Benzersiz bir yapı: Amasra Fatih Camii

  • Amasra Kalesi içinde 9.yüzyılda yapılmış bir Bizans kilisesidir.

  • 1460 yılında Amasra'nın fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye çevrilmiştir.

  • Dönemin tüm yapı özelliklerini taşımaktadır.

  • Narthex (ilk cemaat) bölümü ve Ambon (Lapsis) çıkıntısı sonradan yapılmıştır. 19x11 m boyutlarındaki cami, 1887 yılında dört duvarı dışında mekanı örten ve yer yer yıkılma tehlikesi gösteren beşik tonoz örtüsü kaldırılmış, ahşap tavan ve çatı yapılarak büyük bir onarımdan geçirilmiştir.

  • Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde rastlanılmayan "Cuma hutbesinin kılıç çekilerek okunması" geleneği günümüzde Fatih Camii'nde yaşatılmaktadır.

  • Bilindiği gibi, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) savaş kıyafetleriyle gittiği Mekke'de Cuma hutbesini kılıcını kınından çıkararak okuması; yıllarca "Sünnet" kabul edilerek bütün camilerde uygulanmaya başlamıştı.

  • Geçen 1400 yıllık sürede bu gelenek zamanla unutulmuş olsa da, Amasra Fatih Camii'nde hala sürdürülmektedir.