Kastamonu'nun tarihi yapılarından Aşirefendi (Urgan) Hanı

  • Kastamonu'nun tarihi yapılarından biri olan Aşirefendi (Urgan) Hanı'nın yapımına 1748 yılında Reisül Küttap (dışişleri bakanı) Hacı Mustafa Efendi tarafından başlanılmıştır.

  • Vefatından sonra oğlu Aşir Efendi inşaatı devam ettirmiş ve han tamamlanmıştır.

  • Aşir Efendi daha sonra Osmanlı Devletinde Rumeli Kadıaskerliği ve Şeyhülislamlık görevleri yapmıştır.

  • Eskiden urgan ticareti yapılan han, halk arasında Urgan Hanı olarak da bilinmektedir.

  • Han, Nasrullah Camisi‘nin yanında bulunmaktadır. Revaklarla çevrili avlunun etrafında odalar yer alır.