• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Medyanın gücü

Bugün dünya üzerindeki Müslümanların basın, medya, sinema ve tiyatro cihetinden zayıf olmaları, düşmanın medyasına muhtaç olup, neslini gayri ahlakî yayınlara kurban vermesi, özellikle bu araçlardan Müslüman kardeşi hakkında bilgi edinip kanaat belirtmesi en acınası durumudur.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:13:00 -
Medyanın gücü

Salih Kırmızı
   
İnsanlık var olduğu müddetçe haberleşme ve iletişim araçları var olagelmiştir. Bu iletişim araçları; bazen ateş yakmak, bazen boru ile ses çıkarmak, bazen ayna tutmak, bazen ışık göstermek, bazen çeşitli hayvanlardan faydalanmak ve bazen de insan üzerinden yapılan iletişim ağıdır.  Yani yazılı ve görsel basın yayın araçlarıdır.

Haberleşme ve iletişim araçlarının varlığı insanlık kadar kadim ve gereklidir de.

Ayrıca unutmamak gerekir ki, medya her dönemde insanlığın en önemli silahı olmaktan da geri durmamıştır. Biz ahir zaman ümmeti için, gönderilen bütün Peygamberlerin mucizelerini ve tebaı olan halkın ne cihetten donanımlı olduğunu ve Yüce Allah’ın da Peygamberini o yönde mucizelerle donattığını bilmemizde fayda vardır. 

Mesel, Hz.İsa (a.s.) döneminde tebâbet ilmi revaçta iken Yüce Allah Hz.İsa (a.s.)’yı hastaları iyileştirme ve ölüleri Allah’ın izniyle diriltme mucizesiyle destekledi.

Hz.Musa (a.s.) döneminde sihir meşhur iken, Yüce Allah Hz. Musa’ya (as) âsasıyla mucizeler gösterme kudreti verdi.
Âhir zaman nebîsi Hz. Peygamber (as) dönemine ve Kur’an’a baktığımızda ise dikkatimizi celbeden; edebiyat, basın yayın, şiir ve hitabetin etkili olduğudur.

Bu da biz Müslümanlara, edebiyat, medya ve basın yayında çok güçlü olmamız gerektiği ve hatta kıyamete kadar bu gücü elde tutmamız gerektiğini anlatmaya yeter.

Yakın tarihimizde baktığımızda basın ve medya yoluyla nice alimleri bir kalemde silip atmış, nice evliyayı eşkıya saymış, nice eşkıyaya da evliya hürmeti göstermiş, atamız olan padişahlara Kızıl Sultan demiş, nice vatan evlatlarını hain ve suçlu ilan etmiş, bu konuda nice fasıkların yalan haberlerine itibar etmiş ve kolay kolay yetişmeyen nice cevherlerimizi hiç ettiğimizi görüyoruz. 
Bugün dünya üzerindeki Müslümanların basın, medya, sinema ve tiyatro cihetinden zayıf olmaları, düşmanın medyasına muhtaç olup, neslini gayri ahlakî yayınlara kurban vermesi, özellikle bu araçlardan müslüman kardeşi hakkında bilgi edinip kanaat belirtmesi en acınası durumudur.

 Yüce Allah’ın “mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler” ayet-i celîlesine mâtuf,  ülkemizde özellikle maddi gücü yerinde olan müslümanların milli ve manevi değerlerimiz hususunda gerçek bilgi ile mücehhez bir basın yayın mücahadesi yadsınamaz bir cihad faaliyeti olacağı kanaatindeyim. Özellikle internet medyasına önem vererek, gerek spot cümleler, kısa videolar, filmler ve gerekse çeşitli görsellerle tahrif olmuş dimağlarımızı onarmak, elden kayan genç nesli muhafaza etmek, nur-i Hüdâdan lütf-u ilahî olan edep ve terbiye tâcını yeniden giyip, belalardan emin olmak için beşikten ve bilinç altından başlamak suretiyle yeni bir şuur tâdilatı seferberliği başlatılabilir. Bu vesileyle; din, dil, tarih ve kültür tahrîbatının önüne geçilerek, atasına küfretmeyen, anne ve babasına “üf” demeyen, din ve tarih şuuruyla yoğrulmuş bir neslin yetişmesi zor olmayacaktır. 

Böyle yapılmadığı takdirde bu kadar zengin inanç, kültür ve tarihe sahip olduğu halde öz sermayesinden bîhaber yaşayıp hatta düşman belleyen, sözde özgürlük ve medeniyet algısını “Batıcı” olmaya endeksleyen bir neslin yetişmesi, biz Müslümanlara günah olarak yeter.

Selam ve dua ile.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23