Seçime giderken Tâlût ve Câlût örneği

04 Ocak 2019 Cuma

Ey insanlar, Allah’tan korkun, yetimin hakkına el uzatanlardan olmayın. Harama el uzatmayın, zinaya yaklaşmayın. Her şeyi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Unutmayın yetimin hakkını alacak ve haksızlık yapanlardan yaptıkları haksızlığın hesabını soracak bir Allah var. O gün Allah’ın gazabından korkun.

Haksız mal irtikab etmek için rüşvet alıp verenler, Allah’ın adını kullanarak kamu malını zimmetine geçirenler, işi ehline vermek yerine torpil yapanlar yok mu! Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Ateşiniz bol olsun. Allah işlerinizi sarp dağlara sardırsın ve sizi iki cihanda rezil ve rüsvay eylesin. O zalimlere bilerek ve isteyerek yardım edenler yok mu? Onlar da yakın bir azabı beklesinler! Onlar, kendi sırtlarında kendi cehennemlerine odun taşıyanlardır.

“Tâlût”, “İbraniler ona Şaul der” veya “Saul Ben Kiş”, MÖ 1047 ile MÖ 1007 yılları arasında “Gibeah” merkezli  “Hakim Samuel” tarafından krallığa seçilen İsrail Krallığı›nın ilk kralıydı. Tâlût zamanında başkent Gibeah’tı. Tanah’taki kitaplardan olan “Samuel kitabı” ve 1 Tarihler ve Kur’an’da adı geçen biri idi. Câlût ise Musa şeriatına tabi olan Tâlût’un savaştığı komutanın adı idi. Allah (c.c) Câlût’u İsrâîloğulları’nın başına musallat etti. Câlût, yoldan çıkan İsrâîloğulları’nı mağlûb ederek onların çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. Câlût Hz. Musa’dan beri korunan, Mabed’in içinde minberdeki en üst kesimde korunan, Akasya ağacından yapılmış 4 kulp ve 6 taşıma halkası bulunan ve içindeki Kalem suresinde sözü edilen vahiy talepleri yanında Hz. Musa’nın asası, Hz. Davud’un Kılıcı, Hz. Süleyman’ın asası, bir kısım mukaddes emânetlerin bulunduğu bir emanet sandığı vardı. Sandığı ele geçiren Câlût, hakaret olsun diye onu yerde sürükledi ve çamura attı. Yahudiler Gazab korkusu ile paniğe kapıldılar. İşmoil/İsmail aleyhisselamdan yardım istediler. “Dua et de, Allah bize bir komutan tayin etsin, Câllût’a karşı savaşalım”.

Ev, mal, mülk ve yurtlarından ayrı düşen İsrâîloğulları çok huzursuz oldular. Tâbût’un, ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Artık bütün emel ve gâyeleri Tâbût’u tekrar ellerine geçirmek olmuştu.

O dönemde İsrailoğulları’na gönderilmiş İşmoil/İsmail isminde bir peygamber vardı. Yahûdîler, ondan kendilerine yol gösterecek bir komutan istediler. Allah (cc)  “Tâlût” isminde bir kimsenin komutan olarak tâyin edilmesini vahyetti. Fakat bazı Yahûdîler, “Tâlût, Peygamber soyundan da değil, hükümdar soyundan değil!” diye kabul etmek istemediler. O zamana kadar İsrâîloğulları’na gelen peygamberler, Levî bin Ya’kûb’un; hükümdarlar ise, Yahûda bin Ya’kûb’un soyundan gelmekteydi. Tâlût bu iki soydan da değildi. Allah “soy-sop”a itibar etmememiz gerektiğini gösteriyordu bu iradesi ile.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuda El Bakara 246’da şunlar anlatılır: “Mûsâ’dan sonra, Benî İsrâîl’den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: ‘Bize bir hükümdar gönder ki (onun kumandasında) Allâh yolunda savaşalım!’ demişlerdi. (O Peygamber:) ‘Ya size savaş farz kılınır da savaşmazsanız!’ dedi. (Onlar da:) ‘Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz hâlde Allâh yolunda neden savaşmayalım?!’ dediler. Kendilerine savaş yazılınca da -içlerinden pek azı hâriç- geri dönüp kaçtılar. Allâh, o zâlimleri hakkıyla bilendir.” 

“Peygamberleri onlara: ‘Bilin ki Allâh, Tâlût’u size hükümdar olarak gönderdi’ dedi. (Bunun üzerine:) ‘Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz hâlde, (üstelik) ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkânlar da verilmemişken, bize nasıl hükümdar olabilir?!’ dediler. (Peygamber:) ‘Allâh sizin üzerinize onu seçti, ilmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allâh mülkünü dilediğine verir. Allâh her şeyi ihâta eden ve her şeyi bilendir’ dedi.” (el-Bakara, 247)

Câlût’un diğer adı Goliaht idi. Hani şu Çanakkale Savaşında Muavenetimizin vurup batırdığı gemi. Muavenet, Davud aleyhisselamı temsil ediyordu sanki. ABD’liler Muavenet’in intikamını çok sonra Ege’de bir NATO tatbikatında aldılar. Bu Goliaht konusunu ayrıca yazacağım inşallah.

İsrâîloğulları’nın ileri gelenlerine göre iktidar, büyük servet ve sermâye sâhiplerinin olmalıydı. Hâlbuki bu fikir, cemiyetin menfaatine ve adâlet prensibine aykırıdır. Çünkü iktidâra, zenginlerin değil, ehil olan kimselerin geçmesi gerekir. Bu da, kişinin mânevî gücü, bilgisi ve tecrübesi ile birlikte kuvvet ve cesâretine bağlıdır.

Fahreddin-i Râzî’ye göre İşmoil/İsmail AS İsrâîloğulları’nın teklifini şu dört sebepten dolayı reddetti: Tâlût’u hükümdar olarak seçen, Allâh (c.c)’dur. Hükümdarlarda önce iki özellik aranır: İlmi siyâset, bedenî, ahlaki ve akli bakımdan marazi olmaması. Öte yandan mülk Allâh’ındır; onu dilediğine verir. O her şeyi hakkıyla bilendir ve hüküm sahibidir. 

Kaldı ki, Câlût’un 100.000 kişilik bir ordusu vardı. Tâlût, bir rivayete göre 80.000 kişilik bir ordu toplayabildi. Onun da % 97’si “içmeyeceksiniz, içecekseniz bir avuçtan fazla içmeyin” denilen suyu içti de, nehri geçemeden madden ve manen hüsrana uğradılar. Nehri geçen bir avuç inanmış insani Saul’e, Câlût’a karşı önce sen çıkma, bizden biri çıksın ki, eğer sen çıkar ve yaralanırsan, biz ne yapacağımızı bilmeyiz. Sen seçilmiş birisin. Önce bizden biri çıksın Câlût’a karşı dediler. “Kim çıksın” diye konuşurken, yolda kendilerine elinde sapanı ve taşı ile katılan, kılıcı ve zırhı da olmayan bir genç olan Davud, “ben” dedi. Tâlût, Câlût’a karşı çıkacak ve onu yenecek kişiyi, bir rivayete göre servetine ortak edecek ve onu kızıyla evlendirecekti. Davud (selam ona) sapanını çevirerek Câlût’a karşı koşarak meydana çıkmıştı bile. Câlût karşısında gencecik, elinde sapanından başka silahı olmayan, zırhsız bir çocuğu görünce miğferini çıkarttı. O tam o sırada sapanındaki taşı fırlattı. Câlût başından isabet alınca düştü ve öldü. Ordusu ise yenilmez kabul edilen, adeta kutsanan komutanlarının öldüğünü görünce kaçıp gittiler.

Allah, sonunda sapan taşından başka silahı olmayan bir gencin eliyle bu işi bitirmişti. Tâlût komutandı ama onun ordusunun da, neredeyse ordusunun tamamını kaybeden Tâlût’un da hiçbir riske girmelerine gerek kalmadan çocuk yaşlarda bir gencin sapan taşı ile zamanının en güçlü ordusunu bozguna uğrattı.

Oysa Tâlût’un hükümdarlığına îtiraz eden İsrâîloğulları, Tâlût’un komutanlığına karşı itiraz üzerine itirazlarda bulunuyorlardı: “ ‘Eğer o, sâhiden hükümdarsa, bize bir delil getirsin!’ dediler. Bunun üzerine: Peygamberleri onlara şöyle dedi: ‘Şüphesiz onun hükümdarlığının alâmeti, (vaktiyle sizden alınan) Tâbût’un size gelmesidir ki, onun içinde Rabbinizden birsekîne (ruhlara emniyet veren bir huzur), Mûsâ ve Hârûn ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır; onu melekler taşıyacaktır. Eğer mü’min kimseler iseniz şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır!” (el-Bakara, 248)

Sahi, biz aday belirlerken hangi akılla, kimin aklı ile hareket ettik / ediyoruz. Allah’ın razı olmadığı bir tercihte bulunanlar Allah’ın yardımından mahrum olurlar. O zaman da kaybedenlerden olurlar. Kazandıklarını sandıkları şey helaklarının sebebi olacaktır.

Tanrıyı kıyamete zorlayanlar gibi olmayalım. Birileri sanki haşa Allah’ı iktidara zorlama gayretinde. Allah bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek bizi imtihan edecektir. Eğer O’nun rızasını gözetmez ve sadece kazanmaya odaklanırsanız, kazandığınız şey sizin için hayır getirmeyecek.

Bu konu burada bitmeyecek gibi. En iyisi biz yarın da devam edelim. Selam ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • OterOter6 ay önce
  Talut calut kıshasını böylemi anlıyorsunuz..vah vah bence ilkokul birinci sınıfa kaydınızı yaptırın.. Nasılda her şeyi yanlş anlıyorsunuz normal vatandaş ne yapsın..
 • Abdussamet Temel Abdussamet Temel 9 ay önce
  Allah razı olsun, çok önemli bir konuyu gündeme getirmişsiniz. Tam bu sırada Tallutun emrine rağmen bu yanlış, ırmaktan tıka basa içmek nerede başladı diye düşünmek gerekmezmi? Biz nerede yanlış yaptıkta bu hale geldik diye düşünmek gerekmezmi? Erbakana karşı Ak Partiyle meydan okuyan %97 title Taluta' da isyan eden kitle olmasını sakın. Bu konuyu biraz daha açarsanız güzel olur.
 • Bulent GebologluBulent Gebologlu9 ay önce
  :))))))Yorumcu Harun Bey arkada$a atfediyorum. Allahim, bir gun beni sana inanmayan birinin, munafiklik ile suclamasini hakkedecek zelil duruma du$urme!!!Muktedir ve destekleyicileri, ulkenin ateistleri tarafindan, munafiklik, hirsizlik, adaletsizlik, haksizlik, hukuksuzluk, velhasili kelam "ALLAHSIZLIK" lari ile suclaniliyorlar... Bu saatten sonra yoruma gerek yok, gulelim :))))
 • Acep söylesem miAcep söylesem mi9 ay önce
  Bad el harab-ül basra sayın dilipak bu yazıyı 17 yıl önce yazmanız gerekirdi bence asıl sormanız gereken soru ya da sorun şu çevrede bir çok dine soğuk bakan ya da inanmayan insan var bunlar inanan! insanlardan daha humanist hoşgörülü dürüst görevine bağlı ve en önemlisi yetim malını kamu malını çalmıyor halkın parasıyla saltanat sürmüyor
 • İspirömerini arıyor İspirömerini arıyor 9 ay önce
  Selamünaleyküm hacım İspir den selamlarımla konu yerel seçimler her güzel konuşmaktan öteye gitmeyen bir süreçten geçiyoruz sayın cumhurbaşkanımızın yalnızlığı içimizi cız ediyor 15 yıldır ispir liyakat kariyer proje üretemeyen gönül Belediyeciliği şuurunu taşımayan halkda karşılığı olmayan üst düzey bölge siyatçisi tarafından desteklenen 3.DÖNEM ak partinin oylarını %50 lerin altına düşüren aslında buraya yazılmayan nice Ali cengiz oyunların döndüğü buna rağmen 2019 yerel seçimlerde yine ispir halkının önüne zorla konulmak istenen gelecek 5 yılımızı zehir edecek olan mevcut Belediye Başkanını neden ısrarla aday göstermek isterler 13 aday adayı var olmasına rağmen 15 yıl öncesi kayda değer ekonomik gücü olmayan 15 yılın içinde bütün yolların ona çıktığı ve ekonomik dev olan kişinin özelliği parası var öyleyse aday bumu diyeceğiz ahhhhhhh Ömer valiye gönderdiğin mektubu birde ispire gönderen Ömeri arıyoruz kimki ilçemizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorsa Rabbim bildiği gibi yapsın kimki sayın cumhurbaşkanımızı yanlış bilgilendiriyorsa Rabbim cezasını versin
 • Yılmaz yıldırmYılmaz yıldırm9 ay önce
  Agzina saglik bizlere tercuman oldun allah razi olsun
 • CemalCemal9 ay önce
  iyi konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun bütün anlattıkların havada kalıyor iktidara mı yoksa muhalefete oy verenlere mi traşlıyorsun belli değil. Senin yazılarını geri bildirimden ilgilenmıyorum diye red ediyorum ama af edersin eşşeğin sevmediği ot burnunda biter misali karşıma çıkıyor senin kime hizmet ettiğin belli değil daha doğrusu kıblen belli değil ayetlerden misallere gelince sen fetö ye yetişemezsin ama sonuç ortada sen iyisimi boşuna insanları da kendini de yorma. Kıbleni bulduğun zaman yazmağa başlarsın inan ki chp li hdp li bile senden makbul hiç değilse ne oldukları kim oldukları hakkında bir fikir veriyor.
 • Osmnshn Osmnshn 9 ay önce
  EyvAllah Hocam
 • BeyazBeyaz9 ay önce
  Allah ebediyyen razı olsun. Güçlü kalem güçlü kelam
 • İskenderİskender9 ay önce
  " Ey insanlar, Allah’tan korkun, yetimin hakkına el uzatanlardan olmayın. Harama el uzatmayın, zinaya yaklaşmayın. Her şeyi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Unutmayın yetimin hakkını alacak ve haksızlık yapanlardan yaptıkları haksızlığın hesabını soracak bir Allah var. O gün Allah’ın gazabından korkun.Haksız mal irtikab etmek için rüşvet alıp verenler, Allah’ın adını kullanarak kamu malını zimmetine geçirenler, işi ehline vermek yerine torpil yapanlar yok mu! Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Ateşiniz bol olsun. Allah işlerinizi sarp dağlara sardırsın ve sizi iki cihanda rezil ve rüsvay eylesin. O zalimlere bilerek ve isteyerek yardım edenler yok mu? Onlar da yakın bir azabı beklesinler! Onlar, kendi sırtlarında kendi cehennemlerine odun taşıyanlardır." 
 • RabiaRabia9 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Bakara Suresi, 52. ayet: Bundan sonra, (artık) şükredesiniz diye sizi bağışladık.elhamdulillah.Sayin Dilipak biz müslümanlar şöyle müslümanlar böyle derken, dünyanın basbelasi halindeki Yahudilerin kendi dinini nasıl bildiğini yeni öğreniyoruz.bu kimin suçu bunu arastiracagiz.fakat ümmetin de birlik olmasını umuyoruz.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
 • YeniakitYeniakit9 ay önce
  Lafile verirlrler aleme nizamat lakin kendi dünyalarından haberdar olmazlarbelediyelerin çoğundarüşvetsüz iş takibi yasak olduğunu duydunuzmu rüşvet vermed~ğüm üçün yazdılar ağır cezayı dağın başındaki bir kulübeye ağır engelli Çocuğumun temiz havada yaşaması için yaptık lakin büyükşehirde oturduğumuz yerde beş katlı kaçak binalara bir işlem yapılmadı yapılanlarda imar barışına bağlandı Allah rızası için birgün mütayitlerle görüşün Size rüşvet çarkını anlatsınlar selam ve dua
 • RabiaRabia9 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnız helâkini artır! Nuh süresi 28.ayet.Sayin Dilipak saygılar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz
 • RabiaRabia9 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim Bakara Suresi, 52. ayet: Bundan sonra, (artık) şükredesiniz diye sizi bağışladık.elhamdulillah.Sayin Dilipak buzağıya tapan İsrailoğulları ornekliginde Kur'an'ın evrensel ilkeleri doğrultusunda biz de kendimiz için dusunebilirmiyiz.diye düşünüyorum.insanoglu affedilir ki sukretsin.diye biliriz.Sayin Dilipak kadın hakları derler, düğünleri ne boyunlarında bir zincir ile d.salonuna getirilirler İsrailli kadınlar.israilogullari günah çıkarmak için ellerine aldıkları bir tavuğu duvara carpacarpa işkenceyle öldürurler.bizim rahmet dolu kurban bayramımızı haksızca konuşurlar.bizim günahkar Müslümanlarımizi konuşacağım iz yerde
 • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 9 ay önce
  Harun Bey, siz benim "İslamcı" olduğum çıkarımını nereden yaptığınız? Benim iktidarda olan ve benzerlerine oy verdiğimi mi sanıyorsunuz.? Biz vatan millet derdinden başka davası olmayan ve yalnızca İnsan olmak, ülkeye kattığı değerlerle varolmaya çalışan insanlarız, lakin bunun bu toplum/ülkede bir değeri olmadığını gördük/görüyoruz... İktidar ve güç kimin eline geçmişse aynı koşullarda muamele gördük, değişen birşey olmadı. Herkesimin menfaat perest /taşralı kurnazlarından bıktık usandık. Bu kadar net olanı anlamanızı diliyorum.
 • BilalBilal9 ay önce
  Kuran Kerim Meali (Celal Yıldırım) (İsra/15): Kim doğru yolu bulup seçerse, onu ancak kendi lehine bulup seçer. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur. Hiçbir günahkâr diğer bir günahkârın günahını yüklenmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe azâb ediciler de değiliz. (İsra/16): Bir memleketi yıkıp yok etmek istediğimiz zaman oranın lüks ve konfor içinde yaşayan şımarık varlıklılarına (Peygamber ve Kitaba uyarak doğru yolu seçmelerini) emrederiz. Buna rağmen onlar itaatsizlik edip yanlış yolda yürümeye devam ederler. O takdirde o memleket üzerine (azâb ile ilgili) hüküm hakk olur ve artık orayı yıkıp yerle bir ederiz.....Yukarıdaki iki ayete göre İrakta, Libyada Suriyede olanlar ülkemizdede olabilir...Allah korusun. Ama neden?...Yıllardır AKP iktidarına toz kondurtmayan yazar olarak altı aydır yazılarınızda birtakım yanlışlara 'kenarından' değiniyorsunuz. Fakat yanlış yapanları açıklamıyorsunuz...Anlayan anlar, sözün tümü deliye söylenir misali...Fakat AKPnin FETÖ ayağını nezaman araştırıp haber yapacaksınız Sayın Dilipak? Kul hakkını düşünen, islami yazar olarak göreviniz değilmi? Biz söyleyinci, bize hain diyorlar. Korkunuz ondanmı?
 • HalilHalil9 ay önce
  Sayın yazar.bu ülkede hangi kanun hangi hukukvar.bir baba evladına sokak köpegi saldırıyor evladını korumak için köpegi öldurüyor suclu oluyor.artık sokaklarda başı boş köpek o kadar çokki ne yapsın vatandaş polisimi arasın.savcıyı mı arasın evladını kuduz köpekten korumak isterken birden başka bir mantıksız kanunla karşılaşıyor..peki bu gün ne oldu yine solak kopekleri ögrencilere saldırdı bir ogrenci öldü bir kaçı yaralı peki nerde sorumlular bu çocugun vebali kimin üstüne yazzık degilmi sabi çocuga..köpegi öldursen suç artık sokak kopeklerinin de dokunulmazlıgı var.nede olsa vekil cocukları guvende ya vatandaşı kim koruyacak bi zahmet acıklasın hükumet
 • Güney DoğuluGüney Doğulu9 ay önce
  Bundan 40 sene önce sizin kasetlerinizi dinlerken her zaman dualarımızda olurdunuz, ne olduysa 28 Şubat'tan beri size şüpheyle bakanlardan olduk. Sayın Abdurrahman Dilipak. Ya bildikleriniz varsa açıklayın, ya da...gözüyle bakacağız size. ...
 • Ali babaAli baba9 ay önce
  BIZIM destek verdigimiz ve dolarla aylik maas verdigimiz,terörist,,ö,s,ö, deas, al,kaide, ve benzeri capulculari, iblid,de toplamistik, simdi bunlari birbirleriyle catistiriyoruz, son gelén haberler 200 ölü kendi aralarinda, yakinda silahlari bize cevirecekler,
 • 78 tlden hortum...78 tlden hortum...9 ay önce
  Almak isteyen var mı?Hortumcu geldi, hortumcu!
 • İlbeyhanİlbeyhan9 ay önce
  Şen kardeşlerbu günlerdeKIPIRKIPIR.....Düğmelerine basılmış ....DavudunoğluHARLEYDAVİDSONAHMET ,MUSANINGÜLÜGÜL ABDÜL , Kralçenin has evladlarındangöz bebeği ,uzun yıllarTÜRKİYEeyalet valiliğine düşündüğüBABACAN ALİ,ilginçtir Bülent Gediklininde ismi bunlarlageçiyor .... Habireavrad gişimaileTÜRBE ziyaret ediyorlar dört bir yanda..KonyadanBURSAYA... Gelecek günler yeni bir PARTİYEGEBE gibi....Gebeliğinazı olmaz , ya hamiledir yada değildir...Yada ÖLÜdoğar.... Kraliçesiyle , dedesi muhabbet tellalı TRUMPIDAhesap yapsınlar......GELDİKLERİ gibi GİDERLER , köpekler gibi ,anzaklar gibi leşlerini bırakarak...,.
 • OMER FARUKOMER FARUK9 ay önce
  ALLAH RAZI OLSUN HER DEVIRDE KURAN AYETLERINE KARSI CIKAN OLACAK HOCAM; ADAM KITABIMIZIN YAZDIKLARINA INANMIYOR ;AHKAM KESIYOR;ATA SOZUMUZ NE GUZEL ETME CAHIL ILE SOHBETKOY VER YAKASINI CEKSIN ZAHMET;
 • İlbeyhandanKocasolağa..İlbeyhandanKocasolağa..9 ay önce
  yalnız ve yalnızyaradan ALLAHAinandım ..... Türkiyenin eniğinden cücüğüne ,müezzinindenDiyanet başkanına ,muhtarındanBaşbakanlarınakadar cemi cümlesi Türkçe Olimpiyatlarında ,stadyumları doldurup Hocaaaaaaam hocam bitsin bu gurbet ,sılai rahim zemanı diyeağlaşıyorlardı ....muhterem!?... hocaefendilerine...Diyanet başkanı daşükran vebağlılılğını bildirerek imzalı ne esriyse eser gönderiyırdu Pensilvanyaya ....Hatırladığım kadarıyla benim hiç putum olmadı , , SÜMÜKLÜCASUSUN mendilindenbirmedet ummadım ,tapmadım...SÜMÜKTEN başka o mendilde ne olabilirki....Menzildeki sapıklarda Gavsuneniklerinde. bir veledin sünnetinden arta kalanparçayı öpmek için sıraya giriyorlar...HALBUKİbizim bildiğimiz O PARÇAPİLAVLIKTIR.... O kadar zavallısınızki ALLAH tan gayri her şeyden ,herkesdenkorkup,yada bişeyler ümid ediyorsunuz.....Nesimi mübarek ne demiş, RIZKIMIVERENHÜDADIR, HÜNKARA , kıçı b...lu şeyhlere , hazret , gavs bozuntularınaminnet eylemem demiş..birazda ben ekledim....Cübbeli şarlatanının. yanmayan kefenimi, yoksa ALLAHINATEŞİMİ galebe çalacakyakında görürsünüz ...Bana göre hava hoş , BEN SIRTIMıALLAHA dayamışım. şuna buna değil...Amerikaya değil ,AVM ,Rezidanslara ,4 çeker ciplere , Wakko ,Chanel elbiselere değil ,Avrolara ,Dolarlaradeğil yalnı ve yalnız Allaha birde DeVLETİME ,VATANIMA ......Siz düşünün.....
 • Ahiret İnsncı Ahiret İnsncı 9 ay önce
  Hocam bu yazdıklarınız ,Allah'a Ve ahiret gğnününe inanan , Öldükten sonra hayatımızın hesabının Sorulacağına inanan ,bu dünyanın geçici olduğuna İnan eden , Allah'ın bütün işlerimizi , yaptıklarımızı , konuştuklarımızı , her şeyimizi amaher şeyimizi yazdığına iman eden insanlar için geçerli . Sahi hayatını buna uygun yaşayan insan var mıdır ??Varsa bunlar kendini siyasetten ve bürokrasiden uzak mı tutuyorlar , veya Ne kadar yakınlar . Mış gibi yaşamak . Önce kendimden kendimizden başlamalıyız..Allah kimseyi geçici dünya hayatının nimetleri için aldanıpta ahirete ateş götürenlerden eylemesin ...
 • TurgayTurgay9 ay önce
  Bütün bu anlattıklarına gerçekten inanıyormusunuz , bizim de inanmamamızı bekliyormusunuz. Yatıp kalkıp yahudi hikayelerini okuyorsunuz sonra da kahrolsun İsrail diye tutturursunuz.
 • İhsanİhsan9 ay önce
  Allah'ın ayeleri ile seçimleri birleştiremezsiniz. Çünki seçimle alakalı tüm mefhumlar Allah'ı ve rasülünü tanımama üzerine kurulmuş. Seçimlerde başarının sırrından bahsedecekseniz gidin bu sistemin kurucuları olan yunanların efsanelerinden dersler çıkarın. Bu dini, alkışlayıp durduğunuz küfür sistemine alet etmeyin yeter artık. Allah bu sistemide içindekileri de tagut diye isimlendiriyor. Önce tevbe. Sonra kuran...
 • Kocasolak Kocasolak 9 ay önce
  İlbeyhan sen putperestmisin? Taştan, tunçtan, alçıdan veya başka bir mamülden yapılmış putlara SAYGI duyuyormusun? Allah’ın kaç sıfatına, kaç ismine inanıyorsun? Rabbim Allah ne demek? Sen Allahı TANIYORMUSUN?
 • mmmmmmmmmmmm9 ay önce
  sayın dilipakeskiden kralları, padişahları açıkça tenkit edemezlerdi.Onun için hayvanları konuştururlardı(fabl)Şeyhinin harnamesi mükemmel bir örnektir:''Bunlarun başlarına tâc nedenBize fakr ü ihtiyâc neden?Sonra tiyatro ve roman çıktı. nacizane tavsiyemkarga ,tilki,aslan,kurt,çakal vs. üzerinden yazsın
 • Alu 'yaAlu 'ya9 ay önce
  Alu kardeş yalnız ben. değil bütün dünya tanıdıARABIN birini.... PRENS SELMAN , kendisi anadan doğma arapdır...Ana dilide Arapçadır ...Ümeyye oğullarından ,Ebu Süfyanın torunlarından ,muaviyenin oğluYezİTgibi...Peygamberin gözünün nuru Hüseyin ve ailesini katleden....100 yıl önce 1915 de Uygur bölgesindeki ARAPSADİgibi....Asyada BEŞTÜRK,Adil Hikmet Beyi aç oku ....Arap Sadiyi bi tanı ,onun şahsındada yağ fıçısına dönmüşpetrolmanyağı oömuş Arapları..
 • HarunHarun9 ay önce
  Rümeysa Akkılıç, Bahsettiklerinizin iktidar da olduğu zaman sizlerin insani haklarını hep savunduk, dinlerin hiçbirine inanmadığımız gibi vadettiklerine de inanmadık. Sizler için onlar inanıyor kendi hayatlarını yaşamalı, her zaman dinlere inananlar olacakonlarla ortak yaşamı inşa etmeliyiz dedik. 16 yıl önce huzuru bulacağınızı sandınız ama sizlere tuzak olarak kurulan bir projenin içine düştünüz. İlerde tüm yıkımı AKP yaptı demeyecekler. İslamcılar yaptı diyecekler. O zamanlar idealleriniz, ruhunuz vardı ama şimdi etrafınızda ne görüyorsunuz? Tanrı önümüze bir hesap çıkarırsa bunları ve unuttuklarımızı ona da anlatacağız. Ama birçok islamcı ne söyleyecek merak ediyorum..Saygılarımla...
 • Yaziyorum Yaziyorum 9 ay önce
  Hani bir sarki varya haydi soyle onu nasil sevdigini butun yorumcularin,tek sorusu sanki muzik korosu .evet seyiyimmi,haydi soyle Akp. Yorumcu tumicin onada giydirmisler bilmem nicin.yakinda var secim tam o bicim.
 • bilge_biri - misafir...bilge_biri - misafir...9 ay önce
  bilge_biri.. bilgin icin tesekkür ediyorum gercekten bilmiyordum..esenlikler...
 • Yusuf Yusuf 9 ay önce
  sayın hocam yazılarını artık anlamakta zorlanıyoruz kim hırsız kim değil...................
 • Seyfullah aydınSeyfullah aydın9 ay önce
  Sayın Dilipak zannedersem teknik bir hata yapmışsınız özür dileyerek düzeltiyorum;" Mabed’in içinde minberdeki en üst kesimde korunan, Akasya ağacından yapılmış 4 kulp ve 6 taşıma halkası bulunan ve içindeki Kalem suresinde sözü edilen vahiy talepleri yanında Hz. Musa’nın asası, Hz. Davud’un Kılıcı, Hz. Süleyman’ın asası, bir kısım mukaddes emânetlerin bulunduğu bir emanet sandığı vardı."Taluttan sonra"Hz. Davud’un Kılıcı, Hz. Süleyman’ın asası, bir kısım mukaddes emânetlerin bulunduğu bir emanet sandığı vardı." o sanukada olmaları mümkün değildir.
 • meleknurmeleknur9 ay önce
  PARTİ KURMANINDA ANLAMI KALMADI.FARKLI İSİMDE PARTİLER KURULUYOR. ANCAK İÇİNDE YER ALANLAR HEP AYNI KİŞİLER. Bİ PARTİYEGİRMİŞ ORADAİLGİ GÖRMEYİNCE DİĞERİNE GEÇİYOR. YANİ HEP BİLDİK KİŞİLER
 • AlperAlper9 ay önce
  Dünya bizi kıskanıyor,ekonomik,sosyal olarak en üst sıralardayız,örnek:yöneticilerin yaşadığı hayat,AVm,lere bakın tıklım tıklım.Birileri,tefeci faizine yakın,faizle alınan dış borçla ayakta durduğumuzu söylüyor ama onlar dış güçler,aman haaa sakın inanmayın.
 • TimuçinTimuçin9 ay önce
  anlaşılan binaliye giydirmiş.
 • bilgi siglibilgi sigli9 ay önce
  aqil adam seçilip çözüm süreci denen ihanet sürecinde hain pkkyı millete şirin göstermek için devlet bütçesinden 5 yıldızlı otellerde konaklayıp millete ihaneti şirin göstermeye çalışırken hiç böyle şeyler aklına gelmezdi. ne zaman ki papucunu dama attılar, yeni komisyonlarda ballı börekli görevlerde buna görev vermez oldular bu da böyle başladı emanet ehliyet konularına. bir kemik atsalar rahatlayacak. yoksa eleştirdiği adamlardan zerre farkı yok kendinin.
 • LütfiLütfi9 ay önce
  ... Kimi eleştiriyorsan açık açık yaz..
 • Ali AslanAli Aslan9 ay önce
  Allah’ımdan korkmuyorum, Allah’ımı seviyorum, inanıyorum, tapıyorum. ..
 • MehmetMehmet9 ay önce
  Dilipak.kardesim hak etmeyen birinin torpille işe girmesi,hayatı boyunca haram maaşı yemesi artık normal olmuş.Ilce başkanının eşi dahil sülalesi devlet kadrosunda hemde diyanette hoca.Guvensizlik müslüman bitirdi.Konusuldugu.zaman utanıyoruz bunları.Biz hangi dine hangi kitaba ve hangi peygambere inanıyoruz bilmiyorum
 • soran adamsoran adam9 ay önce
  bütün istanbul belediye sınırları içindeki otoparkları işleten, yani hiçbirşeyi peşin paraya satan ispark zarar etmiş. bir allahın kulunun aklına "yemişler demek ki" den başka bir şey geliyor mu?
 • bilge_biribilge_biri9 ay önce
  talut calut mitilojidir din sömürüsü icin kullanilir gercek disi abartili hikayelerdir ki o devirdeki peygamber denilen kisilerde aslinda yunan mitolojisinde firavunda oldugu gibi hem kral hemde peygamberdir. peygamberlik patisahlik gibi babadan ogula gecebilirmi yahu? ibrahimden sonrasina bakin hep babadan ogula peygamberdir. ibrahimin iki ogluda ismail ishak peygamberdi. ismailden sonrasi kesildi ama isaktan sonrasi babadan ogula peygamberlik devam etti. acaba bunlar simdiki adanan hoca feto gibi milletimi kandirdi?
 • melih53melih539 ay önce
  sayın hocamyeni sistem yeni dönem akp mhp koalisyonu ekonomi bakanı demeç veriyor dengelendik hedefleri tuttutrduk..bakıyoruz biz işçi emeklileri mücdeeee maaşlarımız asgari ücret altına geriledi..tam hedef yani.asgari yaşamı bile bizlere çok gören bir yönetim.eksi eflasyon mücitleri.son işleri işçi emekli maaşlarını asgari yaşam altına düşürmek oldu..sefalete adım adım....dengelenme diyorlar adına...
 • melih53melih539 ay önce
  akp mhp iktidarı gelinen nokta işçi emeklisinin mevcut asgari ücret üstü olan maaşlarını asgari ücret altına düşürmek..yani akp mhp iktidarı asgari yaşamı bile çok görmeye başladı bizlere..sefalet içinde sürünün sistemi başladı...işçi emeklisinin ilk kez asgari ücret altı maaşı ..bunuda yaşattı akp mhp koalisyonu...
 • misafirmisafir9 ay önce
  Tâlût ne Câlût ne ?.. Sizi anlamak icin Arapca mi ögrenecegiz!. Kusura bakmayin hic böyle bir niyetim yok, burasi Türkiye, Türkce yazmalisiniz.. Basligi okudum devamini okumadim cünkü anlamayacaktim... Saygilarimla...
 • adnan günaydınadnan günaydın9 ay önce
  allah senden razı olsun.
 • MuhsinMuhsin9 ay önce
  "..O kendilerinin muhakkak Allah’a mülâki olacaklarını kesin olarak bilenler (yakîn hasıl edenler) ise şöyle dediler: “Nice az bir topluluk, Allah’ın izniyle çok bir topluluğa gâlip gelmiştir. Ve Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 249)
 • hüseyin bozkurthüseyin bozkurt9 ay önce
  sizleri candankutluyorum hocamAllah bizleri dintacirlerindenharemzadelerden korusunselamlar
 • hb38hb389 ay önce
  Sayın dilipak ne istiyorsunuz güzelim Ak partiden .Bak her tarafta .imamhatip doldu. Fetö bitti.fetöyü ergenekon bitiremezdi akp bitirdi.Diğer tarikatlara cemaatlara da bir düzen gelecek.yok öyle istedikleri gibi topla paylaş ve ye.Iki gün önce bir arkadaşim anlattı.kızınin gittiği medreseye (resmiyette dernek şubesi vatandaşa Kur"an kursu diyorlar) iki koyun bağışlanmış .koyunların kesildiğini ögrencilerde görmüş.Akşama etli yemek beklerken 15 gün olmuş hala et çıkmamış.Anlatan adamcağız kafam karıştı diyor.Bende dedim dedikodusunu yapacağina git ve hesabını sor.Belki çocuğun oraya gitmek istemiyor da kötülüyor dedim.Gelişme olursa haber ederim.Gelelim saadete.Yolsuzkuk dadece hükümette mi? Her yerde
 • AluAlu9 ay önce
  Ilbeyhan: Senin ne derdin var Kadir Misirogluyla? Adam seni zorluyormu acaba beni dinle diye? Hem senin Arapla alip veremedigin ne? Kac tane Arap tanidin hayatinda? Irkcimisin sen?
 • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 9 ay önce
  Gücün/İktidara sırtını dayamış olanlarbiryandan!! onlara öfke, kin ve hınç duyan, mevki makamları kaptıranlar biryandan!! gelen bize vuruyor/giden bize vuruyor. Kurtar bizi cümlesinden, bu taşra kurnazı güç ve menfaatin esiri olmuş cahil güruhtan Allahım...
 • hüseyin emeklihüseyin emekli9 ay önce
  yüce allah ınız kitabınızda size emretmemişmiydi benin kitabımı bırakıpta kendinize başka kitap arayanların vay haline diye.şu ülkede ne ararsan okadar pislik var bunların dümen kaptanıda sizlersiniz
 • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 9 ay önce
  Bitirdik Bitirdik İslamı rumuzlu kardeşim <<<>>> 28 Şubat sürecinde gerici, yobaz, laiklik düşmanı diye yollarda, toplu taşımada vs. hakarete uğrardık ve bundanüzüntü duymazdık. Zira birkaç kendini bilmez din düşmanı, İdeolojik saplantılı adam/kadın derdik. Şimdi de! hırsız, namussuz, adam kaçıran cemaatlerin oyuncağı olmuş ahmaklar olarak muktedir olanlara duydukları öfkenin hedefi oluyoruz. Malesef bize gerici, yobaz dedikleri günleri özletiyorlar. Yıllardır namuslu, vatan millet davasında olan bizlere fatura kesiliyor. Umudumuz tükendi, bir mağra bulup Ülke koşulları düzelene kadar Eshabı Keyf gibi mağrada kalmayı istiyor İnsan...
 • İhsanİhsan9 ay önce
  Korkaksın dilipak korkmadan akp yi eleştir saadet partisini chp yi iyi partiyi eleştirdiğin gibiama bu yaşa gelmişsin hala ekmeğinden korkuyor gibisin he. Kızar mı padişah.padişahım çok yaşa demeye devammı edeceksin et bakalım hesap öbür dünyada daha büyük bunu sana hatırlatmak istemezdim çünkü her yazında dinden bahsediyorsun sana ağır gelir bu laflar
 • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE9 ay önce
  Adamın biri köyün söz sahibine gider ve der ki: filanca kızımı istiyor. ona vereyim mi? Söz sahibi kişi :- Mehmet efendi sen kızı ehline ver sen kızı ehline ver... her ehline ver derken kendi göğsüne vururmuş.Burada şunu belirtelim işin ehli olmak için Yusuf aleyhisselam gibi mektep medrese görmeden hatta hapisten çıkıp hazinenin başına geçmek...demek değil elbette. sahi önce dürüst sonra emanete sahip olabilmek sonra o işlerden mes'ul olduğu bilinciyle işlerini yapmak ehil olmak bu. biz biliyoruz ki bu ülkede soru hırsızlarının bitirmediği okul kalmadı her şeyin en ehli şimdi bunlar mı? Liyakate gelirsek yedi sekiz Hasan paşa gibi devletinin verdiği emirleri yapmaktır. verilen emri yapmıyor savsaklıyorsa bu kişiler liyakat sahibi değildir.
 • FatihFatih9 ay önce
  Hocam koca bir yazıyı Calut ve Talut a ayırmışsınız laf olsun diye yapmadığınız belli. Mesajın yerine bulması için gelecekyazınızda günümüzde Calut ve Talut kimi temsil ediyor açıklarsanız memnun oluruz.
 • Bittik bitirdik islamiBittik bitirdik islami9 ay önce
  Arkadaslar insanlar cematlerden ve din adina birsey anlatandan oyle nefret ediyorlarki anlatamam.gozlerinden ates cikiyo.tecavuzcu diyolar hirsizlar diyolar.arkadaslar en kötüsu de su hepimiz ne oldugunu bilip susuyoruz.peki bizim adimizi lekelemeleri dogrumu.Acil mesveret meclisi toplanmali yoksa senin cemaattekiler cennete digerlerinki cehenneme olayi bitti diger cemaate bakiyom oda diyoki yalniz biz cennete gidecez.ben hicbir cemate gitmiyom arafta birakacaklar beni galiba Allah askina akilli olanlar biseyler yapsin..
 • meleknurmeleknur9 ay önce
  AÇIKÇASI NEDEMEK İSTDİĞİNİZİ ANLAYAMIYORUM? BU AKPBLD YE ADAYLARININ DOĞRU ADAY KOYAMADIKLARINIMI DEMEK İSTİYORSUNUZ?YADA NE OLURSA OLSUN REİSİN BAŞINDA BULUNDUĞU AKP DESTEĞİNİZİ VERİNMİ????
 • ZalimZalim9 ay önce
  Zalimler için yaşasın cehennem hesap günü hepsini bekliyorum
 • İslam mı İslam mı 9 ay önce
  Devlet faiz oranı en düşük yüzde 9 trafik cezalarında gecikme zammı adı altında alınan aylıkyüzde 5 devletin topladığı faizler örnek milli piyango kumar oyunu bu oyundan toplanan paranın sadece yüzde 26 olanı dağıtılıyor geri kalan yüzde 64 devlete kalıyor kim kumardan para kazanıyor bakalım kumar oyunlarından devlet KDV alıyor ŞOV yani şans oyunları vergisi alıyor birde yetmiyor AYGET diye araştırma yenileme geliştirme ve eğitim teşviki adı altında para alıyor bu paralar savunma sanayi tanıtım olimpiyat oyunları çocuk esirgeme kurumları ve yüksek öğretim kredisi için kullanılıyor ne güzel çocukları faiz den esirgemiyoruz maşallah onlarada pay veriyoruz bu faiz kumar vergisi bunlar birşey değil en çok vergiyi alkol ürünlerinden topluyor devletimiz hemde yüzde 82,5 evet vergiye bakın alkol vergisi bunuda bilumum herkes yiyor yetti mi hayır birde fuhuş yapanlardan alınan vergiler var onlarıda detaylıbilen kurumlar vardır neyse sonra çıkıp müslüman devlet milli şuur diyorsunuz yetmiyor müslüman lider müslüman halk müslüman ülke he tabi haklısnız siz gözleriniz mi görmüyor kulaklarınız mı duymuyor yoksa kalpleriniz mi mühürlenmiş kimi savunuyorsunuz yahu resmen islamda haram olan herşey devlet tarafından yapılıyor bunu CHP iktidarda olsaydı hepiniz eleştirirdiniz ama kendi adamlarınız olunca ses çıkmıyor özellikle İMAM olanlar bu paralar memur maaşları ile alıyorsunuz sonrada islam pazarlamaya kalkmayın halka
 • CobraCobra9 ay önce
  Kâfirler güçlü onlar biz yener deyip korkan müslüman lar tabi bunların imanın dan şüphe edilir birde fakirin malını gasp Edip hakkını yiyen kişilere ve buna ses çıkarmayan devlet hükümet ve başın daki kişi ve kişiler sonunuzu hep beraber göreceğiz inşallah fayize haram deyip milleten almaya gelince fayiz üstüne fayiz kumara yasak getirip kumar oynatan devlet ve Parti'nin başın da olan kişi ve kişiler sonunuzu hep beraber göreceğiz
 • Biz Biz 9 ay önce
  S.s.aleykum hocam.almanyadan Selam lar.ALLAHcc.adini kullanarak HOLDINGZEDELER de avrupada camiler ve detrneklerde toplanan paralarla aldatildilar gunumuz idarecileride adalet oldumu .....ne diyelim bunlarda ayni sinifdami. Ne zaman bu konyda yazacaksiniz.s.aleykum. saygilarimla...
 • uğuruğur9 ay önce
  Bu rüşvet alıp verenleri bilip de açıklamayanlar ve adalete başvurmayanlar bile bile destek verenler yok mu!Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Ateşiniz bol olsun. Allah işlerinizi sarp dağlara sardırsın ve sizi iki cihanda rezil ve rüsvay eylesin. O zalimlere bilerek ve isteyerek yardım edenler yok mu? Onlar da yakın bir azabı beklesinler! Onlar, kendi sırtlarında kendi cehennemlerine odun taşıyanlardır.
 • erhanerhan9 ay önce
  Yazar hangi konuda, ne yazarsa yazsın Mutlaka AKP ye yamamak,çatmak için, fırsat kollayanlar o kadar çok ki ...ve hemen dalıyorlar .(Aslında buna yazarın imaları ,çanak tutması yol açıyor)
 • YaziyorumYaziyorum9 ay önce
  Muhalet yapanda iftira calim ve hile ,yeterki istedigi olsun sevmesede,muhakefet olsun diye sahip cikar Abdullah gule bizden uzaklasana deriz gule gule Allahim bizi kavustur senin razi olacagin gune.
 • ismail beyismail bey9 ay önce
  birşeylerin nezdinizde gırtlağınıza kadar gelip rahatınızdan ettiği ortada herşeyi ihdas edip okuyucunuzun önüne serip serperseniz eğer sizinde gideceğiniz yer "karar" gibi gazeteler olur söyliyim ama telaşa vermeyin bu gerçekten iyi bir gelişme olur sizide orda görmek memnuniyet vereci olur.
 • İLBEYHANİLBEYHAN9 ay önce
  Hocamkendinizi yormayın ,DoktorlarSERBESTETTİ,evine götüründilediğini yesin,içsin .....Songünlerini sevdikleriylebirlikte mutlu ,mesudgeçirsindedi....Gönlünühoştutundedi , yakınlarına..... YüceALLAHinsanlara ORTADOĞU , Mezopotamya , Hind ,Pershile desise veentrikalarını DİN diye emretmiş olamaz....TEZGAHAgelmişiz binyıllardır hocam ....ARAPLIK ve ARAPÇAALLAHINDİNİOLAMAZ..... Allahın dini, ahlaktır ,helal ve haramı bilmektir ,merhamettir , elinin emeğidir ,yalan söylememektir..... Tam bir yıldır soruyorumDİYANETE ve bütün ulemaya cevap yok....HARAMveRÜŞVET-----::::: ( YEMEK):::::::------ ,ORUCUBOZARMI ,BOZMAZMI......Diyanet başkanı .... DİNAHLAKTIR ,AHLAKYOKSADİNDEYOKTUR..... Temenni ve hayallerinizigerçekmiş gibi ümidederekbir ömür geçirdiniz, geçirdik...heba ettik,kendimizede , dinedeen büyükzararı verdik....Gençlerikurtarın,gittiğiniz yoldan gitmesinler...ALLAHIN KULU OLSUNLAR...Başı dik , Türklük gurur ve şuuru , İslam ahlak ve fazileti,kimsenin olmasınlar....Sümüklü mendillerden , kirli iç giysilerden , Chanell,wakko başörtülerinden,sakaldan sarıkdan,Arapçadan ,DİN ÇIKARMAYAçalışmasınlar..selam ve dua ile
 • ÖmerÖmer9 ay önce
  Bu Yorum Güzelmil Birşeyler anlatmaya çalışıyorsunuzda hep hikayelerle ve üstü kapalı yapıyorsunuz açıkca yazmaya korkuyormusunuz hani Allahtan başka kimseden korkmuyordunuz şimdi ben uyardım kabilinden yazılarla bu olmuyor madem birşeyler biliyorsunuz açıkça söyleyin kimseden korkmayın bence uzun zamandır birşeyler anlatmaya çalışmanızda bildiğiniz bir takım gerçekleri el altından söylemeye çalışmanız çok hoş değil herkes dürüst olacak madem buyrun açıklayın isim isim açıklayın kimden korkuyorsunuz korkunun ecele faydası yoktur Allahtan başka kimseden korkmayın allah herşeyi bilendir işte ozaman allahın bildiğini kimden saklıyorsunuz madem sizin bildikleriniz var söyleyinde rahatlayın
 • GİRESİNLİGİRESİNLİ9 ay önce
  TAMAMEN KATILYORUM ONUN İÇİN DE ARTIK AK PARTİNİN SAYDIĞINIZ ZULÜM VE HAKSIZLIKLARINA ORTAM DESTEK OLMAMAK İÇİN AKP YE KESİNLİKLE OY YOK.BİZLERİN SAF İNANÇLARI İLE İKTİDAR GELİP HAYALLERİZİ DE YOK ETTİLER.ZALİME YARDIM ONU ZULÜM YAPMAKTAN ALIKOYMAKLA OLUR.
 • El TarikEl Tarik9 ay önce
  Apo dede bu ne yahu ,memleketin israil-yahudi diniyle uğraşmasına gerek yok.İkidebir Yahudilik ve katolik'le ilgili yazılar.YAHUDİ YADA KATOLİK değiliz bırakın bomboş muhabbetleri.Tiriviri yazılar bunlar.Yazsaniza İSLAM,KURAN,ALLAH,neyi emreder sizin ve sizin mahallenin SÜSLÜMANLARİ NE AYAKTİR.Bu ülkeyi nasıl Bataklığın en dibine çektiğinizi yok yahudi yok katolik koftiden yazılar.BU ULKE İLE İGİLİ GERCEGİ YAZ,NASİL SATİLDİGİNİ NASİL UZERİNE COKULDUGUNU NASİL EL/İŞ BİRLİGİ YAPTİGİNİZİ YAZ.APO DEDEM ESEN KAL
 • AnadoluluAnadolulu9 ay önce
  Sayın Dilipak,Yapmayın, isimsiz bombayı atıp geri çekilmeyin.Duyduğunuz bir şey varsa ve böyle kendinizi tatmin ediyorsanız, yanlış.Bunun yolu bu değil. Tabii buradan isimleri açıklamak da bunun yolu değil. Resmi makamlar var, oralara başvurursunuz, resmi önlemleri aldırtırsınız, buradan da bütün bunları yazdıktan sonra "Ben gereken resmi işlemleri de yaptım" derseniz inandırıcı olursunuz. Aksi halde siz büyük fitnelere yol açmış olursunuz. Ya da her şeyi itiraf edin kurtulun... Bu yazılarınız bizi kesmiyor artık haberiniz ola...
 • cengizcengiz9 ay önce
  Haksız mal irtikab etmek için rüşvet alıp verenler, Allah’ın adını kullanarak kamu malını zimmetine geçirenler, işi ehline vermek yerine torpil yapanlar yok mu! Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Ateşiniz bol olsun. Allah işlerinizi sarp dağlara sardırsın ve sizi iki cihanda rezil ve rüsvay eylesin.Kamuda iki tip bürokrat vardı; atanmışlar ve adanmışlar. son zamanlarda bu tiplere birtane daha eklendi "dadanmışlar". kamuda ve belediyelerde zulum kol geziyor. hz. ömer sahabeye "beni nasıl düzeltirsiniz?" diye sorduğunda sahabe kılıçlarını göstererek "bununla" demişler, hz. ömer rabbimize dua etmişti, beni düzeltecekler var diye. Şimdi bu atanmış ve dadanmışlar ellerine kılıçları alarak bu zulme razı gelmeyenlere "bize itaat etmezseniz sizi bununlar düzeltiriz" demeye başlamışlardır.Şimdi hocamızın bu duasına nasıl amin demiyelim.
 • YaziyorumYaziyorum9 ay önce
  Her dogru heryerde,soylenmez.neden.hayin ,foto 40 yil dusmanligini gizlemis diyelimki,hicbirsey bilmiyon,dun nasilsa bugunude oyle baslarsin,deseydi kalkisma yapacagini onlem alinirdi simdi hala ayni hatayi birdaha yaparsa diye bir tetbir var.bu bir ornek bir sey olmadan tetbir almak var birde zarari gorunce ogrenmek var.
 • Bulent keserBulent keser9 ay önce
  Slm,, Bugunku iktidarin islamla dinle bir alakadi mi var nasihatta bulunuyorsun. Kurandaki firavn karakteri kadar islam ve adaletle alakali. Siz iktidari birakin kendinizi bu bakin size gelen paralarin ne kadar adil olcude geliyor ona bakin yoksa zulmun kilicini salladiginiz icin mi geliyor o hakkettiginizi dusundugunuz paralar. Rusvetdiz is yapilmiyor. Parayla mahkeme karari satiliyor, partiye bagissiz is yapamiyorsunuz . Bu zindiklari hala allah kitapla yanya koymak kendinize bu dine zulumdur. Ama bilesiniz ne yaparsaniz kendinize yapiyorsunuz
 • MaraşlıMaraşlı9 ay önce
  Yazı konu itibarıyla çok güzel uyarılar içeriyor. Anlayana sivrisinek saz , anlamayana mehter takımı az. Daha açık nasıl yazılabilirki , özellikle ak partili şımarmış belediyecilere kapak gibi bir yazı
 • Cenk TÜRKCenk TÜRK9 ay önce
  Sevgili DİLİPAK ,Sosyal Devlet ilkesi gereği ; Devletimizin vatandaşları arasında ayrım yapmadan hak ve kazanımları eşit olarak dağıtması gerekir.Ancak ne yazıktır ki, Devletimizce normal memuru görmezden gelen bir politika uygulanmaktadır.Din görevlisine, hemşireye verilebilen 3000 ve 3600 ek gösterge hakkıneden Fakülte bitirmiş,1/1 ine kadar yükselmiş, normal memura da verilmez.Kamuda 2 milyona yakın memur bulunmaktadır. Bu memurların da bu ek gösterge hakkından faydalandırılması gerekmez mi?Adİlve sosyaldevlet, kurusöylemlerleolunmuyor. Uygulamada da adil ve sosyal DEVLET OLMAYA ÇALIŞMAKgerekiyor.Biz Türkler devletimize ‘’DEVLET BABA’’ deriz. Ve Baba gibi davranmasını da bekleriz.Hiç bir baba çocukları arasında ayrım yapmaz.Yapmamalıdır.Yapamaz.Yaparsa; mutlaka bu gün değilse bile ilerdebir gün ettiğini fazlasıyla çeker…(Sizlerden ricamız bu konuları da gündeme getirirseniz çok memnun oluruz.)Bir grup normal memur(anormallik para ediyor maalesef)SAYGILARIMIZLA
 • okyanusokyanus9 ay önce
  bence korkmayın daha acık yazın lütfen bu gidişle gemi kayalara çarpar durdurmak bazılarınızın elinde......
 • M Ali KM Ali K9 ay önce
  şimdiki firavunları da anlatsana,mö gitmeye ne gerek var
 • 0sman0sman9 ay önce
  Korkma ismiyle korkuyu yazan korkak yorumcu.Yazarın uyarılarının genel için geçerli, aday olan herkese, seçime giren her partiye yapılmış uyarılar olduğunu neden düşünmeyipte, okuyucuyu yanlış algıya ve ifsada çalışıyorsun. Herkes bilir ki bu yazar her seçim öncesinde bu tip uyarıları yapar durur. Bence bu uyarıları yapmak sadece bu yazarın değil her yazarın boynunun borcu. Sen insanı, insan eliyle yapılmış makine sanıyorsun galiba.?
 • ZiyaZiya9 ay önce
  Serkan aydin/ Bunlar masal. Onun için akıl, tutarlılık mantı aramayacaksın. İnsanlar masalları çok sever ve kritik yapmadan inanır. İşine öyle gelir. Ortadoğu toplumlarında peygamberlik bazen bir meslekti bazen padişahlıktı babadan oğula kardeşe geçen.
 • Bilal B.Bilal B.9 ay önce
  Sn. Dilipak artik ezberledik Taluk ile calutu rica etsem biraz da gunumuz meselelerine deginirmisiniz. Misal TAM DESTEK verdiginiz AKPnin secim meydanlarinda kur-an sallayip AMA tek başina 16 yildir iktidar olmasina rağmen NİYE kerhane, meyhane, içki, kumar, faiz,lüx, israf en az 10 katina çikmiş? Bunlarin azalmasi ve hatta bitmesi için söz vermediler mi? Yoksa kur-an'i gosterip oy istemenin başka anlamlari var da ben mi bilmiyorum? Kur-an gosterip haram gunahlari artirmak munafiklik mi degil mi bari bunu soyleyin.
 • Hüseyin kayıranHüseyin kayıran9 ay önce
  Durumun yenimi farkına varıyorsun günaydın derler sana oysa bu söylediklrin on yıldır var hemde nasıl var sagır sultan duydu olanları gariban ğüzel müslümanlar durumun farketmedi onlarda kendinden zannetiği insanların kendilerini satmalarından dolayı.sizler hiçde iyi sınav vermediniz başınızı kuma gömdünüz kelamlerinizi sattınız GÜZEL ALLAHIM versin dersininizi çünkü çok ah aldınız
 • MustafaMustafa9 ay önce
  Cahalet ölmedi Ebu cehiller kıtalar dolaşıyor. Talut ve calut hep olacak
 • fakifaki9 ay önce
  bob eş başkanı kimdir. bob projesi nedir bu konuda yazı bekliyoruz sayın dilipak
 • ayşe gülayşe gül9 ay önce
  tilkinin ismaili sabahları bayağı sizi anar oldu . kendi zihin yandaşlarının hatalarını görmezden geliyor haber karartıyor, lakin siz uyarıcı yazı yazdığınız da bodoslama dalıyor konuya.
 • Harun Harun 9 ay önce
  Sayın yazar 1000 yıllık masalları artık bırakın. Mevcut düzenin kuruluşunda bunların olacağı belliydi. Dava diyerek ülkeyi beraber teslim ettiniz,Dava zarar görmesin gücü kaybetmeyelim diyerek hep sustunuz.Olan yine davanıza oldu , İslam işte budur dedirtirdiniz. Sevininartık başı örtülü , Kuran okuyan ama insanlıktan uzak ve paraya tapan çocuklarınız var. Islam dendiğinde kaçacak , gelecek nesilleriniz de yetişiyor. Hiçbir zaman tanrıya ve kitaba sadık olmadınız. Hep güce taptınız. Maaşlarınızı almak için bizlere akıl vermeyin lütfen. Hesabınızı vereceğiniz gün için ne yapacağınızı düşünün.
 • Hakan AydoğduHakan Aydoğdu9 ay önce
  ... Lütfen doğruları her yazınızda söylemeyiniz.
 • AbdülkadirAbdülkadir9 ay önce
  ABD’liler Muavenet’in intikamını çok sonra Ege’de bir NATO tatbikatında aldılar. Bu Goliaht konusunu ayrıca yazacağım. Evet bu kesine yakın abd nin kökeni ingilizlerdir. Bizi yalandan vurdular.Şu anda suriyede de ordumuz var yalandan yere bizi vurabilirler.Bu aslında o zaman Türkiyenin dürümüna göre yapılan bir ikazdı.O zaman Türkiye bir şeylere itiraz ediyordu.Türkiyeyi zapt u rapt altına almak için böyle yanlışlıkla süsü verilmiş bir saldırı gerçekleştirildi.Muavenet gemisinin seçilmesi de tesadüf olmadığı açık.Geçmişteki muavetin intikamını aldılar.Bu işler böyle maalesef.
 • Serkan aydinSerkan aydin9 ay önce
  Faydali bir yazi fakat bazı kısımları düzeltmek lazım.. oncelikle"-Câlût Hz. Musa’dan beri korunan, Mabed’in içinde minberdeki en üst kesimde korunan, Akasya ağacından yapılmış 4 kulp ve 6 taşıma halkası bulunan ve içindeki Kalem suresinde sözü edilen vahiy talepleri yanında Hz. Musa’nın asası, Hz. Davud’un Kılıcı, Hz. Süleyman’ın asası, bir kısım mukaddes emânetlerin bulunduğu bir emanet sandığı vardı.-"..bu kısım da geçen tabutu sakinedehz.davutun kılıcı,süleymanin asasi diye gecen kutsal emenatler olayin geçtiği tarihte yani m.o 1046 li yıllarda tabutu sakinede bulunmamaktadır cunku bu olaydan sonra davut peygamber kral olarak israilogullarinin başına hükümdar olmuş ondan sonrada vekili ve halefi oğlu süleyman peygamber olmuştur..ve diğer kafama yatmayan kısımları paylaşmak istiyorum..mesela calutun ordusu 100.000 kişilik bir ordu deniyor ama bu o zamanlar için mümkün olmayan bir askeri kapasitedir.tarihi bilenler daha iyi anlayacaklardır..bu olaydan çok daha önce gerçekleşmiş hitit ve mısır imparatorluklar arasında cereyan etmiş tarihin o zamanlar için görmüş olduğu en büyük savaşlardan olan kades savaşında bile ne mısır tarafı ne de hitit tarafı 100.000kisilik bir kuvvet cikaramamislar hatta yanlarına bile yaklasamamislardir ki 2 ülkede zamanının en büyük imparatorluğu idi..diger soru zaten israilogullarinin başında bir peygamber varken niye israilogullari savaşmak içinismail peygamberden başlarına geçecek lider olucak tabi olacakları bir kişi önder istiyorlar..peygamberleri zaten önder değilmiki?yakubun oğlu yüsufun soyundan peygamberler ,yehuda 'dan ise krallar hasil olmuşturevet burdaki yahuda yusuf peygamberi kuyuya atmak isteyen ve diğer kardeşlerini de bu konuda ayartan kişi dikkatinizi çekerim..calut ile talutun ordusu cenk sahasında karşıya karşıya gelmiş fakat talutun ordusunun hemen hemen hepsi kullanışsız iptal ve savasamiycak durumda buna rağmen caludun ordusu 100.000 kişi ve bu kadar ciddi bir ortamda elinde tecrübesiz deneyimsiz toy bir genci elinde sapan zirhsiz bir sekilde karşılıklı arenaya kim niye çıkarırki,ve böyle bi durumda ordunun başı calut niye kendisi arenaya savaşmaya çıkar en başta bunu kral olmanin komutan olmanın vermiş olduğu ego kibir engeller.en basitikendi ordusundan başka bir cengaver çıkarır..hangi kral veya ordunun basindaki komutan kendisi teke tek kapışmaya çıkar ki..hadi onuda geçtim zaten talutun ordusu çok az bir asker sayısına sahip calutun ordusu ise 100.000 kişi bu durumda komutanlar ı ölse bile kendilerinden kat ve kat azbir orduya karşı niye pes edip yenilgiyi kabullenip hiç savasmadanardına bile bakmadan geri çekilsin ki..??bu ve bunun gbi sorular rasyonel düzlemde aciklanmasi zor sorular..
 • KorkmaKorkma9 ay önce
  Birşeyler anlatmaya çalışıyorsunuzda hep hikayelerle ve üstü kapalı yapıyorsunuz açıkca yazmaya korkuyormusunuz hani Allahtan başka kimseden korkmuyordunuz şimdi ben uyardım kabilinden yazılarla bu olmuyor madem birşeyler biliyorsunuz açıkça söyleyin kimseden korkmayın bence uzun zamandır birşeyler anlatmaya çalışmanızda bildiğiniz bir takım gerçekleri el altından söylemeye çalışmanız çok hoş değil herkes dürüst olacak madem buyrun açıklayın isim isim açıklayın kimden korkuyorsunuz korkunun ecele faydası yoktur Allahtan başka kimseden korkmayın allah herşeyi bilendir işte ozaman allahın bildiğini kimden saklıyorsunuz madem sizin bildikleriniz var söyleyinde rahatlayın

Günün Özeti