Başkanlara

17 Mayıs 2019 Cuma

Sakın kibirlenerek yürümeyin, insanları aşağı görmeyin. Belki görevini yapmayan bir halife cehenneme gider de görevini hakkı ile yapan onun kapıcısı cennete gider. Etrafınızdaki insanların “başkanım.. başkanım..” diye “tabasbus” etmesi hoşunuza gidiyorsa, yapılan izleri “ben yaptım” ya da “biz yaptık” diye takdim ediyorsanız mikrop nefsinize yerleşmiş demektir. “Allah bizi vesile kıldı” demeniz gerek. Siz orada vekâleten duruyorsunuz, yaptığınız ya da sahibi gibi göründüğünüz işlerin “emanetçisisi”niz. Belki bir “yetimin malını korumakla görevlendirilmiş bir veli ya da kayyımsınızdır”. Unutmayın mahkeme kadıya mülk değildir.

Sakın “biz yapmasak bunlar olmazdı” gibi bir düşünceye kapılmayın. Allah bir şeyi murat etmişse onun esbabını da halkeder. O hiç kimseye muhtaç değildir. Dilerse kâfirler eliyle dahi iradesini gerçekleştirir. Hem zaten, bizim kelami geleneğimizde geriye dönük ihtimal hesabı yapılmaz. Haşa, Allah’ın yetmeyen gücüne güç yetirenlerden değilsiniz. Sonuçta milletin parası ile millete hizmet eden birisiniz. Eğer ona haksız bir şekilde el uzatırsanız, bu helakınız için yeter. Hele bir hizmeti ifa için şart koşar, başa kalkarsanız, Allah sizi affetmez. “Hz. Ömer ve Kocakarı” hikâyesini unuttunuz mu yoksa. Gün gelir onu tekrar hatırlatırlar fakat o zaman çok geç kalmış olursunuz.

Sizi kimsenin görüp duymadığını sanmayın. Etrafınızda yaptıklarınızı gören, kaydeden melekler ve şeytanlar da var. Ve zaten “Allah (c.c) her şeyi hakkı ile gören, duyan, bilendir ve O hüküm sahibidir. O sadece yaptıklarını ve söylediklerinizi değil, kalplerinizden ve aklınızdan geçirdiklerinizi de bilir.”

Ebû Zer (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurdu: “Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için elîm (can yakıcı) bir azap vardır.

Râvî dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) bu cümleyi üç kere tekrarladı. Sonra Ebû Zer (r.a): “- O hâlde bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlardır. Onlar kimlerdir, ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordu. Rasûl-i Ekrem (s.a.v) de: “- Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyata satmaya çalışandır” cevabını verdi. (Müslim, Îmân, 171. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Libâs, 25/4087; Tirmizî, Büyû’, 5/1211; Nesâî, Zekât, 69; Büyû’, 5; Zînet, 103; İbn-i Mâce, Ticârât, 30)

Libas” yerine kıyas yolu ile Jeep’ini, saatini, marka elbise ve başörtülerini, ya da çakarlarını da sayabilir miyiz acaba! Başa kakanlara örnek olarak işe aldığı ihale verdiği adama “seni ben adam ettim, biz adam ettik” diyenler de bu daireye girmezler mi?

“Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman 31/18) diyor Allah kitabında. “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” (İsrâ 17/37) diyor.

Evet “Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisâ 4/36; Hadîd 57/23; Nahl 16/23) Allah (c.c); “Dünyada haksız yere kibirlenip büyüklük taslayanları, âyetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım.” (A’râf 7/146). Artık inandığınız gibi yaşamaktan uzaklaşır ve yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Şeytan sizin için yeni bir din uydurur. Dikkat edin “Şeytan sizi Allah’la aldatmasın”..

İmam-ı Rabbânî, dünyaya sevginin alâmeti olarak insanın dünyevî menfaatlerini Allah’ın emirlerine tercih etmesini göstermiştir. Dünya işi ile âhiret işi çatıştığında veya Allah’ın emri ile nefsinin arzusu çatıştığında hangi tarafı tutuyorsak o tarafı seviyoruz demektir. Her dâim nefsin tarafını tutanlar yüce kitabımızda nefse tapan putperestler olarak tâbir edilmiştir: “Nefsini kendine ilah edineni gördün mü?” (Furkan, 43)

Mevlana, geminin yüzmesi için suya ihtiyaç olduğunu söyler. Ama sugeminin içine girerse, onu batırır. Gemi için su ne ise, mü’min için dünya odur. Ancak gemi delikse su alır ve batar; değilse suyun üzerinde rahatlıkla dolaşır. Ayrıca sugeminin altında kaldıkça onu yüzdürür.

Su”; para, mal, mülk, makam, o her ne ise masiva’ya aid olan her şey. “Gemi” ise insanın aklı, gönlü midesidir. Malı, mülkü, makamı, parayı altına alırsan o seni yüzdürür. Bunları içine alırsan seni batırır ve sonra helak olursun. Unutmayın “Aşk ve öfke” daha doğrusu “ihtirasla istediğin her şey” imtihanın olur. Bu işler aklı zail eder. Aklı zail eden hiçbir şeyde hayat yoktur!

Sakın insanlara sizin elinizde olmayan şeyleri vadetmeyin. “Göklerin hazinesinin anahtarı” sizin elinizde değildir. Allah (c.c), kibirlenip hayali vaadlerde bulunanları zelil eder, sahip olduğu şeylerin bereketini yok eder, onlar ahiret yurdunda ona sahip olanların ondan kaçtıkları şey olacaktır. Çünkü onlar yakıcı bir ateş topu gibi, onları yakmak için, onların peşinden gelecektir.

Hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Allah Teâlâ, böbürlenerek elbisesini yerde sürüyen kimsenin kıyamet günü yüzüne bakmaz.” (Buhârî, Libâs, 1, 2, 5; Fedâilü’s-sahâbe, 5; Müslim, Libâs, 42-48)

 “İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuk yapmayı arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir.” (Kasas 28/83)

Allah (c.c) mealen şöyle buyurdu: “Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için malını verip Allah’a ve âhiret gününe inanmayan adam gibi, başa kakmak ve eziyet etmek sûretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın! Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz bir kaya hâline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler.” (Bakara 2/264). Evet evet, “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan ve gönül kırmayanlar için Allah katında mükâfatlar vardır.” (Bakara 2/262)

Bakın, siz yönettiklerinizden, yapıp-yapmadıklarının hesabını soruyorsunuz. Bir gün de yapıp yapmadıklarınızın hesabı sizden sorulacak. İşi ehline mi verdiniz, ihale adrese teslim mi yapıldı. Yapıp yapmadıklarınız ya kendi cennetinize sırtınızda tuğla taşıyacaksınız ya da kendi cehenneminize kendi sırtınızda odun taşıyacaksınız. Sahi, bakın bakalım, israf var mı? Bankamatik memurlarınız var mı? Parasını belediyenin ödediği arabalar, telefonlar, şoförler başkalarına mı hizmet ediyorlar.

Allah’a ve ahiret gününe iman edenler için bu böyle. Bu ikazlara kulak vermezseniz bilin ki, Allah bu dünyada işlerinizi sarp dağlara sardıracak. O iş sizin için “dua ile istenen bela”ya dönüşecek. Sahip olduğunuz şeyler size fayda vermeyecek. Ahirette de sizi daha kötü bir gelecek bekliyor. Hangi partiden olursanız olun, hatta hangi dinden olursanız olun, bu böyle.  İnanmış gibi görünüp, gerçekte inanmayanlara gelince onların hali inkârcılardan daha kötü olacak. Aman ha, şirinlik muskası takmış, cömertlik timsali bir takım adamlar etrafınızda peydahlanırsa dikkat edin. Bunlar kaz gelecek yerden tavuk esirgemezler. “Şeytan tüyü” taşırlar. Sakın bunların “tatlı dillerine” kanmayın, zehirlidir.

Benden söylemesi. Söyleyince birilerinizin öfkesi artıyor biliyorum ama ben yüzümü Hakk’a dönüyorum. Dua edin bana ki, Allah yardım etsin de kınayanların kınamalarına aldırmadan hak bildiğim şeyi söylemeye devam edeyim inşallah. Selam ve dua ile..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • KadirKadir28 gün önce
  Hocam artık 90'lardaki müslümanlar yok. Hitap ettiğiniz kesim farklı. Dinle alakası olmayan ama müslüman görünen bir kesim. Ayet nedir hadis nedir bu kesimin umurunda değil. Ama en Müslüman onlar. Bir garabet. Hayatınızı Allah'ın kitabına göre şekillendirmenizi bile içlerine sindiremezler. Bunların çıkarına çomak soktuğunuz zaman Allah'ın ayetlerine kulak tıkayan bir kesim. Kendinizi boşa yormayın. BU KESİM ARTIK O KESİM DEĞİL!!!
 • Nizamettin Demir Nizamettin Demir 29 gün önce
  Allah razı olsun ne güzel özetledin hocam Allah ömrünü bereketli eylesin inş
 • Ramazan Yığın Ramazan Yığın 1 ay önce
  Allah (c.c); “Dünyada haksız yere kibirlenip büyüklük taslayanları, âyetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım.” (A’râf 7/146) Sayın Abdurrahman Bey sizin yazılarınızı Daimi okuyucusu sayılırım ancak anlayamadığınız birçok noktanın olduğunu düşünüyorum Yukarıdaki ayeti kerimeye göre bugüne kadar hep bu kibirlenenleri zaman zaman ikaz etmekle beraber destek verdiniz Halbuki bütün söylemleri kibirli biz yaptık Sen ne anlarsın sen olsan ne yazar olmasan ne yazar Nereden Nereye gibi şimdi de sık sık tenkit etmeye başladınız çünkü bunların iç yüzünü yeni gördünüz ancak bunların böyle olduğunu 17 sene önce görebilenler de var olduğunu Hatırlatırım sizlere
 • FatihFatih1 ay önce
  Allah'ın aşkına Ahmet tasgetirenin in bir kere daha yazayım başlıklı yazısını okuyun.sn Dilipak zaten yorumlarda sizi hemen (troller) fetocu ilan etmiş.lütfen artık kitabın ortasından konuşun.Daha açık yazın .Bir kavme olan düşmanlığı niz sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyorsunuz.Bugunun sözü edilen kavmi kim.Adaletsizlik yapılan kavim kim.Hani ibadet ,ticaret ,ihanet diye ayırmışlardı.ihanet ve ticaret e bişey olmadı ticaret katmerli olarak devam ediyor(Fettah tamince yi sayın Erdoğan in avukatları savundu yazdı gazeteler.Adam halen ihaleleri götürüyor yazıyor gazeteler.şehadet şerefine ulaşmış Erol olçok un eşi dahi isyan etti bu duruma).Bankada bir maaşı kadar parası olan bir derneğe üyeliği olan bide itiraf ci demiski kurban verdi burs verdi.Allah aşkına kim kurban vermedi...ki bunun belgesi yok..ama mahkeme destekten ceza verdi..nerede adalet ...adaleti yok ederseniz ortaya zalim devlet çıkar diyen yazar haklimi.Şu Ramazan günü Allahım bize yastilanlar eyer Resulullah in yolu ise gunahlarimiza kefaret say.Eyer değilse yaşatana, seyirci kalana,adaleti bir kenara atana,gülene,bunu ranta cevirene,dilsiz şeytan a sen yaşadıklarimin mislini yasatmadan canını alma,eşim çocuklarım ne yaşandıysa onlarada yaşat..adaletsiz hekimleri sana havale ediyorum Allahım..
 • MaveraMavera1 ay önce
  Sayın Dilipak her zaman söylediğiniz Şeytan sizi Allah ile aldatmasın sözünüz çok sevdiğim bir söz,her yazınızı okuduğumda bu söz aklıma geliyor ve yazınızın tamamını bu söz ışığında değerlendirmeye çalışıyorum yazdıklarınızı sorguluyorum.
 • Mesut TopakMesut Topak1 ay önce
  Allah İnsana düşmanında mertini nasip etsin .Dost gibi görünüp dini argümanları kullanarak düşman saflarına odun taşıyanlardan etmesin.Sayın yazar bugüne kimden ve hangi olaydan rahatsız olduğunuzu açık açık yazmadınız hep ortaya konuşuyorsunuz oysa Müslüman ortaya konuşmaz lafını eğip bükmeden doğrudan söyler varsa elinizde belge bilgi isim vererek olay vererek açıklayın .
 • İsmailİsmail1 ay önce
  Cübbeli kimki hurmayı ağzında ıslatıp yanındakine veriyor. Yanındakine elini öp yor. Allah ın dinini nehale getirdiler. İnsanları dinden soğutmayın. Bunu izleyenler din bu zannediyor. Diyanet uyuma...
 • EkremEkrem1 ay önce
  Allah sizden razı olsun sayın Dilipak, son günlerdeki yazılarınızla "hakkı ayakta tutan şahitlerden olunuz"emrini en güzel bir şekilde yerine getirdiğinize Rabbimizin huzurunda şahitlik ederim ,benim şahadetimin bir kıymeti varsa? Rabbim sizin gibi alim sorumluluğu ile davrananlari sadece kınayanlaın kınamasından değil zalimlerin zulmünden de muhafaza buyursun.Sizi iki cihanda kazananlardan eylesin. Sizi peygamberimiz (s.a.v)'e bizlerde sizlere yoldaş eylesin.Kazalardan, belalardan, hastalıklardan korusun. Ömrünüzü bereketli makamınızı âli eylesin vesselâm.
 • albatrosalbatros1 ay önce
  o kadar yazı yaz hak hukuk riya israf yalan dolan ama yine bunları yapanları destekle hala onlara nasihat..
 • ali namlıali namlı1 ay önce
  ''Kıyas yoluyla jeepini, saatini ,marka çanta ve ayakkabılarınıda sayabiliriz '' deyişinizi beğendim ! Teşekkür ederiz Hocam .
 • erhanerhan1 ay önce
  Ayetler ve hadislerden örnekler veriyor. Ama bu kişinin açıkça islam karşıtlığı yapanlara tek bir laf ettiğini okuyanınız var mı , Mesela ezana tahammül edemeyenlere, " inandığınız Allah...." diyene........ İşi gücümuhafazakar,dindar kesimdekilerinbazı eksikliklerini ,kusurlarını abartmak
 • Halil bülentHalil bülent1 ay önce
  Bu kadar doğrular bu kadar zarif şekilde ancak bu kadar ifade edilebilirCenabıHak rızasınakarin eylesinselam ve dua ile.,
 • Hayrullah ereli Hayrullah ereli 1 ay önce
  Hocam iyi güzel diyiyinda liyakat sahibi olmayan adayları önümüze koyup gectirenlere ne demeli
 • Rıfat OKUYANLARRıfat OKUYANLAR1 ay önce
  Selamünaleyküm. Sizi uzun zamandır yazılarınızı okuyarak takip ediyorum. Adil duruşunuzun ve hakşinaslığınızın şahidiyim. Rabbim sizden razı olsun ve size güç versin. Hürmet ve muhabbet ile...
 • ŞansızŞansız1 ay önce
  Yorumlarda bakıyoruz da vay ne güzel yazı diyenlervar tabiki aylardır bu kefere nin yazıları hoşunuza gidiyor Birgün herkez yanlış yolda olduğunu anlayacak iş işten geçmiş olacak kefereler
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 1 ay önce
  ArapFarsadetlerini,ortadoğuhile , desiseveentrikalarını , ARAPÇA EZBERİdinzannedersen,ABD 'yi de ALLAHbilirseneyyyy benim beyniuyuşturulmuş , aklı ve iradesi ifsadedilmiş kardeşlerim sizdendeğilmüslüman, insanhattahayvanbileolmaz..... DİN AKILDIR ,AHLAKTIR,BİLİMDİR, MEDENİYETTİR ,MERTLİK , DELİKANLILIKTIR.... MİY MİY MİY cübbelinin,menzil din tüccarlarının,casus i... nefetoşun, sümüklü mendilinde , kıçındakerametararsanız, iflah olmazsınız...
 • KamilKamil1 ay önce
  MÜKEMMEL YAZI ANLAYAYIP DERS ALANLARA....
 • Mehmet Ay Mehmet Ay 1 ay önce
  Hocam. Erdogan söyle diyor: ekmegini biz veriyoruz, karnini biz doyuruyoruz, ama oyu bize vermiyor. DiyorSarayin bahce düzenlemesi icin, 6.5 milyon TL harcaniyor.Dinimizde ISRAF haramdir diyor.
 • CihanCihan1 ay önce
  Hayırlı cumalar rumuzlu arkadaşımın tesbitinin altına imzamı atarım.
 • yeni türkiyeyeni türkiye1 ay önce
  hebre bakın:Şişli'de dehşet saçan trafik magandası serbest bırakıldı, çarptığı üniversiteli genç yaşam savaşı veriyor!
 • yusuf demirtaşyusuf demirtaş1 ay önce
  ABDURRHMAN HOCAMIN YAZILARINI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SİYASETCİ VE BÜROKRATLAR OKUYOR MU ÇOK MERAK EDİYORUM. ÖZELLİKLE BU YAZIYI TEKRAR TEKRAR OKUTUP SONRA DA SINAV YAPMAK LAZIM
 • AliaygunAliaygun1 ay önce
  Cennet yoluna gösterenlere cennete çağıranlara ancak dua edilir. Allah razı olsun
 • HarunHarun1 ay önce
  Fakire şükretmeyi öğreteceksin ki, zenginin huzuru bozulmasın.
 • FerideFeride1 ay önce
  Sn Dilipak, cok guzel nasihatler anlayabilene, gonul gozunu acana, tesekkur ediyoruz. Ahlakli insan olmanin partisi, dili, irki olmaz. Artik herkesin kendisine bir ceki duzen verip dogruya dogru egriye egri deme zamani gelmistir, Size hak bildiginizi dosdogru soyleme, hak yolunda devam etme konusunda Allah'tan yardim diliyorum. Yolunuz acik olsun.
 • Mertürk Mertürk 1 ay önce
  Karşı tarafta, velevki İslam değerlerin aleyhinde gibi görünen, CHP ve diğer unsurların olması,ak parti içindeki birilerinin her türlü haksız ,mal edinme ,torpil ,kayırmanın,eş dost akrabaların haksız zenginleşmenin vb. gibi İslam ahlakına aykırı uygulamaları haklı göstermez. Islama ,ıslama uymayan davranışlar ile hizmet edilmez. Haşa ,ol demesi ile her şeyi olduran ,Allah ,İslama hizmet için bize mi muhtaç ? Ben İslam için çalışıyorum deyip, özellikle para ,menfaat konusunda, islam ahlakına aykırı her türlü haksızlık mübah görülemez. Bu islamada en büyük zararı verir. İslam ahlakını dejenere eder. İnsanları islamdan soğutur. Bu vebali hiçbir mazeret haklı göstermez. Allah ,İslama hizmet için bize muhtaç değil ,Biz herşeyimizle Ona muhtacız. Hadisi şerifte ,İslam ,ahlaktır, diyor.
 • HiraHira1 ay önce
  Benden söylemesi. Söyleyince birilerinizin öfkesi artıyor biliyorum ama ben yüzümü Hakk’a dönüyorum. Sayın yazar en doğrusunu yapmış olursunuz. Olmadı işte bu bozuk sistemde İslam'a hizmet olmadığı gibi dindarlar da bozuldu. Şu partileri destekleme işini bırakın bence. Gerek tarikatlar gerek partiler zıvanadan çıktı. Bize düşen Kuran'ın belirttiği şekilde müminler olmak. Kuran'ı yaşamak ve yaşatmak. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz."(Âl-i İmran, 3/139)
 • Baskanlı Baskanlı 1 ay önce
  Allah razı olsun Abi. Allah kitabında buyuruyorki:Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, tercihini doğru yapana verir. Allah’ın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
 • Abdulmuttalib el arabiAbdulmuttalib el arabi1 ay önce
  Nasihat vermek dünyanin en kolay ve zevkli işi hele bir de maaş varsa..
 • AnalizAnaliz1 ay önce
  Su ortak noktada birlesmek gerek,din mezhep irk parti gozetmeden kim yolsuzluk,hirsizlik, haksizlik,milletin malina goz dikmis harami helal diye yiyip kilifina uydurana karsi cikmak lazim.sayin ilipakin dedigi gibi,baska turlu iflah olunmaz.az yasa cok yasa sonuc ana vatana donulecek. KARUN unda hikayesini hatirlamak lazim.karunlar cogaldi,selam ve saygiyla.
 • AlperAlper1 ay önce
  Sayın Dilipak,birileri bilhassa Avrupada camilerinde yeşil holdinglere para toplayıp, Milli Görüş tabanının cebini boşalttı ama kendileri 5 kuruş yatırmamışlar, batirmamislar. Şimdi de ülke hazinesi boş, bunlartesadüf mü?Yoksa soylendigi gibi,siyasal islami İngilizler mi yönlendirdi?Müslüman sorgular,Kuranınemri,güdülmez koyun gibi.
 • FatmaFatma1 ay önce
  Allah(cc) gerçek müminlerden ve sizden razı olsun
 • YÜCEL BACAKCIYÜCEL BACAKCI1 ay önce
  ALLAH DOĞRU SÖYLEYENİN VE DOĞRU NUN PEŞİNDE KOŞANIN HAKKI SAVUNANIN,KUL HAKKI YEMEYENİN,YETİM HAKKI YEMEYENİN DAİMA YARDIMCISI OLSUN.ÜLKEMİZDE BİR ÇOK KURUM ÇÜRÜDÜĞÜ GİBİ SİYASET KURUMU DA ÇÜRÜMÜŞTÜR.SİYASET KİMSEYE HAKARET ETMEK DEĞİL,KİMSEYİ ALDATMAK KANDIRMAK DEĞİL,KİMSEYİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK DEĞİL,KİMSEYİ İTHAM ETMEK DEĞİL,KİMSENİN SIRTINDAN BİR ŞEYLER KAZANIP HAKSIZ KAZANÇ KAPISI DEĞİL,KİMSEYLE KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KAVGA ETMEK DEĞİL,EN İYİSİNİ BEN BİLİRİM DEYİP KİMSEYE HAK VERMEMEK DEĞİLDİR.İHTİRAS,HASET ÇOK KÖTÜ ŞEYLERDİR.... SİZ UYARIYORSUNUZ DA SİZE DELİ GİBİ SALDIRANLAR VAR YA SİZİ SON ZAMANLARDA AKP DÜŞMANI GÖRENLER VAR YA KENDİLERİNİ KAYBETMİŞ ALLAH YOLUNDA DEĞİL DE YANLIŞ YOLLARDA GİDEN İHTİRASLI KİMSELERİN PEŞİNE TAKILMIŞ AT GÖZLÜĞÜ TAKMIŞ İNSANLARDIR.ONLAR KENDİ DOĞRULARINDAN BAŞKA DOĞRUYU KABÜL ETMEZLER.ÖNDEKİ LİDER DEDİKLERİ ONLARA GÖRE NE YAPAR SA DOĞRUDUR;NE DERSE EMİRDİR...O YANLIŞ YAPMAZ YANLIŞ DEMEZ PEŞİNDEN GİDEN KOYUN SÜRÜLERİNE GÖRE....AMA BİLMEZLER Kİ DÜNYALIK İŞLER İÇİN ALLAH YOLUNDAN ŞAŞAN VE ONUN PEŞİNDEN GİDENLER NE BU DÜNYADA NE DE ÖBÜR DÜNYADA KURTULUŞA EREMEYECEKLERDİR.ONLAR VE PEŞİNDEKİLER SADECE KENDİLERİNİ KANDIRIP DURURLAR...SİYASET BUNUN İÇİN YALAN SÖYLEME SANATIDIR BENCE.SİYASETE DİNİMİZİ ALET EDİP OY ALIP TA FAİZİ SAVUNMAK,YALAN SÖYLEMEK,OY UĞRUNA CENNETİ MÜJDELEMEK,YETİM HAKKI YEMEK,HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAK,'BİZ ÇALSAK TA BİZİM MİLLETİMİZ BİZE OY VERİR' DEYİP BİRDE ALAY ETMEK VS.. DOĞRU DEĞİLDİR,HAK DEĞİLDİR...YİNE SÖYLÜYORUM BİZ DİNDARLARIN ŞU 10-12 YILDIR YAPTIĞINI BAŞKA PARTİ YAPSA YERDEN YERE VURUR DİNSİZ İMANSIZ,HIRSIZ,HAK HUKUK TANIMAYAN VS.DERDİK. SAYIN DİLİPAK SİZE ÖFKELENENLER BİLİN Kİ YANLIŞ YAPAN VE YANLIŞ YOLDA OLANLARDIR...İMANI OLMAYANIN VİCDANI OLMAZ VİCDANI OLMAYANIN DA HİÇBİR ŞEYİ OLMAZ...BİZİM KENDİNİ MÜSLÜMANLIKLA TANITAN SİYASİLERİMİZ HIZLA BU YOLDA GİDİYORLAR...KENDİLERİNİ HER ŞEYLERİ VAR ZANNEDİYORLAR AMA HİÇ BİRŞEYLERİ YOK OLANLARDIR...
 • Hâyırlı cumalarHâyırlı cumalar1 ay önce
  Hiç bir şeye üzülmüyorum; bu yandaşların hâline üzüldüğüm kadar. Gerçeği görebilseler; admı çiğ çiğ yerlerdi.(Bu dnyada değilse de ; öbür dünyada mutlaka yakasına yapışacaklar.) İslâma ve müslümanlara yaptığı ihanetleri bir görebilseler; yer yerinden oynardı.(Bazıları, herşeyin farkındalar ama müslümanlık işlerine gelmiyor...) fetöye düşman olanlar; Fetönün UZUNuna Nden taparlar? Hani artık, Allah'dan başka ilâhlar edinmeyecektik.? Vay anasını sayın seyirciler.... Bir fetö gidiyor, daha da katmerlisi-kaşarlısı geliyor. Üstad mısırlıoğlu Allah'tan bu adamın gerçek yüzünü görmeden intikal etti. Aksi hâlde, kesin kâhrından ölürdü. Piyango; Sn. Dilipak'a isabet etti... Allah c.c. yardımcımız olsunAMİNinşallah.
 • MustafaMustafa1 ay önce
  Yine anlayabilecek kapasitede olanlar için çok güzel ikaz ve nasihat olacak bir yazı, ama yorumlara baktığımda şöyle sıkıntıdayız, böyle zordayız, niye hep akpye vuruyorsun, diğerlerini sevindiriyorsun şeklinde nasihat kabul etmez yazılar var. Yahu niye anlaşılmıyor, ortada yanlış giden ve düzeltilmesi gereken birşeyler var. Millet kaç seçimdir mesaj veriyor, sözde, mesaj alınıyor, ama düzelen birşey yok. Başka ne yapılabilir bu şekilde ikaz etmekten başka! İkazları dikkate almaya almaya kendi kuyularını kazıyorlar, her seçimde kendilerini bitiriyorlar, milleti kendilerinden soğutuyorlar. Herkes biliyor, iktidarda bir değişiklik olsa, hiçbir şey değişmese, herşey (kazançlar, kâr-zarar, borçlar, enflasyon, zamlar, vergiler vb.) aynı kalsa bile başörtüsü probleminin tekrar hortlayacağını. İkazlara dikkat lütfen. Allah razı olsun hocam.
 • ÖzkanÖzkan1 ay önce
  Kocasolak rumuzlu yorumcuya;bu sorunların için en tepedekilerin ve ailelerinin servetini incelemek yeterli! İlk geldikleri ile bugün ki arasında ki fark sorunun cevabıdır! Lütfen sadece gözlerimizle değil, beynınizle de bakalım!
 • BizBiz1 ay önce
  S.s.aleykum. dualarimiz seninle hocam.amaavrupada 1.5 milyon holdingzedeler icin adaleti yazin.bir cogu oykullanmiyor.yarin genel secimde 500-600 bin oy kaybi demek..yeneroglu kulunk gundemimizde holdingzedeler yok diyorlar.sadece kanuni duzenleme TMSF HOLDINGLERE EL KOYSUN.Hak saiplerine buradan verilsin..s.aleykum. saygilarimla...
 • ayni 31ayni 311 ay önce
  Sayın Dilipak FETÖ' den yazilarınızın %99 çok da bir kelime dahi olsa bahsediyorsunuz iyi oluyor.Fetö meselesine değindiğiniz.Ama benim takip ettiğim kadariyla Sayın CB ayrım yaptığı ......"altı ibadet ,ortası ticaret , üstü ihanet olan olan bir yapıdan"...... sürekli tek yek vucut gibi yaziyorsunuz.Darbeye kalkışanihanet eden hayin sayısi belli iken kimi tutuklanmış kimi alçaklar kaçmış. Olan gariban memurlara olmuş.Haklarında berat kararı olanlar veya haklarinda hiçbir adli işlem yapilmamış en az 60-70 bin kişi olduğu söylenen kişiler bir KHK yla ihraç edilmiş kisilerin çalıştiği kurumlarin savunmalari ......."657 sk na sadakatsizlik yapmış "......şeklinde diye ihraç olduklari iddia edlilyor.Bunun hiç bir affı olamaz mi bu kadar insana bir şans daha verilemez mi ? Sizden ricam.gercekten 500 bin kişiyi terör üyesimi görüyorsunuz.Bu yapiyi hayır kurumu olarak gören alt sınif memur tayfası ne olacak.Ne istedilerse verdik CB diyen , Meclis kürsüsündeFG bu milletin yetistirdiği bilge kişi diyen Mil.Vek.17/25 ten sora Zaman hissesi alan zenginleri Yüce Rabbim (CC) ve Türk milleti bu siyasileri af etti ama bu garibanları etmez mi?
 • ÖzkanÖzkan1 ay önce
  Kaleminize sağlık. Dünün mağdurları, buguñ mağdur eden olmasını anlayamıyorum. Bazı insanlar; yaptıkları işlerden dolayı insanları dinden soğuttular! Müslüman diye her söylemine inanıp, doğru söyleyeni sırf karşı taraf olduğu için görmezden gelmek, müslümanlıkta var mı? Hak-hukuk kişiye özelmidir? İslamda "çalıyor ama çalışıyor" diyeçalana göz yummak ve desteklemek var mı? Körü körune, yanlışlarına rağmen birinin arkasından gidilir mi?
 • Malkoç Malkoç 1 ay önce
  Kendinizi yormayındostlar , doktorserbestetti, dilediğini yesin içsindedi....Biiir DEVLETİNDİNİ ADALETTİR. (HZ. ALİ) İKİİİ , DİN AHLAKTIR , AHLAKSIZIN DİNİOLMAZ... GELDİKüçeeeee; FİRAVUNLARA , YEZİDLEREHİZMET EDENLER, DESTEKOLANLAR DA, ONLARGİBİDİR....
 • OrçunOrçun1 ay önce
  Günaydın kardeşlerimiz sn yazar şimdi arkadaşlar bu seçim işi seçme seçilme günah olduğunu bilelim iş çıkmaza girdi şimdi Hacılar seçim yenilenecek ama ya oylar çalınmadıysa ya şimdi Binali bey kazanırsa e o hak Yada tam tersi oy çalınıp İmamoğlu bir daha kazanırsa mağdur olmuş olup ya işte ne kadar kötü ama meşhur söz hak yerini bulur yani manevi ruhen rahatlatan bir söz ama geçersiz bir şey umarım ileride belediye seçimi gibi ilkel durumlar ortadan kalkar hele muhtarlık falan tam palyaço işi
 • Ali ile AyşeAli ile Ayşe1 ay önce
  Sayın Dilipak elli yıllık gazeteci yazar bizim toplamımızdan fazla bilgili onlarca kitabi binlerce köşe yazısı var bizemi soracak ne yazacagını
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN MÜBAREK CUMA GÜNLERİNİ KUTLUYORUM.ELLERİNİZE SAĞLIK.
 • Saim KarabeySaim Karabey1 ay önce
  Allah razı olsun ama bu nasihatı dinleyecek parmak sayısı kadar az başkan var.
 • SağduyuSağduyu1 ay önce
  Harika biz yazı olmuş Hocam, lakin sizin adınıza alıntı gibi olmuş çünkü belli ki bizlerden daha fazla bilgiye sahipsiniz durumlar hakkında, dolayısıyla bizlerden daha fazla sorumluluk sahibisiniz empoze ederken, destek önerileri verirken, bunları bile bile "ok'un yaydan çıktığını" göre göre hala"ille de bizimkiler"diyorsanız "ki diyorsunuz" bence bu yazdıklarınızdan siz de nasibinizi alın, siz de kendi cehenneminize odun taşımayın Hocam çünkü bunları bilip de arkasında durmak takdir edeceğiniz üzre sizi de o inkarcıların safına çeker, çekmez mi? Saygılarımla.
 • Serhat Serhat 1 ay önce
  Ülkenin maddi gücünü kendi çıkarlarına kullananları tespit etmek çok kolay,aldığı maaş belli elde ettiği şeyler belli, yeter ki elekten geçirilmek istensin.
 • turgayturgay1 ay önce
  "İnanmış gibi görünüp, gerçekte inanmayanlara gelince onların hali inkârcılardan daha kötü olacak" Allah razı olsun hocam. ben geçenlerde MÜNAFIK lık ile ilgili bir yazı istemiştim. yazmışsınız. eliniz kaleminiz dert görmesin. Allah yardım etsin...
 • ALİ AKSAKALALİ AKSAKAL1 ay önce
  Kişilerin değil doğru kavramların peşinden gitmeye, inandığınız değerlerden sapmamaya, savrulmamaya çalıştığınızı gözlemliyorum, takdir ediyorum.Rabbimiz yardımcınız olsun. Allah razı olsun.
 • Hasan AliHasan Ali1 ay önce
  Yaşım 70 oldu, Hocam yazılarınız çok güzel. Mükemmel.Ancak;Anlattığız kriterlere uygun ne belediye başkanı, nede devlet yöneten görmedik.Ülkelerimiz ; Avrupalıların 100 yıl gerisinde.Gelen giden cukkayı doldurup Dünyanın keyfini çıkarıyor. İlerleme, üretim sıfır. Avrupalılara ve yandaşlarına ulke pazarlanmış.Efendim "Dış güçler bizi geri bırakmış"Peki biz ne yapıyoruz ? Hiçbirşey.
 • yıldırımyıldırım1 ay önce
  Elleriniz ve yüreğiniz dert görmesin, Allah razı olsun. doğru söze ne denir?. Anlayana sivri sinek saz anlamayana DAVUL ZURNA AZ
 • ayni 31ayni 311 ay önce
  Sayın Dilipak FETÖ' den yazilarınızın %99 çok da bir kelime dahi olsa bahsediyorsunuz iyi oluyor.Fetö meselesine değindiğiniz.Ama benim takip ettiğim kadariyla Sayın CB ayrım yaptığı ......"altı ibadet ,ortası ticaret , üstü ihanet olan olan bir yapıdan"...... sürekli tek yek vucut gibi yaziyorsunuz.Darbeye kalkışanihanet eden hayin sayısi belli iken kimi tutuklanmış kimi alçaklar kaçmış. Olan gariban memurlara olmuş.Haklarında berat kararı olanlar veya haklarinda hiçbir adli işlem yapilmamış en az 60-70 bin kişi olduğu söylenen kişiler bir KHK yla ihraç edilmiş kisilerin çalıştiği kurumlarin savunmalari ......."657 sk na sadakatsizlik yapmış "......şeklinde diye ihraç olduklari iddia edlilyor.Bunun hiç bir affı olamaz mi bu kadar insana bir şans daha verilemez mi ? Sizden ricam.gercekten 500 bin kişiyi terör üyesimi görüyorsunuz.Bu yapiyi hayır kurumu olarak gören alt sınif memur tayfası ne olacak.Ne istedilerse verdik CB diyen , Meclis kürsüsündeFG bu milletin yetistirdiği bilge kişi diyen Mil.Vek.17/25 ten sora Zaman hissesi alan zenginleri Yüce Rabbim (CC) ve Türk milleti bu siyasileri af etti ama bu garibanları etmez mi?
 • KocasolakKocasolak1 ay önce
  Ah hocam, 80 milyar tl. açık öngörülen bütçemiz ilk çeyrekte 54 milyar tl. açık verdi. Ak partimizi kripto fetoşlar ve kaşığı belinde adamlar bitirecek, bu israf ÖNLENEMEZ ise kaybedeceğiz. Yıllarca beklenen iktidarımız böyle mi olacaktı, NEDEN önlenemiyor İSRAF?Reis yalnız kalıyor, ACİL birşeyler düzelmez ise şeytanlar yeni parti kurduracak, bölecekler. Ülkeyi bölemeyenler ak partiyi böldükten sonra işlerinin kolaylaşacağını biliyor. Batı birlikleri kapımızın eşiğine dayandı, adı sivil bu haçlı askerlerinin YARDIM VE YATAKLIK edenleri kripto akp li olarak ihaleler alıp İŞİ yapmıyorlar. Ak partimiz işi TARİHİNDE yapardı, artık yapamıyor, bu yüzden. Sabiha gökçen havalimanı metrosu YILLARDIR bitmiyor? Z.burnu su arıtma tesisi BİTMİYOR. Daha örnekleri çok. Allah müslümanlara yardım etsin, amiiin.
 • Murat Murat 1 ay önce
  Sizi takdir ediyorum bikac yildir yazilarinizi surekli okuyorum ders niteliginde insallah bu yolda Allah sizi sabit kilar nefsinizin pesinden gitmezsiniz,keske her baskana veya mevki makam sahibine bu sozleri bu yazilarinizi siklikla hatirlatacak birileri olsa hersey daha guzel olurdu selametle..
 • Hasan TahsinHasan Tahsin1 ay önce
  Merhaba.size yine sizin karşı mahalleden yazıyorum.allaha ne kadar şükretsek az sizin mahallede bulunmak bize isteyerek ya da istemeyerek nasip olmamış.madem böyle düşünüyorsunuz yapılan yanlışların farkındasınız.hem de çok büyük yanlışlar bunlar.meydanlara çıkıp basbas bağımanız gerekmiyor mu.bizim etrafımızda sizin mahalleli olan kimse kalmadı arkadaş yanlış yoldasınız demekten.samimi iseniz size de bu yakışır.yoksa ahırette iki elim yakanızda.dua etsinlerde ahıret diye biryer yoktur.
 • ahmet turhan günalpahmet turhan günalp1 ay önce
  Tek gerçek olan KURANDAN örnek veriyorsun ama cahiller YİNE ACİZ KUL PEŞİNDEN GİDİYOR.
 • erhanerhan1 ay önce
  "bazıları bana öfkeleniyor,," diyor . Oysa sen objektif ,tarafsız gazetecilik yapmıyorsun ki.Sadece AK partiye imalarda, iddialarda, itham ve isnatlarda bulunuyor diğerlerine ise tek bir laf etmiyorsun.Böylecesadece AK parti hakkında olumsuz algısı oluşturmaya çalışıyorsun. Vebunları yaparken de, istiyorsun ki, kimse farkında olmasın ,itiraz etmesin, söylediklerini tamamen doğru kabul etsin ve öfkelenmesin...Yok öyle önünü boş bulup,birilerinin lehine,birilerinin aleyhine olan algı operasyonlarını, ajitasyonlarınısürdürme
 • CobraCobra1 ay önce
  Bazıları istiyorki biz her haltı yiyelim kimse ses çıkarma sın doğru yu söylemesin devletin içindeki bazı kurnazlar milletin hakkını yesin kim se hesap sormasın doğru söyleyince rahatsız olsunlar var mı öyle HELBETTEKİ bu tarafın öbürkü tarafı da var herkez hak ettiği gibi ölecek ve dirilecek ahirette hak ettikleri yere gidecek birileri rahatsız oluyor sa olacak cennet ucuz cehennem lüzumsuz değil
 • kadimkadim1 ay önce
  "Benden söylemesi. Söyleyince birilerinizin öfkesi artıyor biliyorum ama ben yüzümü Hakk’a dönüyorum. Dua edin bana ki, Allah yardım etsin de kınayanların kınamalarına aldırmadan hak bildiğim şeyi söylemeye devam edeyim inşallah. Selam ve dua ile.." AMİN
 • Ali ile AyşeAli ile Ayşe1 ay önce
  Sayın Dilipak dünkü yazınız gibi devam edin lütfen Türkiyenin az sayıda kalmış entellektüel bilgili araştırmacı gazetecilerinden birisisiniz.Türkiyenin 99 pozent yazar kılıklı ne işle meşgul oldugunu dahi bilmedigimiz sözde köşe yazarları Padişahım sen çok yaşa diye bagırıyorlar kalan bir pozenttede susturulması için davalar açılıyor.Benden olmayan gebersin söylemi kindarlık kibir herkes kötü birben iyiyim dönemi yaşıyoruz.Rahmetli Erbakanın Rahmetli Ecevitin hatta Rahmetli Demirelin bütün kurumlara halka kendi aralarında birbirine olan nezaketi saygıyı özlüyoruz.Sayın Cumhurbaşkanı Ankarada özel sarayı İstanbuldada Osmalının birkaç sarayını birden kullanıyor Almanya Şanşoliyesi Merkel Berlinde kendi dairesinde oturuyor Senelerdir dört yıldızlı otelde wolking tatili yapıyor. İstanbul seçimleri iptal edildi Ysk kurumu gerekçeli kararı birtürlü açıklayamadı oysa tam tersi olmalı oysaki herkes çok iyi biliyor Sayın İmamoglu hakkıyla kazandı insanlara ithaf şekli saygılı duruşu özlenen politikacı imajı kalpleri fethetti.Ak parti Cumhurbaşkanını belediye başkanı seçtirme seçimi yarışında şu anda.Sayın Dilipak yazacak o kadar çok şey varki aslında sayfalar yetmez sizin makalenizden fazlasını yazmak size haksızlık oluyor yeterince haksizlık yapan var zaten partiye degil kişiye oy verirsek verimli başkanı seçeriz babamıza kalmayan dünya malı bizede kalmaz bizden sonrada evlatlarımızada kalmayacagı gibi herşey boş saygılar
 • Turhan HTurhan H1 ay önce
  Allah sizden razı ve memnun olsun
 • ZAKİRZAKİR1 ay önce
  AKLIN YOLU BİRDİR DOĞRU HER TARAFDA DOĞRUDUR. KALEMİNİZE KUVVET SAYIN DİLİBAK.
 • bb1 ay önce
  geçti borun pazar ......günaydııın
 • kasım durnakasım durna1 ay önce
  Öyle sözler vardır ki, farkında olmadan bizi yerle yeksan eder,Öyle sözler de vardır ki, huzuru mahşerde sevap kefesine konularak tartılır.Kalemine sağlık, emeğine sağlık.Hak ile batılı ayırmak, bu kadar güzel yazıya dökülemezdi.Rabbim mükafatını verir inşaallah.
 • VELİVELİ1 ay önce
  belediyesi borçlu olmayan,,, yahut kar (kazanç) eden bir belediye var mı ? varsa lütfen yazın ,,, gidip elini öpmek istiyorum,,,
 • memur eskisimemur eskisi1 ay önce
  Belediye başkanı maaşı ile nasıl zengin olduklarını tek tek başkanlara sorun, biz de örnek alalım.
 • gerceklergercekler1 ay önce
  “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.” Mustafa Kemal ATATÜRK
 • SinanSinan1 ay önce
  Yazar bunları korkmadan yazabiliyorsa ya, menfaat beklentisi kalmamıştır.yada,gercek bir dindardır.
 • HalukHaluk1 ay önce
  Allah (c.c) bizleri kibir ve ustunluk duygusundan korusun sagolun hocam guzel bir yazi insallah her kes istifade eder
 • AHMEDAHMED1 ay önce
  Yorumcu Ccc. Hırsızlık olayı, Amerikan ajanı FETÖ nün tezgahı olduğu ortaya çıkmadı mı? Sen Amerika'nın Türkiyede darbe yapmasına razı mısın? 17-25 Aralık darbe için büyük bir komploydu. Buna ancak koyunlar inanır.İstanbul seçimlerinde hile yapıldığının belgelerini görmeyenler, mantığını kaybetmiş uzaylılardır.
 • FatihFatih1 ay önce
  abi yazdıklarin bana cok mantıklı ve olmasi gerektiği gibi geliyor inşallah daha izun süre yazarsın Allah a emanet ol.
 • Recep KURTRecep KURT1 ay önce
  Dualarımız sizinle hocam. Hakikat bildiklerinizi yazmaktan asla vazgeçmeyin.
 • SekooSekoo1 ay önce
  Bir sağdanbir Soldan hocam.... Senin fikirler bir oradanbir buradan... Nasılişinizegelirse... Kalem ucusizde ya... tek doğrucusizlersiniz.Memleketin şuhaline bir taşsende tasiyacaginaanca gürültükirliliğiyaparsınız. Son dönemyazilarınseni resmetmeyeyeter.
 • FerhatFerhat1 ay önce
  İmtihan dünyasında İslam’ın ve ihsanın, iyiliğin karşısında hep şeytanlık yapan düşmanlar ve bunlar ile dostluk/ittifak kuran ve onların norm ve yasaları ile müminlere hükm etmekten isteyenler olacaktır. Münafiklar söylemleri ile iman davasına hizmet edtiklerini iddia ederler, fakat eylemleri ile Allah cc belirlediği sınırların dışına çıkan bu münafiklar haddini aşarak fesadı yayarlar . Bu kaçınılmaz gerçeği bilerek müminler tedbir almalıdırlar.Eline her asa alan Musa olmadığı gibi eline Kur’an alan herkes de mümin değildir. Müminler uyanık olmalı, sadece söyleme değil eyleme de bakmalıdırlar.Bu ayetin bağlamında Yahudilerle münafıklar iç içe geçmiştir:“Ey peygamber! Yürekten iman etmedikleri halde ağızlarıyla ‘İman ettik’ diyen kimseler arasından inkârda birbirleriyle yarışanlar seni üzmesin! Yahudileşenler arasından yalanı can kulağıyla dinleyen ve sana başvurmak yerine başka insanların laflarına kulak kesilenler de. Onlar sözleri asıl bağlamlarından kopararak manalarını çarpıtırlar. Onlar Allah'ın indirdiği emirlerin bir kısmını kabul eder diğer bir kısmını yalanlarlar, özünde iblisin kurmuş olduğu düzene tabi olanlardır ve arka planda iblis ile ittifak kuran müfsidlerin ta kendileridir.Allah herşeyi bilen ve işitendir. Selam ve dualar ile
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 1 ay önce
  MelihGÖKÇEK ;ahirette DHKP-C 'lilerlehaşrolunmak istermisinizdemiş...... Gerisini bilmem de ALLAHTAN BİR NİYAZIMVAR, BENİ MELİHGÖKÇEK leaynı yere koymasın....
 • ali dalali dal1 ay önce
  öyleya asırlarca behlüli divaneninhalife harunu uyaran hikayelerini iştahlasöyler vede dinlememişmiydik sende devam ethoca biz burdayız.yalnızsalyası akan hainler de yok değil bunu bilesin.hükümete ve erdoğana çatmanınentel ve adam olmanın birinci şartı olduğu bir coğrafyada yaşıyoruzloov.
 • Remzi hoca Remzi hoca 1 ay önce
  Allah razı olsun hocam. Uyarmaya devam et.. Birilerinin hoşuna gitmesede...
 • mvlütmvlüt1 ay önce
  Rabbim ayağınızı her daim hakkta sabit kılsın inşaalllah....
 • pınar demirpınar demir1 ay önce
  Türkiyenin bu zor gününde bir yandan suriye s400 doğu akdeniz venezuella ab abd israil iran ne varsa işte...kripto ermeni yahudi rum mason fettöcüler dhkpc teröristler ortada cirit atıyorken reisyetişmiş iyi bir devlet adamıiyi bir yönetici iyi bir lider siyasi ve idari olarak kendini defalarca bu millete ve dünyaya ispat etmişken...gecesini gündüzüne katıp kelle koltukta vatanı kalkındırıp hizmetkarınızım deyip koşturuyorken milleti de onun değerini bilip sinesine sarmışken bütün hınçları anadolu olan insan görünümlü sansarları daha fazla sevindirmeyin isterseniz...fetöde böyle kinayeli böyle alangirli konuşmalar yapardı da anlamazdık ancak 15 temmuzda anladık...reisin yanında olun karşısında değil...öbür dünyada şehitler yiğitler bu halk reise hakkını helal edecek merak etmeyin inşALLAH...hainleri affetmez bu vatan koynunda yatırmaz demişti rahmetli kadir mısıroğlu abimiz ALLAH rahmet eylesin...
 • Hasan Hasan 1 ay önce
  Anlayana Güzel bir yazı, eline kalemine sağlık,Allah razı olsun, kimseyi kutuplaştırmadan her okuyanın kendine pay çıkarması gereken yazıları seviyorum, inşallah köşe komşunuz Ali bey de göz atıyordur.
 • MustafaMustafa1 ay önce
  Öfkesi artanın gocunacak yarası vardır.. İlk olarak kendini kontrol etmeli. Ya hakkı söyleyeceğiz ya da dilsiz şeytan olacağız. Dilsiz şeytan olacağıma hakkı söyleyip mağdur olmayı bir kez daha yeğlerim. Elhamdülillah...
 • Ersin Ersin 1 ay önce
  Yüreğinize, kaleminize sağlık.Çok beğendim yazdıklarınızı.
 • GerçekGerçek1 ay önce
  Chp diyorki madem hdp terorist bir parti niye kapatmiyosun. Sen 1 milyon oy hediye etmeseydin gönlünden zaten Kürtler kapatiyordu temelli. Sen diyetini odedin şimdi sıra hdpde . Herseyiniz hile fitne fesat Allah size layiginizi versin.
 • AynenAynen1 ay önce
  Söylediğin gibi Dilipak bey bir gazete dağıtımını yapan saf ve samimi arkadaş Allahın izniyle cennete giderse o gazetede anlı şanlı köşe yazarı ahkam kesen hüküm veren aydınımız kim bilir belki cehennrmliklerdendir herşeyi Hakkıyla bile Allah azze vardır.selam ve dua ile
 • VeysiVeysi1 ay önce
  Valla üstad hiç ümit yok. Demos ve kratesle ne yapsan da olmuyor. Bu saatten sonra ancak şeriat paklar memleket ve ahaliyi.
 • 61 Ahmet61 Ahmet1 ay önce
  Sadakte.....bu güzel nasihatleri eleştirenler bilsinki halis muhlis munafıktır...onlara derimki Allah cctan korkun
 • CccCcc1 ay önce
  Hırsızlığı tespit eden müfettişleri görevden al .... hırsızı tekrar başkan sectir. ... sonra da istanbul seçmeni niye ımamoğlu na oy veriyor diye düşün

Günün Özeti