4 kurban

13 Ağustos 2019 Salı

Bugün bayramın 3. günü. Umarım bugünler bizi Allah’a yaklaştırmıştır ve bayram günleri bizi söz ve eylemimizle mübarek kılmıştır. Eğer bugünler bizim için tevbe, pişmanlık ve arınma vesilesi olmamışsa, boşa geçmiştir. Tek başına, pazardan bir koç alıp, Kurban Bayramında kestiğiniz için arınacağınızı sanıyorsanız, yanılırsınız.

Bugün size “4 kurban”dan söz edeceğim. Hz. Adem’in çocuklarının kurbanı, Hz. İbrahim SAV’in kurbanı, Hz. Musa’nın kavminin kurbanı ve Hz. Muhammed SAV’in kurbanı.

Son’dan başlayacak olursak, kurbanla ilgili ayetler şunlar:

- Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. (Saffat 107)

- Haccı da, Umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman Hacca kadar Umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü Hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin. (Bakara  196)

- (Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “And olsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti. (Maide 27) Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâbe’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. (Maide 95) Allah; Kâ’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. (Maide 97)

- “… Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin” (Hac 28) Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)’dir. (Hac 33) “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac 34) “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.”“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac 36,37)

- Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah, Mekke’ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. (Fetih 25) Dikkat ederseniz Kurbanla ilgili ayetlerde Hac ve umreden, şarta bağlı olarak tıraş ve kefaretten, oruçtan ve sadakadan söz ediliyor ve biz Habil ve Kabil’in kurbanlarından söz ediliyor. Ayetlerde “Allah’ın intikam alacağından” söz ediliyor (Maide 95), Habil-Kabil olayı misal veriliyor.

Ayette Habil Kabil örneğinde bize önemli bir uyarı var: “Allah, (kurbanı) ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” (Maide 27). Birilerinin gösteriş için kestiği ya da günahlarını gizlemek için veya hayır yapıyormuş gibi yaparak haksız bir şekilde elde ettiği mallarını gizlemek, güvenilir biri olmadığı halde çevresinde kendine güven telkin etmek için bu işi yapanların  kurbanlarını kabul etmeyecek. Allah, Resul’üne kurbanı emrederken “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac 37) Burada Hz. Musa zamanında İsrailoğulları kendilerine işaret edilen bir yetime ait sığır yerine hani Allah’a daha güzel ve pahalı bir takdime sunmak istemişlerdi de lanetlenmişlerdi ya, yukarıdaki ayet bir şekli ile ona bir gönderme yapmaktadır. Allah bizden bir ücret, armağan istemiyor, takva istiyor.

Peygamberimiz kurban keserken şu ayetleri okudu: “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim” (En’am 79). “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim / kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah(ın rızası) içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

Kurbanla ilgili ayetler, kurbanın nitelikleri yanında kurbanı kesme şekli ve kesenin niyetini de sorgular. İlk örnekte kabul edilen ve edilmeyen kurban örneği var. 2. ÖrnekHz. İbrahim’in kurbanı kabul edilen, mükemmel bir örnek verilir. 3. Örnek Hz. Musa zamanında yaşanır ve orada olumsuz, kabul edilmeyen, lanetlenen bir sapma kınanır. Son örnek Hz. Muhammed SAV dönemi ile ilgili olan ki, diğer örneklerden ders almamız istenir ve Hz. İbrahim’in kurbanı örnek gösterilir. O örnek, Hz. Adem’in, Hz. Musa’nın öğütlediği ve örnek gösterdiği kurban şeklidir ki mükemmeliyet noktası Hz. İbrahim’in kurbanıdır. Orada Hz. Haacer  ve Hz. İsmail örnekliği vardır. Anne, baba, çocuk yanında sürece dahil olan Cebrail vardır. Hz. İsmail kurban edilecekken, gelen kurban Hz. İbrahim, Hz. Haacer, Hz. İsmail ve Hz. Cebrail’in kurbanı olmuştur.

Esasen, Kur’an-ı Kerim’in bize verdiği habere göre “bütün ümmetler”de kurban vardı (Hac 34). Her kurban insanı Allah’a yaklaştırmak, bazı kurbanlar Allah’tan uzaklaştırır da. Bunların ilki Kabil’in yolundan gidenlerin kurbanıdır. Bize haber verilen olumsuz kurbanların  3’üncüsü ise Samiri’nin peşine takılan İsrailoğulları’nın kurbanlarıdır. “Kurbanımız, hayatımız ve ölümümüz hepsi âlemlerin Rabbi Allah(ın rızası) için olmalıdır. O’nun ortağı yoktur.” Kim ki, kendi ya da başkasının hayatını (Velev ki bu herhangi bir canlı olsun), ilahi rıza dışında başka bir şey uğruna vermeye, almaya kalkarsa o şey murdar olur ve lanetlenir. O Allah’a ortak koşulmuş olur. 4 kurban da bize bunu anlatır. Bizi rızaya ulaştıracak bir iş, eğer şeriatın dışında bir gayeye yönelirse bu beraberinde gazabı ve laneti getirir. Malımız, canımız, sevdiklerimiz, Allah yolunda feda olsun, başka bir şey uğruna değil. Ya Rab bizi rızanın tecellisinin vesilesi kıl. Bize dünyada da ahirette de iyilikler ihsan et. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • MehmetMehmet3 gün önce
  "Ey mutmain olan nefis sen Rabbinden razı Rabbinde senden razı olarak kullarımın arasına gir, cennetime gir Fecr/27" Bizler hep Allah'ın rızasından bahsediyoruz kulun rızasından hiç bahsetmiyoruz. Kulun Allah'tan razı olması nedir, nasıl gerçekleşir bahsetmiyoruz. Esas girmemiz gereken konu.
 • VefaVefa6 gün önce
  Ulkede universiteli issiz ordusu cogalirkenesi ile birliktedevletten 4 balli maas alip birdebasimiza milli ve dindar gecinenler var................Artik iyice anladimkibir toplumda ahlak ve adalet yerlesmemisseo toplumun beli dogrulmaz....iki yakasi bir araya gelmez..
 • METOMETO6 gün önce
  NEDEN KURBAN BAYRAMINDA DERİN DONDURUCU SATIŞLARI ARTAR?KİMSE KESTİĞİ KURBANI FAKİR FUKARAYA DAĞITMIYOR.KESTİĞİ GİBİ DOĞRUCANA DERİN DONDURUCUYA.
 • Zeki AltınZeki Altın6 gün önce
  ...Sayın Dilipak, bu konuları uzmanına bırakmakta fayda var.Sonra merak ettim, ayet meallerini nerden aldın? Herkes kendi kafasına göre ayetleri açıklamaya kalkmamali.Selam ve dua ile!
 • Fikret akınFikret akın6 gün önce
  Kurban vekaleti konusuna girseniz de millet gerçeği öğrense.....İbadetin vekaleti olur mu..Hadi oldu diyelim..O yerleşim yerindeki fakirin hakkı ne olacak.ALLAHIM kuranda zekat infak fakirin hakkıdır..diyor tatile git vekalet ver ne yaparlarsa yapsınlar demiyor.Bizzat kendin bulup vereceksin diyor..
 • Mustafa Mustafa 6 gün önce
  Allah’ım İtikadı sağlam, TEVHİD İ sağlam, şirk ten beri kullarına kurbanı kurban olarak kitabullah tan ayırma. Kuran ışığında Ululemirsiz bırakma
 • MALKOÇMALKOÇ6 gün önce
  UYUŞTURUCUVEZİNA ....GENÇLERYALNIZDİNİNDEN DEĞİL ,HERŞEYİNDEN OLUYOR.....UYUŞTURUCUİTHALATÇISIBÜYÜKPATRONLARAİDAMŞART.....ZİNAYENİDENSUÇOLMALI.... GENÇLERUYUŞTURUCUBATAĞINDAVEGAYRIMEŞRU ,GAYRİAHLAKİTUZAĞINİÇİNDE..... ÜMMETHANGİÜMMET ....KANUNLARINDAZİNANINSERBESTOLDUĞUÜMMET HANGİÜMMET.....AVRUPALIOLACAĞIZDİYE.... YETER.....HIRSIZLIK VEYOLSUZLUKTANKAFANIZIKALDIRIN,DEVLET MİLLETELDENGİDİYOR..... GÖZÜNÜZÜTOPRAKDOYURSUN.... BİRYANDA çağdaşlıkadına biralaysapıklık ,LGBTİgibi ,biryanda TÜRBANLILAR...Doğrubaşlarısıkı sıkıyaörtülü ,amager kalanyerleriaçıkta ....Keşke başlarınıörtmeselerde ,normalgiyinseler....PAÇOZLUK ,CEHALET , GÖRGÜSÜZLÜKVE HABİREYEMEK ,HABİREYEMEK .....PATATESÇUVALIGİBİHERTARAFLARINDANYAĞLARIPATLAMIŞ ....İĞRENÇ....OYSAgöbekcehennemişaretidir , gayri insanidir....
 • Mustafa Mustafa 6 gün önce
  Devlet içki ve sıgara fiyatlarında indirim yapsın. Acilde kanında alkol ve nikotin bulunan% 35 katkı versin. Normal yatışta %60katkı versin, alkol, nikotin müzmin hastalıkta sağlık için %80 alınsın. Hem kacakcılık önlenir. Uyuşturucu alankullanan satan hiçbir sağlıktan faydalandırılmasın.
 • İzzet İzzet 6 gün önce
  Cesaretiniz varsa ülkemizdeki adaletsizliği,yolsuzluğu,Araştırın bizler dinimizi sizden iyi biliyoruz. Kur'an kerimde iki ayet meali" Kim Allah hükmüyle hükmetmesse kafirdir " Kim Kur'an hükmüyle hükmetmesse zalimdir " bu ayetler ışığında yazı yazabilirmisin? Sayın dilipak ülkemizde adaletin nasıl olduğunu müslümanlık çıkarcılık oldu. Takvayı kimse konuşmuyor güç kimdeyse onun yanında yeralıyorlar. Halbuki güç ve kuvvet Allah'ın dır. Kübra yı mahşer deAllah'a hesap vereceğiz. Fâni dünyada menfaat için Allahve kelamından uzak kalmayalım.siyaset şeytan işidir. Müslüman yalan söylemezama ne acıdırki doğru hiç bir kelimeleri yoktur. Domuz etine gösterdiğimiz hassasiyeti müslümanlık yaşantımıza göstersek dünyanın 1 numaralı insanı oluruz.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 6 gün önce
  İçimizde kibeyinsizleribırakın , BEYİNLİ BULURSANIZHABEREDİN....KURBANBİZİZ.... YANİKENDİNİMÜSLÜMANZANNEDENLER.... KASABIN ELİNDEKİ BIÇAĞI YALAYAN KOYUN GİBİYİZ.....ADAMLARSİZİPARÇALAYACAĞIZ , MAHVEDECEĞİZdiyor,benim ortağımPKK , FETÖ diyor..... Biz hala yok yoköyledememiştirdiyoruz.... 20YILDIREN GEÇ HAFTADABİR"KİMSESABRIMIZITESTETMESİN"diyormuhtelif büyüklerimiz.... ADAMLARETTİKHADİNAPCAAN diyorlar.... BİZİMKİLERdeses yok..... Bizdost ve müttefikidiyorlar.... Birdeliderlerimizbirazsafheralde, gelen giden kandırıyor..... ABD, AB, PKK, FETÖ, KARDEŞİM GÜL, KARDEŞİMESAD,YAKINDA KATAR EMİRİ de kuvvetle muhtemel.... Amerikadanazar yemiş yakında....AKLIMIZA MUKAYYETOLALLAHIM.... AHLAK VE AKILNE BÜYÜK NİMETMİŞ... SÜMÜKLÜ CASUSABD den, buradaki sapıklarburadan millette akıl, ahlak bırakmadılar...HIRSIZLIK, YOLSUZLUK YAPARAKDİNEHİZMETEDİLEBİLİRMİ... KUR'AN DA,SÜNNETTEHIRSIZLIĞARUHSAT VARMI, HAŞA.....
 • AbdullahAbdullah7 gün önce
  Allah senden ganj gani razı olsun Dilipak. Diliniz gerçekten pak. Yine yine yine hakkı söylediniz.ve siz hakkı söylediğiniz için Alla icin sizi seviyorum. emsalleriniz artsin ınşallah
 • Sancar Sancar 7 gün önce
  Amerikayla beraber ortak hareket merkezikuracakmışız.... PKK , FETÖ , IŞİD'in patronuAMERİKAYLA....90 TANEABDLİKATİLURFAYA GELMİŞ , YERBAKIYORLARMIŞ..... URFA , ANTEP , AYDİN, GİRESUN, ADANALILARBİCEVAB VERECEK.... 100YIL ÖNCENASIL,VATAN CEPHESİNDECEVAPLARINI ALDILAR BU GÜNDE ALACAKLAR.... URFALILARITANIMIYORLAR.... TANIYACAKLAR....
 • SılaSıla7 gün önce
  TUnus, NASIL bir ÜLKEdir?_________Devlet kasasını soyanların HÜRMET gördüğü, "baklava ÇALANların" HAPSE ATIldığı, İNtihal yapanların üniv. öğretmen; DAha kapsamlı yapanlarında ÜNv. de REKTÖR olarak ATAndığı BİR ÜLKEdir...ÖZdeğerlerimiz ÇİĞneyenlerin SÖZ sahibi olduğu BİR ülkeDİR. NAMUSUN HİÇE SAYILDIĞI, çıplaklık için sınır tanımayan, NAYLOn TÖRENLERLE DOLDURULMUŞ, sokak boyları kapkaççılarla istila edilmiş BİR ÜLKEdir. Salınan korkulardan dolayı, insanlarımızın münafıklığa zorlandığı, , TARİHİN palyaçolar KONTENJANININ tamamen DOLDUĞU bir ÜLKEdir. Adnan oktar VE fetö...vb. ÇATlak ve imansız söZde MEHdilerinin YOLDAŞI ve fikirdaşının, BİRzamanlar TUNUS başkanının olduğu bir ülkeDİR tunus... Muhaliflerin VE GERÇEKmüslümanların; NANkörlükle SUÇLANDIĞI bir ÜLKEdir, TUNUS. FEministliğin; Devletin resmi politikası hâline getirldiği bir yerdir TUNS. Dini güncellemeye(değiştirmeye) çalışanların İTİBAR gördüğü YERDİR tunUs. ALLAH tunuslu MÜSlümanlara yardım ETsİN amin.
 • MALKOÇMALKOÇ7 gün önce
  Müslümanlarkadarahmakbir taifeyeryüzünegelmemiştir.....ABD başkanı PUŞTBUSH: BUBİRHAÇLISAVAŞIDIRdediğihaldeBOPeşbaşkanı olup IRAK'A ,MISIR'A ,LİBYA'YA ,SURİYE'YEnato adlısiyonistevangelist emperyalist orduyakatıldık....Oysa saldırılan,yerdenyeksanedilenülkelerintamamışöyleveya böylemüslümanidi.....ŞİMDİ DE SIRADAİRANVARALLAHALEM.....EN SONAĞIZ TADINADABİZİYİYİPPARÇALAYACAKLAR.....ESADMIZALİM,FETÖNÜN ,PKKNIN ,IŞİDİNORTAĞI ,KORUYUCUSU ,FİNANSÖRÜ U.S.Amı ???? ESADDÜŞMANVE ZALİM , AMERİKADOSTVEMELAİKEMİ????NE dine, neimana ,nekitabasığar......İSRAİLİN ,ABDNİNKIÇINIYALAYANSUUDPRENSİSELMAN MÜSLÜMAN ,İSRAİLE ABDYE KARŞIVATANSAVUNMASINDAKİESADZALİMHA .....AMERİKALILARORTADOĞUYA,MÜSLÜMANLARABAHARGETİRECEKMİŞ HA.....ALLAHIMBU MÜSLÜMANLARAAKILVEŞEREF İHSAN EYLE....İKİSİ DEYOK..... ÖNCE ALLAHA İMANNASİB EYLE, USA'YADEĞİL.....
 • HiraHira7 gün önce
  Çok güzel bilgilendirici bir yazı olmuş. İbadetlerimizi huşu içinde yapabilmek için yaptığımız eylemin ardındaki anlamı bilmeli ve ona göre gösterişten uzak sadece Rabbimize yönelerek ve inanarak yapmalıyız. Bilenle bilmeyen gerçekten de bir olmuyor. Selamlar...
 • AbdülkadirAbdülkadir7 gün önce
  Allaha yakın olmak için kurban kesmek gerekmiyor.Allaha yakın olmanın tek bir şartı var o da Kur'anın manasını ve maksadını anlamak ve anladığın şeyin doğruluğundan emin olunca onu hayatında uygulamaktır. Kurban kesmek ibadet değildir. Bir gelenektir.Zaten çoğu insan kan akıtmak için kurban kesmektedir.Eğer kurban kesip kan akıtırsa insanlar birbirlerini öldürmeyecektir.Bu inanış hakimdir.Onca yıldır Kurban kesiliyor yinede insanların birbirlerini öldürmelerinin önüne geçilemiyor.Demek ki Kurban kesmek insanların vahşiliğini önlemiyor. Bir hayvanı boğazlamanın neresi ibadet bunu da anlamak mümkün değil yani.İnsanlar hayvanlar gibi ürememelidir.Onlar adı üstünde insandır yani bilinçli bir varlıktır.Durmadan çocuk yapıp durursan kan ve şiddetin önüne geçemezsin.Bu böyle artarak devam edip durur.
 • Gercekler Gercekler 7 gün önce
  ALLAH İM BU KURBAN BAYRAMI HÜRMETİNE ÜLKEMİZDEN İSRAF A KÖR KİBİR E SUSKUN YANLIŞA DUYARSIZ LİYAKATSİZLİGA SAĞIR KULLARINA HİDAYET NASİP EYLE...
 • HarunHarun7 gün önce
  Artık sakızın oruç bozup bulamayacağını bırakıpta Emeviler döneminde yapılan zulümlerin aynısını yapan iktidar ve dünyalık için ses çıkarmayan tabana bir yazı yazsanız.islamdan uzaklaşan bu millet zillete düşecektir. Fatihin mirası yakında canlı ve cansız Bizansın olacaktır.
 • mcvmcv7 gün önce
  ülke: nurcu sülümancı kılcı tüycü gibi Ticari örgütlerin işgali altında.örgütlerin üst yapısı Tüsmiad, altyapısı islamı kullanmak. islamı işgal etmek. işgalin hedefi: Türkiyeyi ticari olarak, abd nin tahakkümünde tutmak. nurcu sülümancı kılcı tüycü, ekonominin %80ini yönlendiriyor. Kayıp teşvik kredileri burda, 800 milyar TL.SIFIR ÜRETİM,FORD BAYİİ,KOLA BAYİİ.
 • cevdet cansevercevdet cansever7 gün önce
  ya hep diyorum yine demekten geri durmayacağım . lafa gelince aslansınız paşasınız sizden koyu müslümanı yok amaa ... bir kere de Allah cc rızası için şu yolsuzluklara el atsanız ? akraba kayırmak dinde var deyip devlet malını kul hakkı yiyerek kendine paye eden dindarları (!) dile getiriverseniz bir kürecik ? gemicikler olur kumarhanede boy boy fotoğraflar olur saatler adalar müteahhitler olur artık seçimi size bırakıyorum sayın Allah rızası dışında bir emeli,gayesi olmayan dilipak (!) kişilik ne dersiniz ? elbette cebiiiiiiim cebim diyeceksiniz yine sizin koyunlar reiiiiiis reis diyecekler sonra uyduk hazır olan imama din bize ne gerek imamlar öğrensin diyecekler sizin gibilere de müslüman bunlar denecek öyle mi ? kaleminiz sırt kaşıma özelliğini belirli bir düşünceye kininizden mi alıyor ? kininiz imanınızdan önde sayın sırt kaşıyan dilipak (!) kişilik . keşke bu değerleri de aynı kaleminize alıp kirletmeseniz o pis kalemle ... selam ve dua ile efenim .)
 • HarinHarin7 gün önce
  Siz Allaha yaklaşa durun biz içinizde zulme uğrayalım ve hiç bir müslüman Sn.Dilipak ve bir kaç gazeteci dışında destek vermesin islam kardeşliği bu mu? Israil halkı zalimlere ses çıkarmadığı için helak oldu. Ey müslümanlar artık sesimizi duyun. Adil olun
 • MahoMaho7 gün önce
  Hocam CENABU ALLAH senden razı olsun yine bizleri güzelliklerle bilgilendirdin hocam birde yine yazmışsın yine kurban bayramı hac mevsimine denk geldi biraz açık yazınki okuyucu dostlarımız iyi bilsinler hocam bu yazı hareb olmuş doğan meyyadan yirmi sekiz şubatçı hüriyet gazetesi yazarı eğturul özkök yazmiştı ne acıki bir gazeteci yazar kurban bayramının ve haccın nasıl bir ibadet olduğunu bilmiyor yazik ne yazık vah memlekek vah vahta ne vah
 • AlperenAlperen7 gün önce
  Hayret tesadüfe bak ülkenin her yerinden orman yangınlara aynı GUN lerdeayni saatlerde çıkıyor aaaa bizim hükümet sanki hiç bi şey yokmuş gibi Aman canım Piknikcilerin işi deyip olayı kapatıyor. Eskiden bu denli orman yanginlari çıkmazdı herkes gözü gibi bakardı .SAHI orman muhafaza ve jandarma polis ne yapıyor TABI BIZIM Hükümet e göre tesadüf ,onların aklından hiç sabotaj suikast geçmez ,DAHA iki yıl önce bir devlet görevlisinin oğlu yakalanmadimi ,yaşa dışı örgüt adına ormana suikast sabotaj yapmıştı. Ormandan CALI CIRPI götürmek cezası ağır vur emri bile var IS YASA DISI bir örgüt yaptımi kör kal sağır kal pozitif ayrımcılık devam etsin .Piknikciye yüklenecek bir Olaydeğil bu BAYRAM GUNU cigerlerimizi yakıyorlar. BEN bir vatandaş olarak olayı örtbas eden bir devlet görevlisi varsa ondan şüphe ederim...SAHI 2yıl önce dört beş kez askerlerimiz yedikleri yemekten zehirlendi 5 bin üzerinde asker hastanelere kaldırıldı ölen oldu KiMSE sabotaj dan suphelenmedi HAYRET Buda TESADUF dediler NE KADAR çok tesadüf var ülkemde.
 • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 7 gün önce
  Amin Allah cc razı olsun Amin selâm ve dua ile kalın inşaallah.

Günün Özeti