Fatih Sultan Mehmed’i yargılamak...

10 Temmuz 2019 Çarşamba

Fenerli Rumlardan İpsilanti Ailesi’nin, Bizans imparatorluk hanedanı Komnenos’lara akraba olduğu iddia edilir. Fatih Sultan Mehmed, tarihlerimizde İpsilanti Efendi olarak anılan,bu aileye mensup bir mimari, Fatih Camii’ni inşa etmekle görevlendirmiş, ne var ki Rum mimar İpsilanti Efendi, camiin inşaatında kullanılacak mermer sütunlarıbir miktar kestirmiştir.

Durum Fatih’e yanlış aksettirilince, genç Padişah çok öfkeleniyor ve mimarın sağ elini kestiriyor. Bunun üzerine İpsilanti Efendi, ilk İstanbul Kadısı Sarı Hızır Çelebi’ye başvuruyor, mağdur edildiğini öne sürerek Padişah’ın cezalandırılmasını istiyor. 

Kadı, Padişah’ı mahkemeye çağırıyor. Padişah girdiğinde İpsilanti Efendi dâvâcı makamında ayakta durmaktadır. Padişah “maznun” minderine bağdaş kurmak üzereyken, Kadı Efendi’nin kükremesine irkiliyor:

“Begüm, hasmınla mürafaai şer’ olunacaksın (beyim, davacı ile hukuk önünde yüzleşeceksin), ayağa kalkasuz!”  

Padişah ayağa kalkıyor. Kendisini savunması istenince, öfkesine mağlüp olduğunu ve bu yüzden hata ettiğini belirtiyor. Kadı Efendi “Kısasa kısas” hükmü veriyor: Hüküm gereğince Padişahın da eli kesilecektir.

Dinleyenler dehşetten ve hayretten dona kalıyorlar. Padişah boyun bükmüş, hükme rıza göstermiştir. Durum o kadar alışılmışın dışındadır ki, Evliya Çelebi’ye göre, İpsilanti Efendi oracıkta Müslüman olup feryada başlıyor:

“Dâvâmdan vazgeçtim. İslâm adâletinin büyüklüğü karşısında küçüldüm. Böyle bir cihangirin elini kestirip kıyamete kadar lânetlenmeyi göze alamam.”

Fatih’in eli kesilmekten kurtuluyor. Ama yüz bin lira tazminat ödemeye, elli bin liralık da bir ev yaptırmaya mahkûm oluyor. Padişah, kestirdiği elin diyetini şahsî gelirinden ödüyor. 

Mahkeme sona erip herkes çıktıktan sonra, Padişah, Kadıya dönüyor:

“Bak a Hızır Çelebi” diyor, “Bu padişahtır deyu iltimas eyleseydin de şer’i şerife mugayır hüküm verseydin, şu kılıçla başını uçururdum!”

Kadı Hızır Çelebi minderini kaldırıyor, minderin altında duran demir topuzu Padişaha gösteriyor:

“Siz de padişahlığınıza mağruren hükmü tanımasaydınız, billahi bu topuzla başınızı ezerdim.” (Bu olay “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi”nin Millet Kütüphanesindeki Ali Emiri koleksiyonunda bulunan yazma nüshanın birinci cildinin 36. sayfasında detaylı biçimde, ayrıca Abdurrahman Adil’in “Hâdisat-ı Hukukiyye” isimli eserinin 1923’te yayınlanan 12. cüzünün 185-186. Sayfalarında ve Taşköprülü’nün, Şakayık-i Numaniye’sinde mevcuttur).

¥

Macar milli kahramanı Jan Hunyad’ın (Hunyadi-Janos), Sırbistan’ı işgal edip bütün Ortodoks kiliselerini yıkacağını söylemesi üzerine büyük bir korkuya kapılan Sırplı yöneticiler Fatih Sultan Mehmed’e bir hayat gönderiyorlar. Heyet, Fatih’e şu teklifte bulunuyor:

“Hunyad bizi ve inancımızı yok etmek istiyor, lütfen ülkemizi siz feth edin, bizi Hunyad’ın zulmünden kurtarın.”

Fatih “Tamam” diyor. Ancak heyetin içinde yer alan bazı papazların içinde az da olsa bir tereddüt kalmıştır. Aralarında kısa bir konuşma geçiyor. Sonrasında Heyet Başkanı, bazı papazların yüreğindeki tereddüdü Padişah’a arzediyor: 

“Gerçi” diyor, “Adaletinizden ve müsamahanızdan eminiz, ancak kiliselerimizi yıkmayacağınızı ağzınızdan duyarsak, daha mutlu döneceğiz.”

Fatih Sultan Mehmed, şu mealde teminat verip Sırp önderleri rahatlatıyor:

“İnşallah Sırbistan’a hâkim olduğumuzda, camiler yaptıracağız, ancak kiliselerinize dokunmayacağız. Siz nerede bir cami görürseniz yanına kilise yaptırabilirsiniz. Hatta duvarını bitiştirebilirsiniz de... Bizim dinimiz işte böyle bir dindir.” (İ. Hami Danişmend, Tarihi Hakikatler, c. 1, s. 501-502, İstanbul 1979, Tercüman Yayınları).

Adalet, ille de adalet! 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • OkurOkur1 ay önce
  Bir insanda vicdan olmazsa ,ne yaparsan yap...sen ağzınla kuş tutsan bile ,o seni hep eleştirir...ALLÂH onlara vicdan versin...
 • TanerTaner1 ay önce
  Yavuz Hoca, yorumcuların beklentilerini de göz önünde bulundurup, makaleyi seçmelisiniz. Adaletsizlikten, işsizlikten yakınan vatandaşlarımızvar. Samimi olduklarına inanmak gerekli. Bu kadar çok masum insanı suçlu sayarsak, devlete, millete daimi düşman hazırlamış, kendi kuyumuzu kazmış oluruz.MiniJob isteyenler de çok. Vatandaşlarımız geçinemiyorlar, çalışmak istiyorlar. İktidar partisi milletvekillerinin çoğunluğuönceden Gülene danışmadan bir iş yapmazlardı. Onlar hiç terörle ilişkilendirilmiyor. Suçlu cezasını mutlaka çekmeli; masum da beraatine kavuşmalı.
 • SeyfiSeyfi1 ay önce
  Biz vatandaş olarak bu olaya inandık, hafızamıza yazıldı. Ne yazık ki yöneticilerde öyle bir şuur olmadığı gibi, "Ölünceye dek devletin tüm imkanlarını biz yutalım". inancı hakim.Devletin müsrifliğine bir baksanıza! Adamlar ölünceye kadar devletlü kalmak arzusunda, onlar için yeni görevler icat ediliyor. Bunlar da Allah, peygamber ve dini siper edinip, bizleri soymaya devam ediyorlar.Haram yemedekimse bunları yenemez. Vergilerimizle asalakları beslemek üzerimize devlet tarafından farz kılındı.Adaletin adı var, kendisi yok vesselam !Bunlara ne Allah ne peygamber ne de Kuran tesir eder.Sadece cehennem paklar.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Küfretmek nekadar yanlış ise Övmek de okadar yanlış. Övmeyelim iş yapalım iş.
 • İsimsizİsimsiz1 ay önce
  4. Murat da kendisine karşı gelen şeyhülislamı boğdurmuş.
 • Karamanlı Karamanlı 1 ay önce
  Hocam bana dedem şöyle iyiydi, böyle adaletliydi falan anlatma. Şu anda memlekette adalet ne durumda ondan bahsette belki birilerinin kulağına gider, bir işe yarasın.
 • HalukHaluk1 ay önce
  Adalet bir devleti imparatorluk haline getiriyor desenize terside dogrumu acaba
 • Kocayusuf Kocayusuf 1 ay önce
  "Adalet, Mülkün/(Devletin, Devlet-Yapılanması'nın) temelidir." İmza: Hz.Ömer... Devlet, adaletle yükselir. Devlet yönetimini yürütenler adaletten ayrılırsa, devlet çöker, yıkılır... Allah korkusunun olmadığı yerde, yani, yapılan haksızlıkların, hırsızlıkların, zulümlerin hesabının, bir gün/mahşer meydanında verileceğinin şuurunda olmayanların devlet yönetiminde bulunduğu yerlerde, devlet, yıkılmaya mahkümdur...
 • Haydar Haydar 1 ay önce
  KURANDA Mescidleri kimler imar eder. Tevbe Sûresi.... 16 - Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulü'nden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başkaca sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi (zannediyorsunuz)? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.17 - Müşrikler kendi inkârlarına kendileri şahit olup dururlarken Allah'ın mescidlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalacaklardır.18 - Allah'ın mescidlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'dan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.19 - Siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı imar etme işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip, Allah yolunda cihad edenlerin yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Allah zalimler topluluğuna hidayet ihsan etmez
 • HaydarHaydar1 ay önce
  Tevbe Sûresi 16-17-18-19 okuyun anlayın mescidleri kimler yapar onarır ve ibadet eder. Tevbe Sûresi ne uymuyor gayrimüslüm camii ve mescid yapamaz calışamaz.
 • ahmetahmet1 ay önce
  cennet mekan ABDÜLHAMİD hana haber veriyorlar.efendim bir rus gemisi istanbula yaklaşıyor içinde casusda olabilir gemiyi batıralımmı diye soruyorlar.o büyük lider, casus gemisi olabilir lakin içindeki masumlar olabileceğinden gemiyi batıramayız diyor.biz ne yaptık hain,şerefsiz,terörist fetö nün kökünü kazıyacağız derken suçlu,suçsuz demeden tırpan ile hepsini tırpanladık.hadi onada eyvallah bari bir mahkeme kurun suçsuzum diyenleri tekrara araştırın.büyük devletimizin attığı ,sen teröristsin dediği insanların hiç biri dinlemedi savunmasını almadı.bir yeri temizlediğini zannetti yanlız gösterilen hedeflerde kendi dostlarıda kurban edildi.biz senin dostunuz lütfen dosyalarımıza hak ve adaletle tekrar bak diyoruz.lakin bildiklerinden şaşmadan acıların katlanmasına devam ediyorlar.bir yazar çıkıp diyorki efendim mağdur sayısında artış var,mahkemeler ,savcılar isabetli karar vermiyor.bir çoğu fetöyle mücadele ettiğini göstermeye çalışmak için gereksiz yere davaalr açıyor.mağduru daha da mağdur ediyor.sırf hükümete şirin gözükmek belkide kendini gizlemek için böyle işler yapılıyor.başkanımız mağdurun yanında olup mağdurun yanında olmalı.mağdur yok demek partimiz için hiçde hayırlı olmuyor.öfkeyle değil adaletle hükmetmek hem RAB bimizin emri hemde atalarımızın izlediği yoldur.adil olanı ALLAH c.c. yüceltir,yanlış hüküm verenleri alçaltır..
 • Antifetocu Antifetocu 1 ay önce
  Sorgusuz sualsiz khk ile ihraç edilen ler bu hikaye nin neresinde yer alır merak ettim Adalet devletin dinidir onun için inşaallah akp iki cihanda kaybetti
 • TurkTurk1 ay önce
  Sayj yazar bu olay da fatih sultan mehmet han in kudretini adalate olan guvenini anlatiyor.ayni durum gunumuz devlet adamlarinda varmi acaba.ayrica FATİH SULTAN MEHMET han demistir ki agac kesenjn kafasini keserim acaba bu soz uzerine bir yazi yazarmisin
 • takiitakii1 ay önce
  ESKİDEN ONLAR ARKTIK ÇOĞU BATI ÜLKELERİNDE CAMİ VAR DEVLETLERİN İKİNCİ DİNİ İSLAM OLDU
 • Gurbetçi...Gurbetçi...1 ay önce
  Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
 • HALİTHALİT1 ay önce
  Yavuz bey ... Adalet, fakru zaruret ve hürriyet bahislerinde durumumuz nedir sizce?
 • Tata TongaTata Tonga1 ay önce
  O dönem Türk Milletinin her bir ferdi Fatih sultan mehmet olduğu için içinden Fatih sultan mehmet çıkarmıştır! Fatih'i Fatih yapan Türk milletidir!

Günün Özeti