Bartın'ın tarihi burada anlatılıyor

  • 4000 yıllık Bartın tarihinin anlatıldığı Bartın Kent Müzesi'nde 2 bine yakın tarihi eser bulunuyor.

  • Bartın'ın 4000 yıllık tarihini içeren kronolojik aks, endemik canlıları, coğrafik yapısı, ulaşım ve doğal afetler geçmişi, tarihi zanaatçılar çarşısı, gemi yapımcılığı, ticari hayatı, madenciliği, tarihi Galla Pazarı, mimarisi, siyasi tarihi, eğitim ve basın-iletişim tarihi, sanat-edebiyat ve kültür hayatı, doğum-çocukluk-sünnet ve düğün gelenekleri, ev yaşamı, mutfak kültürü ve turizminin yanı sıra interaktif sözlü tarih çalışmaları müzede yer almaktadır.

  • Müze binası ilk olarak 1885 yılında İbtidai ve Rüştiye Mektebi olarak kullanılmaya başlandı. 1924-1949 yılları arasında Cumhuriyet İlk Mektebi olarak eğitim verdi.

  • 1953 yılından 2008’e kadar belediye binası olan bu tarihi bina 27 Ocak 2018’de Bartın Kent Müzesi'ne dönüştürüldü.

  • Müzede; 1930 yılına ait Mustafa Kemal imzalı İnönü Vapurunun Bartınlı Murat Kaptanoğlu’na satışını onaylayan Bakanlar Kurulu kararı replikası, 80 milyon yıllık fosiller, Sultan Abdülhamid dönemi madalyaları, Sultan Abdülhamid döneminde basılmış 2 adet özel madalya, Kurtuluş Savaşı sonrası 1922 yılında basılan ve meclis üyeleriyle savaşta görev alan askerlere verilen istiklal madalyaları, 300’e yakın Roma, Bizans, Selçuklu dönemi sikkeleri, arkeolojik eserler, 1925 yılına ait itfaiye tulumbası, Osmanlı dönemi marangozluk aletleri, Osmanlı dönemi Bartın sivil mimarisine ait malzemeler gibi birçok tarihi eser bulunmakta.