• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Aşı yaptırmak zorunlu mu? İşte cevabı

Sağlık ve Aile Bakanlıklarının çocuklara yönelik zorla aşı uygulamasına Anayasa Mahkemesi ‘dur’ dedi. Yüksek Mahkeme, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasını Anayasa’ya aykırı buldu. Zorla aşı kararını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kararında rıza yahut kanuni zorunluluk gerektiğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2016-01-12 01:07:00 - 2016-01-12 02:08:47
Aşı yaptırmak zorunlu mu? İşte cevabı

Pek çok batılı ülkede aşı zorunlu değil iken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı anne adayları, bebek ve çocuklara yirmiden fazla çeşit aşıyı zorla uyguluyordu. Aşıların içerdiği ağır metal ve katkıların otizm, engelli doğum, kısırlık gibi risklerinin tespit edilmesi üzerine batıda yükselen tepkinin bir benzeri de Türkiye'deki doktor, sivil toplum ve velilerden gelmişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, aşı yaptırmak istemeyen ailelere dava açıyordu. Açılan davaların bir bölümü ‘zorla aşı yapılamaz', bir bölümü ise ‘yapılabilir' şeklinde çıkmakta idi. Yargıtay'da hem yapılabilir hem de yapılamaz şeklinde iki karar çıkması üzerine süreç Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. AYM ise son sözü söyledi ve zorla aşı uygulamasının insan hakları ihlali olduğuna hükmetti.

ZORLA AŞI OLMAZ

Çok sayıda ailenin müracaatını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, “anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılması Anayasa'ya aykırıdır” dedi. Anayasa Yüksek Mahkemesi, zorla aşı uygulamasına yönelik bireysel hak ihlali başvurularını değerlendirdi. Mahkeme, hiçbir kanunda çocuklara zorunlu aşı yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığını belirtti.

ANAYASANIN 13 VE 17. MADDELERİNE AYKIRI

Anayasa Mahkemesi anne ve babanın rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa'nın ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı'nı düzenleyen 17'nci ve ‘temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine' ilişkin 13'üncü maddesine aykırı bularak ihlal kararı verdi.

‘ÇOCUĞUNU ALIRIM' DİYE TEHDİT EDİYORLAR

Son yıllarda, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliğinde performans uygulaması kapsamında baskı altına alınan aileler hakkında bir bir tutanak tutulup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca dava açılması sağlanıyordu. Ailelerle karşı karşıya gelmek istemeyen Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden dava açarak ailelerle hasım olmakta idi.

SAVUNMA ALMADAN HÜKÜM VERİLİR OLDU

Bazı savcılar, eski düzenden kalma alışkanlıklarını sürdürüp, “devlettir ne yapsa yeridir” kabilinde hukuksuz kararlar verirken, bazı hâkimler ise hukuku kâmil manada işletip olumlu ya da olumsuz kararlar vermişti.

Hatay'da açılan davalarda hâkim ve savcı ailenin savunması dahi alınmadan gıyabında karar verdi. Yargıtay'a taşınan hukuku katleden kararlar Yargıtay'ca hem usulden hem de esastan bozuldu.
Esasa dairde tarihi bir karara da imza atan Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açtığı davaları mesnetsiz bıraktı.

YARGITAY DA “ZORLA AŞI OLMAZ” DEMİŞTİ

Birçok gelişmiş ülkenin aksine, çocuklara zorla aşı yapma yolunu tercih eden Türkiye'nin bu kararının hukuksuz olduğu, Yargıtay tarafından tescil edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca Çocuk Kanunu olarak bilinen “6518 sayılı kanunla, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununa ilave edilen, ek 9. Maddesinde hüküm, haklarında koruma, bakım ve barınma tedbiri kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmiş olan çocuklar için geçerlidir. Bir kişiye önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilmesi zorunludur” diyen Yargıtay, açılan tüm davaları hukukî dayanaktan yoksun bıraktı.

“AŞI TIBBİ MÜDAHADİR VE İZİNSİZ YAPILAMAZ”

“Tıp biliminin kuralları uygulanmak suretiyle yapılan her türlü müdahale tıbbi bir müdahaledir. Aşı da önleyici nitelikte bir tıbbi müdahaledir. Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir” diyen Yargıtay, bu hususta açılan tüm davaları geçersiz kılarken, zorla aşı yapma dayatmasını da sona erdirdi.

SAVCI DA ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRMADI

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet savcısı, ‘içinde cıva olduğu iddiasıyla ikizlerine Hepatit B aşısı yaptırmayınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, savcı hakkında dava açtı. Davada hâkim savcıyı haklı bularak zorla aşı yapılamayacağına hükmetmişti.

AŞILARIN İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Savcı sa­vun­ma­sın­da, "Hiç­bir an­ne-ba­ba­ya aşı­la­rın içe­ri­ği ve muh­te­mel risk­le­ri hak­kın­da bil­gi verilmemek­te­dir. Aşı yap­tı­ran her ço­cuk­la il­gi­li ola­rak dö­ner ser­ma­ye­den alı­na­cak mad­di men­fa­atin he­sa­bı ya­pı­la­rak an­ne-ba­ba­la­ra ço­cuk­la­rı­na zo­run­lu ola­rak aşı yap­tır­ma­la­rı ge­rek­ti­ği nok­ta­sın­da baskı­lar yapıl­mak­ta­dır. İzah et­ti­ği­miz ne­den­ler­le ve­li­si bu­lun­du­ğu­muz Muh­sin ve Ner­gis Ay­yay­la be­bek­le­re aşı yap­tır­mak is­te­mi­yo­ruz" talbine yer ver­di.

Kaynak: Yeni Söz

 

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23