Şehzade Ahmed Türbesi

  • Yavuz Sultan Selim tarafından kardeşi Şehzade Ahmet için yaptırılmıştır. Sekiz köşeli ve önünde kemerli mermer girişi olan türbenin içi mavi beyaz bordür çinileri ile altıgen firuze ve lacivert levha çiniler ile süslüdür.

  • Türbede Şehzade Ahmet’in dışında; kardeşi Şehinşah ve Sofu Sultan, Şehzade Ahmet’in annesi Bülbül Hatun, Şehzade Şehinşah’ın oğlu Mehmet ve Şehzade Ahmet’in kızı Kamer Sultan’ın mermer sandukaları vardır. Altta ve üstte yedişer pencere ile aydınlatılmaktadır. Alttaki pencereler mermer söve ile çevrilmiş olup sivri kemerlidir. Kasnağın alt bölümündeki mermer kornişin her bir tarafında üçer motif bulunmaktadır. Bu motiflerin çoğunda Süleyman Mührü kullanılmıştır.

  • ŞEHZADE AHMED KİMDİR?
    Şehzade Ahmed 1465 yılında dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi Bülbül Hatun'dur. Uzun yıllar Amasya Valiliği görevinde bulundu. Babası tarafından sevildiği gibi Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa tarafından da desteklenmekteydi. Devlet ileri gelenleri arasında da taraftarları çoktu. Hatta Hadım Ali Paşa kendisinin hükümdar olacağına dair Padişah adına kendisine teminat vererek bu işin Şahkulu İsyanı'nın bastırılmasından sonra olacağını belirtti. Bundan dolayı Şehzade Ahmet kendisini hükümdar görerek askere ve komutanlara iyiliklerde bulundu. Ancak kendisine itaat ettirmek istediği yeniçerilerden "Padişahımız hayatta oldukça kimseyi hükümdar tanımayız" diyerek olumsuz cevap aldı.

  • Hadım Ali Paşa'nın Şahkulu İsyanı'nı bastırırken öldürüldüğü duyan II. Bayezid yine o sıralarda Karaman valisi olan Şehzade Şehinşah'ın da vefatını haber alınca fazla üzülerek saltanattan çekilmeye karar verdi. Devlet ileri gelenleri ile yapılan görüşmede Şehzade Ahmet'in hükümdar olmasına karar verilerek kendisi İstanbul'a çağrıldı. Şehzade Ahmet, Maltepe’ ye gelerek İstanbul’ a girmek için izin istedi ancak yeniçerilerin Şehzade Selim’ e sadakat göstermeleri üzerine Anadolu'ya döndü. Konya'yı kuşatarak burayı aldı.

  • Anadolu'da hükümdarlığını ilan eden Ahmet'in oğlu Şehzade Alaaddin Bursa'yı ele geçirerek babası adına hutbe okuttu. Ancak I. Selim'in üzerine kuvvet yollaması üzerine Bursa'dan kaçarak Memlükler'e sığındı. Şehzade Ahmet üzerine kuvvet yollanması üzerine Malatya'ya çekildi. I. Selim tarafından bazı devlet adamlarına yazdırılan sahte mektuplarla, bu kişilerin gelecek olursa ilk savaşta kendi tarafına katılacağına inanan Şehzade Ahmet, Malatya'dan ayrılarak Amasya'ya geçip topladığı kuvvetlerle Konya'ya oradan Bursa üzerine harekete geçti. Yenişehir, Bursa ovasında iki tarafında orduları karşılaştı.

  • Şehzade Ahmed çarpışmalarda mektupların yalan olduğunu anlamasına rağmen çekilmeye imkan olmamasından dolayı savaşa devam etti. Kuvvetleri bozulan Şehzade Ahmet yakalandı ve I. Selim'in emri ile Sinan Ağa tarafından 1514 yılında boğularak öldürüldü.

  • Şehzade Ahmet’ in oğullarından, Şehzade Murat savaş meydanından kurtularak İran'a kaçmış ve orada bazı kaynaklara göre eceliyle, bazı kaynaklara göre de Şah İsmail tarafından öldürülmüştür. Şehzade Alaaddin ile Şehzade Süleyman adlı oğulları da Mısır'a kaçarak burada veba hastalığından ölmüşlerdir. Sultan Selim Han Konya'ya geldiğinde Şehzade Ahmet'in oğullarından Şehzade Kasım da Mısır'a kaçmıştır.