Şirin Hatun Türbesi

  • Türbe, II. Bayezid'in eşi ve Şehzade Abdullah'ın annesi olan Şirin Hatun adına 16. yüzyılın başlarında yaptırıldığı bilinmektedir.

  • Şirin Hatun, Trabzon'da bir mescit, Bursa ve Mihaliç'de (Karacabey) birer mektep inşa ettirmiş ayrıca bunlara vakıflar da bağlamıştır.

  • Türbenin içinde trompların altında celi sülüs yazı ile yazılmış Ayetel-Kürsi, duvarlarda madalyonlar ve kalem işi süslemelere yer verilmiştir.

  • Türbede Şirin Hatun'a ait mezar dışında iki mezar daha yer almaktadır. Bu mezarlardan biri Şehzade Abdullah'ın kızı Aynışah Sultan, diğeri ise eşi Ferahşah Hatun'a aittir.

  • 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.