Meydancık Camii - Bursa

  • Meydancık Camii, Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) Kazzazoğlu Sole Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır.

  • Sole Mehmet Paşa, Bursa'da üç tane mescit yaptırmıştır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. 7,00 x 7,00 metre iç ölçülerinde kare planlı bir asıl ibadet alanı ile. 3.65 metre derinliğinde bir son cemaat yerinden oluşur.

  • Caminin girişi sivri kemerli olup. du­varları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüştür.

  • Asıl ibadet alanının üzeri büyük bir kubbe ile, son cemaat yerinin üzeri ise tonoz ile örtülmüştür.

  • Cami, 1583, 1631, 1680, 1763, 1849, 1860 ve 1913 yıllarında onarım görmüştür. Caminin toplam cemaat kapasitesi 175 kişidir.