Demir almak günü gelmişse..

09 Haziran 2019 Pazar

Kaside-i Bürde şöyle başlar: “Suad bizden ayrıldı, gönlüm hasta bu gece.” Suad aslında bir devenin adıdır. Onun şahsında anlatır duygularını Kaab b. Züheyr. Mekke müşriklerinin kışkırtma ve teşvikleri ile Peygamberi hicveden bir şiir yazmıştır. Gerçeği öğrenince üzülmüş, özür dilemek için Peygamberi ziyaret etmek istemektedir.

Devesi üzerinden yaşadıklarını ve duygularını anlatır. Şiirinin sonunda şunu anlatır: O devenin üzerinde Peygambere doğru gitmekte ve özür dilemektedir. Gelir özrünü bu kaside ile anlatır. Peygamberimiz sırtından hırkasını çıkarır ve onun omuzlarına koyar. Kaab, affedilmenin manevi huzuru içinde ayrılır oradan.

Ramazan ayı bitti. Daha tam arınamamıştık, daha tam yüzleşememiştik Kur’an’la, siretle, sünnetle. Tevhidi bir uyanış ve diriliş için yolun başındaydık. Bayram yapıyoruz ama gönlümüz buruk.

Demir almak günü gelince zamandan, Ay Güneş tayin edilen yörüngesi üzerinde yolculuğuna devam ederken biz aslında eğer ramazanın ruhunu yakalayabilmişsek, yeni bir ramazanı beklemeden yolumuza devam edebiliriz. Biz ramazana ulaşamasak bile ramazan bize ulaşır. Hani diyoruz ya, mecazi anlamda “Biz Allah’a yürüyerek gidersek, O bize koşarak gelecektir” Hem değil mi ki, “Allah zaman içinde zaman yaratandır.

Evet, Kur’an’la yüzleşmek için geç kalmadınız ve yeni bir ramazanı beklemeye gerek yok.

Teklif çok açık ve net: “Atalarımızın dini”nden vazgeçecek ve “Allah’ın dini”ne döneceğiz. “Yeniden iman” edeceğiz. Dinimizi “Allah, Resul ve kitap”la kayıt altına alacağız. İlk adım kitapla yüzleşmek. Hani okunduğunda “Amenna ve saddakna” dediğimiz kitap!

O kitabı okuyacağız, anlayacağız, gereğini yapacağız.  Kafamızı kiraya vermeyeceğiz. 

O kitaba iman eden herkesi, Allah, kitap ve Resul temelinde “ihvan” bileceğiz. Aynı Allah’a, Resulüne ve kitaba iman edenler, tek bir ümmet, tek bir millet ve tek bir cemaattir, kim ki, bunların bir 2’ncisinden söz ediyorsa, haşa kendilerine ya yeni bir İlah, ya yeni bir kitap ya da yeni bir Resul uydurmuştur. Biz Müslümanlardanız ve Müslümanlar kardeştir. Onların işleri aralarında istişare ve şûra iledir. İttifak ettiklerinde birlikte hareket ederler ve nassa aykırı olmamak şartı ile ihtilaf ettiklerinde birbirlerini mazur görürler.

Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşıdırlar. İşi ehline verirler. Söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Başkaları onların elinden dilinden ve yaptıklarından emindir.. 

Kitaba bakın bakalım “Mümin” kategorisinde miyiz, “Müslim” kategorisinde mi!

Bu konuda yapmamız gerek, daha doğrusu okumamız gerekenleri yazdım.

Bakın “iman ettim demekler yakamız bırakılıvermeyecek.

İki gün sonra bakın bakalım, ramazandan hayatınızda geriye ne kalmış?

Mesela namazla aranız nasıl. Hâlâ sigara ya da nargile içiyor musunuz, dostlarınız aynı mı, yiyip içtikleriniz aynı mı.. Mesela okumak için bazı kitapları masaya koydunuz mu? Daha cesur musunuz, daha cömert misiniz. Eğer bu tür kazanımlar yoksa hayatınızda ramazan gelmiş ya da geçmiş size ne.

Sadece kendinize bakmayın, ailenizde, çevrenizde bu yönde bir değişiklik var mı? Yoksa uyarı görevinizi yaptınız mı, onlara güzel örnek olacak mısınız..

Ömrünüzü, paranızı nerede, neyle geçiriyorsunuz. İsraftan, malayani, faydasız işlerden yüz çeviriyor musunuz..

Bundan sonra her karar verme anında, “Anam-babam, halk, patron ne der” diye değil, önce “HAK ne der” diye düşünüp yüzünüzü Hakk’a dönebiliyor musunuz!

İşi ehline verecek misiniz. Irkçılıktan, takım tutmaktan, kabilecilikten vazgeçecek misiniz?

Küsseniz barışacak mısınız, birine haksızlık yaptıysanız özür dileyecek misiniz, ticaret ya da miras olsun, haksız kazanç sahibiysek onun hakkını hak sahibine iade edecek misiniz.

“İman ettik” demek kolay da, ya sonrası.. Rüşvet ve torpil, iltimas yok! Allah’a ve ahiret gününe ima edenler için, kadere, rızga, ecele iman edenlerin uymak zorunda oldukları kurallar bunlar.

Din bireysel planda vijdanlara, toplumsal planda mabetlere, zaman planında belli zamanlarla sınırlandırılmış bir inanç değil. Din bütün zamanları ve mekanları kapsar. Hayatın bütün alanlarını kapsar. Yedikleriniz, içtikleriniz, yaptığınız, söylediğiniz hatta yapmanız gerekirken yapmadığınız ve söylemeniz gerekirken söylemediğiniz her şeyi.

Aman ha, dininizi “folklor”e döndürmeyin, “Lale devri Müslümanlığı” ile kendinizi kandırmayın. İbadetlerimizin içini boşaltmayalım. Dinimizin önüne sonuna sıfat eklemeyelim. Unutmayalım ki, kim dinin temeli olan kitabın dışında ona bir şey ekler ya da ondan bir şey çıkarırsa, kişi eklediği ve çıkardığı ile baş başa kalır, din aradan çekilir. Biz dinimizi Peygamberimizin anladığı, anlattığı, yaşadığı gibi anlayıp yaşayacağız. 

Bugün şöyle bir tehlike ile karşı karşıyayız. Muhkemleri bırakıp müteşabihleri dillerine dolayıp, ortalığı birbirine katıyorlar. Vahyin lafzı korundu, ama ya insanları vahiyden koparıyorlar ya da ayetleri bağlamından hakiki anlamından kopartıp, çarpıtarak, ona yeni anlamlar yükleyerek zihinleri ifsat ediyorlar. Öte yandan; ifsatlarını ıslah olarak takdim etmeye çalışıyorlar.

Aman dikkat.. Aman kardeşim aman, galiba ahir zaman! Şeytan fazla mesai yapıyor sanki. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • İshak Aykanİshak Aykan3 gün önce
  Bu Kitab kardeşinin dilini yasaklayanlar hakkında ne diyor? Sayın Dilipak?
 • Hasan YILDIRIMHasan YILDIRIM5 gün önce
  Tüm yazılarınızda toplumumuzun hastalıklarını teşhis ve tedavi yöntemlerini sunmaktasınız.Selam ve dua ile.Dualarınızı bekleriz.
 • Recep Arif Recep Arif 5 gün önce
  Bir bilen ateistler namuslu dindarların tümü namussuz diyorsun. Anlaşılan insanların yaşadıkları din olarak sayıyorsun. Allahı bulamayan şeytânî akıl bu Allah hidayet versin. İslamı öğrenme gibi hiç uğraşın oldu mu?Günahkar inanan bile ateisten iyidir. Bu kadar körlüğe yazık lar olsun
 • Yasemin Şafak Yasemin Şafak 6 gün önce
  Akparti döneminde var olan sorunlar CHP iktidara gelse kat be kat katlanmaz mı?Bu dönemin kıymetini bilemiyorsak daha etkili olamıyorsak biz de sorumlu olmaz mıyız?Takdir neyse elbet razıyız.Rabbimize niyazımız şudur" Rabbim biz sana hakkıyla kul olamıyoruz ancak Sen en iyiye layıksın, bizi Senden dolayı Sana lâyık kullar eyle.Hayra anahtar şerre kilit eyle. Dünyada ve ahirette iyilik ver, cehennem ateşinden emin ve muhafaza eyle.Sen en Yücesin Senin her şeye gücün yeter.Biz kendimizden vazgeçsek de Sen bizden vazgeçme.Sen bizim Rabbimizsin biz yanlız Sana inanır Senden yardım isteriz, bize yardım eyle ,Amin"
 • metinmetin6 gün önce
  Peygamber Efendimizin, hadisi şeriflerin yazılmasını istememesinin nedeni Kur'an-ı Kerim ile karıştırılma ihtimalinin önüne geçilmesi idi. O günün şartlarını düşününce bu çok normaldir.Ayrıca sahabe, Allah Rasulünün etrafında onun hem pratiğine şahit hem söylediklerini takip etmekte idiler. Yani Hz Aişenin ifadesi ile “Yaşayan bir Kuran” olan Peygamberimiz ile zaten beraberdirler. Her zaman içlerinde olan Allah Rasulü onlara Allah’ın dinini anlatmakta ve hatalarını düzeltirken ilahi emirleri tebliğ etmekte idi. Bu nedenle de hadisleri yazmaya ihtiyaç yoktu. Ancak Kuran tamamen nazil olup vahiy kesildikten sonra hadis ile Allahın ayetlerinin karışma ihtimali kalmamıştır.Fakat islam toprakları genişledikçe gerek Kuranın gerekse hadis ve sünnetin öğretilmesi ve aktarılması için bazı zaruretler ortaya çıkmıştır.Mesela Kuran’ın iki kapak arasında bir kitap haline getirilmesi Hz Ebubekir zamanında olmuştur. Çoğaltılarak dağıtılması ise Hz Osman zamanına denk düşer. Kur’an-ı Kerimin noktalama ve harekelenmesi de Efendimizin vefatından 50 küsür yıl sonra benzer şekilde bir ihtiyacı karşılamak üzere yapılmıştır. Dikkat edilirse bunların hiçbiri Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır. Kur’anda bu yönde bir emir de yoktur.Ama bunlar gerek İslamın temel kaynağı olan Kur’anın korunması ve genişleyen İslam coğrafyasına doğru şekilde ulaştırılması gerekse hareke ve noktalama açısından doğru okunarak anlaşılması için atılmış adımlardır. Hadislerin tedvini de islama yeni giren insanların Kur’an-ı Kerimi ve onun gerçek pratiği olan Allah Rasulünün hayatını öğrenmeleri ve anlamaları için elzem olmuştur. Hadisler ve sünnet derlenerek kitap haline getirilmiş ve İslam coğrafyasına yayılmıştır. Kimse hadisi Kuran diye okumamıştır namazında. Kimse hadis-i şeriflere Allah kelamıdır diye sahip çıkmamıştır. Bu din elbette Allahın dinidir. Ama Allah, üstelik Kitabında bu kadar överek ve misyon yükleyerek gönderdikten sonra, Peygamberine hiç mi bir rol vermeyecektir? Neden göndermiştir o zaman? Bir melek ya da tablete yazılı olarak da inebilirdi? Ne maslahatı vardır Peygamberin gönderilmesinin? Ayrıca neden sadece geldiği zaman ve zemin ile sınırlı olsun rolü ve misyonu Peygamberin? Şu ayet neden sadece sahabeyi muhatap alsın? “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21)Ya da bu ayetin muhatabı sadece sahabe olabilir mi?? "Andolsun ki Allah, müminlere büyük bir lütufta bulundu; zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara, kendi içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine Kitap ve hikmeti Öğreten bir Peygamber gönderdi." (Âl-i İmrân,164). Bir de şu ayete bakın `"Andolsun, içinizden size öyle bir Peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız O'na ağır gelir; size düşkün mü'minlere şefkatlidir, merhametlidir, eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter! O'ndan başka ilah yoktur. O'na dayandım, O, büyük arşın sâhibidir." (Tevbe, 9/128-129)Peygamber hangi özellikleri ile yüceltiliyor görüyor musunuz? Ve bu teveccüh yalnızca sahabeye mi?Ya şu ayet? “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” Allahın Rasüle itaati vurgulamasi niye? Bu ayet bir zaman sınırlaması içeriyor mu? Bir de şu ayete bakın: “"Sana bu zikri (Kur'ân'ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayâsın, tâ ki düşünüp öğüt alsınlar." (Nahl,44). Şüphesiz şu ayetler noktayı koyar: "Kim, Peygamber' e itâat ederse Allah'a itâat etmiş olur..." (Nisâ, 80)."De ki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.' De ki: 'Allah'a ve Peygamber'e itâat edin!' Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez." (Âl-i İmrân, 31-32). "Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izniyle itâat edilmekten başka bir amaçla göndermedik..." (Nisâ, 64) "Kim, Allah'a ve O'nun elçisine karşı gelir ve O'nun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır." (Nisâ, 14). “Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir”. (Nisa, 115) “Bu, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki Allah’ın cezası şiddetlidir.” (Enfal 13). "Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. O'nun eşleri de onların anneleridir..." (Ahzab, 6). "Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e salât etmekte (yani, O'nun şerefini gözetmekte ve şanını yüceltmekte) dirler; o halde siz de îman edenler O'na salât edin (yani, O'nun şanını yüceltmeye özen gösterin); O'na içtenlikle selâm edin (esenlik dileyin)." (Ahzâb, 56). "Ey îman edenler! Allah ve Resûlü'nün önüne geçmeyin, Allah'dan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi, Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi O'nunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider." (Hucurât, 1-2)İşte bizim rehberimiz Kuran’da böyle anlatılıyor. Senin benim gibi adamlar seslerini yükseltmeden evvel Allah Rasülü ne söylemiş ne yapmış diye Hadis ve sünnete bakıyoruz.
 • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 7 gün önce
  Milli, Manevi, Tarihi ve Dini Şuur/Bilince Sahip Olanlar!! 28 Şubat+Fetö+Akp nin Güç ve Otoriteye Hükmettiği Dönemde Yok Edilmeye Devam Edilmektedir....._____________________________________________Şehrin manevi, tarihi bilincine sahip olanların yaşamlarını sürdürmesine olanak verilmediği beldeler zorba ve hoyrat insanların hâkimiyetine terk edilir. Şehri imar edip, bilinçli nesli ihya etmeyenler! Şehri ve o şehrin tüm değerlerini imha etmiş olurlar..
 • HanifMüslümanHanifMüslüman7 gün önce
  Biz hadislere bakarız hadisler olmadan din olmaz diyen Sn. Yazar alın size hadis niye bu hadislere inanmıyorsunuz. "Benden bir şey yazmayın, benden Kur'an dışında bir şey yazan onu yok etsin" (Sahih-i Müslim c.4, sayfa 97, Sünen-i Daremi, c.1, sayfa 119; Sünen-i Ahmed. b. Hanbel c.3, sayfa 182) xxxxxx"Zeyd b. Sabit'ten: Resulullah bizi hadislerini yazmaktan alıkoydu ve bizim yazdığımız hadisleri yok etti." (Sünen-i Ebu Davud, İlim Kitabı, c.3, sayfa 319) "Allah elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.” (Tirmizi, es-Sünen, K. İlm, sayfa 11) xxxx"Bana mucize olarak verilen ise ancak Allah'ın bana vahyettiğidir / Kur'an'dır." (Buhârî, İ'tisâm, 1).Xxxxx Rasulullah ölüm döşeğinde şöyle dedi: Ben yalnızca Kur’an’ın haram kıldıklarını haram kılarım. Allah’a yemin ederim ki benim adıma bir şeye (beni bahane ederek) sarılmasınlar.” (Ebu Yusuf er-Redd, 31) s.85 Xxxxx Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine birşeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Peygamber: 'Allah'ın Kitabı bize yeter' dedi" (Buhari İtisam 26, İlim 39, Cenaiz 32, Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22). Xxxx" Kuran'dan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır" (Tirmizi 2906).xxxx Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir." (Ebu Davud Etime 39; Tırmizi Libas 6)xxxxxx "Din konusundaki ihtilaflarda size Kur'an yeterlidir." (5424-Buhârî-Müslim-Nesâî; 4727-Muvatta-Müslim;5406- Buharî-Müslim) xxxx40-.......Ben Câbir ibn Abdillah(R)'tan işittim, şöyle diyordu:Ben hasta oldum. Rasûlullah (S) ile Ebû Bekr yürüyerek Selime oğul­ları yurdundaki evime, bana hasta ziyaretine geldiler. Onlar bana gel­diklerinde ben bayılmış hâldeydim. Rasûlullah abdest aldı da sonra abdest aldığı sudan benim üzerime döktü. Ben bunun üzerine ayıldım ve: — Yâ Rasûlallah! -Ben malımda nasıl hükmedeyim, malımda nasıl yapayım? diye sordum. Câbir: Rasûlullah bana en-Nisâ: 11-13. Mîrâs Âyeti ininceye ka­dar hiçbir cevâb vermedi, dedi. Buhariitisam kitabı 8. Bölüm 40. Hadis
 • MertürkMertürk7 gün önce
  Erhan kardeş, aylardır aynı şikayeti yapıyorsun ,niye hep akparti eleştiriliyor CHP eleştirilmiyor diyorsun. Ülkeyi 17 yıldır ak parti yönetiyor. Bütün icra yetkisi ak partinin elinde. Bundan dolayı davası olan olmayan bütün menfaatperestler , ak partiye üşüştü ve bunların yaptığı bütün yanlışlar ak partiye ve Tayyip Erdoğan a mal ediliyor. Şayet ilerde tekrar CHP iktidar olursa ,bu ,sn Dilipak ın sürekli değindiği ak parti içindeki dava adamı olmayan ,kaşığı belinde ,her devrin adamı birilerinin yaptığı yanlışlar nedeniyle olacaktır ve bunlar o kadar çokki , acı olan, ak parti içinde bunların dışlanması için hicbir şeyin yapılmaması, veya gerçek dava adamlarının artık bunlara gücünün yetmemesi.Müslüman için yanlış kıyas kabul etmez. CHP nin ,yanlışları, ihanetleri , bizim için bir ölçü kabul edilmemelidir.Bizim yanlışımız var ,ama CHP nin daha çok yanlışı var demek bir doğruyaklaşım olmaz. Müslümankötü ile kıyas yapmaz. Biz neyiz, nasıl olmalıyız. Biz kendimiz sağlam duruyormuyuz, içimizdeki asalakları ayıklayıp özümüze dönerek ,hatalarımızdan ders alıp buna göre davranabiliyormuyuz. Bizi yıkacak olan ,bizim yanlışlarımızı düzeltmemiz olacaktır, Yanlışları dile getirmek değil,
 • metinmetin7 gün önce
  Hadisi ve sünneti reddedenler, Allah Resulunun zamanında yaşasa idiler ne yapacaklardı? Kur'an ayetlerini dinleyip sonra Peygamber Efendimize, sen çekil aradan mı diyeceklerdi? Senin sözün, tutum ve davranışın gereksiz, biz ayeti dinler ve gereğini yaparız mı diyeceklerdi? O zaman Peygamber, neden gönderildi? Oyun olsun diye mi? Allah (cc) haşa boş biriş mi peşinde idi? Kur'an-ı Kerim ve öncesinde gönderilen kitaplar bir levha halinde gönderilemez miydi? Neden bir Elçi, bir Resul, bir Peygamber aracı kılındı? Çünkü Kur'anın anlaşılması ve yaşanabilmesi için Peygambere gerek vardı. O gün de bu gün de durum budur. Hadisi ve sünneti aradan kaldırmak demek Peygamberi aradan kaldırmak demektir. Bunu yapanlar ise dikkat edin adeta bir paygamber gibi davranmaktadırlar. Size Allahın kitabını anlatmaktadırlar. Sünneti ve hadisleri ortadan kaldırmak isteyenler, kendi peygamberliklerini ilan eden zavallıların düştükleri yola düşmüşlerdir. Ne de zevk alıyorsunuz ya! Okuduğunuz mealle insanları peşinize takacağınızı sanıyorsanız çok beklersiniz. Kuranın, anlaşılması ve yaşanması içinsünnete ve hadise olan ihtiyacı, Hadislerin ve sünnetin anlaşılması ve tatbik edilmesi içinKur'ana olan ihtiyacından daha fazladır. Bu nedenledir ki Peygamber gönderilmiştir. Biz Kur'anı anlamak ve yaşamak için, önce Kurana sonra Efendimizin sünnetine bakarız. Bize o cevap verir. Hadisi ve sunneti inkar edenlerin cevapları bizi ilgilendirmiyor. Bir da hadis ilmi vardır, iş basit bir mesele değildir. Cerh ve tadil vardır. Ama siz yoksunuz. Sizin peygamber gibi ortaya çıkmanızı kabul etmiyoruz. Sizin bizi yönlendirmenizi kabul etmiyoruz.
 • OkurOkur7 gün önce
  HanifMüslüman rumuzuyla yazan okur için bazı ayetlerin mealleri aşağıdadır: PEYGAMBER:“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya 107). “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab 40),“Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.” (Ahzab 45)“ O (Peygamber) keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler (söylediği her şey vahye dayanır).” (Necm 3, 4)“….. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr, 7)“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin.[123] Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisa 59) ŞEFAAT:“Allah katında, O’nun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. (Şefaat için izin verilip de) kalplerinden korku giderilince birbirlerine, “Rabbiniz ne söyledi?” diye sorarlar. Onlar da “Gerçeği” diye cevap verirler. O, yücedir, büyüktür.” (Sebe, 23)“Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah’ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.” (Necm 26)“….. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?....” (Bakara, 256) “Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.” (Mersyem, 87)“O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.” (Ta-ha 109)
 • Abdullah Abdullah 7 gün önce
  Hey hadis ve sunnet inkarcilari siz peygamberden daha fazla konuşma hakkına mi sahipsiniz.
 • SevgiSevgi7 gün önce
  ..ALLAHDAN KORKAN KULHERSEYİN FARKINDARABBIM BIZLERİ KORUSUN DÖNEN DOLAPLARIN FARFINDAYIZINSANLARIN AKLIYLA OYNAMAK BENCE ENBÜYÜK GÜNAHLARDAN BIRIALLAHDAN KORMADAN HEPBIR YALANLARLA KORKUTARAK SINDIRMEK AMACLI BIR SIYASET ÇOK İGRENCALLAH KULLARIN AYRIŞTIRMIYORBIRLEŞTIRIYORĶÜRT LAZ DIYE YINE BASLADILARNEDIR BUDÜNYA HIRSI YAZIKDÜNYALARIDA ALSANIZ GİDECEGİNIZYER BONUZ KADAR YER VE KEFEN9 TAHTAAMA IMAN OLMAZSA OCUKUR NE OLACAK DÜSÜNÜNKENDINI LÜKSSR KAPTIRANZAVALLI BEYINCİKLERALLAH VARALLAH
 • HanifMüslümanHanifMüslüman7 gün önce
  Sn. Erkan yıldız sana açık yüreklilik ile söyleyeyim hadis ve sünnet adı altında aktarılan dini bilgiler ahlaki yapı ibadet şekilleri bilumum bir çok şey ile Kur'an ve insan fıtratı arasında çok tezatliklar var hele mezhepler tamamen fecaat ve emin olun bu ümmet Kur'an'dan dinini öğrenmez hadis sünnet adı altında ki hurafeleri din diye kabul etmeye devam eder ise bir iki nesil sonra ALLAHa iman eden kimse kalmayacaktır. Küçük bir örnek vereyim bize öğretilen ne müslümanlar günahı kadar yanacak sonra cennete geçecek bunu birde hadis adı altında anlatıyorlar peki Kur'an ne diyor bu konuda bir bakalımBakara ﴾80﴿“Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak” dediler. De ki: “(Bu hususta) Allah’tan söz mü aldınız; –öyleyse Allah sözünden dönmeyecektir– yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?﴾81﴿Hayır! Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte bu kimseler cehennemliktirler; onlar orada ebedî olarak kalırlar.﴾82﴿İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler; onlar orada ebedî kalacaklardır.Bir diğer örnek şefaat konusu bize şefaat hakkında ogretilenleri hatırla bir de şefaat ile ilgili bir kaç ayet yazayım2:48 -Ve öyle bir günden korunun ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden şefaat da kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz.2:123 -Ve öyle bir günden sakının ki, o gün kimse, kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez ve ona şefaat de fayda vermez, hiçbir taraftan yardım da görmezler.2:254 -Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kâfirlere gelince, onlar zalimlerdir.
 • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç7 gün önce
  Mesele şu: Tefekkür mesleğine devam edeceğiz, Tahkiki imanımızı her an, her gün tahkim edeceğiz. Huzuru ilahiye bu minval üzere çıkmaya gayret edeceğiz. İnşaallah, Amin.
 • DAĞISTAN TOPRAKDAĞISTAN TOPRAK7 gün önce
  ALLAH Senden razı olsun.Gönlüm hoş oldu.kendimi huzurda hissettim...
 • Mustafa Başoğlu Mustafa Başoğlu 7 gün önce
  Şeytan bizzat insanın ta kendisi olmuş . Fazla mesai yapmasına gerek kalmamış ki ...
 • erkan yıldızerkan yıldız7 gün önce
  HanifMüslüman, değerli kardeşim, ne okudun, ne gördün ki hadislerde ve mezheplerde.
 • EmeklEmekl7 gün önce
  Şefaat sadece Allah’a mahsustur Allah tan başka hiç bir kimse şefaat edemez
 • Abdullah TitizAbdullah Titiz7 gün önce
  Allah C.C. ve hukumlerini anlamak icin; son Elcisi Resul'u Muhammed Mustafa A.S. 'i ve kendisine indirilenson Hak Kitab Kurani Kerim'i; O Resul'unogrettigi kendisininin bizzat tatbik ettigi hayati ve her biri bir yildiz gibidir diye ifade ettigi Ashabi Kiramin ve gunumuze kadar onlara tabi olan Allah dostlarinin, ilim erbabinin, adil hukumdarlarin yasayislari uygulamada bize ornek olarak yeter . Aklimizi kullanir, kalbimizi Hak'ka adarsak; Resulullah ve izinden gidenlerin tarih boyunca ortaya koydugu gibi zamanin ihtiyaclarina da onlarin hayatlarini misal alarak istisare ve Ummet Birligi icerisinde cok adil cozumler buluruz . Ancak Islam Dinini Resullullah'in izinden giden Islam'i insanligin ve tum varligin huzuru icin konulmus bir nizam oldugunu uygulayarak tum insanliga gosteren Resullullah ve Ahsabinin ve onlarin izinden giderek gumumuze kadar gelmis Ehli Sunnet ve Cemaat Yolu'nu gormezden gelirsek, Vahhabilerin, Sialarin ve daha nice batil yollarin tuzagina duseriz .Sayin DIlipak bu guzel DInimizin Ehli Sunnet ve Cemaat yolunun tarih icerisinde ki surekliligini akamete ugratip, maalesef atlamaktadir.Selamlar .
 • HanifMüslümanHanifMüslüman7 gün önce
  İnsanların aklına Müslüman iken neden ateist oldun. Sonrasında ateist iken neden Müslüman oldun diye bir soru düşebilir. Ben kimse sormadan söyleyeyim hadisler ve mezhepler yüzünden ateist oldum sonra bir vesile ile Kur'an ile tanıştım ve hadisler ve mezhep kitaplarında anlatılan din ile Kuran'da anlatılan dinin birbirine çok uzak olduğunu gördüm ve Kur'an sayesinde tekrar müslüman oldum. Eğer bana din diye Müslümanlık diye hadis ve mezhep kitaplarını getirirseniz beni 1. 5 değil 60 milyar kişi müslüman yapamaz ama sadece Kur'an beni ateizm çukurundan elhamdülillah kurtardı
 • 61Ahmet61Ahmet7 gün önce
  Abdulkadir denen deyise cevap yazmak israftır.Allah bizi hz muhammede itihat etmekten sünnetlerini yaşamaktan zahirimizi ve batınımızı ona uydurmaktan bir zerre dahi ayırmasın.Uymayası calar şefaatten mahrum olasıcalar.Sünnetleri hafife almsktan daha büyük bela bilmiyorum.
 • HanifmMüslümanHanifmMüslüman7 gün önce
  Kocasolak arkadaş birilerinin dolmuşuna binmiş sadece Kur'an bize yeter diyenleri proje olarak görüyor. El Hakk sadece Kur'an diyenler projedir lakin bu projenin mimarı sandığı gibi Yahudiler değil ALLAHtır.eski bir ateist olarak internette bir çok ateist, deist ve agnostik arkadaşım oldu (bunlar arasında en mantıklısı agnostisizm iken en mantıksızı ateizmdir.) Dinsiz sitelerde de çok defa yazdım. Hatta Hristiyanların sitelerinde de yazdım, Musevi cemaati sayısı az ve kapalı bir toplum olduğundan sadece onların bir gazetesi olan Şalom gazetesinde yorumlarda bulundum.Bittabi çoğunluk olan ehli sünnet sitelerinde de yazdım. Ve ne tesadüf ki hristiyan sitelerinden İncil ayetlerini paylaşıp Hristiyanların incile inanmadığını delilleri ile gösterince beni İslam misyoneri diye siteden attılar. Aynı sonu yine Kur'an ayetlerini yazarak Müslümanım diyenlerin İslam olmadığını ve Kur'an'a iman etmediğini gösterince reformist, oryantalist, Yahudi uşağı diye Sünni sitelerinden de atıldım. Demem o ki sen sen ol aklını ve sözlerini kimseye kiraya verme saygılar
 • Beddua ediyorum Beddua ediyorum 7 gün önce
  Kim masum ve mazlum insanların sesini kısıyorsa;yarasına merhem olmuyorsa...
 • HanifMüslüman'dan Kocasolak'aHanifMüslüman'dan Kocasolak'a7 gün önce
  Sana cevabı Mehmet Akif Ersoy versin.Nebiye atıf ile binlerce herze (hadis) uydurdunYıktın dini mubini yerine yeni bir din kurdun.Doğrudan doğruya Kuran'dan alarak ilhamıAsrın idrakine söyletmeliyiz İSLAMı
 • HalilHalil7 gün önce
  Bu yorumcular konuyu ne kadar dağıtmış.Yazarın cümlelerini eğip bükerek kendi emellerine alet ediyorlar.Yazar ayar vermek, had bildirmek yanlış.Herkes kendini beğeniyor.YAZIK...
 • MustafaMustafa7 gün önce
  Hocam Allah şahidim ki doğruyu yazıyorum.Adam polis feto yaftalanmasıyla savcılığa çıkarılıyor ifadesi alınıyor ve serbest bırakılıyor. telefonuna el konuyor. Telefonda baylok yok.zaman gazetesi okumamış,sızıntı dergisi almamış,katalok evliliği yapmamış,sendika,dernek ve sivil toplum örgütlerine üye değil ve organizasyonlarına katılmamış fetodanyakalanan şahıs ve şahısların ifadelerinde geçmiyor.hakkında bilgi,belge ve doküüman yok.3 sene oldu. ilgili mahkemesen FETOCUSUN ve/ veya FETOCU DEĞİLSİN denilemiyor.
 • MustafaMustafa7 gün önce
  Emniyet' te bir komiser muavini bir ön dinleme karar yazısı önüne getiriliyor oda parefe atıyor. mahkemeden karar alınıyor fakat operasyona yönelik bir iş ve işlem yapılmıyor. aradan yıllar geçiyor senmisin bu yazıya parefe eden idari işlem tesis ediliyor ardındanfetocu oldukları iddiası ilehaklarında adli işlem yapılan ve halen tutuklu olan Emniyet mensuplarının yargılandıkları İDDİANEMEYE dahil ediliyor ve çocuk bir andafetocu EDİLİYOR.Birilerinin gözüne girmek için böyle bir haksızlık yapılırmı? Yetmezmiş gibi birde buYİĞİT insanfetodan ihraç ediliyor. Hocam Allah rızası için söylermisinBir Müslüman Bunu Yaparmı?
 • seher kadıoğluseher kadıoğlu7 gün önce
  zamandan meçhule giden bir gemi kalktı içinde babam vardı. işini ehline vermek demişsiniz de. işinin ehli olmayanların elinde elinde göz göre göre elimizden kaydı babam. abdulhamidhan han hastanesi demeyin oraya. gata. asker kökenli profu koymuşlarnörolojinin başına. adam sırf hava. yazık bizde güvendik inme merkezi falan diyorlar. hemşirelerden bazıları berbat. buradan duyuruyorum. felç falan geçirirseniz sakıngataya gitmeyin. biz yandık başkası yanmasın.
 • KocasolakKocasolak7 gün önce
  Abdülkadir kardeş, şimdi kelime oyunu oynamayalım. Vüzüğ, abdest yok salat, namaz. Bak sana sorduğum sorulara cevap vemek yerine, kelime oyunu olmamış. Cevap yazacaksan sorduklarıma bak. Bir de şunu düşün, Allah kuranı kerimi levhalarda yazılı olarak da gönderebilirdi, neden öyle yapmadı acaba? Bir PROJE, İslam dinini önce alimlerinden, sonra peygamberinden, sonrada kuranı kerimden koparmak için çok sıkı çalışıyor. Bu projeye bilerek veya bilmeyerek hizmet edenler var. Hadis alimlerini küfürle itham edenler var, adamlar ne işitmişse onu yazmış, yazdığı, kuranı kerime uymuyorsa kabul etme. Ancak,adamın iyi niyetini bilemediğin için küfür ehlidir demek, insaflı olur mu? Kaldı ki sen, peygamberimiz vefat etti işi bitti diyorsun.
 • ŞEHMUS BAYHAN ŞEHMUS BAYHAN 7 gün önce
  Bu dünya peygamber efendimize kalmadı mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi malda yalan mülk de yalan var biraz sende oyalan YUNUS emre
 • N.AN.A8 gün önce
  Artık okumam
 • Abuzer polatAbuzer polat8 gün önce
  Sayin dilipak allah icin dinden imandan bahs etme vunku bundan en son bahs edecek insan sensin sunu bilki yasamak öyle birseki birsekilde yasatsin yavsaklik , yalakalik, gevseklik, herkesin havasina göre davul calmak dedigim gibi bir sekilde yasatsin ama önemli olan hasiyet Öl i, serefli, onurlu, davulu sadece dogru olnin havasindan calmaktir .senden ricamkendin olman nirilerinin isagi degil sadece kendin olman
 • Abuzer polatAbuzer polat8 gün önce
  Sayin dilipak allah icin dinden imandan bahs etme vunku bundan en son bahs edecek insan sensin sunu bilki yasamak öyle birseki birsekilde yasatsin yavsaklik , yalakalik, gevseklik, herkesin havasina göre davul calmak dedigim gibi bir sekilde yasatsin ama önemli olan hasiyet Öl i, serefli, onurlu, davulu sadece dogru olnin havasindan calmaktir .senden ricamkendin olman nirilerinin isagi degil sadece kendin olman
 • MâlumMâlum8 gün önce
  Hocam basîret harbiden ayrı bir şey...Şüphesiz şu gözden başka gören başka gözler de var gözlerin arkasında...
 • AbdülkadirAbdülkadir8 gün önce
  Kocasolak kardeş Allah biz müslümanlardan istediği her şeyi Kitabı Kur'anına almıştır. Kur'anda abdest diye bir kelime zaten geçmez.abdest kelimesi farsçadır ve farslı fukaha tarafından uydurulmuştur. Kur'anda salatı eda etmeden önce e yapılacağı vardır. İşte buna siz abdest diyorsunuz.Namaz kelimeside yoktur o da farsçadır uydurmadır Kur'anda salatı eda etmeden önce ellerinizi dirseklere kadar ve yüzlerinizi yıkayın başlarınızı ve ayaklarınızı topuklara kadar mesh edin diyor.İşte bu salattan önce yapmamız gereken şeydir. Maide 6 ya bak orada senin dediğin abdest,demediğin gusül ve teyemmüm zikredilmiştir. Resulullah Muhammed bununla ilgili bir söz söylemesine gerek yoktur. O sözler sonradan uydurulmuştur. Zaten abdest kelimesi bu sözlerin kuvvetle muhtemel farsiler tarafından uydurulduğunu göstermektedir Ayrıca gusül diye ayrı bir ritüel abdest şekli yoktur.Gusül arapça bir kelimedir ve türkçe manası yıkanmak demektir. Yani yıkanmayı gerektiren şey olduğunda sadece yıkanacan olacak bitecek.Yok efendim önce sağ omuza sonra sol omuza bunlar uydurma hadislerle uydurulmuş şeylerdir.Yani İslamı Kur'andan öğrenmezsek işte böyle bizi uydurma hadislerle teferruatlara boğuyorlar. Ondan sonrada çocuklarımız niye ateist deist agnostik oldu deyip hayıflanıyorlar.Onlara din diye sunduğunuz şeyler Kur'anda yazmayan şeylerdir ve gereksizdir.
 • RabiaRabia8 gün önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabud yoktur! Bir olan O'dur!Va'dini gerçekleştiren O'dur!Bu kuluna yardım eden O'dur!Askerlerini güçlendiren O'dur!Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da yalnız O'dur!' Peygamber efendimiz sav in Okusun diye tavsiye ettiği, Abdullah bin ravahanin okuduğu ve müslümanların da okuyarak eşlik ettiği recez.islam tarihi. asım köksal.sayin Dilipak dediğiniz gibi şeytanlar fazla mesai yapıyor olabilir.teroriste terör demeyen, sadece bir hapiste diye terörist e, anarşist e acıyan şeytanlar belamlar var.o kendini biliyor.fakat Allahu Teala daha iyi biliyor.sizin gibi bir mütefekkir de bunları yazıp laneti olmadığı sürece bende sizi artik yazmiyiyacagim.sectigimiz meclise vekil yaptığımız lütfen milletvekillerimizden , nasıl ki CHP milletvekilleri kufurde birleşip birlik olmak için para veriyorsa diğer milletvekillerininde rahmette birleşip Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün suçluları savciliklara mahkemelere şikayet etmeleri ni bekliyoruz.saygilar
 • Mehmet Mehmet 8 gün önce
  Zülüm etmeyiniz,destekte olmayınız sizide vurur der kuran.Toplum bunu uygulamadığı zaman musibeti bekler.
 • Kocasolak'dan Abdülkadir'eKocasolak'dan Abdülkadir'e8 gün önce
  Hz. Muhammed s.a.v. Allah c.c. den aldığını insanlara TATBİKLİ olarak aktarmıştır, hz. Muhammed a.s.v. vefat etti ve işi bitti diyorsun ve itiraz edenlere, ÇEMKİRİYORLAR demişsin ya, hakk adına buna katlanarak.Ben sana SORUYORUM, abdest alma yöntemi kuranı kerimin neresinde var? Hadisi kuranı kerimin üstünde gören,zaten kabul edilmez. Sen peygamberimiz vefat etti işi bitti dediğinde, kelimei şahadet getiriyormusun? Eşhedü en là ilhe illAllah deyince Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü verasulühü de diyormusun?Yani şahadet ediyormusun Muhammed a.s. Allah c.c. kulu ve elçisi olduğuna? Yoksa" o yaşarken ben yoktum, ben yalarken de o çoktan vefat edip işi bitmişti " deyip. Eşhedü en lâ ilahe illAllah,deyip bitiriyormusun? İslamoğlu ve avanesinin, kırk doğru bilginin içine iki yanlış bilgi ZERK edip yayınladıklarının etkisiyle, kendini kaybedenlerden misin?Hadis ayet ile çakışırsa ayet naks olur, diyen AKLI evvelleri gösterip, peygamber vefat etti işi bitti demek aynıdır. İçki ayeti sonraki gelen öncekini naks etti demek yerine, içki fiziki BAĞIMLILIK yapmışsa, bu tip BAĞIMLILIKLAR kestirip atılamaz, tedavi gerektirir olduğu için,hikmeti BU OLSA GEREK ki, iki aşamalı vahy edilmiştir, demek daha uygun değil mi? Umarım bana çemkirmiş demezsin.
 • ErknErkn8 gün önce
  Ülkede yargı kalmamış. Gücü olan Kafir dediğimiz dış mihrak dediğimiz Merkel'e Trump'a sahipler diye özel uçakla elini kolunu sallayarak memleketine dönerken. Tanıdığımız bildiğimiz zeki, çalışkan, başarılı, namazında niyazında insanlar ibadet/taban denilmesine rağmen zulüm altında eziliyor. Suçları fakir olmak ve sahipsiz olmak mı?Mazlum kullarına Allah yetmez mi? Herkes gelecek ilahi kararı beklemekte. Dua ve selam ile
 • hasan güngörmüşhasan güngörmüş8 gün önce
  garibanların ekmeğini niye aldınız demeye korkuyorsunuz çoluk çocuk aç sefil ayeti kerime açık haksızlık karsısında susan dilsiz şeytandır der
 • Mesut SarpMesut Sarp8 gün önce
  Birde sn. Dilipak Istanbul Otobüs garı denilen ancak ne mimari ne temizlik ne dahi görevini yerine getirmekten aciz bu mezbeleligi dile getirir misiniz. Yüzbinlerce şoför ve milyonlarca vatandaş bu mezbelelikte debeleniyor. Varsa yoksa hava alanı ve köprü bunlar konuşuluyor. Lakin herkes ucakla gitmiyor, cogunluk otobüs kullanıyor. Toplu ulaşim hem ekonomik hemde cevre saglıgı nedeniyle cok önemli. Varsa yoksa hava alanı ve köprü bunlar konuşuluyor. Siyasetcilerde herhalde akıllarını kaybetti.
 • Gıroğlu Çeşmesi Gıroğlu Çeşmesi 8 gün önce
  Hocam senin Müslüman iktidar ispark da çok büyük hırsızlıklar yapmış kesin delillerim var ,sizde bu hırsızlıkdan huzuru ilahide sorumlusunuz cünkü sizde bu iktidarın akillerindensiniz .
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 8 gün önce
  Hocam ABBASYOLCU GALİBA.... TEKDEVLET, TEK MİLLETdedilermilletiböldüler şu bu diye,ALLAH ,, İMAN, KİTAP, DİN dedilerMİLLETİ DİNİNDEN ETTİLER.... Gençlerdeist, ateist oldu....ALLAH DİYE DİYE ÜLKEMİZİ SOYDULAR, hem deFETVALI.... HAYRETTİN KARAMAN FETVACIBAŞI.... ÖNCE FETULLAHİTİ, SONRABUNLAR...... Ne yaptıysanızonubulacaksınız.... Ağlamak yok....
 • MulayimMulayim8 gün önce
  Dogrulari yazan dokuz koyden kovulur.. Yazmaya devam muhterem abicim..
 • Zeynal Özer Zeynal Özer 8 gün önce
  Allah razı olsun sizden ve sizingibi düşünenlerden
 • dindar kindardindar kindar8 gün önce
  CHP lideri Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet ettiklerini açıkça söyleyenler İstanbul'a ne verebilirler?
 • VefaVefa8 gün önce
  Almanya dabirkriminal polis mudurune yakin bir arkadasi bir sise sampanya hediye etmis.....Devlet bu hediyeyi rusvet olarak kabul edip polis mudurunu gorevden almis....Yetmemis baska hediyeler varmi diyemudurunev ve siksik ugradigi7 yere ani baskinlar yapipmis.......Bu arada Almanyaninihracati Turkiyenin 10 katidir.....Almanya bu nedenle bizi kiskanip catliyor..........Isvec ve ispanya krali,polonya cumhurbaskani ve pek cok diger Avrupa ulkelerin devlet baskanlarin kullandigi makam araci ile bizim Samsun valisinin kullandigi makam araci ayni modelmis.....Eeeee, bir bakanimiz ne demisti....paramiz varki ithal ediyoruz.....Ayrica bir devlet buyugumuzdene demisti: ittibardan tasarruf yapilmaz.......Kiskan Avrupa, catla patla Avrupa.....,
 • dedeslidedesli8 gün önce
  insan, baska insanin egri yolda olmasini istermi..? hatta egri yolda olsun diye ona tuzaklar kurarmi..? kuruyorsa bu fatiha nin ruhuna aykiridir.."....bizleri dogru yola, nimete erdirdigin kimselerin, gazaba ugramayanlarin yoluna eristir." diyor fatiha. pelikanlar ise imamoglunu dogrudan egriye saptirmak icin seytanlar gibi calisiyorlar..önce yunan dediler, sonra esnafi dövdü dediler, simdide valiye küfür etti diyorlar..gelin görünki o video montaj cikdi..Allah sizleri dogru yola, nimete erdirdigi kimselerin, gazaba ugramayanlarin yoluna iletsin....
 • GerceklerGercekler8 gün önce
  İsraf; gariban maluzlumun yetimin çaresizin o minik ekmeğini calmaktir..varmı bir yanlis sözümde..yapın bol bol felsefe o zaman ama görmeyin gerçekleri. ALLAH DOĞRUYU SEVER....Edebiyat çabalarını degil
 • hasan güngörmüşhasan güngörmüş8 gün önce
  ey hoca sen neden bahsediyorsun artık tuz koktu yargı filan yok benim oğlum sendikaya girdi çıktı üstelik 1 yıl önce çıktığı halde reddettiler ama 29 ay sendikalıya geri dönüş verdiler benim oğlum 18 ay kalmış çıkalı yıl olmuş ama kimsemiz yok diye red ettiler paramız yok diye bize kim yardım edecek hani dindar geçinenler her şeyi kendine cebine lehine çeviren insanlar olduk yazık
 • MehmetMehmet8 gün önce
  Sn Dilipak ayetler, hadisler, menkıbeler anlatıpduruyorsunuz. Bunlar zaten herkesce biliniyor. Camilerde hocalar vaazda da bunları anlatıyor. Yani namaz kılan ve sizi okuyan muhafazakâr kesim zaten bunlardan haberdar. Zannediliyorki bunlar müslümanım diyenlerden çok sizin tabirinizle cehape zihniyetinin eksik kaldığı konular. Şunu biliyoruzki İslamla şereflenmeyen toplumlarda yukarıda saydığınız hastalıklardan uzaktırlar. Belki başka hastalıklarvardır. Yani din ve toplumsal ahlakçift mekanizmalı bir kontrol sağlıyorsaen azından batıda toplumsal ahlakişlevseldurumda. Biz de din diyanetbilen de bilmeyen de bu 2 mekanizmadan faydalanamıyor. Dinimizde veya toplumsal ahlakımızda kavram olarak bir eksiklik yok. Geliyoruz bunların toplumla nasıl temas ettiğine. Müfredat çok iyi ama öğrencilere anlatan hocalar anlatamıyor. Yani en temel de hocalarımız, ilahiyatçılarımız, gazetecilerimiz, anneler babalar, toplumun ileri gelenleri vs vs. eksik. En nihayetindemilli ve bilinçlibir eğitimin eksikliğinigörüyoruz. Mesele ayet anlatmakla, kanun koymakla çözülemiyor Sn. Dilipak.Belki önceden yazmışsınızdır.Nasıl bir millî eğitimolmalı bu 2 mekanizmayı çalıştırmakiçin. Siyasetten, ekonomiden öncebunlar konuşulursa sanırım asıl sorunugörmüş olacağız ve çözüm için somut bir adım atılmış olacak. 82 milyona sevgiler saygılar.
 • Mustafa Mustafa 8 gün önce
  Feto yaftalanmasıyla işinden, aşından, ekmeğinden ve geleceğinden olmuş bir insan çoluk ve çocuğuna bir lokma ekmek getirmek için Özel Güvenlik Görevlisi olmak istiyor amaKHK ile men edilmiş. ÖGG kartı alamıyor. İş başvurusu yapıyor haksız yere terörist damgası vurulmuş işealmıyorlar..Bu halde ben senin nasıl kardeşin olurum. Senin karnın tok, sırtın pek. Ben ise ÇARESİZ.
 • erhanerhan8 gün önce
  İslam karşıtları da, aynı şeyleri söylüyor...!
 • MustafaMustafa8 gün önce
  Hocam Biz müslümanlardanız ve müslümanlar kardeştir deniliyor. Peki Fetocu olmadığı, Hakkında bilgi, belge ve doküman olmadığı. Halde Feto yaftalanmasıyla haksız ve hukuksuz biçimde aşından, işinden ve ekmeğinden edilen ve kendisine ve ailasine cehennem azabı çektirilen yetmezmiş gibi terörist damgası vurulan biri nasıl müslüman kardeşiniz olur? Bir müslüman kardeşine bunu yaparmı? Siz güle oynaya bayram yaparken bizim içimiz kan ağlıyor olduğu halde nasıl kardeş oluruz. Korkudan ve korkutulanlardanbir Üniversite mezunu ve Doktora yapmış olmasına rağmen bir gence ekmek kapısı açılmıyor. ve açamıyor. Sakın İnsanlar varlıkla ve yoklukla imtihan edilir deme, Burada ben yokum.
 • KocasolakKocasolak8 gün önce
  Allah c.c. razı olsun hocam. Kuranı kerimi en başta hz. Muhammed s.a.v. tefsir etti. İnsan var olduğu güne kadar da bilim onu tasdikleyecek. Bilimin bulduğu her tabiat kanun ve yasaları kuranı kerimde zaten VARMIŞ diye tasdik edecek. Kuranı kerim bir bilim ve icat kitabı değildir, ancak her yeni KANITLANMIŞ HAKİKİbilim onda mevcuttur. Bilim onu bulmadan herkesce anlaşılamaz, mucize yoktur diyenler var, mucize kuranı kerimin kendisidir. Kuranı kerimi Allah c.c. ın kelàmı bilinci, İDRAKI ile samimi, içten, gönül gözlerimizle okumalıyız. Allah c.c. esmasını İYİ düşünmeliyiz.
 • mevlüt özkan.mevlüt özkan.8 gün önce
  Siz böyle meseleler yazın sizi seviyoruz siyaset yazmayın siyasetde hırs yapiyorsunuAbdurraman dilipakın dedigi gibi hırs sizi görerdiyoralinmayın amma insan her düsüdugü yere varamayabilir.
 • AbdülkadirAbdülkadir8 gün önce
  Kur'an ve sünnet deyip hadisi Kur'anın önüne geçirirsen önce Allaha şirk koşmuş olursun. Sonra Resulullahın sadece Kur'anın ayetlerini aktardığını unutursun.Unutmamak lazım Resulullah Muhammed hem bir elçi hem de haber veren yani nebiydi. Elçinin görevi bir makamdan aldıklarını başka bir yere iletmektir.Yani görevi sadece budur.Ona başka görevler yüklemek yanlıştır. Nebi ise insanların bilmediği bir şeyi haber veren kimselerdir. Yani Resul ve Nebi Muhammed Allahtan aldığı haberi (ayetleri) insanlara bildirmiştir. Resul ve Nebi Muhammedi kutsamayı bırakıp Kur'andaki haber verdiği ayetlere önem vermeliyiz.Yoksa bu Kur'an onun mahşerde söyleyeceği gibi Mehcur kalacak.( Ya Rabbi demek benim ümmetim bu KUr'anı mehcur bıraktı öyle mi) .Bunu söyletmemek için sadece Kur'ana dönmeliyiz.Yoksa bu söz gerçekleşecektir.Ve korkarım ki biz ne dersek diyelimgerçekleşecek gibi görünüyor. Eğer bu ayet gelecekte vuku bulacaksa biz ne yapabiliriz ki.İnsanlara ne kadar bu uyarıyı yapsakta çemkirip duruyorlar. Oysa ki bu biz istersek gerçekleşmeyebilir belki Çünkü herşeye karar veren Allah olduğuna göre bizim gayretimizle bu ayeti gerçekleştirmez diye düşünüyorum.Cami hocaları Kur'andaki İslam yerine hadis anlatıp duruyor. Resulullah sanki Allahın yanında rab oldu.Bu tehlikeli yanlıştan vazgeçmelisiniz.Resulullah Muhammedin görevi ölünce bitmiştir bu görev Kur'ana geçmiştir. Bunu anlayın artık yoksa ahirette sabah akşam günün 24 saati secdeden alnınızı kaldırmasanızda nafile olacak.Resul Muhammedi Allahın yanında hatta onun önünde zikretmekten vazgeçin.Sadece Allahı zikretmek yeterlidir.Bu din Allahın dinidir. Başka birini öne çıkarmayı bırakın .İslam dünyasının perişan olmasının sebebi dini Allaha has kılmak yerine önce Resul Muhammede has kılınmasıdır.
 • Malkoç Malkoç 8 gün önce
  ÖnceleriÇağdaşlaşma, Atatürkçülük,Halkçılık,globalleşme, liberalizm,KÜçükAmerikaoluyoruz diye diyeSOYMUŞLARDI.... BUGÜN ALLAHDİYEDİYESOYDULAR, bşr hanım kardeşimizinbu devrien güzel , en doğruifadesiyle.... ALLAHDİYE DİYESOYDULAR.... Sadecedış borç500.000.000.000 milyar dolar.... Mesture hanımlarının, eniğinin cücüğününaltında 4 çeker cipleri.... NEWLALE DEVRİ,masal gşbiydi ama her masal gibi bitti.... şimdiACIGERÇEKLERLE YÜZLEŞMEZAMANI.... Ayak altından çekilin yeter....
 • VefaVefa8 gün önce
  Bugun ulke olarak Kulturel cokus, Ahlaki cokus, Ekonomik cokus ve Adalet cokusunun ayni anda bas gostermeye basladigi bir surecin basindayiz.........Bu cokusler aniden ortaya cikmadi...... Bunlarulkeyi yonetenlerin zamanla yapilmisyanlis icraatlarinintoplaminin bir sonucudur.......Henuz hic bir sey icin cok gec degil. iktidarin onunde daha 4 yillik bir zaman var......Yapmasi gereken tek sey koklubir zihniyet degisimidir......Ahlak ve Adaletiher seyin en temel ilkesiolarak kabul ederlerseduzelme adim adim arkasinda gelir......Bir muslumani basariya goturecek ve diger butuninsanlara ornek insan modeli haline getirecek butun ilkeler Allah ve Peygamber sunnetinde mevcuttur.
 • memincelkmemincelk8 gün önce
  SAYIN ABDURAHMAN DIL IPAK KARDESIMIZE LUTFENSAYI SULEYMAN SOYLUBEYE ALLAH ICIN BU YAZIMI ILETIN TUM TURKIYE GITICE AKP DEN SOGUMAYA BASLADINNIYEMI BAZI KAMU GOREVLILER DIN DUSMANI OLDUKLARINDAN BUNLARA GUNES DOGDU URUC VE NAMAZ KILAN KARDESLERIMIZE AMAN HAHA BU F E T HULLAHCI DIYE BU KISILERI TUTUKLAK ICIN CAN ATYOR LUFEN YETERTUM TURKIYE MUSLUMAN DIYE ONA BAGLANMISTI YETER GEREKIRSE OFAK TEFEK SUCU OLANI AF EDIN AFSIZE MAHSUS DEYIL ALAHIN BIR LUTFU BENCOK GORYORUM NAMAZ KILANLARI SIKEYET EDIN BU BIR FIRAST DIYORLAR DIYER ZIHNIYETCILER HALKN HEPSI SIKEYECI
 • 61 Ahmet61 Ahmet8 gün önce
  Zordostum zor.yaşamak zor ölmek zor kavuşmakmı zormu zor........
 • Ahmedâ Ahmedâ 8 gün önce
  Şeytan mesai yapıyormuş. Sizin mahallenin menfi siyaseti olmasa o şeytan bu denli rahat mesai yapabilir miydi? Dinimizi siyasete bir güzel alet et ondan sonra kalk şeytan mesai yapıyor de.Bu dünyada işin tıkırında, bakalım öbür tarafta nasıl olur islamcılar....
 • KADİRKADİR8 gün önce
  Yahu Hocam Allah için söyle, değil toplumda senin çevrende bu niteliklerde 5 kişi var mı? Peki desteklediğin partidekilerin hemen hepsi dünya malına tamah edenler değil mi? Onlara bu yazdıkların ulaşır mı? Sen uyarmadan onlar bu uyarıları bilirler de bilmezden gelirler. Şimdi göreceğiz“sen subliminal olarak hep AK Partiyi eleştiriyorsun” ya da “ yazdıklarından bir mânâ çıkaramadık” şeklindeki yorumları. Senin de işin çok zor Abdurrahman bey, Uyardığın kesim içinde bu yazdıklarını anlayacak olan neredeyse yok denecek kadar. Az sayıda anlayacak olan da politikanın bataklığından çok uzakta. Yani laflarının alıcısı yok.
 • Hakkı GÖZETENHakkı GÖZETEN8 gün önce
  Sayın yazar. Önce İstanbul Esenler Belediye Başkanı, ardından seçime hazırlanan adaylardan ( BİRİ ) yanına gelip arzuhalini anlatmaya çalışıp da anlatamayan hatta AZARLANAN vatandaşın ( ahh )larını aldıklarını bilmezler mi? Bakın Gaziantep Belediyesi önünde kendisini yakan vatandaşımızın vebalini hepimiz çekeceğiz. Yok öyle ES geçmek. Nedir bu tahammülsüzlük? Rahatsız iseniz istifa eder gider torunlarınız ile balık tutarsınız. Makamı işgal etmezsiniz olur biter. Madem o makama geldiniz size oy veren vatandaşı dinleyeceksiniz. Dinlemezseniz sandıkta alırsınız boyunuzun ölçüsünü. Makalenizin başlığı demir almak. Ben de diyorum ki sizin mahalle ( VİCDANSIZLIĞA ) demir atmış. Lakin haberiniz yok. Bu mudur müslümanlık? İslam dini yeryüzüne indiğinden bu yana en büyük yarasını üzülerek söylemek zorundayım ülkemde almaktadır. Okula, kışlaya ve camilere siyaseti alet etmekle ülkemize zarar verdiğimizi anladığımızda maalesef çok geç olacak. Bakın işsizlik fonundaki paraların emeklilere verilen ikramiyelerde kullandırıldığı videoları youtube kanalında dolaşmakta. İl valilerimizden bir tanesi çok lüks bir otomobil siparişi verdiği için canlı haber bültenlerine konu olmakta. Sayın Cumhurreisimiz tasarruf tedbirlerinden bahsederken bürokrat bu sözü dinlemiyor ise yanlışa doğru diyemeyiz. Mesela Çamlıca'ya yapılan camii için vatandaşlarımızın da tepkileri vardır. Oraya harcanan para ile küçük orta boy bir işletme kurulabilir, işsiz kesime iş sahası açılır ve katma değer sağlanabilir denilmekte. Bu hususlara girmeyi hep PAS geçiyor ve kapsama alanı dışına itiyorsunuz. Okurlarınız sık sık dile getiriyor ama duymamazlıktan geliyorsunuz. Ülkemin en sık okunan yazarlarının başında gelmektesiniz. Okurunuzun sesine lütfen KULAK veriniz. Saygılarımla,
 • uyumsuz uyumsuz 8 gün önce
  sayın Dilipak bu yazdıklarınızda söylediklerinizde samimi iseniz burada akitde ne işiniz var .. akitin yayın politikasının ahlak yapısı ile şu yazdıklarınız birbirine uyuyor mu ?Allahını seversen bizimle eğleşme

Günün Özeti