• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Muhammed Şevket Gökşan
Muhammed Şevket Gökşan
TÜM YAZILARI

Şeriat Neyimiz Olur?

04 Haziran 2021
A


Muhammed Şevket Gökşan İletişim:

Bizler modern çağda yaşayan Müslümanlar olarak, bu çağda kulluk yürüyüşümüzü sürdürmekle muvazzafız. Muvazzaf olduğumuz sorumluluğumuzu yerine getirebilmemiz için, yaşadığımız çağı bilmek vetanımak zorundayız. Bu bağlamda bu çağda kavram kargaşalarının yaşandığını belirtmemiz gerek. Özelliklehalkı Müslüman olan ülkeleri yıllardan beri sömüren güçler için, bu sömürü sistemlerinin devamı niyetiyle öngördükleri önceliklerinin başında, İslami kavramların içini boşaltma olduğu aşikardır. Bu bir epistemolojik müdahaledir. Bahsi geçen epistemolojik müdahale yazılı ve sözlü olarak dile getirilmese de, uygulamalarından bunu anlamaktayız. Çağın diğer bir özelliği olan hız ve haz vasatında, hızla gelişen olaylar karşısında hayatımızı, yaşadıklarımızı veya bizlere yaşatılanları ve bunların arka planlarını mütalaa etmek ve gereğince düşünmekten de maalesef uzağız.

Dikkatli bir göz baktığında,İslam medeniyetinin sosyal hayata müteallik temel kurumları mesabesindeolan (cemaat, tarikat, cihad, şeriat vb.) nice kavramları dile getirmenin bile sakıncalı bir hal aldığı bir süreçten geçmekte olduğumuzu fark eder. İşin en vahim yönü de, bu sakıncalı yaklaşımın düne kadar İslam’ı hedef alan İslam düşmanları tarafından sergilenirken bugün Müslümanım diyen ve ciddi bir yekûn tutan insanlar tarafından dillendiriliyor olmasıdır.

Vakıa bu İslami kavramların kaynağı ontolojik hakikatimizdir. Yani bizi biz eden, değer dünyamızı o kavramların üzerine bina eder ve o kavramlarla biz dediğimiz şey olur/oluşur. Siz bu kavramları bir sebeple ve bir şekilde dışarıda bıraktığınızda (özellikle İslami açıdan) ortada biz diyebileceğiniz bir şey de kalmaz. İşin ehemmiyetine işaret sadedinde büyükler “Kavramlarınıza dikkat edin, zira onlar değerlerinizi belirler. Değerlerinize dikkat edin, zira onlar düşüncelerinizi belirler. Düşüncelerinize dikkat edin, zira onlar imanınızı belirler!” demişlerdir.

Özellikle ülkemizde nerdeyse cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kendilerini ülkenin sahibi sanan birileri, öteden beri söz konusu şeriat olunca istemezuk nakaratlarını tekrarlamaktadırlar ve sosyolojik olarak fehvasından çıkartılan bu kavramı öcüleştirmeyi temel şiar edinmişlerdir. Her ne zaman İslam’a ve Müslümanlara saldırmayı arzulasalar, kendilerince içini boşaltıp Allah’ın (c.c.) muradının dışında manaları yükleyip bu manaları öne çıkartarak, aslı ile hiçbir alakası olmayan bu manayı topluma durmadan pohpohlamaktalar. Bu nedenle, içi boşaltılmış, öcüleştirilmek istenen temel kavramlarımızdan biri, hatta diğer tüm kavramların çatısı mahiyetinde kuşatıcı olan Şeriatkavramının ne olduğunu ve önemini kısaca vurgulamak istiyorum.

Şeriat kelimesi lugatta; “yol, geniş yol, doğru yol, ilahi nizam, Allah’ın kulları için koyduğu din, ilahi kanun, dinin zahiri ve dünya ile ilgili olan hükümlerinin tümü, ayet ve hadislere dayanan İslam kanunu vb.” manalara gelmektedir. Sosyal hayatta ehlince ifade edilen‘şer’ullah’ifadesi bu meyanda kullanılır. Yine Cenab-ı hakkın “Sizin için: dinden Nuh’a tavsıye ettiğini ve sana vahyeylediğimizi ve İbrahim’e ve Musâ’ya ve İsâ’yatavsiye kıldığımızı teşri' buyurdu.Şöyle ki: dinî doğru tutun ve onda tefrikaya düşmeyin, müşriklere bu davet ettiğin emir ağır geldi, Allah ona dileklerini seçecek ve yüz tutanları ona hidâyetleerdirecektir” (Şura 13) ifadesindeki şerea kelimesi de bu mealdedir. Ayrıca Şeriatisim olarak, kanmak için yönelinen suyun içildiği yer ile geniş ve doğru yol manalarına da gelmekte. Cenab-ı hak“Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.” (Casiye 18)buyurarak, yol manasına gelen şeriat ifadesini de bu anlamdairad etmektedir.

Şer’i ıstılahta ise; Allah’ın(c.c.) peygamberlerinden bir peygamberin dili üzere, kulları için öngördüğü hüküm ve kaideler manasındadır. Bazılarına göre iseŞeriat kelimesi, “akaid ilmine karşı gelen ameli hükümler” manasında kullanılmaktadır. Buradan yola çıkarak “İslam,akaid ve şeriattır.” şeklinde bir taksimat yapılmaktadır. Fakat her ne kadar ulemadan bir kısmı ıstılahi anlamda şeriatı böyle bir taksimata tabi tutsada Kur’an-ı Kerim,şeriat kelimesini itikaddan ibadete, muamelattan ahlakiyata ve ukubata şamil olmak üzere daha genel olarak kullanmaktadır. Bu yönüyle şeriat kelimesi, dine mukabil gelmekte.Din hakkında ise Allah (c.c.)“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim.” (Maide 3)buyurmaktadır.

Şu ana kadar verdiğimiz bilgi ve malumatlarlagerek lügat manası ve gerek ıstılahi manası itibarı ile bakıldığında, şeriat Allah’ın(c.c.) dini anlamına gelmektedir. İslam ile, Allah (c.c.) ile,Kitab ile işi olmayan birtakım nasipsizlerin şeriatı istememeleri veya buna karşı çıkmaları bir yere kadar anlaşılır bir şey olabilir. Fakat adı Müslümanve alnı secdede olan bir takım nadanların, “şeriata karşıyım” demeleri bu kişilerin kendileri ile çelişmelerinden başka bir şey değildir. Bu nedenle her bir Müslümanın şeriat dediğimizde bunun karşılığının Allah’ın(c.c.) dini olduğunu, dolayısı ile nefsine uyup yaşamasa bile bunu (şeriatı) kabul etmesinin olmazsa olmaz bir sorunluluk olduğunu unutmaması gerekir. Aksi halde gece gündüz alnını secdeden kaldırmasa, Kabe’ye imam bile olsa, bu kişi dinden çıkar ve maazallah kafirlerden olur.

Bu noktada şu hususunda altını çizmekte fayda var: Üç şey insanı hangi halde olursa olsun dinden çıkartır. a) İstihlal:Yani dinin emir ve şiarlarını tersine çevirmek. Dinin helal dediği bir şeyi haram saymak veya haram dediği bir şeyi helal saymak. b) İstihza: Yani dinin emir veya şiarlarından biri ile alay etmek. c) İstihfaf: Dinin emri ve şiarlarından birini hafife almak. Unutmamak gerek ki, Ehl-i Sünnet inancında amel imandan bir cüz değildir. Yani herhangi bir farzı yap(a)mayan, terk eden bir kişi onun farziyetine inansa ve deseki “Ben nefsime uyup yanlış yapıyorum. Ama bu husustaki Allah (c.c.) emrinin hakkaniyetine inanıyorum!”, bu kişi fasık, facir olsa da kafir olmaz. Ama hele hele ‘Allah’ın bütün bir dini manasında olan şeriatı istemiyorum’ veya ‘bana göre bu yanlış’ ve benzeri bir ifadeyi kullandığında bu ifadenin o kişiyi din dairesinden çıkartacağı kesindir.

Hayatın her anında Rabbimizin rızasına ve şeriatına uygun yaşamak duasıyla, selam ve dua ile…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SEFALET

DÜŞMANI IZ OLAN TEOKRATİK DESPOTİZİM ARAP BEDEVİ SEFALETİ

Mutmaine

Şeriat ALLAHIU TEALANIN KANUNLARIDIR...kahrolsun diyen dinden çıkar..! Bu kadar basittir.....uyduruk isviçre kanunlarına benzemez....anlayan müslüman çok az ! Anlamayanda heykel peşinde koşuyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23