Handanbey Camii'nden benzersiz görüntüler

  • 16. yüzyılda Handanbey tarafından yaptırılmıştır.

  • 1575 tarihli Ayıntab Vakıf defterinde adı geçmezken, 1596 tarihli Şer'i Mahkeme Sicili'nde kaydı geçmesi bu iki tarih arasında inşa edildiğini gösterir.

  • Yapı birkaç kez onarım geçirmiştir. Handaniye, Handaliye, Andaliye gibi isimlerle anılmıştır.

  • Fransız işgaline kıble duvarını delerek içerde patlayan bir gülle ile cami bölümü harap olmuştur.

  • Daha sonra cami onarılmıştır. Camii kıbleye paralel iki bölümden oluşur.

  • Ortadaki iki ayakla, çapraz tonozla örtülü altı bölüme ayrılmıştır.

  • Taç kapısı siyah, beyaz ve kırmızı taşlarla bezelidir. Minberdeki ahşap işçiliği özeldir.

  • Minare palmet motifleri, rozetler ve çini tabaklarla süslüdür.

  • 2016 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.