• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

KPSS puan şartı yok! Kamuya 31 bin 425 memur, asker, personel alımı başvurusu başladı

1 Haziran 2020 (bugün) itibariyle farklı kamu kurumlarına KPSS puan şartı olmadan ve 50 KPSS puanı ile toplam 31 bin 425 memur, öğretmen, personel, asker, işçi alımı başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 07:34:00 - 2020-06-01 08:07:08
KPSS puan şartı yok! Kamuya 31 bin 425 memur, asker, personel alımı başvurusu başladı

Farklı kamu kurumlarına KPSS puan şartı olmadan ve 50 KPSS puanı ile memur, öğretmen, personel, asker, işçi alımı yapılacak. Toplamda 31 bin 425 memur personel için başlatılan kamu alımlarına başvurular ise bugün itibariyle başladı.

KPSS puan şartı yok

1 Haziran 2020 günü (bugün) itibariyle kamuya memur alımı için düğmeye basıldı ve bu kapsamda binlerce memur personel alımı başladı. KPSS puanı ile ve KPSS puan şartı olmadan yapılacak personel, memur ve asker alımında başvuru detayları haberimizde.

Başvuru için aranan şartlar

Kamuya yapılacak memur personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başladı.

Milli Eğitim bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuruda 20 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağına yer verildi. KPSS 50 puan şartı ile yapılacak sözleşmeli öğretmen alımında başvurular 1 Haziran (bugün) itibariyle başladı.

Başvuru şartları

20 bin öğretmen ataması için ilgili başvuru detayları şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

- Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

- 2018 veya 2019 KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Kontenjan dağılımı

20 bin atamada branş dağılımı şu şekilde:

Başvurular bugün başladı

20 bin atamada başvurular 1 Haziran (bugün) itibariyle başladı. 12 Haziran tarihine kadar başvurular sona erecek. İşte atama takvimi:

Başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Beykoz Belediye Başkanlığı'na 50 zabıta memuru alımı

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruda, kadın-erkek zabıta memuru alınacağı, söz konusu alımlara başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da dikkatle incelemesi gerektiğine yer verilmişti.

Resmi duyuruda, "Beykoz BelediyeBaşkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru genel ve özel şartları şu şekilde olmuştu;

Başvuru genel ve özel şartları:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru genel şartları:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru özel şartları:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan

türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru tarihleri

Beykoz belediyesi memur alımı için başvurular 1 Haziran ile 10 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemlerine dair yapılan bilgilendirmede, "01/06/2020’den10/06/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır.Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

Orman Genel Müdürlüğüne 122 sözleşmeli kamu personeli alımı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından "TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI" başlığı ile yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından 122 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre OGM taşra teşkilatında çalıştırmak üzere yapılan kamu personeli alımında başvuru detayları şu şekilde:

Başvuru şartları

 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru özel şartları

- 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- C sınıfı ehliyete sahip olmak,

- Cinsiyeti Erkek olmak,

- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

Kadro dağılımı

Başvuru

1 Haziran 2020 (bugün) itibariyle başlayan ilana başvurular internet üzerinden alınacak.

Kamuya 1343 memur ataması

1343 memur alımı tercih kılavuzu yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1343 kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. 28282 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamına giren vatandaşlar arasından yapılacak memur alımında tercih kılavuzu yayımlandı.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında olan vatandaşlar arasından yapılacak 1343 memur alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

Tercih tarihleri

1 Haziran 2020 (bugün) itibariyle başlayan 1343 memur alımı tercihleri 15 Haziran'da sona erecek. Tercihler E-devlet kapısı üzerinden yapılacak.

Kimler başvuru yapabilir?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Alım yapılacak kurumlar

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Hazine ve Maliye Bakanlığı

-Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetlerı Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı

-Milli Eğitim Bakanlığı

-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

-Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

-Adalet Bakanlığı

-Üniversiteler

-AFAD

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-Diyanet İşleri Başkanlığı

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-İçişleri Bakanlığı

-Sağlık Bakanlığı

-Tarım ve Orman Bakanlığı

-SGK

-TMO

-TPAO

-YÖK

-Çalışma Bakanlığı

-Kültür Bakanlığı

-İŞKUR

Subay astsubay alımı tercihleri

Milli Savunma Üniversitesi 2020 yılı subay astsubay alımında tercihler başlıyor. 14 Haziran'da yapılacak MSÜ sınavına ve 27-28 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenciler 1 Haziran'dan (bugünden) itibaren subay astsubay tercihlerini yapacak. 10 bine yakın lise mezunu subay astsubay öğrenci alımında tercihler MSB personel temin sistemi üzerinden alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİ YA KAMUYA ALIN YADA MAAŞLARINDA KAMUDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARININ MAAŞLARINA DENKLİK BİR ÇALIŞMA BAŞLATIP GENÇLERİ İLLADA KUMAYU GİRMELERİ İÇİN ZORLAMAYIN

meleknur

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİ YA KAMUYA ALIN YADA MAAŞLARINDA KAMUDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARININ MAAŞLARINA DENKLİK BİR ÇALIŞMA BAŞLATIP GENÇLERİ İLLADA KUMAYU GİRMELERİ İÇİN ZORLAMAYIN
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23