bize ZARAR VERMEZ1 ay önce
  mavera kardeş, hayrola sen bugün tersinden mi kalktın kardeş.Abdo falan biraz ağzınızı bozmuş gibi olmuş ! hocamız biraz gel git yapıyor ama hidayete ereek işalla. ne güzel aheste aheste işliyorduk.birden terse giriyorsun..Karakterin oturmamış algısı doğuyor.Ergen döneminde olur böyle takma. kibar kibar yazıyorduk ne güzel.Acele etme kardeş, mucize inş gerçekleşecek.mfg bugün himmetiyle inzal edecek.Dertler bitecek.Yeni bir dünya bizi bekliyor işalla.Kaybettiklerimizi kat kat geri alcaz.Doğuda batıda bize hizmet etcek, bize desteğini hiç esirgemeyen kk pkk erm loca oda buda molla hepsi şuan uzuna bedduada, bizde sabaha kadar uyumadık, ruhları çağırdık.Salma kendini kardeş.İçerdekiler dışarı , dışardakiler içeri rüyasını biliyorsundur heral.Martın sonu kiraz, hadi güzel güzel yaz biraz.
 • Haluk Haluk1 ay önce
  Hocam yine anlattiklariniz net degil kafam karisti sizi zevkle okuyorum
 • haydar haydar 1 ay önce
  ALLAH katında tek din olan islam dinini diğer dinler arasında saymak gibi bir yanlışın içine zihin düşerse bu yazı kafa karıştırmadan başka bir işe yaramaz. İlmi nihayetsiz olanın dinini yaşamayan müslümanlarla belirlemek abes olur
 • maveramavera1 ay önce
  Hep Şeytan'a yüklenme Abdo.Yarın mahşerde Şeytan sana"Ey Abdo bu yolsuzluk,hırsızlık,çocuk tecavüzleri,kadın cinayetleri,ihaleye fesat karıştırma,yandaşı kayırma,başkasına hayat tanımama,din ticaretiyle dünya menfaati temin etme,kendini putlaştırıp,halkını aptallaştırmayı ve daha sayılamayacak pis işleri benmi yaptım yaoksa Şeytan'lıkta beni bile sollayıp geçenlermi? diye sana soracak olsa verecek cevabın varmıdır,yoksa hallerinle Şeytan'ı bile güldürecek cevaplarmı vereceksin?
 • 1 ay önce
 • HAÇLILAR bize ZARAR VERMEZHAÇLILAR bize ZARAR VERMEZ1 ay önce
  dahilek , mfg bunu 50 yıl önce keşfetti.söylediklerini de hemen hemen yaptı sayılır.ne yazık ki uzun adam, mirvanaya ulaşmalarına engel oldu.ereksiyon halinde kaldı bütün cemaat.Bunun bedelini kim ödeyecek.Yazık günah ayıp değilmi.Şu an ne kadar yükseklerde olacaktık.Rolümüzü mısır ve sudi arabistan kaptı.Ya içerdeki mazlumlar ne olacak.Dersaneleri kapanmasa idi, şimdiye türkiye cennet olacaktı.Katılıyorum sana.Nankör millet.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 1 ay önce
  Onubunubilmemde20yıl boyuncaBİLİNÇLİBİRSEÇMEN , BİLİNÇLİBİRYURTTAŞolduğum inancıylaseçimsabahıerkenden sandığa gittim....HERSEFERİNDE,UMUTLA... Neyazık kiher defasında , akşam9sularında sonuçlarbelli oluncahüsranve can sıkıntısıylahomurdanarak ,ke dimi yüzükoyun yatağaattım.....BU defada aynı , ÜMİTFAKİRİN EKMEĞİ, YE MEMET YEdemiş atalar... Selam ve dua ile... Dinimiz, devletimiz, milletimiz, gelecek nesiller vebaşta komşudevletler, İNSANLIK için hayırlara vesile olsun...
 • HAÇLILAR ZARAR VERMEZHAÇLILAR ZARAR VERMEZ1 ay önce
  Aydin vatandas, süleyman fetö ye pkk ya uyuşturucu mafyasına çok mu zarar veriyor diyorsun ! vay yaramaz vay.onu hemen alalım görevden.hanimiş bizim aydın ve milli olmayan hainlerimize zarar veren süleyman.atın onu, zekeriya özü getirin iç işleri bakanı yapın, çabuk...
 • dahilekdahilek1 ay önce
  hocam onların bilimi varsa bizimde baba rüşvetçilerimiz yolsuzlarımız hırsızlarımız yalancılarımız sahtekarlarımız var. bunlar eğtim sisteminin ürünü. en çok eğitilen en çok kudurur bir sistemimiz var. bu hırsızlarımız yolsuzlarımız tüm dünyayı feth eder. paranın karının açmayacağı kapı yok diye bir kural var. bize kimse yetişemez.
 • Aydin vatandasAydin vatandas1 ay önce
  Be gun secim gunu.peki secimin onemini yazmayacak misin.neyse hicbi partiye oy yok.ak partiye de.milletin telefonlari dinleniyor,adamalar bakiyor... Ortalik uyusturucudan gecilmiyor.gidada zehir mi yiyoruz bilmiyoruz.yedi yildir telefonlarim dinleniyor.aile mahremiyeti kalmadi.suleyman istifa etsin.guvenligi saglayamiyor.
 • BilalBilal1 ay önce
  Aklımabenim eğitimim geldi.Doğudadoğdum okula gittim tek hatırladığım sürgüne gelmiş öğretmenlerin küçük bir yaramazlığımız da tırnaklarımız kanayana kadar sopa ile vururlardıbirde full atatürk ün hayatını anlatırlardı, başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne ilim ne bilim ne mantık yürütme ne fen ne coğrafya. Yaşım 30 oldugunda istanbula bir tur atmıştım aman Yarabbim kemalist sol laik bir özel okulun öğrencilerini gördüm daha 10 yaşında nasıl konuşuyor nasıl akıl yürütüyor şaştım kaldım. Ben 30 o 10 yaşında idi ve aradaki bu korkunç eğitim farkını o zaman fark ettim.Aynı şekilde bizim BOPa imza atmış cemaatlere giden çocukların durumu da aynı. %10 eğitim/öğrettim %90 ya atatürk ya da gavsın hayatları ezberletiliyor.
 • fetösavarfetösavar1 ay önce
  idam iyi bir tedavi şeklidir. çünkü kitabımız öyle emrediyor. kısas. madem 250 insanı öldürdün. bi 250 ölmeden bu iş çözülmez. net. yukardan say. sağdan say. farketmez. ben bi 250 alayım canım. sırada yaralılar var. kaç kişinin ayağı kesilmiş. next....
 • NurullahNurullah1 ay önce
  Dindarlık ve zeka... Yahudiler hep kazanıyor. Müslümanlar manda refleksli... Hapse giren müslümanlar da seccadeye başını koyuyor, hapse giren müslümanlara sevinenler de... Müslümanı müslümana kırdırıyorlar ve bunu yine müslümana alkışlattırıyorlar... Sorun dindar olmakta değil, sorun şeyhlerin her dediklerine körü körüne taparcasına inananlarda... Siyaseti, islama ve iman konularına bulaştırırsan işte o noktada yozlaşma, kokuşma, bozulma ve kurtlaşma başlıyor... Koltuk uğruna, makam uğruna Hz.Osman'ı öldürmeye Hz.Ebubekir'in oğlu gelir.. Muaviye'nin oğlu yezid, Peygamber torunu Hz.Hüseyin'i susuz bırakıp öldürür.. Muaviye, Hz.Ali'nin valisini zehirler. Siyaset böyle birşey işte. Siyaset, makam, güç,Peygamber eşi Hz.Ayşe ile Peygamber damadı Hz.Ali'yi birbirine kırdırır. Bugün de aynısı geçerli. Ölen de müslüman öldüren de, hapse giren de müslüman bunu alkışlayan da.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  KılınmasıN borcu ölen cenazesi. Mirascılar başkalarının alınteriyle varlık icinde yaşamasın önce borclar ödesin.
 • AliAli1 ay önce
  Sahabenin imanı gözleri önünde anneleri kardeşleri parcalanırken pişti . Cihat emri gelene kadar bağırlarına taş bastılar. Bizdeki iman varlığımıza gelirimize dokulana kadar.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Sürekli lanetli şeytanla suclanılıyor şeytan önce iman eden sonra amel edenle uğraşır. Şeytanılaneyİman etmeden bol bol amel edenle işi olmaz.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Bizdeki Dindar lık menfaatlerimize dokuluna na kadar. Bize önce amel sonra iman edilir diye bir algıile din başlar. Rasulullah sav min veya peyganberlerin yöntemi önce iman sonra amel . Böyle iman ile inanan zindan da bile İmanın dan ayrılmaz.
 • tedavi seklitedavi sekli1 ay önce
  Feto'culeri en guzel tedavi sekli idamdir. hemde derhal
 • NUN VEL KALEMNUN VEL KALEM1 ay önce
  kelime ve kavramları ilk üretenler, kültürleri kontrol etme avantajına da sahip olurlar.Ne hikmettir ki, lain şeytan da, ilmi insandan önce tedris etmiş varlıktır.Ancak, rabbin rızası sadece güzel ahlaktadır.sav de (ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim) buyurmuştur.Kalplerimize değer verdiğini vahyeden rab, (hepiniz bir tarağın dişleri gibisiniz) buyurarak, zanlara ve zamana göre değişen diğer değerlerin, süre ile sınırlı sınama araçları olduğunu bildirmiştir..Bu ayetleri hatırlayalım.Ve kendimizi kaybetmeyelim....Ayetler şöyle...Bismillah.''Hâlbuki insanlar (küfürde birleşen) tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.Hem evleri için (gümüşten) kapılar ve üzerlerinde yaslanacakları koltuklar (yapardık).Ve (onlara) nice zuhruf (altın ziynetler verirdik). Hâlbuki doğrusu bütün bunlar, dünya hayâtının (geçici) menfaatinden başka bir şey değildir. Âhiret ise, Rabbinin katında takvâ sâhibleri içindir.'' saddak allah...Kapıları zorlıyalım öğrenelim çalışalım savaşalım altta kalmayalım, lakin, geçici değerlerin ( yani sebeplerin ) kalplerimizi ele geçirip, bizi kontrol etmesine izin vermeyelim.İman şemsiyesi altına girmişler için, bu sınavlar çocuk oyuncağıdır.Şeytanın azdırmaları sadece samimi olmayanlara zarar verir.Samimi halis kulları hiç bir varlık ve sebep aldatamaz.Varlık alemi ve değişen tecelliler, onlar için sadece bir samimiyet denemesidir.Salih olanların kalpleri mütemadiyen rablerine yakindir.Ümmeten allaha emanet olalım.rızaya varalım.Bayramımız mübarek olsun.''Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn...31.03.2019 Pazar Saat 04.09''

Günün Özeti