Ahmet Dai Camii - Bursa

  • Cumhuriyet Caddesi ile Ahmed Dai Sokağı'nın birleştiği yerde bulunan Ahmet Dai Camii, 1471 yılında Edincikli Hızıroğlu Yahşi Bey tarafından yaptırılmıştır. Mahalle camii tipindedir.

  • Camiye adını veren Ahmed Dai'nin cami ile bir ilişkisi bulunmayıp, sadece Ahmed Dai Mahallesi'nde bulunması nedeniyle bu ad verilmiştir. Ahmed Dai, Gazi Süleyman Paşa'nın hizmetinde bulunan ve I. Murad döneminde yaşamını yitiren ünlü bir şairdir.

  • Caminin revakı üstündeki yüksek kalkanda üç çökertme, ayrı ayrı tuğla şekilleriyle süslenmiştir. Kalkan duvarlarının üç tarafında, Bursa'nın geleneksel bir buluşu olan kabartma bir kuşak dolaşır.

  • 7,57 x 7,57 metre iç ölçülerinde olan bu cami, kare planlı olup tek kubbelidir. Yapının girişinde 4,47 metre boyutlarında bir son cemaat yeri eklenmiştir. Caminin içi on pencere ile aydınlanmaktadır. Tespihlik ve mihrabı Yeşil Türbe çinileriyle kaplıdır.

  • Caminin minaresi 24 dilimli, tuğla işlemeli güzel bir yapıdır. Cami, 1953 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu aracılığı ile onarılmıştır. Cami, halen sağlam olup ibadete açıktır.