THY- Euroleague

Mehmet Akif, ahlak, ilim ve irfan

28 Aralık 2017 Perşembe

İstiklal Marşı şairimizi kişiliği ve meziyetleri tanımak insanı zenginleştirir. Safahat, özellikle eğitimciler için bir el kitabı olmalı, okunmalı. Sonra da anlatılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı ders programlarında değerler eğitimine önem veriyor. İnsanın bir mahareti ve mesleği olması önemli, kişilik ve karakter sahibi olması daha önemli. 

Kişiliksiz, kimliksiz, eğilip bükülen, onursuz bir insanın kimseye faydası olmaz.

Mehmet Akif, kişiliğini anlattığı şiirinde şöyle der:

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem,

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım.

-Boğamazsın ki...- Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam,

Hele hak namına haksızlığa ölsem de tapamam.

Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!

Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum

Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum.

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim.

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam aldırma, geç, git’ diyemem aldırırım;

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım. 

Zâlimin hasmıyım, amma severim mazlumu;

İrticanın şu sizin lehçedeki manası bu mu?”

Gençlerimizi Akif gibi inançlı, ahlaklı, dürüst yetiştirebilsek toplum hayatındaki birçok problem ortadan kalkar. Hırsızlık, aldatma, cinayet, vefasızlık, fakirlik ve yoksulluk son bulur.

Mehmet Akif çalışkan insandı, çalışmayı ibadet kabul ederdi. Baytar Mektebi’nde (Bugünkü Veteriner Fakültesi) iken Simon’un okul birincisi olacağını duyunca hocalarına rica etmiş:

Bana okulda kalacak bir yer verin, Simon’u geçeyim.“

Akif, Fatih’teki evinden Halkalı’daki mektebe yürüyerek gidip geldiği için yolda 3-4 saat zaman kaybeder, bu sebeple de ders çalışmaya yeterince zamanı kalmaz. 

Okulda kalmaya başlayınca derslere yüklenir ve okulu birincilikle bitirir. Onu okulu birinci bitirmeye zorlayan düşünce inancıdır. Akif’e göre, Müslüman üstün olmalıdır. 

Kur’an-ı Kerim, inanıyorsanız üstünsünüz, buyurur. (3/139)

Okulda üstünlük not ile ölçülür. Akif, bir Müslüman olarak Müslüman olmayan birinden geri kalmayı kendine kabul ettiremez ve birincilik yarışına girer ve birinci olur.

İLİM İNSANI VE TOPLUMLARI YÜCELTİR

Allah insan beynini öğrenme programlı yaratmış. 

Göz görme, kulak işitme, ayak yürüme beyin öğrenme programlıdır. 

Beyni yaratan Allah, kitap göndermiş ve seni yaratan Rabbinin adıyla oku, buyurmuş. Okumak insanın bilgisini artırır, ufkunu genişletir, zekâsını geliştirir ve üstün insan hâline getirir. 

Kur’an’dan önce Arap toplumunda okuma yazma bilen insan sayısı bir elin parmakları kadar azdı. Kur’an gelince okumaya başladılar. Kur’an ile ilim ve hikmet çağı başladı. Müslümanlar kısa zamanda dünyaya hâkim oldular. İslam medeniyeti ilim, teknik, ahlak ve fazilet temelleri üzerine kuruldu ve binlerce yıl Müslüman dünyası huzur içinde yaşadı.

Son üç yüz senedir ilim ve teknolojik üstünlük Batılıların eline geçti. Batılılar teknolojik ve ekonomik üstünlüğü, sömürü aracı olarak kullandılar ve kullanıyorlar. 300 senedir Müslümanlar Batılıların oyunlarıyla bölünüp parçalandı ve sömürüldüler.

İnsan düştüğü yerden kalkar.

Müslümanlar yeniden okumaya, ilim öğrenmeye, araştırmaya, ahlak ve fazilete önem verirlerse yeniden üstünlüğü elde ederler. 

Akif ilmin üstünlük getirdiğinin farkındadır ve şöyle der:

“Alınız ilmini Garb’ın, alınız sanatını,

Veriniz mesainizi de son sür’atini.

Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız;

Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.

İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin:

Bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için,

Kendi mahiyet-i ruhiyeniz olsun kılavuz.

Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz.”

Ahlak ve fazileti önemseyen Akif, ahlakın kaynağının Allah korkusu olduğunu söyler:

“Bir halâs imkânı var: Ahlakımız yükselmeli.

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır;

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı Yezdan’ın,

Ne irfanın kalır tesiri katiyyen, ne vicdanın.”  

Mehmet Akif, okullarımızda erdemleriyle birlikte anlatılırsa değerler eğitimi fevkalade güzel örneklendirilmiş olur. 

Toplumdaki birçok sosyal problem çözüme kavuşur. 

27 Aralık Akif’in vefat tarihi idi. Öğretmenlerimiz, Akif haftasını iyi değerlendirmeli.

 

YORUM YAZ