Akut ağrı vücudun imdat çağrısıdır

  • Ağrı, insanı hekime en çok götüren acıdır. Önemine rağmen hep baskılanma tedavileri ile gözardı edilmiştir. Hırsız girdiğinde kurgulanan alarm nasıl çalıyorsa, beden neresinden bir sıkıntı çekiyor. tehdit algılıyorsa aynen alarm gibi "ağrı" ile yardım isteyen duyuru yapar. Ağrı akut (yani ani ve kısa süreli) ya da kronik (uzun süreli) olarak iki biçimde ele alınabilir.

  • Akut ağrı, genellikle bir hastalık ya da bir darbe ile birlikte başlar. Meselâ; bir travma, yanık, iltihap, kırık, böbrek taşı gibi sebeplerle vücut ağrılı uyaranlara karşı açık hale gelir. Bu ağrı uyaranı beyine ulaşır ve ağrı algılanmış olur. Akut ağrı, bir imdat çığlığıdır. Hekime başvurulmasında AKUT AĞRI ve bu alarm sistemi ciddi rol oynar.

  • Ağrı, akut durumlarda bir alarm olarak karşımıza çıkarken, kronik ağrı ise, tam tersine bir hastalıktır. Özellikle kronik ağrı, aynı zamandatoplumsal bir sorundur. Her yıl 60 milyar dolar zarar, yedi yüz milyon iş günü gibi kayıplara sebep oluyor.

  • Kronik ağrı, aslında başlı başına bir hastalıktır. Birçok uzun süreli ağrı da hekime başvurma sebebidirler. Bu ağrı vücudun birçok bölgesinden kaynaklanabilir. Kronik baş, bel diz ağrıları gibi...