Şanlıurfa'nın benzersiz yapılarından: Hüseyin Paşa Camii

  • Hüseyin Paşa Cami, Kara Meydanı semtinde, yolun ortasındadır. Cami, 1728 (hicri 1141)'de Urfa valisi olan Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır.

  • Kitabesine göre; Merhum Ali Paşa'nın bu camiyi tamir ettiği belirtilmiştir.

  • Kitabenin altında tarih yoktur. Son mısradaki "esas-ı azim" kelimesinin harfleri hicri 1142 (miladi 1729) yılını vermektedir.

  • Öte yandan Yusuf oğlu Darendeli Hüseyin Paşa Vakfiyesi’nde Urfa'nın Karameydanı isimli mahallesinde bir cami yaptırdığını ve tamir ettirdiğini bildiriyor.

  • Bu bilgileri veren vakfiye hicri 1141 (miladi 1728) tarihlidir.

  • Anlaşılan odur ki; Urfa Valisi Darendeli Hüseyin Paşa kitabeye kendi adını yazdırmamıştır.

  • Cami mimberinin kapısı üzerinde hicri 1297 (miladi 1878) yılı kaydedilmiştir.

  • Bunun da mimberin tamir tarihi olduğu kabul edilmektedir.