• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Adalet Bakanlığı son dakika sözleşmeli personel alım başvuru

Adalet Bakanlığı zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra takibi memuru, aşçı, teknisyen ve şoför alım ilanlarından sonra şimdi de sözleşmeli mütercim alım ilanı yayınladı. Adalet Bakanlığı Basın İlan Kurumu üzerinden yayınladığı alım ilanında 10 sözleşmeli mütercim alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları merak edilirden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların üçüncü maddesinde belirtilen brüt ücret tavanı olan 6.372,49 TL’nin 1,9 katı (12.107,73) maaş verileceğini duyurdu. İşte Adalet Bakanlığı son dakika sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ve başvuru şartları.

Yeniakit Publisher
2019-07-03 11:03:00 - 2019-07-03 11:04:36
Adalet Bakanlığı son dakika sözleşmeli personel alım başvuru

Adalet Bakanlığı zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra takibi memuru, aşçı, teknisyen ve şoför alım ilanlarından sonra şimdi de sözleşmeli mütercim alım ilanı yayınladı. Adalet Bakanlığı Basın İlan Kurumu üzerinden yayınladığı alım ilanında 10 sözleşmeli mütercim alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları merak edilirden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların üçüncü maddesinde belirtilen brüt ücret tavanı olan 6.372,49 TL’nin 1,9 katı (12.107,73) maaş verileceğini duyurdu. İşte Adalet Bakanlığı son dakika sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ve başvuru şartları.

Adalet Bakanlığı sözleşmeli mütercim personel alım ilanında, bakanlığımız merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 7 adet İngilizce, 2 adet Fransızca ve 1 adet Arapça dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Adalet Bakanlığı sözleşmeli mütercim başvuru şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

3) Son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Arapça veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (A) düzeyinde puana veya son iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,

5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

İSTENİLEN BELGELER

1) 2018-KPSS sonuç belgesi,

2) Başvuru formu (Ek-1) (Bu ilânda belirtilen pozisyona yapılan başvuru için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği. (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.),

4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.),

5) Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanıp imzalanacaktır),

6) Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2) (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),

7) Askerlik durum belgesi,

8) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3).

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların başladığı 05/07/2019 tarihinden en geç başvuruların bittiği 19/07/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar, eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi (www.adalet.gov.tr) internet sitesinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday sınavda başarılı sayılır. Sınav Komisyonu tarafından ilanda belirtilen pozisyon sayısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

BRÜT ÜCRET

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların üçüncü maddesinde belirtilen brüt ücret tavanı olan 6.372,49 TL’nin 1,9 katı (12.107,73) dır.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23