“Derin devlet” mi dediniz!

22 Ağustos 2019 Perşembe

Kurtlar vadisi” ve benzer dizileri izleye izleye, insanlar adeta “Derin bir devlet”in var olduğuna, var olması gerektiğine, bunun meşruiyetine inandı(rıldı)lar. Mesela adına “Ak sakallılar” dediler. Dinden ve tarihten bu işlere bir meşruiyet aradılar.

Derin devlet” denilen şey aslında yanılmaz kutsal, her şeye gücü yeten her şeyi bilen bir güç. Tanrısal bir güce sahipler. Adeta Tanrının kılıcı (Seyfullah)dırlar. Sanki “göklerin hazinesinin anahtarı” onların elindedir. Onlar mükâfatlandırır ve cezalandırırlar. Bu yetkileri sorgulanamaz. Devlet için en doğru kararı onlar verir. Bazen “Hızır” rolü üstlenirler.

Allah’ın yetmeyen gücüne güç, yetmeyen aklına akıl yetirme iddiasındadırlar! (Haşa). Hemen söyleyeyim, böyle bir şey şeytani bir yapıdan başka bir şey değildir, olamaz.

Hangi peygamberin hayatında buna örnek göstereceğiniz bir şey söz konusu. Hangi ayet, hangi hadis sizi kontrol dışı bir gizeme yönlendirir! Aksine hep uyarılır insan, bizi gören duyan bilen hüküm sahibi bir Allah var! Hesaba çekileceğimiz gün gelmeden kendi nefsimizi hesaba çekmemiz gerek ve kul hakkı ile Allah’ın huzuruna gitmemek için helallik almamız gerek. Peygamberimiz öyle yaptı! “Kimin alacağı varsa gelsin alsın, kime acı ve zarar verdimse gelsin bedelini istesin vereyim” demedi mi!..

Bunlar Masonik yapılardır, gizemli güçleri olduğuna inanılan bu güçlerin kökü çok eskilere kadar uzanır. Modern tapınakçılar ve Masonlar kendilerini Hz. Süleyman’a dayandırırlar. Hz. Süleyman, ins ve cinne hükmediyordu ve mabedin inşasında bukağılı şeytanlar çalıştırıyordu. Hiram usta ve diğer ustalar cinler ve şeytanlarla bu çerçevede ilişki içindeydiler. Ta ki mabed yıkıldı ve tapınağı ve emaneti mukaddese sandığını muhafaza edenlerin bir kısmı Nebukadnezar / Buhtunnasr tarafından esir edildi, bir kısmı kaçtı, şeytanlar ve cinler bunları kontrol etmeye başladı. Bu derin devlet hikâyesi şeytani ve cinni bir yapıdan başka bir şey değil.

Uzun zaman Vatikan’da yuvalandılar, 1789 Fransız devriminden sonra Fransız masonları, İngiltere’de Anglikan kilisesinin doğuşu ile İngiliz locası, İskoç locası derken, Protestanlığın doğuşu ile diğer seküler localar oluştu. 1. Dünya Savaşından sonra bu yapılar ABD’de buluştular. 2. Dünya Savaşından sonra da yenidünya düzeni inşa edildi.

Derin devlet yok, kendine “derin devlet” diyen derin bir çete var. Adı “Encümen-i Daniş” mi, “Özel Harp” mi der, o kendi kendilerine yakıştırdıkları isim..

Ufak devletlerin “derin devlet” dedikleri çeteleri, global çetelerin yerli tetikçilerinden başka bir şey değil. Kim bunlar derseniz, her darbenin arkasında duran medya mafya kılıklı örgütler, iş adamı kılıklı yamyamlar, siyaset adamları, monşer takımı, sanatçı geçinen ucubeler, din adamı ya da bilim adamı kılıklı üçkağıtçılar, bunlar o çevrelerde kümelenirler..

Bakın, derin devlet diye bir şey varsa orada devleti yönettiğini iddia edenler bu çetenin palyaço kılıklı kuklalarıdır.

Bakın, derin bir güç var. Hukuk tanımayan bu güç, siyasi bir mafyadır. Bugün sermaye, siyaset, bilim-sanat, medya, finans, ekonomi ve STK üzerinde bu mafyanın borusu ötüyor.. Soğuk savaş bu siyasi mafyanın işi idi. 11 Eylül de öyle, darbeler de!

Dünyadaki birçok ülkenin sınırlarını, rejimlerini ve iktidarlarını bu mafya belirledi. Savaş ve terör büyük ölçüde bu mafyanın işi. Eğer “derin devlet” diye buna diyorsanız, tamam!

Birçok uluslararası örgüt bu şeytani oluşuma hizmet ediyor.

Bakın dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Walmart’ın sahipleri Walton’ların toplam serveti, geçen yıldan bu yana; dakikada 70.000$, saatte 4 milyon$, günde 100 milyon$ artarak 190.5 milyar $’a ulaşmış. Ali Express’in günlük cirosu ise 10 milyar doları geçiyordu. Aylık 300 milyar dolar. 

Ha! Bunların ilk 100’de adı bile geçmiyor. İlk 2 Rothschild ve Rockefeller. FED ve LIBOR’un arkasındaki güç. Daha doğrusu İngiltere ve ABD’nin arkasındaki güç bu güç!

İnce kıyım 200’den fazla ulus devlet icat edince bu yapılara gün doğdu!

Devletlerin çeteleri yok” diyemem, çünkü bazı devletlerin istihbarat örgütleri mafya gibi çalışıyor. Peki, “Çetelerin devleti yok mu?” Olmaz olur mu, darbecilerin hepsi çetedir. Tabi Maraş’ın kurtuluşundaki çete değil. “Ulusal bağımsızlık”, “Laik Cumhuriyet” diye, milletin inancı, tarihi, geleneğine savaş açan, uluslararası siyasi mafyanın içimizdeki tetikçilerinden başka birileri değil.

Karadayı, geçen gün 28 Şubat davasından aklanmayı beklediğini söylüyor.. Bunlar böyledir.

Kayıt dışı devlet”, “kayıt dışı siyaset”in suç ortağıdır. Ying - Yang gibi birbirlerini üretir ve tamamlarlar. “Derin devlet” dedikleri budur. Bu illegal bir suç örgütüdür. Nasıl hukuka uygun olmayan yasa suç aleti ise, adil olmayan devlet suç örgütüdür. Adil devlet bir ihsan ve saadet vesilesi olduğu gibi, adalet, ehliyet ve liyakat, istişare ve şuradan uzaklaşan devlet baş belasıdır.

Adaletten uzaklaşan devlette siyaset ve bürokrasi mafyalaşır. Rüşvet, torpil alenileşmeye başlarsa, devlet zulüm bataklığına saplanır.

İster çete devleti ele geçirsin, ister devlet kendi içinde bir çete oluştursun, sonunda aynı kapıya çıkar. JİTEM de böyle bir yapı idi. Bu yapılar zaman içinde, dini yapılar, ticari yapılar, kamu kurumları, vakıf, dernek, sendika, oda, kooperatif her yere sirayet eder. Derin partiler, derin dernekler, derin vakıflar oluşur. Derin yapılar bu bataklıkta boy verir ve bütün bir toplumu ifsad eder. Ve çok kısa sürede uluslararası çetelerle kol kola girerler ve uluslararası sistemin parçası olurlar.. Uluslararası mafya bu bataklıktan beslenir.

Sonunda darbeciler ve derin yapılar şeytani yapılardır. Medya, mafya, sermaye, siyaset, bürokrasi, bilim-sanat, üniversite, cemaat yapıları, STK hepsinin içinde bu yapıların uzantıları vardır. Bu yapılar, kuluçka dönemindeyken ya hiç hissedilmez, ya da onu hep olumlu yönleri ile görür, tanır ve seversiniz. Ve bir gün, acı gerçeklerle karşı karşıya kaldığınızda artık çok geç olmuştur.

Bakın bir işe haram para, rüşvet, emeksiz sermaye karışmışsa bu işlerin bereketi olmaz. Kayıt dışı siyaset ve sermaye yalanı beraberinde getirir. Yalan ise diğer günahları davet eder. Yalan, para cüzdanda durduğu gibi durmaz. 

Aman dikkat! Aman ha, dünya ve ahiretinizi ucuz bir dünya menfaati karşılığında feda etmeyin. Haksız elde edilen servet, makam, şöhret yakıcı bir ateş gibidir, felaket getirir, saadet sağlamaz. Bunlar dua ile istenen belaya dönüşür. Selam ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Şuayb BoyacıŞuayb Boyacı21 gün önce
  Arapça deyimler kullanmadan Türkçe bizim anlayabileceğimiz dilden yazarmısınız. Kul hakkı ve devlet malını çalmak konusunda ve çarçur etme konusunda açıkça yapılanları yazın korkmayın C Allah a hesabını nasıl verecekler. Biz ümmet değiliz olmayacağız Türküz Türk kalacağız Arap ve yahudilerle aynı kefeye girmeyiz girmeyeceğiz. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
 • birgünbirgün23 gün önce
  Paranın ve silahın gücünü elinde tutanlar, "Derin Devletin de" tüm operasyonlarına hükmeder. Aslında "devlet"-"derin devlet" ayrımı yapay bir ayrımdır. Devletin tamamı derin devlettir. 1789 lardan sonra oluşturulan "ulus devletler", yapılanması ve operasyonları itibariyle toplumsal eşitsizliğin ve adaletsizliğin ana kaynağı olmuştur. 1550 lerden beri süregelen ve muhtelif evrelerden geçen (sömürge sistemi, liberal kapitalizm ve küreselleşme) kapitalist sömürü sistemi derin devletin özünü oluşturmuştur. Durum böyle olunca da, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki derin devlet yapıları, para ve silaha hükmeden bir kaç zengin devlet tarafından tamamen kontrol ve manipule edilmektedir. Tıpkı Latin Amerika'da 1970 den beri yapılan düzinelerce darbeler gibi. Tıpkı Türkiye'de 1960 dan beri yapılan darbeler gibi. Tıpkı Güney Asya ülkelerindeki (Tayland, Endonezya, Bangaldeş, Pakistan vb.) darbeler gibi. Tıpkı yoksul Afrika ülkelerinin bugün bile en vahşi bir şekilde sömürülmesi ve darbelerle yönetilmesi gibi. Kapitalist dünya düzeninde, Devlet=Derin Devlettir. Bu küresel bir kuraldır ve tüm ülkeler için geçerlidir. Türkiye'de olduğu gibi, tüm ülkelerde derin devlet ve mafya ilişkileri tamamen iç içe geçmiştir. Bu iç içe geçişte ülkelerin istihbarat teşkilatları ve orduları en önemli rolü üstlenmiştir.Mafya ve derin devleti kontrol eden yapıların temsilcileri (iş dünyası, bürokrasi, ordu, üniversiteler, vakıflar, STK lar ve siyasetteki temsilcileri) devletin sahibinin sadece kendileri olduğunu, toplumun ekseriyetini oluşturan sıradan vatandaşların ise sistemde sadece zamanı geldiğinde bu hastalıklı yapınınseçimler ve referandumlar vasıtasıyla teyidini yapan birer figüran olduklarını düşünmektedirler. Sistem böylesine hastalıklı ve adaletsiz bir yapıda olduğu için de, sıradan bireyler sürekli yoksulluk, işsizlik, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişememe, dışlanma ve hak ihlalleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu hastalıklı ve adaletsiz yapının alternatifi asla "komunizm" veya "sosyalizm" gibi sistemler değildir. Demokrasi veya çok partili politik sistem ise; ülke içinde kurum ve kurallarıyla derin devletin derin amaçlarına ve sadece derin temsilcilerine hizmet etmekte, ülke dışında ise, derin oyuncuların tasmalarını tutan efendilerine sınırsız ve sonsuz imkanlar sunmaktadır. Yani kısacası, devlet denen aygıt derin devletin tam da kendisidir, ve özü itibariyle küresel kapitalist sisteme ve onun çıkarlarına uygun hizmet etmek için dizayn edilmiştir.
 • YasirYasir23 gün önce
  Bir partiye dindar islami bir yapı diyebilmemiz icin Halife omer bin abdulaziz gibi olmali. Halifeligi verilince sarayina goturuyorlar şoyle bir bakip diyorki " Halkımdan herkes boyle bir yerde oturmadan ben burda oturmam, sonra eskiden kendi parasiyla aldigi elbiselerine bakiyor ve kendi kendine diyorki bu elbiselerin icinde halkın halini ben nasil anlarim...Varsa boyle sizinkilerin icinde birileri bizde diyelim ki bunlar şu şu partiden farklı... var mı
 • cCccCc23 gün önce
  ŞEYTANİ AKIL VAR OLDUĞUNA İNANIYORSUNUZDA RAHMANİ AKIL OLDUĞUNU NEDEN İNANMIYORSUNUZ ?
 • Tr 31Tr 3123 gün önce
  " Medyadan" Gazeteci Aydın EnginDERİN GÜÇLER ERDOĞAN’I TUTSAK ALDI’AKP’nin artık "Müslüman olan herkes bizdendir” ilişiğini tümüyle terk edip Türk milliyetçiliği üstünde buluştuğunu dile getiren Engin, “Burada Devlet Bahçeli’yi bile aşan, devletin derinliklerinde oldum bittim sahibi ve Türk milliyetçiliğini savunan Kürt halkını sürekli olarak isyan etmeye, Türkiye’yi bölmeye hazır olarak gören güçlerin bir ittifakı var. Kimilerine göre Tayyip Erdoğan bunlarla buluştu. Ama bana sorarsanız bunlar Erdoğan’ı tutsak aldı. Erdoğan’ın politikalarını artık bunlar tayin ediyor. Yeni bir evreye sıçradı derken bunu kastediyorum. Yine bazı kesimler de bu adımın Suriye’de atılacak adımların bir hazırlığı gibi yorumluyorlar. Ben buna pek katılmıyorum. Suriye’de o öngörülen adımların atılamayacağı görünüyor” ifadelerini kullandı.
 • ahmet ertekinahmet ertekin24 gün önce
  Heyet 1 Heyet2 ve Heyet 3 kitapları aksakalılar var diyor.Kime inanacağız ?
 • hercaihercai24 gün önce
  Derin devlet varsa, ben inanmiyorum sahsen; ama varsa bunlar da Mason localaridir, CHP, HDP ve bazi partilerin yoneticelirini bunlar yonlendiriyorlar. Derin devlet yerine Seytani Localar desek yazar gibi daha yerinde olur. Ama velakin, Allah'in hukmu ise tam gecerlidir, O''nun hukmunu hic kimse gecemez. Ahmaklar da vu Seytani yapilarin emrinden cikmaz.
 • BAYBARSBAYBARS24 gün önce
  Biz dünyalideri,oyunkurucubirülkeisek, kendigüvenliğimiziniçinABDyemuhtacız....Bizkendisınırgüvenliğimizibilesağlayamazsaknasıl DÜNYALİDERİOLABİLİRİZ....BİTUHAFLIKVAR , MANTIKDIŞI....
 • vahap kalyoncu.vahap kalyoncu.24 gün önce
  Derin devletsiz olmaz hocam nedenmi :adam seçilmiş tamamda atandığı bakanlık diş işleri bu bakanlığın bir polıtıkası var ve bu seçilen adam bunlardan bihaber siyaseten buralara gelmiş şimdi siz bu adama en önemli konuda nasıl karar verdirebilirsinizki oysa o işi yapan akil adamlara danışılmasının nesi kötü.
 • akif akif 24 gün önce
  hocam yûreğinize sağlık .tespitlerinize şunu eklemeden geçemeycem .herkesin bir hesabi var.Allahın da bir hesabi var
 • Kim DinlerKim Dinler24 gün önce
  Derin Devlet olmazsa olmaz, Olan bitene bakınca insan hayret ediyor,Ak Partinin Kiminle arası iyiyse arası açılıyor,CeHaPe nin kiminle arası kötüyse şirinlik muskası yapılıyor, CeHaPe Kürt’lerin gözünde ehilleştiriliyor bu tesadüfmü?
 • İsmail AGARİsmail AGAR24 gün önce
  Özür dilerim elim deydi devamını yazıyorum lütfen birleştirin.Evet yerdikleriyle aynı duruma düşüyor.Bunun sonunda uzlaşı çıkarmı dersiniz,ben sanmıyorum, ülkeyi düşünenler,sevenler karalama değil uzlaşı için meşveretin yolunu ararlar.Doğru yanlış karamalarla bir yere varılmaz.Laiklik kötü değildir,Peygamberimiz gayrı müslümlere ibadetlerini rahatça yapmaları konusunda inananlara. tavsiyede daha doğrusu emir buyurmuştur,buda laikliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.Tabii ki katı laikcilikten bahsetmiyorum.Atatürk laikliği getirmekle bir yerde Peygamberimizin buyruğunu yerine getirmiştir Allah razı olsun O'ndan.Sonrakiler bu düzeni bozup katı tutumlara girdilerse O insanın suçu yanlışı değil,yapanların suçudur.Diğer konuya gelirsek bu ülkeyi seven insanlarını Hakkın yarattığı kullar olarak görüp 72 millete bir gözle bakmak istenirse ve Allah'ın rızalığı isteniyorsa düşmanlık kin ve nefret değil, uyarı cı,sevgi ve hoşgöruyle yaklaşıp meşveret ortamı için çalışmalıyız.Yoksa Allah'ım öyle bir sille vurur ki,gerçek alemimizde bile acısını çekeriz.Allahımdan dileğim Biran önce atılıp,gerçekte birleşmemizdir.Selam ve saygılarımla sürçü lisan ettiysem affınıza sığınırım.ce ayılıp
 • azmiseazmise24 gün önce
  yalama oldu bunun yazıları, bilmediğimiz bi şeyler söyle be adam, çözüm ? SELAM ve DUA
 • İsmail AGARİsmail AGAR24 gün önce
  Sayın Dilipak soyadınız gibi dilinizde çoğu zaman pak.görüşlerinizin çoğuna katılıyorum.Diğerköşe komşu yazarları sizin yazıılarınızdan çok memnun kaldıklarını sanmıyorum. Zira çoğu yerdikleri muhalefet yazarlarından veya siysetçilerinden
 • ataata24 gün önce
  çerçeveletilecek özel bir yazı... derin gerçek bu kadar net anlatılabilirdi....
 • CÜNEYTCÜNEYT24 gün önce
  CUMHURİYETİNPRAGBÜYÜKELÇİSİ ;YAKUPKADRİKARAOSMANOĞLUidi...... bugünEGEMENBAĞIŞ..... PUŞTBUSH'UN dışişleribakanıSİYONİSTYAHUDİ MADELLİNE ALLBRIGHT'ınyanındatedrisateyledi ,feyzaldı.....TURİSTREHBERLİĞİ, HANUTÇULUKDAYAPMIŞTI..... SIRADAZAFERÇAĞLAYANVEMUAMMERGÜLERVARHERALDE.....
 • aykutaykut24 gün önce
  Allah senden ganii ganii razı olsun.hak yoldan ayırmasın sayın dilipak. sen ne güzel adamsın.nolur hep böyle kal. hep hakkı söyle bugünki gibi
 • YAVUZ ÖZTÜRKYAVUZ ÖZTÜRK24 gün önce
  Derin devlet varsa İzmir yangınında da ortaya çıksaydı keşke . 550 Hektarlık orman dört gün cayır cayır yandı. Geceleri çalışmayan 3 tane helikopter ile söndürülmeye çalışıldı. Sayın Tarım ve Orman Bakanı'nın yangın söndürme ihalesini Mimarlık Ofisine verdiği söyleniyor. THK elinde 3 -4 katı su atan uçakları var ve faal olduğu halde kullanılmadığı iddiaları var.Bunlar doğrumdur. Bu konu ile ilgili sayın yazarlütfen birşeyler yazın.Rabbimizinyaşaması için getirdiği ağaçlar, kuşlar, böcekler yanındamenderes köylülerininumutları ve yürekleri yandı.
 • selimselim24 gün önce
  feto ve pkk/ypg nin patronu Amerika dostunuz ve muttefikiniz ise,musluman avcisi Putin dostunuz ise baska gunaha gerek yok.Allahin belasi gelene kadar bekleyin.belediye baskanlari gorevden aliniyo ama pkk ya ypg ye tirlarla agirsilahlarveren, koordine eden amerika muttefik stratejik ortak oluyo,ne gunlere kaldik.
 • zekizeki24 gün önce
  dunyanın ve ortadogunun durumu ortada artık muslumanların demokrasi dinini kesin ve net bir sekilde reddetmesinin zamanı gelmedimi??bir ateistten ,demokrattan nasıl şeriatcı olması beklenemez ise bir müslümanında demokrat olması en az onun kadar tuhaf ve çeliskili bir durumdur.müslüman iseniz ; şeriati istemek ve savunmak zorundasınız(zina,faiz,icki yasagi vb.) aksi takdirde lafla müslüman olunamaz .emperyalist trumpun ,putinin,merkelin inandıgı demokrasiye inanıp,hizmet ederek nasıl müslüman olunup ,cennet hayal edilir anlamak mümkün degil.gerçekçi olup,kendimizi kandırmayalım,birilerinin korkusundan veya birilerine yaranmak için Allahın emirlerini gozardı etmeyelim.çünku Allahın azabına karşı kimse bize yardım edemez.
 • şükrü onukşükrü onuk24 gün önce
  İki ayda ne değişir ? çok şey .İnsanların düşüncesi , bakışı , ufku , analizleri ,fikri , zikri ,kavrama yeteneği ,olayları değerlendirme kabiliyeti , geçmişin üzerine bir sünger çekerek yeni limanlara yelken açma hayali , daha neler neler .Her ne hikmetse bu değişiklikler olumlu yönde olması gerekirken hep olumsuz yönde oluyor . Halbuki iki günü birbirine eşit olan zarardadır diyor yüce peygamber .Derinlik devletin teşkilat yapısında ve eliyle değil insanların ruhunda ve beyninde olmalı .İnsanlar her türlü yaklaşım ve düşüncesinde derin olmalı , sağduyu ile hareket etmeli yüzeysel düşünmemeli ayrıntılı ve derin düşünerek ve vicdanıyla hareket ederek doğruya ulaşma yollarını aramalı ve doğruda sabit olmasını bilmeli , hayatının magazinleşmesine meydan vermemeli her türlü savrulmadan kendini koruyabilmeli .Günlük fantezilerden uzak durmalı , anlık değişimlerin etkisinde olmamalı ,hayatını bir slogana feda etmemeli .
 • bilgebilge24 gün önce
  ahmet türk derki önceki kayyum bircok bakana hatta cb ye para yardimi yapmis en az 43 bin t yani hediye. cb ye 145 bin tl hediye vermis. bundan dolayimi acaba adami al asagi ettiler. daha cok para yiyebilmek ve yediklerini gizlemek icin?
 • ÇakırÇakır24 gün önce
  StratejikortağımızU. S. A , PKK ya7ayda, 2060tırsilah, mühimmatvermiş.... BİZİMGÜVENLİĞİMİZİ PKK'YA sağlatacak herhalde.... Kalbimizibozmayalım.....
 • Mazlum AslanMazlum Aslan24 gün önce
  Dilipak bir şeylerin farkına varmış. Her zamanki gibi ona göre pozisyon alıyor. Ülkemizin derin devlet çetelerinden kurtulup gerçek demokrasinin ve hukuk ve insan haklarının egemen olacağı günler yakındır. Adalet mülkün (devletin) temelidir. Temeli sağlam olmayan bina yıkılmaya, içinde olanlar da altında kalmaya mahkumdur.
 • Sancar Sancar 24 gün önce
  Büyükelçi atamasındakriter, LİYAKAT Mİyoksa akçeli işlerdebecerisahibiolmakmı ???? Meşru, gayrimeşru farketmeksizin....ŞABANDİŞLİ HOLLANDA ,EGEMENBAĞIŞÇEKBÜYÜK ELÇİLİĞİNE LAYIKBULUNMUŞ...BağışınDışişleri birikimi, BEYAZSARAYDA tercümanlıkyapmaktanibaret.... Bir de elbiseayakkabıkutularındaBANKNOT.... BAKARA MAKARA diyecekkadardainançlıbirmahluk.... T. CBÜYÜKELÇİSİ...
 • BaybarsBaybars24 gün önce
  Can Ataklı: ABD bütün Ortadoğu’yu yönetecek üssü Atatürk Orman Çiftliği’ne kuruyor.... ENBÜYÜKABDELÇİLİK BİNASI, Ankara ın göbeğinde AOÇarazisineinşaaediliyor....FETÖ,PKK , IŞİDE GÜN DOĞDU... Süleyman Soylu,Suriyede , 14gün önceMLKPİLEUSAgörüştüdemiş...Madem biliyorsunuz , EMPERYALİST LERİ VATAN TOPRAKLARINANİYE SOKUYORSUNUZ .... Bİ ZAMANFETÖYÜ SOKTUĞUNUZgibi....FETÖ PKK , KILIÇDAROĞLU, MERALGİLLER, KAVAKÇILAR, KAVUNCULAR ,HDPKKLILAR , cumhuriyet düşmanları, TÜRK DÜŞMANLARIbeceremeyince kendilerigeldiler... ... DÜŞMAN İÇİMİZDE.... ELLERİMİZLE ....
 • Ömer YILDIZÖmer YILDIZ24 gün önce
  Sayın Abdurraman DİLİBAK ağabeyimiz,Yazılarını genelde takip etmeye çalışıyorum.Evet hocam, bir zamanlar 'Yağmalanan Ülke Türkiye' kitabınızı okumuştum. Şimdi ikincisini yazma zamanı gelmedi mi? Ülke baştan aşağı en ucuz şekilde tarumar ediliyor. Sesinizi yükselmenizi bekliyoruz, hatta meydanlara destek vererek.Talan böyle giderse çocuklarımıza bilmem ama torunlarımıza bırakacağımız bir şey kalmayacak.Afrika Kıtası da yerli ve dış güçler tarafından böyle sömürülmüştü. Şimdi torunları bir dilim ekmeğe muhtaç...Duyarlılığınızı ve ses vermenizi bekliyoruz.Saygı ve selamlarımla.
 • Sancar Sancar 24 gün önce
  100 yılöncekadın erkekçolukçocuk Fransızı , İngilizi,vs haçlıları URFA, ANTEP, MARAŞTAN kovmuştuk..... KUVAYİMİLLİYE, MİLLİKUVVETLER... Mekanlarıcennetolsun.... ŞimdiAYNI URFA'ya kendi ellerimizle AMERİKALILARI yerleştirdik.... ABD SURİYEYEdeğil ,BİZEGİRDİ.... 70YILDIRZATENHİÇÇIKMAMIŞTI.....
 • nazmi beraknazmi berak24 gün önce
  Sayın dilipak Sayın Öcalan aileden di değil mi? Proje ürünü yazar
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 24 gün önce
  Amerika İHANETİN odaknoktasıdır.....FETÖ, IŞİD, PKK'nınkurucusuveyöneticisidir.....HAİNLE GÜVENLİKOLMAZ..... HAİNİEVİNİÇİNEALIRSAN , BİRGECE.....!!!!???? Banadostunusöyle , kimolduğunusöyleyeyim.....
 • Osman k.Osman k.24 gün önce
  Söylediğiniz tespitlerin hepsi akpartinin bugününde gerçekleşen hususlar değil mi? Bunun sebebi de lider oligarşisi ve hanedanlaşmayla ortaya çıkan yozlaşma değil mi? Yozlaşmanın yanında devletten beslenen yolsuzluk ve rant uygulamaları değil mi?Yozlaştıkça ve semirdikçe devlet partisi haline gelmeniz değil mi? Tüm bunlara rağmen halâ akpartiye ve oligarklarına oy vermeye devam etmeniz değil mi? Gazete, televizyon veköşelerinizde eleştiriyi unutup lidere methiyeler düzerek halkı uyutmanız ve yandaşlık yapmanız değil mi?
 • Malkoç Malkoç 24 gün önce
  Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla: Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.SENE2019, VATAN ; USAilebirlikte ORTAKHAREKATMERKEZİKURMAKSA,BEN DEVATANHAİNİYİM.....
 • Mehmet Mehmet 24 gün önce
  Sınırları çizen çete diyorsunuz peki bop ile sınırların değişeceğini bile bile destek vermek bizi masonik veya görevlendiren bush gibi evangelist etmez mi.Sayin dilipak bizimkiler bizi kandırıyor mu.Urfa ya abd askerini meclisin izni olmadan sokmak kime hizmet.Yani herkes israile hizmet ediyor
 • Mehmet Mehmet 24 gün önce
  Sınırları çizen çete diyorsunuz peki bop ile sınırların değişeceğini bile bile destek vermek bizi masonik veya görevlendiren bush gibi evangelist etmez mi.Sayin dilipak bizimkiler bizi kandırıyor mu.Urfa ya abd askerini meclisin izni olmadan sokmak kime hizmet.Yani herkes israile hizmet ediyor
 • engineerengineer24 gün önce
  sığ devlet olur mu?
 • İbrahim Erdoğanİbrahim Erdoğan24 gün önce
  Sayın Dilipak,Özellikle son dönemdeki makalelerinizi beğeniyle takip ediyorm.Bence isabetli tahliller yapıyorsunuz.Bu günkü makalenizde olduğu gibi...Sanıyorum hemen aynı yaşlardayız...İçerisinde pişerek geldiğimiz nice olaylara tanık olduk.Bu pişmişliğin verdiği olgunluk ve tecrübeye sahip sizin gibi akıl, idrak ve vicdan sahibi olduğuna inandığım bir mütefekkirden gelir-geçer (devre uygun ve alıcısı bol)değerlendirmeler zaten beklenemez!..Ancak halen süregelen bu isabetli yorumlarınızı mensubu olduğunuz gazete sayfalarının çok uzun süre taşımaya katlanabileceğinden emin değilim...Hele olup biten her şey için bir ağızdan alkış tutan amigoların gani olduğuna şahit olduğumuz dönemimizde!..Biraz olsun farklı seslere ne derece ve kaç zaman tahammül gösterilebilir?..Yaşayıp birlikte göreceğiz inşaallah...Akit gibi bir gazete elbette bunu taşıyabilir; ancak muktedirlerin sikleti yakın zamanda kendisini hissettirir gibi birendişem de yok değil hani!..Netice olarak hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve olup bitenlere hep birlikte tanık olmaktayız...Teşekkürlerimi sunuyor, selâm ve sağlıklar dilyorum...
 • İbrahim Erdoğanİbrahim Erdoğan24 gün önce
  Sayın Dilipak,Özellikle son dönemdeki makalelerinizi beğeniyle takip ediyorm.Bence isabetli tahliller yapıyorsunuz.Bu günkü makalenizde olduğu gibi...Sanıyorum hemen aynı yaşlardayız...İçerisinde pişerek geldiğimiz nice olaylara tanık olduk.Bu pişmişliğin verdiği olgunluk ve tecrübeye sahip sizin gibi akıl, idrak ve vicdan sahibi olduğuna inandığım bir mütefekkirden gelir-geçer (devre uygun ve alıcısı bol)değerlendirmeler zaten beklenemez!..Ancak halen süregelen bu isabetli yorumlarınızı mensubu olduğunuz gazete sayfalarının çok uzun süre taşımaya katlanabileceğinden emin değilim...Hele olup biten her şey için bir ağızdan alkış tutan amigoların gani olduğuna şahit olduğumuz dönemimizde!..Biraz olsun farklı seslere ne derece ve kaç zaman tahammül gösterilebilir?..Yaşayıp birlikte göreceğiz inşaallah...Akit gibi bir gazete elbette bunu taşıyabilir; ancak muktedirlerin sikleti yakın zamanda kendisini hissettirir gibi birendişem de yok değil hani!..Netice olarak hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve olup bitenlere hep birlikte tanık olmaktayız...Teşekkürlerimi sunuyor, selâm ve sağlıklar dilyorum...
 • IQ IQ 24 gün önce
  YorumlarI okudum okumaz olaydım ... Biri tarikat ve cemaatlerin över biri Cumhuriyeti İngilizler kurdu der biri papalık neden kalkmadı der ulan bu kadar cehalete rağmen iyi bu ülkehalen ayakta.
 • Ekrem KayraEkrem Kayra24 gün önce
  Derin Devlet , iç ve dış güçleri anladım . Ama , 80 yıl boyunca biz , Erdoğan gibi bir Müslümanı bekledik . Sonra , baktık ki hiçbir şey değişmemiş . Doğu ve Güneydoğu'da yine ikili öğretim var , istikbali olan tek fakülte yok , failler bulunmamış , köyler imar edilmemiş . Bize bir tane müsteşar büyükelçi general ve amiral düşmemiş ... Neymiş , et tırnak olmuşuz . Kesilen tırnak gibi mi ?Erdoğan bizim dünyamızı yıktı ... Artık , sadece Türkiye'de değil , dünyada da hiç kimseye güvenim kalmadı . Mehdi as. gelinceye kadar bekleyeceğiz . NOKTA.
 • ULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETIULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETI24 gün önce
  Sayin yazar,normal bir insanin sistemi anlamasi zor.Hatta,asiri derecede titiz,duyarli ve arastirmaci anormal bir adamin bile (ki yuzbinde bir oran kadar azdirlar toplumda) sistemi analiz edebilmesi ve cozumleyebilmesi zordur.Zaten karsi tarafin da asil kozu budur,sistemi anlasilmayacak kadar karmakarisik yaparak genis kitlelerin gundemden dusurmek,yine de sistemi cozumleyebilenler cikarsa bunlari herhangi bir sekilde(para ile,santaj ile,tehtid ile) satin almak bu yola girmeyenleri de fiziksel olarak yok etmek.Ancak genel olarak sistem yapisal acidanRus matruskalarini cok andiriyor.En dista herkesin gorebildigi ve surekli degisen devletler aygiti,en sonda da hic degismeyen(miras yoluyla birbirine aktarilan guc birikimi) etnik-dinsel bir yapi.Seytani yapinin beyni yani.Bu sistemin ozununde ise para basma yani kalpazanlik mekanizmasi yatar.(FED SISTEMI).Bu seytani guc her seyi bu mekanizmanin yikilmasini onleme uzeriine kurgulayip dizayn etmistir (ABD politik sistemi ve Kongrenin yapisi)ve bu kalpazanlik(dunya bankacilik sistemi)sayesinde dunya varliklarinin yarisindan cogunu ele gecirmistir yuz yillar once.Bu da zaten onun dunyayi tamamen ele gecirdigi anlamina gelmektedir.Dunyadaki butun insanlari milliyetcilik,sosyalism,komunism,liberalism vs.adi altinda kendi urettigi sacma sapan ideolojive fikir sablonlariyla uyusturup milleti birbirine kirdirtirken bunlar kadehlerini tokusturarak bu kara yiginlari bir butun olarak bir anda nasil yok edeceklerinin hesabini yapiyorlar su anda.Bu milyarlarca kara yigin icin bu total yok olus vakti cok uzakta imis gibi gozukmuyor.
 • Kocasolak'dan Murat soylubey'e.Kocasolak'dan Murat soylubey'e.24 gün önce
  Tarikatlar ve cemaatler GERÇEKTEN tarikat ve cemaat gibi davransa, canımız feda.Eskiden tarikatlar para toplamazdı, zekat fitr, sadak kurban toplamazdı. Şimdi sen, bana para ile işi olmayan TEK bir tarikat veya cemaat gösterebilirmisin?Eskiden tarikatlar bu kıstasa göre değerlendirilir, para ile işi olanlar tabii olarak yok olurlardı.Şimdi cemaat üyeleri ORTAK TARLA alıyor, kontenjanlarından BAKAN seçilince imar pilanı değişecekmiş, köşeyi döneceklermiş, KENDİLERİ anlatıyor. Bu tip kurumların laikçi müşriklerin kurduğu derneklerden farkı NEDİR?Allahın haramlarına dal, sonrada binlerce ihlas ve salavat, FAYDASI varmı? Devletimiz cemaat ve tarikatlarımızı bu PARA illetinden uzaklaştırmadığı sürece, gerçek tarikatler olamaz.
 • JurnalJurnal24 gün önce
  Bu "TANRI"kelimesi üzerinde özellikle çok duruyorsunuz.Bunda bir KASTINIZ olduğunu düşünmeye başladım.ALLAH de ALLAH cc!!!TANRI KELIMESINİ;ALLAH yerine KULLAN~MAYANLARA selam olsun...
 • OgedayOgeday24 gün önce
  Derin devlet var elbette.. onu carsi pazarda, issizlerde, pahalilikta her firsatta goreceksiniz yeter ki bakmasini bilin.. birakin bu mafioze soylentileri..
 • kibarcikkibarcik24 gün önce
  işte muhterem ustada süi zan hıc durmuyor hüsnü zannı tercıh etmıyor müslüman nasıl davranıstır çöze bılene aşk olsunyazınızda bahsedılen ler besmlesız ımansız zıhnıyetın tezahürleri dirkıyamete kadar devam eder rabbım şerlerinden muhafaza etsın amın veselam
 • Mehmet ayMehmet ay24 gün önce
  Reis saraylarda yüzlerce konvoy arac ile geziyor. Agzini acinca islamiyetden konusuyor. Bu ne tezatlik. Milyarlarca dolarlik saraylar yaptir, ihtisam icinde yasa sonra kalk bir lokma bir hirka edebiyati yap
 • Dadaş 25 Dadaş 2524 gün önce
  Yerinde bir yazı Hocam.Ancak 28 Şubatı yaşatanlar kanal kanal dolaşıp hiç zülüm yapmadık.Bazıları Doğuperinçek gibiler itiraf ediyor.Hükümet ise bunlara pirim beriyor.Bunlar bir fırsat elde etsin .Bak o zaman neler ve neler çevirecek.Allah müslümanlara feraset verin.
 • KasımKasım24 gün önce
  Allah c.c. hakkında bir sürü hakaret edip, parantez içinde “haşa” yazınca iş bitiyor mu? Ateistler dahî senin yazdıklarının yarısını yazmazlar Allah c.c. hakkında. Sende hep bir kibi, hep bir “ ben bilirim “ havası vardı, var eğer kendini düzeltmezsen var olacak. Yeter artık. Sureti Hak’tan görünüp, Hak Teala’ya hakaret etmeyi bırak.
 • MustafaMustafa24 gün önce
  Peygamber efendimiz sahabelerini hıristiyan olan ancak adaletli diye gönderdiğini; bu gün bize gelenlerin bizim yasalara göre hüküm verilse, dışarda insan kalmayacak durumda. derin devlet dedikleri için için dikte edilmiş kanunları var, kendilerine hiç gerek yok. denemesi bedeva, 17,5 yaşında birini evlendir gör bakalım türki cumhuriyeti üstüne nasıl atlıyor. Deki bir ben Allah'ın kanunundan başka kanun tanımam diğerleri tağut diye. üstünden hiç inmaz. Al sana derin mi derin bir devlet. Hele birde şapka takmam kur'an okurum diyorsan (tabi o zaman için) Şalcı bacı da olsan asarlar adamı. Bu günde şartlar evden uzaklaştırarak çocuklarına rezil ederek, ömür boyu başka birine nafaka ödeyerek vs. v.b derin derin devam ediyor..
 • AHMET AHMET 24 gün önce
  hasanesas sen bak işine genelleme yapma sen hangi cemaattensin bilmemne düşünce derneği cemaatimi bar cemaatimi diskotek cemaatimi saymakla bitmez tüm tarikatlar kurandan gelir cemaatlerde bu zamanın tarikat vazifesini yapar cumhuriyeti kim kurdu sanıyorsun halifeliği kaldırmak dini öldürmek şartıyla sözde bir bağımsızlıkla cumhuriyeti hakiki ve gizlibir manda ile ingilizler kurdu sahi papalik niye kalkmıyor.
 • Murat soylubeyMurat soylubey24 gün önce
  Sayın yazar size saygımız sonsuz çünkü bugune kadar çizginizden hiç bir güç vaz geçiremedi. Şimdi size bir eoracağım buna cevab yazarsanız çok sevinecegiz(Çünkü bizde belli bir amaç için bir araya gelmiş örgütüz) Sorum Bizim Türklerin geneleklerinde Devlet yönetiminde hem yazılı hemde yazılı olmayan kanunlar vardır.Tarihizde çeşitli örnekler var.Eğer yazılı kanunlar işlemesse veya işletilmesse ozaman devreye yazılı olmayan kanun girer.Bir örnek.(Fransızlar ülkemizi işgal edince Askerleri Maraşta kadınlarımıza saldırdılar tecavüz edip neslimizi bozmak istediler ve bir yiğit çıktı(sütcü İMAM) etrafına yiğitleri topladı Fransız köpeklerini Fransaya kadar kovaladı.Devle hem Sütcü İmama hemde Maraş şehrine kahramanlık ünvanı verdi Halkımızda takdir etti.Şuan Ülkemizi kökeni dışa bağlı uyuşturucu Baronları işgal etmiş Gencliğimizi ve neslimiz bozuyorlar gerçek olub olmadığını öğrenmek isteyenler AMATEM'leri ziyaret etsin günde yüzün üzerinde genler yok oluyor.Şuan Anayasanın 58. Maddesi işletilmiyor da işlemiyorlar. Maraşla ne alaka demeyin çünükü 18-19 yaşındakı uyuşturucuya alışmış genc kızlarımız namuslarını satarak uyuşturucu temin ediyorlar Anayasanın 58.Maddesi 3 maymunu oynuyor.Atamız Sütcü İmam gibi yazılı olmayan kanunumuzu işletebilirmiz dürüstce cevab verin?
 • AlperAlper24 gün önce
  Sayın dilipak siyasal islamı ne de güzel anlatmış.
 • VicdanVicdan24 gün önce
  Perinçek Silivri duvarlarını yıktık ve TSK özgürlüğüne kavuştu hkümet bizim politikalarımızı uyguluyor bizim dediklerimizi yapıyor diyorsa ve karşı açıklama gelmiyorsa derin devlet Ergenekon vardır arkadaş.
 • KocasolakKocasolak24 gün önce
  Tam isabet teşhis koymuşsun hocam. Biz olmasak devlet dağılır, ayaklarına her türlü hukuksuzluğa KILIF. Türkiye bu günlerde Mısır ve Suriye yönetimleri ile, tamamen el altından, ama güvenlik konseyi bilgisi dahilinde, her türlü temasları yürütmesi GEREKLİDİR. Bu tip zıt siyaset güden ülkelerle İRTİBATI SIFIRLAMAK çok yanlış. Bu ülkelerde zulum gören İNSANLARIMIZA yardım edebilmeliyiz. Ak parti hükümeti devlet nezdinde temaslarını BİR ŞEKİLDE sürdürebilseydi çok daha FAYDALI olurdu.
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Fetöderin DEVLET olan ergenekonu yıkıp yerine kendi ergenekonunu yerleştirdi. Haksız kazanc var haksız. Kimseye yedirmezler YEDİRECEK sin milyar dolarlık ihalelerin gelilirinden YEDİRECEK sin yoksa seni yerler.
 • Mustafa Mustafa 24 gün önce
  Milyar dolar lık ihalalelerin olduğu ülkelerde bal gibi derin devlet var ergenokan var.
 • FerhatFerhat24 gün önce
  Yaradılış gayemiz gereğince Ademoğullarının var oluşundan günümüze kadar hak ile batil arasındaki mücadele kesintisiz devam etmekte. Dolayısıyla iblis ademoğullarını saptirabilmek icin kendisine yeryüzünde varisler tayin etmiştir. Rabbimiz iblise din gününe kadar ademoğulllarını emrolunan dosdoğru yoldan saptirabilmek mühlet vermiştir. Dolayısıyla iblis dahi şerrini rabbimizin iradesi dışında yayabilme imkanına sahip değildir. Nitekim yaprak dahi rabbimizin iradesi dışında dalindan düşmez. Dünyamızı fransiz ihtilalinden sonra, topraklarımızı tanzimat devrinden sonra kurmuş oldukları düzen ile vesayeti altina alan derin güçler iblisin yeryüzündeki varislerinin şerrini yaymak ile mükellef olan derin gücün ta kendisidir. ABD yi, AB yi, Rusya yı, Çin i de yöneten ve hatta yurdumuzuda kurmuş olduklari düzen ile yönetenler ayni iblisin yeryüzündeki varisleridir. Mevcut Liberalizm ve humanizm merkezli dünya düzeni iblisin şerrini yayabilmesi icin kullandığı sapkın düzenden ibarettir. Nitekim tooraklarimizdaki LiberalLEŞme süreci ve bozuk düzenin tohumlari ittihat ve terakkici Mason localari tarafindan tanzimat ve meşrutiyet döneminde atılmış, cumhuriyet döneminde Liberalizm ve humanizm merkezli düzen kurularak ve bu kapsamda inkilaplar gerçeklestirerek iblisin vesayeti altindaki düzeni filizlenmistir. Kisacası ademogullarınin sapkin olanları iblis ve onların yeryüzündeki varisleri masonlar ile ittifak kurmuşlardır. Dolayisiyla Liberalizm Merkezli düzenlerin hepsininAnayasaları humanizme (Ademi merkeziyetciligi) dayalıdır ve iblisin varisleri tarafindan yazılmıştır ve ademogullarina baski ile kabul ettirilmiştir. Günümüzde ise Faize, zinaya ve yaradılış gayesine aykırı olan bu düzen adeta rabbimizin bize emr etti dosdoğru yoldan bizi saptirabilmek için üstün çaba sarf ederek gövdesinu her geçen gün daha yükselmektedir. Sapkin düzenin liberalizm merkezli partileri sadece bir tiyatro sahnesinden ibaretler, zira bu partileri üstlendikleri rol gereği sadece amblemleri ve söylemleri birbirinden farklıdır, fakat hizmet ettikleri derin güç, yani iblisin yer yüzündeki varisleri ayni güçten ibarettir. Bu partiler adeta Ahir zaman alametlerinin zuhur etmesi için iblisin talimatları dogrultusunda üstün caba sarf etmektedirler. Delil olarak en yüksek dereceye sahip olan Albert Pike isimli bir ingiliz asıllı bir Mason üstadinin 1876 yılında Messini isimli italyan asıllı Mason üstadina yazmış olduğu bir mektubda, dünya savaşlarının hepsini nasil ve ne zaman çıkarılması gerektiğine dahil hepsini öngörmekte. Malesef ortadoğuda Bop projesi kapsaminda baslatilan ihtilaf ve savaslarda bu iblisin varislerinin öngörmesine dahil. Bu Albert pike in mektubda yazmış oldugu en can alıcı husus ise Mason Localarinin bir ibadethane olarak belirtmesidir ve bu ibadethanelerde tanrıları LUZİFER 'e, yani İBLİS' e ibadet etmek için buluşma yeri olduklarını gizlememektedirler. Dolayısıyla dünyayı ve yurdumuzu vesayati altinda tutan kurmuş KABALIST inancına ait siyonistler meta fizike dayanan doğa üstü tanrıların varlığına inandıklarını söyleseler dahi, asıl inandıkları karanlık güç İBLISIN ta kendisidir. Fakat bizim gibi imani tam olmayan sefihler malesef bunu idrak etmekte zorlanmaktayız. Bu sapkın kabalistlerin son ulaşmak istedikleri son evre ise DECCALIYET sistemi olarak nitelendirdikleri NEW WORLD ORDER. Aslinda bunu büyük bir oranda başardılar, zira LIBERALIZM merkezli düzenler, buna yurdumuzda dahil hukuken, ekonomik, kültürel, eğitim ve sosyal alanları ile tamamen bu sapkinlarin belirledigi norm ve ölçülere bağlıdır. Bununda en bariz örneğini son yirmi yil zarfinda tespit edebilursiniz, zira sözüm ona kendini muhafazakar mümin olarak tanimlayan bir partinin Kadem gubi, cinsiyetler arası eşitlik gibi projeleri hayata geçirerek toplumu ifsad edme projesinin altinda aslında ayni kabalist derin güclerin etkisi olduğunu tesbit edebilirsiniz. Simdi her nefis rabbimizden yüz çevirmenin mümkün olmadığı din günü gelmeden tevbe etmemiz ve rabbimizin ipine sımsıkı sarılarak tevhid nizami altinda topatlanarak, iblisin ve onun yeryüzündeki sapkin varislerinden rabbimize sığınmalıyız.
 • AlkanAlkan24 gün önce
  Tek devlet tek bayrak diye ye ANLI secdeli ler AB eliyle özgürlük getireceğiz sevdasıyla AB uyum yasalarıyla et cep İstanbul sözleşmesi gi Bi uygulamalarla bu Müslüman halkın aile yapısını bozdular geleceğimizin sembolü gençli ana baba tanımaz AB vari bozuk bir gençlik yetişmesine neden oldular.dün laik cumhuriyet adına yapılanlar bugün AB sevdası batılaşma adına yapılıyor.ne yazıkki destekçileri de Müslüman muhafaza türü yazar ve sivil toplum kuruluşu vede tarikatlar. AB ile şeriat uygulayıp İslamı daha rahat yaşama adına bir safsata ve yozlaşma adına bu yapılanlar DİLİPAK durmak yok yoladevam. Herkes kendine yakışanı yapar.
 • HasanHasan24 gün önce
  Biliyorsun dilipak turkiye'deki.72 tane cemeat dinci gruplari.Israil abd ingiltere kurdu.Derin devlet mevlet bosver bunlari.Her gecen gun yeni cemeat geliyor.Birisi seytanin bogazini sikmis.Birisi depremi durdutmusBirisi yanmaz kefen satiyor.Birisi yedigi tavugu diriltiyor.Bbirisi hergun mekkeye ucuyor.Birisi erkek cocuklarini bademliyor.akpde cok var bunlardan.Yani bosver su derin sivi cetin metin seyleri.salla bir bakara makara bak sende isine bence akitte bir cemeat acsin para cok varrrr bu islerde.ondan sonra herkes allah bir desin.
 • Artık herşey ortadaArtık herşey ortada24 gün önce
  Özel harp dairesi, Jitem,teşkilatı mahsusa, kont gerilla terimleri Cumhur başkanları başbakanların varlıklarını söyledikleri derin irregal devlet kurumları. Bunlar ne iş yaptılar. Memleketteki tüm terör ve failimechullerin sorumlulariydi. Çiller Hizbullah'ı kurup silahlarını Kendi verdiğim itiraf etmedimi. Bu gun hala kemalizim devletin resmi dini olarak kabul edilip uygulanıyorsa bunu kim sağlıyor.
 • okurokur24 gün önce
  O derin devletin, terörü, insan kaçakçılığını, uyuşturucu kartellerini ve organ mafyasını da yönettiğini bu sayede uzun yaşamlarını sağlamak için kan, böbrek, karaciğer vb. organ temin ettiklerini eklemiş olalım.
 • TURANTURAN24 gün önce
  Yazarın son mısralar çok güzel haram para,rüşvet,emeksiz sermaye karışmışsa bu işlerin bereketi olmaz olmuyorda piyasalarda batan şirketlere bakarmısınız?Çoğu batakta kurtarılmayı bekliyor.Hükümette onları kurtarmak için habire zam yaparak milletin elindekini onlara altın tepside sunuyor.Sonuç yine vahim çünkü haram paranın bereketi yok.
 • Köroğlu.. Köroğlu.. 24 gün önce
  ADİL OLMAYAN DEVLET SUÇ ÖRGÜTÜRDÜR. .! Adil devlet bir ihsan ve saadet vesilesi olduğu gibi, adalet, ehliyet ve liyakat, istişare ve şuradan uzaklaşan devlet baş belasıdır." Çok sağol ustad..Artık kayıt, hudut,ar, hukuk, vicdan, aklıselim, idrak, feraset, basiret Allah korkusu utanma KALMADI.ZIVANADAN ÇIKTILAR.KİBİR, SIMARIKLIK UMURSAMAZLIK... GÜÇ BAĞIMLILIĞI ÇOK KÖTÜ.. UYUŞTURUCU BAĞIMLISI TAVRI GÖSTERİRLER.. NE ZAMAN.! BAĞIMLISI OLDUKLARI GÜCÜN EKSİDİĞİNİ GÖRDÜKÇE KOTKU VE KAYGIYA KAPILIRLAR. SALDIRGANALAŞIRALAR.. KORKUSU DERCESESİNDE KORKUNÇ OLURLAR. OLMAK ZORUNDA HİSSEDERLER. BAŞKASININ( ABD, İSRAİL, DERİN ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTELERİ) KENDİNE UYGUALADIĞI TERÖR, ŞANTAJ, KORKUTMA YÖNTEMİNİ GÜCÜ YETTİĞİ BAŞKASINA UYGUALAR..ASLINDA DÜNYA YA GÖRE KÜÇÜK, ÜLKEMİZE GÖRE BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ HAREKET EDİYORLAR... "Derin devlet” denilen şey aslında yanılmaz kutsal, her şeye gücü yeten her şeyi bilen bir güç. Tanrısal bir güce sahipler. Adeta Tanrının kılıcı (Seyfullah)dırlar. Sanki “göklerin hazinesinin anahtarı” onların elindedir. Onlar mükâfatlandırır ve cezalandırırlar. Bu yetkileri sorgulanamaz. Devlet için en doğru kararı onlar verir. Bazen “Hızır” rolü üstlenirler.Allah’ın yetmeyen gücüne güç, yetmeyen aklına akıl yetirme iddiasındadırlar! (Haşa). Hemen söyleyeyim, böyle bir şey şeytani bir yapıdan başka bir şey değildir, olamaz'......... "... Bugün sermaye, siyaset, bilim-sanat, medya, finans, ekonomi ve STK üzerinde bu mafyanın borusu ötüyor.."......."Adaletten uzaklaşan devlette siyaset ve bürokrasi mafyalaşır. Rüşvet, torpil alenileşmeye başlarsa, devlet zulüm bataklığına saplanır." ..........
 • latiflatif24 gün önce
  Bakın sayın yazar ,Siz hala işin ciddiyetini farkında değilsiniz ülkenin bölünmez bütünlüğü aile yeni nesil gibi pek çok değerlerimizi tehlikede ,Bu ak parti pkk yı palazlandirdi ,feminizm İstanbul sözleşmesi gibi sapikliklari getirerek hem maddi hem manevi alanda saldırıya maruzuz işin ciddiyetini kimse farkında değil.Herkes uyuyor sizde ,basiretiniz bağlanmış BU ülkede Derin Devlet olmadan Bu vatan hainlerine baş edemezsiniz,demokrasi palavralariyla Batı fikriyle bu işler çözülmez,gerek pkk ,gerek,İstanbul sözleşmesi gibi sapkinlik ,feminizm gibi yıkıcı bölücü örgütler ile Ancak yeni bir şekil verilmisDGM ler ve derin devlet turu yapılar olmazsa bunlar toplumu ifsat ederler ne ülke ne din ne aile ,Yeni nesil gibi kavramlar ,kurumlar ,namus İffet gibi kavramlar yok olur gider,vatansiz dinsiz kalırız,Derin devlet SART.
 • Tr 31Tr 3124 gün önce
  Derin devlet ile mücadele edilir mi edilmez mi edilir isenasıl yapılır yapılmaz yapilamaz ise niye yapilmaz ?bizde var olan devlet yararlı mı zararli mi ? Türkiyede derin devlet ile mücadele edecek bir Derin olmayan bir Devlet nasıl mücadele edecek.Bu güne kadar hiç edilmişmidir.Derin devlet sadece bizdemi var .Dığer devletlerde yokmu.Var ise nasil mücadele ediliyor acaba? Erkenkalkan / Ergenekon diye bir şey uydurdular ! Ordunun yiğit ! subaylarina zulum edildi ! mi bu ülkede yoksa o ergenekon kopan kuyruğunu onaran bir canavar yapimi ki?
 • ÖzcanÖzcan24 gün önce
   naptin sen,,asil derin devlet PKK dan TİS yok..beştepe kuşatıldı duvar ustaları tarafından.. Ben eski bir JİTEM mensubu idim,,129 tim İN giremediği üçgen de biz 3 erli tümler halinde gezerdik..inlerinde uyurduk..asil derin devlet j GN k na dağlarda terör bitti yalanını söyleyen ve inanmamizi bekleyen iradedir..özür dile Ahmet cem Ersever binbaşı. Dan..ve ötme boyle gunortasinds vakitli vakitsiz..bu sular tehlikeli has demedi deme..sonra
 • Ali ekspresAli ekspres24 gün önce
  Doğu perinçek'in ,Soyluyu kutlamasina bir şey demeyecek misiniz Abdurrahman bey?
 • “Derin devlet” mi dediniz!“Derin devlet” mi dediniz!25 gün önce
  “Derin devlet” dedik, n' oldu? Anaktarları mı düşürdün? Kolun yetmiyor mu, uzat uzat yetişir; seninki yetişmicek de benimki mi yetişceek! 2 metre boy nerde, 1.51 boy nerde!

Günün Özeti