• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Mevlana Halidi Bağdadi kimdir nerelidir ne zaman yaşadı? Mevlana Halidi Bağdadi hayatı biyografisi

Mevlana Halidi zülcenehany (k.s) çok büyük alimdi. 20 yaşında bütün zahiri ilimleri bitirdiği halde gönlü halen rahat değil. Mevlana Halidi Bağdadi kendinde bir eksiklik hissediyor ve bundan dolayı da manevi bir mürşit arayışına giriyor. Mekke’de bir işaretle Afganistan Delhi’ye gidip Abdullah Dehlevi hazretlerine intisap ediyor. Peki Mevlana Halidi Bağdadi kimdir nerelidir ne zaman yaşadı? İşte Mevlana Halidi Bağdadi hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-01-24 09:59:00 - 2020-01-24 10:00:58
Mevlana Halidi Bağdadi kimdir nerelidir ne zaman yaşadı? Mevlana Halidi Bağdadi hayatı biyografisi

Mevlana Halidi Zülcenehany (k.s) çok büyük alimdi. 20 yaşında bütün zahiri ilimleri bitirdiği halde gönlü halen rahat değil. Mevlana Halidi Bağdadi kendinde bir eksiklik hissediyor ve bundan dolayı da manevi bir mürşit arayışına giriyor. Mekke’de bir işaretle Afganistan Delhi’ye gidip Abdullah Dehlevi hazretlerine intisap ediyor. İşte Mevlana Halidi Bağdadi (k.s) hayatı, biyografisi.

Nakşibendiyye tarikatı, İslam dünyasının genelinde yayılma imkânı bulan büyük tasavvufî ekollerden biridir. Bu tarikatın tarihi gelişim sürecini etkileyen ve damgasını vuran üç dönemden bahsedilir. Bunlar Nakşibendiyye, Müceddidiyye ve Hâlidiyye olarak adlandırılan dönemlerdir. Hâlidiyye adını alan bu tasavvufî hareketin kurucusu ise Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’dir. (ö. 1242/1827). Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî, Batılı ülkelerin Osmanlı Devleti’ni yıkmak ve İslam coğrafyasını parçalamak için yaptıkları planları uygulamaya başladıkları bir dönemde, ilmî, tasavvufî, siyasi ve toplumsal alanlarda etkili olan dinamik, aksiyoner bir hareket oluşturmayı başarmıştır. Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî, elli yıldan az olan kısa ömrüne ilim, tasavvuf, siyaset ve toplumsal alanlarda takdir edilen ciddi ve köklü bazı faaliyetleri sığdırmıştır. Geride Hâlidî tasavvuf geleneğini sürdürecek yüzden fazla halife bırakmıştır.

Mevlana Halidi Bağdadi kimdir?

Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî, Nakşibendiyye tarikatının on dokuzuncu yüzyılda Ortadoğu’daki en aktif temsilcisi kabul edilir. Büyük İslâm alimi ve yaşadığı asrın müceddidi olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri hayatını Sünnet-i Seniyyenin ihyasına, İslâm’a ve Kur’ân’a hizmete vakfetmiştir. 

Büyük İslâm âlimi ve yaşadığı asrın müceddidi olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri Tarihçe-i Hayatı’ndan da bilindiği gibi tevellüdü 1193 tarihindedir. Yani milâdî 1778’de Bağdat’ın kuzeyinde bulunan Zur şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet bin Hüseyin’dir. Küçük yaşta aklî ve naklî ilimlerden tefsîr, hadîs, fıkıh, tasavvuf, akâid öğrenmiş, hatta Firuzabadi’nin Kamus’unu ezberlemiştir. Asrındaki bütün âlimlerden daha üstün bir ilme sahip ve Kur’ân-ı Kerîm’in esrarına vakıftı. 1805’te Hacca gitti, Şam’a dönüşünden sonra oraya gelen Abdullah Devlevi’nin2 bir talebesiyle Hindistan’a gitmeye karar verdi. 1224 (M. 1807) tarihinde Saltanat-ı Hind’in payitahtı olan Cihanâbâd’a dâhil olmuştur. Abdullah Dehlevî Hazretleri’nden aldıkları füyuzât-ı mânevîye ile tarik-ı Nakşî silsilesine girip müceddidliğe başlamıştır. Çeşitli şehirlere uğraya uğraya bir sene süren yolculuk sonunda Irak’ın Süleymaniye şehrine geldi. Ve oradan Bağdat’a giderek ders vermeye başladı. Burada yetiştirdiği dört bin talebesine ilimde ve tasavvufta icazet verdi. Sonra 1238’de (M. 1822), ehl-i siyasetin nazar-ı dikkatini celp ettiğinden, vatanını terk ederek diyar-ı Şam’a hicretle gitmiştir. 1826’da Şam’da vebadan vefat etti. 

Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî Nakşibendi tarikatının pirlerindendir

Hazret-i Mevlânâ Hâlid, neslen Osmânî olduğu ve Sünnet-i Seniyyeye bütün kuvvetiyle çalıştığı bilinen bir hakikattir. Nesli, Hazret-i Osman bin Affan’a (radıyallahü anh) mensuptur. Hazret-i Mevlânâ Hâlid, yaşı yirmiye baliğ olmadan evvel allâme-i zaman hükmünde, fuhul-i ulemanın üstünde görünmüş, ders okutmuştur. Tercüme-i hâlinde istidâd-ı fıtrî ve kabiliyet-i harika ile, sinni yirmiye baliğ olmadan evvel â’lem-i ulema-i asır ve allâme-i vakit olmuştur. Süleymaniye kasabasında tedris-i ulûm ile iştigal eylemiştir. Hazret-i Mevlânâ Hâlid, zülcenaheyndir. Yani, hem Kadirî, hem Nakşî tarikat sahibi iken, Nakşîlik tarikati onda daha galiptir. Fakat, zamanın muktezasıyla ilm-i tarikati ve Sünnet-i Seniyyeyi esas tutmak cihetiyle tarikati daha ziyade tutmuşlar. O noktada sarf-ı himmet etmiş. Yani Tarik-ı Nakşiye vasıtasıyla hizmet etmiştir. Hazret-i Mevlânâ tarik-ı Nakşîyi Hindistan’dan Bağdat’a getirmiştir. Bu nakil esnasında Şeyh-i Geylânî ile yaşanan mânevî tasarruf ve izin hadisesi meşhurdur. İmam-ı Rabbânî’den sonra, tarik-ı Nakşî’nin en mühim kahramanıdır. Hem tarik-ı Hâlidiye-i Nakşiyenin piridir. Ayrıca Hazret-i Mevlânâ Hâlid’in şahsiyeti, kutbü’l-irşad, mercii’l-has ve’l-âmm olmuştur.

İslam"ın Asya'da yayılmasına vesile oldu

Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî İslam toplumunun ilim, kültür, ahlak ve maneviyatının güçlendirilmesi için bu alanda yetişmiş örnek ve önder şahsiyetlerin rehberliğinin elzem olduğuna inanmaktadır. Bu alanda rehberlik yapabilecek şahsiyetler ise ilim ve tasavvuf alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olan mürşid-i kâmillerdir. Bu konuda İslam dünyasında on dokuzuncu yüzyıldaki geleneksel tasavvufî hareketler içinde Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî’nin örnek olarak gösterdiği hareket Nakşibendî-Müceddidî koludur. Örnek ve rehber şahsiyet ise o dönem Hindistan’da irşad faaliyetleri yürüten Şah Abdullah Dihlevî’dir. Şah Abdullah Dihlevî sayesinde Hindistan gibi İslam dışı pek çok inanç ve uygulamaların yaygın olduğu bir diyar, İslam’ın nuruyla aydınlanmış, etkisi Asya’nın batısına kadar yayılmıştır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

madenci

bir gönülde bende olmak ala imiş
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı