Muradiye Külliyesi Osmanlı Mezar Taşları Sergi Alanı

 • 15. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl başlarına kadar tarihlenen, yüzlerce mezar taşının bulunduğu alanda Farsça, Arapça ve Osmanlıca yazılmış mezar taşlarının yanı sıra çeşme, mektep ve dergah gibi yapıların bina kitabeleri ile mimari parçaları da sergilenmektedir.

 • Taşların üzerinde yer alan Osmanlı hat sanatının şaheserleri sayılabilecek sülüs, muhakkak, ta'lik ve az sayıda da olsa rik'a yazı çeşitleri yazı sanatının tüm zenginliklerini sunmaktadır.

 • Osmanlı Mezar Taşları Sergi Alanı'nda bulunan her bir eser, dönemi, üslup ve kullanım özelliği dikkate alınarak tasniflenmiştir.

 • Sergi alanında gerçek kabirlerin yer aldığı tek alan ise Mısrı Derhahı bölümüdür. Alanda, sivri kemerli ve tepe kısımlarında sarık bulunan şahideler çoğunluktadır.

 • Ayrıca "Zeyni Şahideler" denilen Zeyni Tarikatı mensupları için yapılmış mızrak ucunu andıran bu şahideleri de görmek mümkündür.

 • Alanda görebileceğimiz diğer bir şahideli mezar biçimi ise alttan üste doğru genişleyerek yükselen silindirik formlu "Üstüvani" olarak tanımlanan şahidelerdir.

 • Mezar taşlarında, baş başı ayak taşına oranla daha büyüktür. Süslemeleri açısından da ayak taşı daha sade hatta kimi zaman süslemesiz yüzeyler olarak bırakılmıştır.

 • Mezar taşlarında, baş taşı ayak taşına oranla daha büyüktür. Süslemeleri açısından da ayak taşı daha sade hatta kimi zaman süslemesiz yüzeyler olarak bırakılmıştır.

 • Mezar taşlarında bulunan ve serpuş adı verilen başlıklar, kişinin toplum içinde edinmiş olduğu yeri belirtmesi açısından önemlidir.

 • Kadın mezar taşlarında serpuş kullanılmamış olup kadını simgeleyen broş, gerdanlık, çiçek gibi motiflere yer verilmiştir.

 • Çocuk mezar taşları ise çocuğun boyu ile orantılı olarak küçük tutulmuştur.