Bursa Yeşil Camii

 • Yeşil Camii, 1419 yılında, Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. "Ters T" planlı camilerden olan Yeşil Cami, Bursa’nın olduğu kadar ülkemizin en güzel tarihsel yapılarından biridir. Caminin mimarı Hacı İvaz Paşa’dır. Yapıda, bazı Bizans döneminden kalma yapı malzemesi de kullanılmıştır. Yeşil Camii’nin girişindeki taç kapı, Türk taş oymacılığının önemli bir ürünüdür.

 • Cami, türbe, medrese, hamam ve imaretten oluşan Yeşil Külliyesi tüm ihtişamıyla, tarihte Fetret Devri’nin sona ererek Osmanlı Devleti’nin yeniden ve daha güçlü bir şekilde doğuşunun ispatı gibidir.

 • Külliye, Bursa’nın en önemli eserlerinden kabul edilen yapıları bünyesinde barındırmakta olup, gerek mimarisi, gerekse taşıdığı sanatsal değerleri ile bugün de ziyarete gelenleri kendilerine hayran bırakmaktadır.

 • Yeşil Camii
  1414- 1419 yılları arasında inşa edilen Yeşil Cami, Hacı İvaz Paşa’nın en önemli eserlerinden biridir. Ters T plan şemasına sahip caminin üzeri iki kubbe ile örtülmüştür. Cami mihrabı, mahfili dönemin İznik çinileri ile bezeli olup görkemli bir dekorasyona sahiptir.

 • Caminin mermerden yapılan kuzey cephesinde, dört pencere iki ufak mihrap ve üstte korkuluklu dört niş bulunmaktadır. Bina girişindeki taç kapı, taş oymacılığının özgün bir ürünüdür. Caminin son cemaat yeri, Sultan Çelebi Mehmed’in vefatı nedeniyle tamamlanamamıştır.

 • Yeşil Türbe
  Yeşil Camii’nin güneyinde bulunan Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed tarafından 1421 yılında yaptırılmıştır. Türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa’dır. Türbe sekiz köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, sivri kubbesi ile karakteristik bir üslubun anlatımıdır. Yapı, sandukaların bulunduğu zemin kat ve kripto vazifesi gören tonozla örtülü bir bodrumdan oluşmaktadır.

 • Kubbe her yüzünde sivri kemerli birer küçük pencere bulunan sekiz yüzlü kasnak üzerine oturur.

 • Kubbeye geçiş, prizmatik üçgen dizisinden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. Kuzey yönündeki girişin sağında ve solunda yer alan mihrapçıkları, ayakkabılıkları, kapı üzerindeki skalaktitleri, kitabesi, dilimli kubbesi, çeşitli renk ve motiflerdeki çiniler ile bezenmiştir. Çiniler kabartma ve sır tekniğinin en güzel örneklerindendir.

 • Türbenin içinde Çelebi Mehmed’in çiniler ile bezenmiş sandukası yer alır. Sekiz köşeli, yanları mermer, üzeri çini kaplı bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş üzeri beyaz, mavi, sarı, lacivert çinilerden oluşan yazı bordürü ile süslenmiştir.

 • Mihrap nişi oldukça yüksek tutulmuştur. Rumi palmet, kıvrık dal motifleri, kalın yazı dizisi ve tepeliği ile Yeşil Camii mihrabına benzemektedir. Türbenin iç yüzeyini yerden 3. metreye kadar yükselen altı köşe firuze duvar çinileri ve altın yaldızlı rozetler oluşturur. Türbenin çinileri, kitabesinde de belirttiği üzere Mecnun Mehmed tarafından yapılmıştır.

 • Yeşil (Sultaniye) Medresesi
  Beşinci Osmanlı hükümdarı Çelebi Sultan Mehmed tarafından Bursa’da cami, imaret, mektep ve hanın yanı sıra bir de medrese yaptırılmıştır. Yeşil Camii’nin güneybatısında ve yaklaşık 100 m. uzaklıkta bulunan medreseye, cami yanında yer alması sebebiyle “Yeşil” adı da verilmiştir.

 • Sultaniye Medresesi’nin kurulmasıyla, İznik’te Orhan Gazi tarafından yaptırılmış olan medresenin önemi ikinci dereceye düşmüştür. 1419’da tamamlanan medrese bugün "Türk-İslam Eserleri Müzesi" olarak hizmet vermektedir.

 • Yeşil İmareti
  Yeşil Külliyesi’nin bir parçası olan yapı, 15. yüzyılda inşa edilmiştir.