• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Kur-an'da geçen kız bebek isimleri ve anlamları

Çocuğun, anne baba üzerindeki haklarından biri de isim hakkıdır. Ebeveynler, çocuklarına güzel isim koymakla yükümlüdür. Bu isimlerin çağrışımları ve anlamları güzel olmalıdır. Kur-an'da bunun örneklerini bulmak mümkündür. Peki ama Kur-an'da geçen bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen kız bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen kız bebek isimlerinin anlamları nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2019-10-22 13:58:00 - 2019-11-25 13:41:27
Kur-an'da geçen kız bebek isimleri ve anlamları

Çocuğun, anne baba üzerindeki haklarından biri de isim hakkıdır. Ebeveynler, çocuklarına güzel isim koymakla yükümlüdür. Bu isimlerin çağrışımları ve anlamları güzel olmalıdır. Kur-an'da bunun örneklerini bulmak mümkündür. Peki ama Kur-an'da geçen bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen kız bebek isimleri nelerdir? Kur-an'da geçen kız bebek isimlerinin anlamları nedir? İşte detaylar...

Evladın anne-baba üzerindeki haklarından birisi de şüphesiz ki isim hakkıdır. Çocukları güzel isimlerle çağırmak, hele ki Kur'an'da geçen isimleri kullanmak pek hayırlıdır.

Peygamber Efenfimiz (s.a.v.) bazı kişilerin isimlerini değiştirmiş, "bundan sonra senin adın ... olsun. Sana seslenen kişiler, ... desin." diyerek telkinde bulunmuştur. Bunun amacı, anlamı güzel olmayan isim ya da çağrışımlardan uzak durmaktır. Bu nedenle isimlerin anlamları da, ismin güzelliği kadar önemlidir. 

 

Azra

Medine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.

Asel

Muhammed Suresi'nde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.

Ahsen

Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.

Aden

Hud Suresi ve Necm Suresi'nde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.

Asiye

Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.

Alime

Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.

Azer

Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.

Anife

Kuran’da Muhammed suresi'nde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.  

Beyza

Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.

Benan

Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet sureleri'nde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.

Bükre

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.

Benna

Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.

Berka

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır. 

Cennet

İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran'da farklı 62 ayette geçmektedir.

Ecrin

Ecrin, Allah'ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.

Ebrar

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.

Esra

İsra Suresi'nde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.

Elif

Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.

Eda

Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.

Esma

Kuran’da Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır.

Emine

Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kur'an’da Bakara, Araf ve Nahl sureleri'nde geçmektedir.

Ecre

Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.

Emel

Hicr ve Kehf suresi'nde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.

Evsa

Meryem suresi'nde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.

Evla

Daha iyi olmak anlamında olan Evla, Nisa ve Meryem Suresi'nde geçmektedir.

Esved

Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresi'nde geçer ve kara anlamındadır.

Efide

Kalp anlamına gelen Efide, Kur'an’da Ahkaf ve Secde sureleri'nde geçmektedir.

Firdevs

Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kur'an’da farklı surelerde yer almaktadır.

Feriha

Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.

Hacer

Kuran’da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.

Havva

Yaratılan ilk kadın. Esmer kadın.

Hüsna

Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.

Huda

Bakara suresi'nin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Huri

Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.

Hasibe

Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.

Halide

Nisa, Tevbe, Haşr sureleri'nde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.

Hayat

Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşamın devamlılığını ifade etmektedir.

Hazen

Arapça hüzün keder anlamına gelir.

Hamiye

Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.

Hamiyet

Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.

İrem

Fecr Suresi'nde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.

İkra

Oku anlamında olan İkra, Kur'an-ı Kerim ‘de yer almaktadır. 

Kevser

Kuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.

Kader

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.

Kadem

Nahl suresi'nde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.

Karye

Küçük yerleşim yeri anlamına gelen Karye, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.

Kübra

Çok büyük anlamına gelmektedir.

Lina

Kur'an’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.

Leyal

Leyal, Kur'an’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe sureleri'nde yer almaktadır.

Lema

Lema, parlak olan şey anlamındadır. Kur'an’da iki farklı surede yer almaktadır.

Merve

Mekke’de bir dağın adı olan Merve, Kur'an’da Bakara suresi'nde yer almaktadır.  

Meryem

Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur'an’da yer alan surenin ismidir.

Melek

Kur'an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.

Melike

Bakara suresi'nde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.

Medine

Hz.Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.  

Müberra

Nur suresi'nde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.

Maide

Kur'an’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.

Mavera

Kur'an’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek anlamına gelir.

Mukaddes

Kur'an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.

Münteha

Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.

Malike

Sahiplik anlamına gelmektedir.

Meşkure

Kur'an’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.

Nisa

Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur'an’da bir surenin ismidir.

Nur / Nuran

Kur'an’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.

Neşe

Sevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kur'an’da 3 farklı surede geçmektedir.

Nadiye

Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur'an’da Alak Suresi'nde yer almaktadır.

Nüha

Taha suresi'nde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir

Reyhan

Vakia suresi'nde geçen Reyhan,  güzel koku anlamındadır.

Radife

İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur'an’da surenin içerisinde yer alır. 

Serra

Kur'an’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.

Sara

Prenses anlamına gelen Sara, Kur'an’da bir surede yer almaktadır.

Sema

Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur'an’da pek çok ayet bulunmaktadır.

Saliha

Kur'an'da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.

Sıdıka

Meryem Suresi'nde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.

Sera

Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur'an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.

Serap

Nebe suresi'nde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.

Sündüs

İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur'an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.

Sacide

Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur'an’da Zümer suresi'nde yer almaktadır.

Selime

Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur'an’da bir ayette geçmektedir.

Sidre

Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur'an’da 3 farklı ayette yer almaktadır.

Şura

Kuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Şüheda

Nisa suresi'nde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.

Tuğba

Cenette bulunan bir ağaç ismidir.

Tuğyan

3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.

Tayyibe

Kur'an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.

Ufuk

Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresi'nde geçmektedir.  

Yüsra

Yüsra, kolay olan anlamına gelmektedir. Kur'an’da iki farklı ayette yer almaktadır.

Yezra

Şura suresi'nde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.

Zeliha / Züleyha

Peri gibi güzel olmak anlamındadır.  

Zülfa 

Kur'an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır. 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ecrin

adımın bu kadar güzel anlamda olduğunu sizden öğrendim. teşekkür ederim AKİTTTTTTTTTTT.
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23