Şehzade Mahmud Türbesi

  • Muradiye Camii'nin bahçesinde bulunan türbe, 1506 yılında, II. Bayezıd'ın eşi Bülbül Hatun tarafından, oğlu Şehzade Mahmud için yaptırılmıştır.

  • Sekizgen plana sahip türbeye Bursa kemerli mermer revaktan geçilerek girilmektedir. Türbe bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla duvar işçiliği gösterir.

  • Çini, kalem işi ve malakari süsleme açısından çok zengin olan iç mekan, 2.90 m yüksekliğe kadar firuze ve lacivert altıgen çinilerle kaplıdır.

  • Mihrap ve pencerelerin etrafı ile bu süslemelerin üst kesimlerinde yine mavi-beyaz İznik çinileri kullanılmıştır.

  • Mimar Yakup tarafından yapılan türbenin içinde Şehzade Mahmud ile 1512 yılında boğdurulan II.Bayezid'in oğulları Şehzade Musa, Orhan ve Emir'in sandukaları vardır.