• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Ali Sandıkçıoğlu
Ali Sandıkçıoğlu
..
TÜM YAZILARI
27 Mart 2021

Şaban-ı Şerif ayı ve Berat Kandili

Şaban şerif kameri ayların sekizincisi, mübarek üç ayların da ikincisidir. Hz. Aişe validemiz (RA): “Ben Resulullah’ın (SAS) Ramazandan başka bir ayın tamamında oruç tuttuğunu görmedim. Şabandan daha fazla oruç tuttuğu bir ay da görmedim. ‘Ya Resulullah, seni Şaban ayında oruçlu görüyorum’ dedim. Buyurdu ki: ‘Ey Aişe, Şaban öyle bir aydır ki o senenin içinde öleceklerin isimleri Azrail’e (AS) teslim edilir. Ben deftere ismimin oruçlu olarak yazılmasını severim.’” Hz. Enes (RA) Peygamber Efendimize soruyor: “Ya Resulullah, oruçların en faziletlisi hangisidir?”. Cevaben Peygamberimiz (SAS): “Oruçların en faziletlisi Ramazan-ı şerife tazim için Şaban-ı şerifte tutulan oruçtur” buyurmuştur. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Şaban-ı şerife Şaban ayı adının verilmesinin sebebi Ramazan-ı şerif için Şaban ayında birçok hayrın dağılması, Ramazan ayına da Ramazan denmesinin sebebi ise; Ramazan ayında birçok günahların yanması sebebi iledir.”

Cenab-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’in Kasas suresinin 68. Ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor: “Rabbin dilediğini yaratır ve ihtiyar eder (seçer)”. Hz. Allah (CC) her şeyden dört tane, o dört içinden de birini seçmiştir. Mesela; Meleklerden Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail’i (AS) seçti. Bunlar içinden de Cebrail’i seçti. Peygamberlerden dördünü; Hz. Muhammed, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa (AS) seçti. Onlar içinden de Hz. Muhammed (AS) seçti. Sahabeden dördünü; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’yi (RA) seçti. Onlardan da Hz. Ebubekir’i seçti. Mescitlerden dördünü; Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Medine-i Münevvere ve Mescid-i Turi Sina’yı seçti. Bunlar arasından Mescid-i Haram’ı seçti. Günlerden dördünü; Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Arife ve Aşureyi seçti. Bunlar içinden de Arife gününü seçti. Gecelerden dördünü; Berat, Kadir, Cuma ve Bayram gecelerini seçti. Bunlardan da Kadir Gecesini seçti. Dağlardan; Uhud, Tur-i Sina, Likam ve Lübnan’ı seçti. Onlardan da Tur-i Sina’yı seçti. Aylardan da dördünü; Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem’i onlar içinden de Şaban-ı şerif ayını seçti. Ve o ayı Resullullahın ayı kıldı. Peygamberimiz, peygamberlerin en efdalı olduğu gibi, Şaban-ı şerif de ayların efdalıdır. Burada Hz. Enes’in (RA), Peygamber Efendimizden rivayet ettiği bir hadis-i şerife yer verelim. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Recep ayının sair aylar üzerine fazileti, Kur’an’ın diğer kelamlar üzerine fazileti gibidir. Şaban’ın diğer aylar üzerine fazileti benim sair enbiya üzerine faziletim gibidir. Ramazanın diğer aylar üzerine fazileti Hz. Allah’ın (CC) mahlûkatı üzerine fazileti gibidir.”

Ebu Hureyre’den (RA) rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz (SAS) şöyle buyuruyor: “Şaban benim ayım, Receb Allah’ın ayı, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Şaban günahları siler, Ramazan da temizler.”. Ve yine Peygamberimiz (SAS): “Şaban, Receb ile Ramazan arasında bir aydır. İnsanlar ise ondan gafildir. Halbuki Şaban’da, kulların amelleri Rabbul Aleminin dergahına yükselir. Şaban’da ben oruçlu olduğum halde amelimin yükselmesini arzu ederim” buyurmuştur. Bu ayda Resulümüz üzerine bol bol salavat-ı şerife okumalıyız. Zira Peygamber Efendimiz (SAS): “Bir kimse benim üzerime bir kere salat etse; Allahu Teala Hazretleri o kimse üzerine on salat eder. Yani ona on rahmet bahşeder” buyurdu. Bunun içindir ki, Peygamber Efendimize tahsis edilmiş bir ayda gafil olmayıp geçmişte işlemiş olduğu günahlara tövbe edilmeli, bol bol salavatı şerife okunmalı, tazarru ve niyaz ile Ramazan-ı şerife hazırlanılmalıdır.

Hiçbir zaman Müslüman ileride ibadet ederim, ileride tövbe ederim diye yapacağı ibadet ve hayır işlerini yarına bırakmamalıdır. Herkes tarafından bilinen bir gerçek var ki günler üçtür. Birisi geçmiş gitmiş olan dünkü gündür. Birisi de amel günü olan bugünkü gündür. Birisi de yarınki gündür ki; o, emelden ibarettir. Zira ona erişip erişemeyeceğin malum değildir. Geçen gün mevıza, bugün ganimet, yarın muhataradır. Üç aylar da böyledir. Receb-i şerif içinde iki kandili ile geçip gitmiştir. Şu an onu geriye getirmek mümkün değildir. Ramazan-ı şerif ayı ise beklenmektedir, ona erişip erişemeyeceğimiz ise belli değildir. İyi niyetle beklenmektedir. Şaban-ı şerif bu iki ay arasında bir vasıtadır. Onun için Şaban-ı şerifte ibadet ve itaati bir ganimet bilmemiz lazımdır.

ŞABAN AYININ HARFLERİ:

Şaban’ın harfleri beştir. Onlar da Şin, Ayın, Be, Elif ve Nundur. Şin: şeref, Ayın: Ulviyyet, Ba: Beraat, Elif: İhsanı ilahi, Nun: Nuri ilahiyeye naileyet manasındadır. Bu saydıklarımızın hepsi bu ayda kullarına Cenabı Hakkın bir ihsanıdır.

BERAT GECESİ:

Kur’an-ı Kerim’de bir ayetinde Hz. Allah (CC): “HA MİM. Her şeyi apaçık bildiren bu kitaba yemin olsun ki; muhakkak biz onu, mübarek bir gecede indirdik.” buyurmuştur. İbni Abbas (RA) bu ayeti kerimeyi şu şekilde tefsir etmiştir: “Ya Muhammed, kıyamete kadar vuku bulacak her şeye, hükmü geçerli olan hayyü, kayyum ve hak ile batıl arasını ayıran Kur’an-ı Kerim hakkı için… Biz o Kur’an-ı Azimuşşanı leyle-i mübarekede yani, Şabanın yarısı olan Berat Gecesinde indirdik.”. Hz. Ali (RA) Efendimiz şöyle rivayet etmiştir: “Resulullah (SAS): “Allahu Teala Hazretleri, Şabanın on beşinci gecesi, dünya semasına rahmetiyle nüzul eder. Müşrik, bidat ehli, cemaatten ayrılan, ümmeti terk eden, akraba ile alakayı kesen, zina eden kişiler müstesna; her Müslümanı affeder” diye buyurmuştur.”. Hz. Aişe validemiz ise şöyle rivayet etmiştir: “Şaban’ın on beşinci gecesi olduğunda, Resululllah (SAS) benim yanımdan sessizce sıyrılıp gitmişti. Yemin ederim ki; elbisem ipekten, ibrişimden, ketenden, yünden değildi deyince Urve Hz. Aişe’ye: “Sübhanallah, elbisen bunlardan olmaz da hangi şeyden olurdu?” dediğinde Hz. Aişe (RA): “Erişi kıldan, argacı deve yününden idi.” ve devam ettiler. Onun diğer hanımlarının yanına gittiğini zannettim. Derhal Resulullahı araştırdım. O sırada elim ayaklarına dokundu. Kendisi secdede idiler ve dua ediyorlardı. Duasına kulak verdim. Şöyle yalvarıyordu: “Gizli halim ve hayalim sana secde etti. Kalbim sana inandı. Nimetler ile Sana dönüyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Nefsime zulmettim. Beni affet. Senden başka affedecek yok. Azabından affına sığınıyorum. Cezandan rahmetine sığınıyorum. Gazabından rızana sığınıyorum. Ve Senden Sana sığınıyorum. Sen kendi zatını övdüğün gibi; Ben övgüleri sayamam” diyerek yalvarıyordu. Sabah oluncaya kadar Resulullah ibadet ve itaatten ayrılmazdı. Kâh ayakta kâh oturarak ibadete devam ederlerdi. Öyle ki, ibadet etmekten Resulullahın ayakları yorulup ağrımıştı. Ben Resulullahın hem ayağını ovalar hem de: “Ya Resulullah, anam babam sana feda olsunlar. Cenab-ı Allah senin gelmiş ve gelecek günahlarını bağışlamadı mı?” deyince cevaben bana dediler ki: “Ya Aişe, ben şükredici bir kul olmayayım mı? Ya Aişe sen bu gecede ne olduğunu biliyor musun?”. Ben de: “Ya Resulullah. Bu gecede ne vardır, sair geceler üzerine fazileti nedir?” dediğimde Resulullah: “Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gecede deftere kaydolunur. Bu sene içinde vefat edecek her kimsenin isimleri, bu gecede deftere yazılır. Ve bu gecede herkesin rızıkları tertip olunur. Bu gecede herkesin amelleri ve fiilleri Cenab-ı Hakk’ın dergahına çıkartılır” buyurdu.”

Peygamber Efendimiz: “Şaban-ı şerifin on beşinci gecesi Hz. Allah (CC) dünya semasına rahmetiyle iner ve o gecede ümmeti Muhammedin günahkârlarından Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince kimseleri mağfiret eder” buyurmuşlardır. Berat gecesi ile alakalı Peygamber Efendimizin pek çok hadis-i şerifi vardır. Tabii ki hepsini buraya almak mümkün değildir. Önemlilerinden bazılarını aldık. Bu ayda oruç tutmalı, Peygamber Efendimiz üzerine çokça salatu selam okumalıyız. Berat gecesinde kaza namazları kılmalı, o geceye mahsus namazlardan gücümüz nispetinde kılmalıyız. Kendimiz, aile-i efradımız, millet ve memleketimiz için, şu an dünyanın birçok yerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimize dualar etmeliyiz. Dünyanın birçok yerinde maalesef Müslüman yaşlılar, çocuklar ve kadınlar en zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor ya da hainlerin kurşunları ile can veriyorlar… İnşallah bu Berat Kandili, akan Müslüman kanının dinmesine sebep ve vesile olur. Bütün kardeşlerimin Berat Kandillerini gönülden tebrik ediyor, hayırlı ve feyizli bir Ramazan geçirmelerini diliyorum. Mevla’ya emanet olunuz.

TEŞEKKÜRLER:

Türk aile yapısını kökten dinamitleyen, hiçbir surette Müslüman Türk milletine uygun olmayan, bu arada nice yuvaların yıkılmasına sebep olan “İstanbul Sözleşmesi”nden Türkiye’nin çekildiğini Resmi Gazete’de yayınladıktan sonra ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunarız.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şahika

Elinize ve gönlünüze sağlık...Hayırlı kandiller...
 • Yanıtla

Kadir,

ALLAH rzı olsun kaleminize ve kalbinize kuvvet olsun mustefit oldum.
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23