Diyarbakır'ın en eski tarihi yapılarından: Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi - 1

  • Milattan önceki yıllardan beri güneş tapınağı olarak kullandıldığı bilinen bir mabedin üzerine 3. yüzyılda kurulan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Diyarbakır'ın en eski tarihi yapılarından birisidir.

  • Süryani Ortodoks diye de bilinen "Yakubi" mezhebine ait olan bu kilise, bugün de varlığını faal olarak sürdüren kiliselerden biridir.

  • Ana kiliseyle birlikte kütüphane, patriklik konutu, misafirhane ve lojmanlardan oluşan yapılar topluluğudur ve üç avlusu vardır.

  • Pek çok tarihi eseri bünyesinde barındıran kilisede, ceviz ağacından yapılmış kapılar, azizlere ait tablolar, el işi gümüş kandiller oldukça dikkat çekicidir.

  • Süryani kilise kültürünün bir parçası olan patrik mezarlarının kilise içine yerleştirilmesi geleneği, bu kilise için de geçerlidir.

  • Çeşitli zamanlarda kilisede görev yapmış ve görevi başındayken ölen pek çok patriğin ve rahibin mezarları halen kilise içinde korunmaktadır.

  • Kilise, Patrik 4. Diyonosiyos’un, patriklik merkezini M.S. 1034 yılında Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi’ne taşımasıyla, 11. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar çeşitli tarihlerde Süryani Patrikhanesi olarak cemaate hizmet etmiştir.

  • 1933 yılında Mardin Abraşiyesi olan Mardin Süryani Kadim Metropolitliğine bağlanmıştır ve halen bu Metropolitliğin üyesidir.