• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför son dakika başvuruları ne zaman sona erecek?

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför olmak üzere toplamda 4 bin 424 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmasından sonra Adalet Bakanlığı iş ilanlarına başvurular başladı. CTE alımlarına başvuru yapamayanlar zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför alım son dakika başvuruları ne zaman sona erecek? Sorusunu sormaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı 2019, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru formu, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları, başvuru şartları ve başvuru için istenen belgeler.

Yeniakit Publisher
2019-07-02 10:38:00 -
Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför son dakika başvuruları ne zaman sona erecek?

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför olmak üzere toplamda 4 bin 424 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmasından sonra Adalet Bakanlığı iş ilanlarına başvurular başladı. CTE alımlarına başvuru yapamayanlar zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför alım son dakika başvuruları ne zaman sona erecek? Sorusunu sormaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı 2019, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru formu, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları, başvuru şartları ve başvuru için istenen belgeler.

Adalet Bakanlığı bünyesine 1099 sözleşmeli icra katibi personel alımı yapmaya hazırlanıyor. KPSS'den 70 puan almış adayların başvuru işlemini gerçekleştirebileceği,  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere, en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunu olarak toplamda 6 bin 126 İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı yapacak. İnfaz koruma memuru alımı için başvurular 01 Temmuz itibari ile bugün başlamış olup 16 Temmuz 2019’da sona erecektir. 

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için; 

a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019   itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c)  Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

d)  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

İKM başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvurular 01/07/2019 günü başlayıp, 16/07/2019 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adalet Bakanlığı icra takibi alım başvuru şartları neler?

İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

e) Merkezi sınavda (KPSS-2018’da lisans mezunlan için KPSSP-3, önlisans mezunları içinKPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP- 94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarındım mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru talihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İcra takibi alımı için istenen belgeler neler?

Adaylar 01 Temmuz 2019 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

e) KPSS-2018 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografı dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğilim veren fakülte

veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet öıılisans programı, adalet nıestek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınavı yapacak adalet komisyonuna gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tıklayınız

Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför alım son dakika başvuruları ne zaman sona erecek?

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför olmak üzere toplamda 4 bin 424 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmasından sonra Adalet Bakanlığı iş ilanlarına başvurular başladı. CTE alımlarına başvuru yapamayanlar zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, aşçı, şoför alım son dakika başvuruları ne zaman sona erecek? Sorusunu sormaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı 2019, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru formu, Adlet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları, başvuru şartları ve başvuru için istenen belgeler.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru formu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23