“Kurtarıcı lider”lik fenomeni

17 Ekim 2018 Çarşamba

Hz. Peygamberden hemen sonraki 4 Halife dönemini şimdi yeniden okumanın tam zamanı. Abdulhamid, 33 yıl, bir şekilde iktidarda kaldı. Bu süre nerede ise 4 Halifenin toplam iktidar süresine eşit. Hz. Ebubekir’in nasıl seçildiğine bakın, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hazreti Ali dönemlerine bakın. Bu dönemden alacak çok dersimiz var.

Liderlik dediğimde artık “Peygamber” gelmeyecek, ama bu iddiada bulunanlar da var günümüzde, dini önderler, ideolojik önderler, politik önderler, STK’ların mega playerleri, yaşam koçları, futbol ya da sosyal media fenomenleri, patronlar, yaşam koçları, starlar kimse onların tümü ile ilgili bu yazdıklarım. Bu kurtarıcı önderlerin dirisi de var ölüsü de. Bunlar Asya’da, Avrupa’da, Amerika’da, İslam dünyasında, her yerde varlar. Bu sistem din, tarih, gelenek, siyaset ve ideolojiler tarafından toplumları daha kolay yönetmek, kontrol etmek için öteden beri kullanılıyor. 

Daha önce defalarca yazdım, yine yazıyorum. “Liderlik” müessesesi “modern bir mitoloji”den başka bir şey değil. Hep söylüyorum: “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz, peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. Onlar kurtuluşa çağırır. Göklerin hazinesinin anahtarı kimsenin elinde değil”.. “Kalplerin anahtarı” da kimsenin elinde değil. Asıl derdim, “Kurtarıcı lider” beklentisinin toplumda oluşturduğu psikoloji ile ilgili.

Hiç kimse (Haşa) Allah’ı, iktidar konusunda ikna ve mecbur bırakma, O’nun adına mutlak tasarrufta bulunma gücüne sahip değildir. Böyle bir iddia şirk olur. Lider dediğiniz insanlardan, Peygamberlerin sahip olmadıkları şeyi beklemeyin. Bu şirk, modern hurafe, modern mitolojinin hamaset ve mefahirinden, ham hayalinden kendinizi kurtarın lütfen.

Her topluluk için yaptığının karşılığı vardır. Biz kendi hakkımızda hükmü değiştirmedikçe, Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmez.

Hz. Ömer Halid b. Velid’i niye azletti? Halid b. Velid’in ne suçu, ne günahı vardı? Öyle bir şey yok. Ama o çok seviliyordu ve çok “başarılı” idi. Her gittiği savaştan zaferle ve ganimetlerle dönüyordu. Herkes onun komuta ettiği savaşa katılmak istiyordu, çünkü şan ve zafer onların olacaktı. Ama Hz. Ömer Halid b. Velid’i azletti. “Neden” diye soranlara şöyle dedi: “Müslümanlar zaferi nerede ise Allah’tan değil, Halid b. Velid’den bekliyor olacaklardı. Zaferin Halid’den değil, Allah’tan olduğunu göstermek için Halid b. Velid’i azlettim”.

Hz. Musa, yanında Hz. Harun, O’nun da yanında Hz. Yuşa vardı. Denizi geçtiler. Gökten bıldırcın kebabları ve kudret helvası ile doyuruldular, ama aynı önderlerin rehberliğinde 2 haftalık yolu 40 yılda tamamladılar. Hz. Harun yolda vefat etti. Hz. Musa Kudüs’ü görmeden dünyadan göçtü.

Hz. Ali ilmin kapısı, Allah’ın arslanı idi, yönettikleri ise sahabeler ve tabiunlardı. Dönemi nasıldı!?

Kur’an-ı Kerim bize “içimizden biri”nden söz eder. Ehliyet, liyakat’dan söz eder. “Biat”, karşılığında cennetin satın alındığı karşılıklı bir sözleşmeyedir bizim “itaat”imiz. Allah’a, Resulüne ve Kitab’dan sonra, karşılıklı olarak verilen söze itaat vardır, birinin ötekine şartsız itaati diye bir şey yok. O kişi de maslahat temelinde, istişare ve şûra ile yani alimlere danışarak ve verdiği karardan yarar ya da zarar göreceklerin görüşlerini alarak karar verecektir. “Heva ve heves”i ile değil.

Sahi, İmam-ı Azam’ı kim, niye öldürttü. İmamı Azam hayatı pahasına bize bir ders verdi, bizim irademiz dışında bizi yönetmeye kalkanlar, bize İlahlık ve Rablik taslayanlardır. İster zorla, ister halkı kandırarak iktidarı ele geçirip, temel kurallara aykırı bir şekilde saltanat sürmeye çalışanlar Allah’a, Resulüne savaş açanlardır.

Hiçbir insan “Resuller”in risaleti dışında mutlak anlamda masum değildir. Bizim içinse masiyette itaat yoktur. Halk emire hesap verecekse, emir de halka hesap verecektir. Dürüst olacaktır. Şeffaf olacaktır. Her şeyin üstünde ise adalet olacaktır. Adalet mülkün temelidir çünkü. Savaş şartlarında da olsa yanında çalışan Zımmi bir Hristiyanın sebeb olmuş olabileceği bir hata sebebi ile elini kestirdi ise, “Fetih geri dursun, Fatih’in eli kesilecektir” menkıbesindeki iman, ahlak ve ruh’dur o fetih ikramının, istinatgahı.

Sahi, bu liderlik nedir? İngilizce bir kelime bu: “Leader”. Biz bunu sanki Türkçe bir kelimeymiş gibi çok rahat kullanıyoruz. Türkçe karşılığı “Önder”. Mustafa Kemal “Ulu Önder” olarak adlandırıldı bir dönem. O “Tek adam”dı. Aslında “Führer” de “Ulu Önder” anlamına geliyordu.  Yani Lider dediğiniz şey “Leader: Führer”dir. Google’da tercüme motorunu  açın “Leader”in Almanca’sına bakın göreceksiniz.

Sahi liderler ne yaparlar: “What Makes a Leader?” Harvard Business Review’den bakabilirsiniz. Nasıl Sovyet Prezidium’u la yüs’el, tanrı tanımaz bir ruhani konsey ise, modern dünyada, Batılı zihnin ürettiği, toplumu güdülemek için, kökünü Yahudi ve Hristiyanlığın muharref kaynaklarından alan, topluma çobanlık edecek seküler ruhanilerdir bu “Leader”ler. Lider’i aşırı yüceltenlerin arkasında genellikle, onun ismini kullanarak kendi arzularını gerçekleştirmek isteyen birileri(!) vardır. Bizde son zamanlarda “İmam” “önder” olarak tercüme edilmeye başladı. İmam, A. Ağırakça’dan aldığım bilgiye göre, Arapça’da “e-m-m”  ا م م “ememe” امم  kökünden gelmektedir. Em, emem bir kitlenin veya herhangi bir şeyin “ön” tarafı ön kısmı demektir.  “Ümmet” kavramı da aynı köke dayalı olarak; bir köke, bir öze, bir anne gibi asıla bağlı olan mânâsına da gelir. “İmam”, İslam Hukukunda ıstılahi olarak “ümmet”in önünde giden, onu temsil eden kişidir.. “İmam”, kendisine uyulan bir kişidir. Bir kök durumundadır ve arkasında bir kitle/cemaat vardır. Ümmetsiz imam, imamsız ümmet olmaz. Bu makam bir temsil makamıdır. İslam’daki İngilizce’deki Liderlik ve Önderlik şeklinde tercüme edilen kelime “Leader”, Almanca’daki “Führer” anlamında değil, bu anlamdadır. Mesela “Ümem”, “Umum” Cemaat, kavim, taife bu kelime ile ilişkili olup İngilizce’de “Community, people” anlamında kullanılmaktadır.. Burada aslolan Umum’un temsili’dir.

Sizden olan ulul emr” kimdir? Bizim dinimizden olması yeterli mi? Mesela Sünni biri Şii imama, ya da Şii biri Sünni halifeye tabi olur mu? Hatta bir tarikatın müridi, Hilafet iddiasındaki bir Şeyhe tabii olur mu? “Sizden olan” kim? Dininizden, mezhebinizden, tarikatınızdan, kavminizden, ideolojinizden, kim o! O kişi “Yetkisini sizden alan ve size hesap veren” biri olamaz mı? Sizinle istişare eden ve sizi dinleyen, adil, sizin malınızı, canınızı, namusunuzu, aklınızı, inancınızı, neslinizi muhafaza için arkasına sizi alıp topyekûn sizi koruyan, önünüzü açan, arkanızı toplayan, Saltanat süren değil, “Hadim”: “Hakkın rızası için Halka hizmet eden biri”, sizinle bu anlamda bir sözleşme yapsa ve taraflar bu verilen söze uysa, ki bir buna “Biat” diyoruz, kişi akıl sahibi ise buna niye uymasın.

Zaten bu Hilafet ve imamet meselesi tam ve doğru bir şekilde anlaşılmadığı için de hem bu “iktidar” konusunda, hem de dini rehberlik” ve siyasi rehberlik konusunda bir uzlaşma zemini her zaman bulunamıyor.

Bu konu siyasilerin olduğu kadar, diğer dini topluluklar, vakıf ve dernek gibi örgütler, kooperatif gibi yapılar için de önemlidir. Hatta aile dahil, farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamanın temel kuralı aynıdır aslında. Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • İmdatİmdat8 ay önce
  The Karamanidsluke the Evangelist (Lucas ) greek Kosova protestan evangelicaş Church(Kisha Protestan) mesihi Karamanoğullarından Ordoxe Griechen mesih(Tanrıdan vahi alan ) peygamber ilan ettiği şahıs ve ekibi KOnya.da.Mafya haraç çetesi ihanet çetesi
 • Enes KeskinoğluEnes Keskinoğlu8 ay önce
  Sayın DilipakHz. Ömer radyallahuanhHz. Halid bin Velid i neden görevden aldığını söylediği sebep ile tüm konuyu özetliyor. Selamlar
 • Mustafa topakMustafa topak8 ay önce
  17 senede maşallah uçurdu uçurdu 10 bin dolarlık milli geliri artırdı artıdı 6 .7 binlere indirdi. doğruyu değil doğru yanlış her şeyi pohpohlayan tayyiban basınını dinlersen başka bir şey göremezsin
 • Nafi lâNafi lâ8 ay önce
  Dilipak hocam der ki; iyiliği Allahtan değilde kuldan bildiğimiz sürece burnumuz sürter de beter oluruz, bu zihniyetle de özellikle ahlaken ve dinen yerin dibine doğru çökmeye devam. Bizler açken şükretmeyi bilen bir kavimdik, şimdi tokuz ama ahlaksızlıkta Lut kavmi gibiyiz, aç kalacaz diye de ödümüz kopuyor.
 • Ahmet ŞahinAhmet Şahin8 ay önce
  OSMANLIYI,Atatürk ve arkadaşları yıkmadı.Lort Güzin,Allenbe ve kadroları yani mütareke yılları yıktı.Jhon Mayer'in 20 mart 1920'de ki işgalin ilk günü yayımladığı yasakları bulun ve okuyun....z
 • Ahmet ŞahinAhmet Şahin8 ay önce
  Birileri birilerini "ideo"yapar ki Önün döneminde Mısır,Tunus ve Kıbrıs elden çıkar.
 • dürüst ol özgür ol.dürüst ol özgür ol.8 ay önce
  siyasetçinin din adına yorum yapması bu düzende biraz ebes deyilmi . ...
 • Alparslan 1071Alparslan 10718 ay önce
  zombi rumuzlu şahış; Bir defa şu konuda anlaşalım. Hiç bir kimse tartışılmaz değildir. Buna mustafa kemal de dahil. Zaten üslûbi cihetinde tartışılabilir diyorsun. Sizin probleminiz, mustafa kemal'i kutsal bir varlığa dönüştürmeniz. Bizler, bu duruma karşıyız ve benimsemiyoruz. Muhafazakar kesimin mustafa kemal'e olan sevgi eksikliğinin en büyük müsebbibi chp zihniyetidir. chp zihniyetinin geçmişte bu millete yaptıklarını hiç kimse unutmadı. Ve bu ceberrut hali halâ devam ediyor. Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir. Hiç bir kimse başka bir kimseyi sevmeye zorlanamaz. Sevmek KALP ile olur. Sabahtan akşama kadar 7/24 bu milletin kutsallarına saldıran, değerlerini aşağılayan kesime, kendi sevdiklerinizi sevdiremezsiniz. ilk önce kendinizi düzelteceksiniz. Bu millet güdülecek bir millet değildir. Geçmişte korku ile bu milleti sindirdiniz ama o günler geçti. AK PARTİ'liler inandığı gibi dinini yaşayan insanlar. oysa, aynı duygular içerisinde bulunmayanların, 24 Haziran seçimlerinden önce her gün nasıl cuma namazı kıldıklarını öğrendik. Her gün evden çıkarken AYETEL KÜRSİ okuduklarını öğrendik. BiSMİLLÂH ile nasıl şarap yudumladıklarını öğrendik. Dini siyasete dibine kadar alet ettiler. Bu ülkede bşr darbe
 • AlperAlper8 ay önce
  İçindebulundugumuz durumu çok güzelyorumlamis .Hz. Ömer, e elbisesiyle ilgili sorulan soruyu butun müslümanlara bilir,şimdiki yöneticilere,bu soruyu sorabilirmisin?İslam sadece aracsallaştirilmis, islam ahlakı nerde?
 • BurhanBurhan8 ay önce
  Herhalde sana dayatılan resmi tarihten tanıdın...
 • ZeynepZeynep8 ay önce
  Amenna ve saddakna. Biz herzaman hayra vesile olanı hiç olmazsa ehveni şer olanı seçmekle mükellefiz bunu anlatmak istemiştim. Rabbim kendimizi düzelttiğimiz ölçüde işlerimizide düzeltir inşallah.
 • BurhanBurhan8 ay önce
  Liderler her zaman doğru iş yapmazlar!
 • ataata8 ay önce
  vay be isme baaak... yoruma bak. bi çay demle.
 • M.vehbi ovaM.vehbi ova8 ay önce
  Zeynep hanım,bir şeyleri düzeltirken sahip olduğumuz manevi ve maddi değerlerimizi de kaybetmemeliyiz.
 • ZeynepZeynep8 ay önce
  Siz, Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın Allahın kılıcı dediği bir sahabeye dil uzatmaya utanmıyorsunuz anlaşılan. Sizi Allahın adaletine havale ediyorum Allah hidayet etsin.
 • a.a.8 ay önce
  bu yazıyı gerektiği gibi anlayanlar yakın bir zamanda 2. bir 5816 yı çıkarmaya talip gibi görünüyor.mübarek!!!! olsun.
 • ZeynepZeynep8 ay önce
  Allah razı olsun. Tespitinize katılıyorum. Dilipak hocayı seviyoruz ancak onun şu ara yazılarına kemalistler seviniyolardır. Biz hiçbir zaman yanlışa doğru demiyoruz veya yanlış giden birşey yok demiyoruz. Ancak bu ittihatçı jönlerin 150 yıla yakın bir süreçte yıktığını 16 senede yapabilmenin zorluğunu görmek lazım. Bakın biriside kalkmış sahabeye dil uzatmış oldumu hocam şimdi? Yanlışları el birliği ile düzeltelim safları sıklaştıralım inşallah
 • rıza basiretrıza basiret8 ay önce
  düşünebiliyormusunuz ,bir yazar "ALLAH TAN BAŞKA KİMSEYE TAPMAYIN !" UYARISINI,KORKA KORKA,ÜSTÜ KAPALI YAPIYOR.BU DURUMU DEĞİŞTİRECEK KURTARICIYA CAN KURBAN.tapılması gereken tek zat ALLAH tır.yemin ediyorum cesaretten bir şey kaybetmezsiniz ! evet ! ortaıkta ,"trump" dahil,çok sayıda "kurtarıcı adayı" dolaşıyor.ancak,bütün kurtarıcılar,sıradışı güçlere sahip olmak zorundadırlar.RUHANİ OLMAYAN,ÖLÇÜLEBİLİR/TARTILABİLİR ARGÜMANLARLA,KURTARICI OLAMAZSINIZ.ÇÜNKÜ MADDİ GÜCÜNÜZ NE KADAR OLURSA OLSUN,İNSANÜSTÜ GÜÇLERE SAHİP BİRİ,SİZİ İSTEDİĞİ AN ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR.evvela ALLAH tarafından desteklendiğinizi ispatlamak zorundasınız...gerisi hikaye !
 • Abdullah KulAbdullah Kul8 ay önce
  Chp nin başına lider gelmedi diyor herhalde. Yoksa ülkenin lideri var
 • Üsame Üsame 8 ay önce
  Şapkaya itiraz edenleri katleden, bu vatanın kurtulmasını sağlayan insanları iş bittikten sonra bir çırpıda silen, neredeyse dünya tarihinde hiçbir toplumda göremediğimiz alfabe değişimiyle tüm köklerimizle bağlantımızı kesen üstün ve yüce ve ulu akıl. Yaşasın delilik. Ne mutlu ben deliyim diyene
 • BurhanBurhan8 ay önce
  Şaşkın rumuzlu yorumcu ne tesadüf ben de aynı şeyi senin için söylüyorum...
 • ZOMBİZOMBİ8 ay önce
  alparslan 1071 rumuzlu şahıs.. Ben senden yaşça büyüğümdür bu 1. Türk devletinin başında kim varsa ona saygıda makamına saygıda kusur etmem bu 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN şu anki Devletin başında bulunan Cumhurbaşkanıdır bu 3. Benim kim olduğumu bilmen için yüzyüze görüşmek gerek bu 4. LİDER ile YÖNETİCİ arasındaki farkı sana söyleyeyim.. YÖNETİCİ İŞİ DOĞRU YAPAR... LİDER İSE DOĞRU İŞİ YAPAR bu 5. Benim muhalaefetim sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ kuranlara nefret besleyenlere anayasanın ilk 4 maddesine karşı çıkanlara, dinimizi siyaseye alet edenlere, yalakalık olsun diye yanlışa doğru diyenleredir.. Kimin hangi dinden mezhepten olduğu beni ilgilendirmez. Önemli olan tek gerçek TÜRK DEVLETİDİR.. ATATÜRK bir gerçektir tartışılamaz. Tartışmak isteyende üskubunu ayarlayarak tartışssın.
 • Malazgirt 1071Malazgirt 10718 ay önce
  fetö'cü hainlere iş, aş yok. Onların yeri soğuk duvarlar. cezaevindebu milletin yemeğini beleş yiyorlarya, o da zoruma gidiyor.
 • RaufRauf8 ay önce
  Arkadaslar atatürk 20 yuz yılın askeri dehasıdır yalnız etrafındaki bazıları millete iyi davranmadıgı için bazıları kötü sanıyor fakat yinede herkesin fikrine saygı duymak gerek çünkü cogu osmanlı memuruydu kimse gökten zenbille inmedi.sonraki ve şimdiki chp atatürkü yedi bitirdi.
 • ŞaşkınŞaşkın8 ay önce
  Burhan kardeşim, okumana sevindim. Bir de okudukların üzerinden kendi aklınla fikir yürütmeye çalış olur mu? (Buranın ikili münakaşa alanı olmadığını biliyorum, Editörden özür diliyorum ama yazma gereği duydum).
 • Alparslan 1071Alparslan 10718 ay önce
  Zombi rumuzlu şahıs; Mustafa kemal'i ne ara tanıdın. Kaç yaşındasın. Mustafa kemal ile olan anılarını anlatta bir dinleyelim. Ama bizler, LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ı tanıyoruz, biliyoruz ve kendisine MÜTEŞEKKİR'iz.
 • Hasan YiğitlerHasan Yiğitler8 ay önce
  Halis Bin Velid’in azlinin önemli sebebi, hız. Ebubekir döneminde Malik Bin Nüveyre’yi öldürmesi ve karısı ile ZİNA etmesidir!
 • M.vehbi ovaM.vehbi ova8 ay önce
  Sayın hocam elinize sağlık.Duygu ve düşüncelerimize tercüman oluyorsunuz.Açık olarak yazdıklarınızı da,ima ettiklerinizi de anlıyor ve destekliyoruz.Evet;dediğiniz gibi destek hiç bir zaman kayıtsız ve şartsız olmaz ve olmamalı.Yeri geldiğin de çok sevdiğimiz birini de eleştirebilmeliyiz.
 • Aydın erdokurAydın erdokur8 ay önce
  Müslümanız ama dilimizde bizler dürüst bir toplum olsak başımızdakilerde dürüst olur malesef dürüst bir toplum değiliz dünyada en çok zülmü kim görüyor müslüman toplumu neden çünkü dürüst değiliz
 • Aydın erdokurAydın erdokur8 ay önce
  Müslümanız ama dilimizde bizler dürüst bir toplum olsak başımızdakilerde dürüst olur malesef dürüst bir toplum değiliz dünyada en çok zülmü kim görüyor müslüman toplumu neden çünkü dürüst değiliz
 • PolatPolat8 ay önce
  SA .Sayįn Dilipak evet yazdığįnız konular önemli fakat biz gurbetçinin kombassan yimpaş jet-pa ya kaptįrdįğımız alın terimizde önemli lütfen bunlarıda yazın hükümet duysun sesimizi 25 yildır haber yok yeter bıçak kemiğe dayandı sabrında sonu var. SELAMLAR.
 • EşrefEşref8 ay önce
  Ablam bi zahmet ayetlerin nuzul sebebinide yazda bu günu daha iyi anlayalım.diger konularda yüzde yuz dogru yazı.
 • SancarSancar8 ay önce
  .........................
 • SancarSancar8 ay önce
  .....................
 • Menderes 1950 ye cevaptırMenderes 1950 ye cevaptır8 ay önce
  Sen kendini ele veren menderes hdp ye demirtasa bu kadar mevzi mustahkem kazandıran yine yanlıs çözüm politikalarıdır.halada devletin içinde var bu örgütün üyeleri üstelik sen neyi eleştiriyon menderes 1950.
 • İlbeyhanİlbeyhan8 ay önce
  Arkadaşlarsizin anlayacağınızsize kardeştavsiyesi,hiçbir yaradılmışfaninin ,sizler gibibirinsanınb..daboncuk aramayın... 40yıl fetulloşunkindearadılar , ne buldukları ortada ...SadeceB...K çıktı çıka çıka...Şimdipeşine düştüklerinizinb...klarındadaB..K tan başka bişey çıkma ihtimali yok...1400 yıldır yok edilmişet parçasının BEYİNolduğunuanlayıp ,kullanmaya bakın...size başkasından fayda yok...Boncuğuelin B..K undaaramayın ,BONCUKinsanın kendi BEYNİDİR...Cenabı Allahın İnsana verdiği en büyük nimettir, ölmeden önce kullanılsın diye vermiştir....Bide güzel yanı kullanmasıbedava...Kullanırsan tabii...Yoksa Cübbelinin yanmayan kefeninde , kıçının ütülmesinikurtarmaya çalışırsın....Akıl ve Ahlak olmazsamüslüman olunmaz...Fetö gibi ,Adnan Oktar sapıkları gibi olur..
 • ilbeyhanilbeyhan8 ay önce
  Kamil , aynaya bak , ZOMBİYİ gör.... M. Kemal AKIL, BEYİN merkezli bir yol açtı...Diğerlerininpeşine düştüğü ,birilerinin kıçına girerekbiyere varacağını zannedenler15 temmuzda gördük..FETOŞUNsümüklü mendilinden ,pis çamaşırından , kerametumanlarteyyareyigördüler...Sürü halinde illada birilerinin kıçlarına girmek zorundamısınız...Allaha kulluk yetmiyormu ,illa sizin gibi yaradılmış bir sahtekarada kul olmak zorundamısınız ...Cumhuriyet kula kulluğu kaldırmıştır...Akıllı olun ...Dib ahlaktır ,ahlaksızın fini olmaz..Haramla beslenenin dini olmaz,haramın binası olmaz...
 • sakasaka8 ay önce
  polis suudi elçiliğinde rama yapacak ondan önce ise temilikciler tam ekip gelip temizlik yapıyor.polis nasıl izin verdi bu işe? hükümet vali polis ....hukuk ordu eğitim den sonra emniyetdemi sıra...böyle bir ülkeye kim gelirde yatırım yapar?
 • AdnanAltiparmakAdnanAltiparmak8 ay önce
  1923denSonraTayyip ErdoganolsaydiTurkiyeninbasinda .ABDyi haritadansilerdi .RusyayiveHindistaniisgalederdi .Ilimde veTeknikdejaponyayi veAlmanyayisollardi . .BunugorenSuudiArabisdankendisiteslimolurdu .
 • BurhanBurhan8 ay önce
  Şaşkın rumuzlu yorumcu, merak etme ben çok okudum ve araştırdım, ama senin nutukdan başka birşey okumadığın belli!
 • ZitoZito8 ay önce
  Ülkem insanı günlük yaşıyor hatta bu yazar bile köşe yazılarıyla aynı kategoride düne kadar yuceltiklerini bugün yerin dibine soka biliyor .Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz adalet deniyor fakat binlerce insan bir günde işsiz güçsüz bırakılıyor cezaevine gönderiliyor hiç kimsenin sesi çıkmıyor.Allah korkusu olmadığı için sözler tesir etmiyor vesselam.
 • KamilKamil8 ay önce
  O bir lider deyildi başkalarının kuklası olmaktan daha ileriye gitmedi ama görevini iyi yapmış ki ülkenin yarısını zombiye çevirmeyi başarmış
 • ŞaşkınŞaşkın8 ay önce
  Yorumcu Burhan, 5816 sayılı kanunu okudun mu bilmem; Menderes döneminde (Atatük öldükten 13 yıl sonra) çıkarılan bu kanunun yürürlükten kalkması ile ortaya ne hain çıkar ne de gafil!.. Olsa olsa edebi ile eleştirmeyi beceremeyenlerin doğrudan küfür etmesine izin verir. Ki bırakın devlet büyüklerini vatandaşların birbirina küfür/hakaret etmeleri yasalarımıza göre suçtur; dinen zaten insani değildir ve yasaktır. Size böyle yalan yanlış şeyleri kim öretiyor bilmem ama oku kardeşim. Atatürk'ün lehinde ve aleyhinde yazılmış yığınla yayın var, oku ve kendi aklınla karar ver; başkalarının aklı ile ahkam kesmek cehaletin ta kendisidir... Hatta Atatürk'ün kendisine ait "Nutuk"'u oku becerebilirsen!.. Sanıyormusun ki "gizli" belge vardı da Tarihçi (!) Kadir Mısıroğlu yazmayacaktı!?.. 5618'in işlemediği İngiltere/Almanyaya iltica ettiği zamanlarda yazardı bilesin!
 • Nur Nur 8 ay önce
  Aynen daha fazla söze hacet yok
 • AVEAVE8 ay önce
  HOCAM ELİNİZE SAĞLIK; ÖNCE AKLU FİKİR VERENE, YAZDIRANA,YAZMA GABİLİYETİ VERENE (ALLAHA) HAMD VE ŞÜKÜRLER OLSUN...YAZANA TEŞEKKÜR EDERİZ...ALLAH RAZI OLSUN
 • Nur Nur 8 ay önce
  Peygamberlik iddiasında bulunan liderler var demişsiniz bu liderin kim olduğunuda açıklayınmedya blok diye birhaber kanalı kimi kast ediyorsunuz sayın dilipsk niye böyle imalar yapıyor ve bazılarının ağzına laf veriyorsunuz derdiniz kimse bildiğiniz neyse açık açık yazınsuizan yapmış olmuyormusunuz
 • ÇETİNÇETİN8 ay önce
  Mevcut türk devletleri var... Anadoluda TÜRKİYE CUMHURİYETİ kuruldu...gerçek bağımsızlığını ülkemiz Yüzyılın lideri Recep Tayyip ERDOĞAN zamanında kazandı...bunu yedi düvel bilmekte..bazılarının bilmemesi cahilliğinden....
 • ahmetahmet8 ay önce
  günümüzde ülkeler eskisi gibi liderya da padişahla yönetilmiyor. almanyanın lideri mi var.. amerikanın lideri mi var.. her ülkede sisteme göre başkan, cumhurbaşkanı ya da başbakan bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan da şu an devletimizin BAŞKAN 'ıdır.. lider çok farklı bir kavram...
 • maraşlımaraşlı8 ay önce
  Herkes armut pişsin ağzıma düşsün , hiç rahatımı bozmayayım reis gelsin türkiyenin tüm sorunlarını halletsin , utanmasanız adamı mehdi ilan edeceksiniz. Tarihte yaşamı kavimlerin peygamberleri bile kendi ailesini dahi kurtaramamış. Kurtuluş önce insanın içinden gelecek , bir yasak koyarak insanları durduramazsınız. Önce o yasağın nedenini niçinini anlatmanız onu eğitmeniz gerek. Tembel pasif ve uyuşuk insanlar her zaman bir kurtarıcı bekler. Farzedin mehdi geldi ve sizi dünyayı kurtarmak için herşeyinizi bırakın cihada çıkıyoruz dedi , peki kaç kişi rahatını huzurunu bozupta canından olmak ister. tahminimce çok az kişi yalanmı , rahat ve sıcak evleri arabaları bırakıpta kaç kişi Allah cc dini için cihada katılır. Önce kendimizi düzeltelim toplum zaten kendiliğinden düzelir. Birilerinin peşinden sorgusuz sualsiz giderek cennete ulaşamazsınız. Helede bugünün süslümanları ,
 • MemetMemet8 ay önce
  bazı arkadaşların aklı yok ama fikri var. Bırak seksen yılı geçenlerde dilipak 1000 yıl öncesinin siyasetnamelerini yazdı günümüzün siyasilerine, daha ileri fikir üretememişiz belliki medet umuyoruz, salla gitsin yunus emreleri aşık veyselleri istanbulu fetheden fatihleri, kanunileri, madem göçmüş faniler
 • OO8 ay önce
  Ölmüş bir insan nasıl lider olur?O çağının lideriydi ve biz hala bunu aşamadıysak,yerinde saymaya devam ederiz.Yabacı ülkeler böyle saplantılara takılmadan ilerlemiş!Ya biz !
 • BurhanBurhan8 ay önce
  Hocam kaleminize sağlık, hiç ümidim yok ama 5816 kaldırıldığı takdirde gerçek kahramanlar ve hainler ortaya çıkacak, belki o zaman bunların de sesi kesilecek!...
 • BurhanBurhan8 ay önce
  Yüce sözü sadece Allah(c.c) ya mahsustur,putperestlik yapmayın!...
 • Rabia Rabia 8 ay önce
  Euzubillahiminesseytanirracimbismillahirrahmanirrahim "Şüphesiz O, sözün açıkta söylenenenini de bilmekte, saklamakta olduklarınızı da bilmektedir."111 "Bilemem; belki bu (sürenin açıklanmaması), sizin için bir (fitne) denemedir,(belki de) belli bir vakte kadar yararlanma (meta)dır."112 (Resulullah) Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz, sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahman (olan Allah)dır."enbiya süresi. Elhamdülillah. Sayın Dilipak onlar sanıyorlar ki ilâhi azap ile cezalandirimayacagiz.oysaki bu zaman onların doğru yola gelmeleri için verilmiş bir mühlet olabilir. ALLAH en doğrusu nu bilir.feto geseydide ceza gorseydide madur ettiği insanlar içinnasıl sempati yapacaksak.celal kasikcida yapay bir duygusunu yaşıyoruz. ALLAH yardımcımız olsun amin.insaallah ülkemizin hayrına sonuçlanır inşallah. Benim diyalektiğinm bu.Sayin Başkanımızı zulkarneyn olarak görüp herzaman yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü hep başarı elde etmiştir maşaallah.  Kemal kılıçdaroğlu na sskya terörist almıştır diye açılan davada tazminat ödemek zorunda kalmıştır.iyi insanları Allaha emanet ediyorum. Saygılar selâm ve dua ile Allaha emanet olun inşallah. Teşekkürler
 • nostalji nostalji 8 ay önce
  Tamamen dini ve Müslümanları ilgilendiren bir konu...Gerçekleri değil tabii siyasi islamcıları
 • ZOMBİZOMBİ8 ay önce
  TEK BİR LİDER TANIDIM ODA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK... NOKTA..
 • Kut-ül amare 1916Kut-ül amare 19168 ay önce
  İki dudak arası dönem 1923-1950 arası dönemdir. 10 yılda bir darbelerle, milletin seçtiği hükümetleri al aşağı eden zihniyet artık geride kalmıştır. chp zihniyeti bu duruma alışacak. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile devlet gerçek kimliğine kavuşmuştur. Herkes haddini bilecek, Herkes yerini bilecek. Askerlerin gözünün içerisine bakarak, darbe beklentisi içinde olanların devri kapanmıştır. Gerçek DEMOKRASİYE herkes alışacak. ( Başta chp'liler ).
 • Enes Enes Enes Enes 8 ay önce
  bu zamanda.yaşadığımız asırda dünyanın ülkelerin.insanlığın en büyük sorunu DÜRÜSTLÜK. herkesinherkesten aradığı beklediği gormek istedigi tek şey DÜRÜSTLÜK. hangi dürüstlük ama içindekinide ALLAH cc bildiğinin farkında olarak kişiye makama çıkara göre deyil.içi dışı bir mert ALLAH için dürüst lük.o yoksa bir insanda'ki herkes kendini biliyor.Ne söylesen boş çok biliyorum bil ne olurki. zaten bilen bilmediğini bilir o zaman haddini de bilir.çünkü ALLAH cc herşeyi görüyor biliyor. ALLAH cc işlerine kulun aklı yetmiyor..
 • Murat ÖzelMurat Özel8 ay önce
  Emeğinize yüreğinize sağlık hocam. Hakikati söyleyen sağduyulu o kadar az insan kaldı ki .
 • Yadigar MertoğluYadigar Mertoğlu8 ay önce
  Bugün İslam coğrafyasında güçlü liderlik üzerine bina edilmiş kutsanmış gibi davranılan sözde liderler var.İranda hamaneyn mısırda firavun sisi arabistanda bir diğer Nemrut kılıklı salman suriyede Esad 
 • İlbeyhanİlbeyhan8 ay önce
  En güzel ,en doğru liderTÜRKİYE CUMHURİYETİDEVLETİNİN , MİLLETİNİNkendisikardeşim...81 milyon yurttaşınhepsinin sınıfsız ,imtiyazsız ,bir beraber kenetlenmiş , üreten çalışan , çalıp çırpmayan , herkesin hesap verdiğimilletin Cumhuriyeti...Onun bunun kulu ,müridi değil İNSAN olan sadece Allahın kulları...Başı dik , şerefliinsanlar...Yardımla sadakayla değil ,elinin emeği ,aklının ürünüylehelal rızk yiyenler...
 • İlbeyhanİlbeyhan8 ay önce
  En güzel ,en doğru liderTÜRKİYE CUMHURİYETİDEVLETİNİN , MİLLETİNİNkendisikardeşim...81 milyon yurttaşınhepsinin sınıfsız ,imtiyazsız ,bir beraber kenetlenmiş , üreten çalışan , çalıp çırpmayan , herkesin hesap verdiğimilletin Cumhuriyeti...Onun bunun kulu ,müridi değil İNSAN olan sadece Allahın kulları...Başı dik , şerefliinsanlar...Yardımla sadakayla değil ,elinin emeği ,aklının ürünüylehelal rızk yiyenler...
 • Kazim TanriverdiKazim Tanriverdi8 ay önce
  Vallahi herkes feto dusmani kesildi,15 temmuzdan once ne ikdidar ne muhafeletin bir bolumu,hele diyanet agizlarini avip bir kelime ediyorlarmiydi.bu gune gelelim diger cemaatlar konusun da kim ne diyor duyan varmi,ileride ne yapacaklarini kim bilir.
 • İlbeyhanİlbeyhan8 ay önce
  Almanya eski başbakanlarındanWilly Brandt'ınöz kardeşiBeledıyede temizlik görevlisi idi, o kadrodan emekli oldu...Hukuk devletlerinde C.Başkanları ,Başbakanlar , Bakanlar ve hiyerarşikyapıdaki bütün memurlar , görev ve yetkileri çerçevesindevazife yaparlar...Bunun karşılığındaYurttaşlardan alınan vergilerdentoplanan paradan ,Aylık Ücretlerini alırlar...Vatandaşların parasıylaailelerine ayrıca saglık hizmetleri , lojman gibi imkanlarda sağlanır...YaniÜLKEC. Başkanının veya Başbakanınşirketi veya babadan kalma mirası , tapulu malı değildir...C. Başkanıda ,Başbakanda ,Müsteşarda , Şube müdürüde ,askerde ,polisde ,orman bekçiside DEVLETİN memurudur..Milletücreti mukabilinde hizmet etmek isteyenlerigörevlendirir... Bizde bir Belediye başkanı seçilince , zannediyorki BU ŞEHİR BENİMve AİLEMİN , EFRADIMIN OLDU... Dilediğimi VEZİR ,DİlEDİĞİMİREZİLederim sanıyor...Haşa bu ALLAHLIKtaslamaktır...Bu yeryüzüçooook kendini ölümsüz sananları gördü....Küçük bir muhalifrüzgar esti ,sildi süpürdü...Nice yeryüzünde kibir ve gururla salınıp ,eyeklerini savurarak gezenleri....Hemen daha dün gibi , Ülkemizde FETÜLCİANIN ruhhastası mankurtları vardı,Devlette , İş dünyasında , caddelerde ,TVlerde hergecesütlüsahanıgibi dizilir dünyayı haydi haydi biz yarattıkda , aslında Kainatıda biz yarattık edalarında endazeli sabahlara kadar konuşurlardı ...Daha Allahın hesabını görmediler ,bu daha Devletin yani insan oğlunun hesabı...ŞARK toplumu ile , Yaşanabilir TOPLUMLARarasındakifarkBiri BEYNİNİkullanıyor , diğeriyani ŞARK beynini kullanmıyor...Bir takımşeyh ,hazret bozuntusu sapık din tüccarlarının B...da boncuk arıyor... bulamazlar , boncuk beyninde...Aramaya devam ederseniz yüzyıllardır oldugu gibi , daha yüzbinlerce irili ufaklı FETÖ , CÜBBELİ ,MENZİL vs vs var her köşe başında...Allah size yetmezmi ,meczupmusunuz siz...
 • OO8 ay önce
  Çok güzel harika bir yazı.Kaleminize kuvvet.
 • şükrü onukşükrü onuk8 ay önce
  İslam hiç bir yönetim modeli dayatmamıştır . Bireysel ve toplumsal hayatta hukuka önem verir .Helal haram sınırlarını çizer. Akl etmeyi yaradılış amacına uygun yaşamayı öğütler . İnsanları genel ahlaka aykırı davranış dışında hür iradesiyle baş başa bırakır . yaptığı iyi işler karşılığındaödüllendirileceğini , hayatın bir imtihan sınanma yeri olduğunu ,iyi işler yapma dışındaki davranışlarınıncezai karşılığı olduğunu ,hiç bir mazeret üretemeyecek kadar her şeyin apaçık anlatıldığını geri kalanın insanların iradesine kaldığını ,doğru yolu bulmasını ve doğru üzere sabit kalmasını öğütler . Yönetim , insanların birbirleriyle olan hukukunun sağlanması organizasyonudur . Toplum iradesine dayalı her hangi bir model olmasında bir mahzur görmez . İnsanların başına gelen bela ve musibetlerin çoğunun insanların yaptıkları karşılığı olduğunu , yeryüzünde fıtrata uygun bir yaşam biçimi sergilemesi ve insanların çabalamasını sağlamak için kuranı kerim peygamber kıssalarıyla herkesin anlayabileceği ve ders çıkarabileceği öğütlerle dolu . Lider seçerken ve biat ederken bir sorumluluk üstlendiğini ,seçtiği kişinin yaptığı yanlış ve hataların ortağı olduğunu , yeryüzünde fitne fesat çıkaran ve çıkaracak kişilere meyl etmemeyi yoksa ateşin kendisine de dokunacağını ,kendisinin sıradan bir varlık olmadığını bunun bilinciyle düzen kurmasını ve buna katkıda bulunmayı sağlamasını emreder .
 • OO8 ay önce
  Aynen katılıyorum.Ayrıca liderlerin de yapılması istenen mevzuları inceliyecek irade de olması gerekir ki,kukla gibi kullanılmasın.j
 • soran adamsoran adam8 ay önce
  bir patron şirketleri vardır bir de koç gibi, sabancı gibi kurumsal şirketler vardır. patron şirketleri bir dönem parlasalar da eninde sonunda batar giderler.kurumsal şirketler ise istisnalar dışında nesillerce yaşarlar. ülkeler de aynı şirketler gibidir. kurumsal ülkeler (amerika, ingiltere, almanya hatta çingibi) vardır, bir de lider ülkeleri vardır. kurumsal ülkeler daima ileri giderken, lider ülkeleri bir an parlar sonra tepetaklak olur giderler. türkiye lider ülkesi olarak kurulmuştu ama zaman içinde kurumsallaşmaya başlamış ve bunu belli oranda başarmıştı. şimdi kurumsallaşma tamamen yok oldu ve yeniden lider ülkesi (ben buna iki dudak ülkesi diyorum, yani herşeyin bir kişinin iki dudağının arasında olduğu bir ülke) haline geldi. yeniden kurumsallaşamazsak tepetaklak olmamız yakındır. hatta tepetaklak olmaya başladık bile.
 • İlbeyhanİlbeyhan8 ay önce
  Hocam temel meseleARAPLIĞINDİN olmadğınıbilmekten geçiyor...Araplık ve Arapçabi özellik olsaydıÜmeyyenin çocuklarıSULTANLIK , TAHT için Hz .Peygamberin gözünün nuru HZ.HÜSEYNİ ve ailesini katletmezlerdi...O ki üç günlük zevki sefa için ebedi hayatını, İNSANLIĞINIzelil etmedi...İnsanı kamil olarak şehit oldu, ebediyen yaşayacak...Mekanı cennettir inşaallah...YEZİD safkan ARAPTI, veARAPÇA anadiliydi..Demekki Arapça bilmek Arap olmak insan olmaya ,müslüman olmaya yetmiyor..O zaman ŞİLİ , Norveç , Nikaraguada yaşayanlarAllahın kulu değilmi...Kim Allahın yolunda olursa , haram ve ahlaksızlıklardan kaçınırsa makbul olan odur...
 • RmznRmzn8 ay önce
  Hocam safınıza mukayyet olun ki bu dünyadan göçmüş faniyi size lider yapmasınlar. Malum fanidir liderimiz yorumcuları çoğalmış. 80 yıl önce vefat eden bir insandan medet umanların beyin kapasitelerini halen anlamakta zorluk çekiyorum. Günümüz dünyasında seksen yıl önce yaşamış bir insandan daha ileri düşünüp fikir üretemiyorsan senden daha asalak kim olabilir. Akıllı olalım dinimize, vatanımıza, kitabımıza, bayrağımıza mukassedatımıza, örf adetlerimize sahip çıkalım, dört tarafımız düşmanla çevrili iken silah ve cephane teknolojimize hız verelim, israftan kaçınalım, yarın düşman kapımıza dayandığında çok geç olabilir.
 • Turgut Özal 1983Turgut Özal 19838 ay önce
  Gerçek bağımsız TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin kurucusu RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır.
 • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ8 ay önce
  ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BU ÜLKENİN KURUCUSUDUR.HER YAZINIZDA O YÜCE İNSANIN ADINI ANMAYIN ARTIK. GİDİN SİZ DİNİ YAZILAR YAZIN.HEM SEVMİYORUM DİYORSUNUZ HEMDE SUREKLİ BU YÜCE İNSANIN ANIYORSUNUZ.TÜRKLÜGÜMÜZÜ MÜSLÜMANLIGIMIZI O YUCE İNSANIN DAHİLİGİNE BORÇLUYOR.ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN BİZE ATATÜRKÜ GÖNDERDİGİ İCİN.YOKSA HALİMİZ IRAK SURİYE GİBİ OLURDU.
 • RmznRmzn8 ay önce
  Sayın dilipak son günlerde yazdığın yazılarda birilerine mesaj niteliğinde yazıyorsun. Kime ne anlatmak istiyorsun anlamış değilim, mesaj yollamak istediğin kişileri belki kırmak istemiyorsun, varsa hataları daha açık bir yazıyla yüzlerine vurabilirsin, hataları yoksa da nefsinin esiri olmamalısın. Yazdığın yazılarda sayın cumhurbaşkanı size danışmalık gibi bir görev vermediği için çok alınmışsınız izlenimi veriyorsunuz. Bunu da çok açık bariz yazdığınız köşe yazılarınızda belli ediyorsunuz. Sn. C. Başkanına danışmanlık yaptığınız zamanlarda oldu sanırım o zaman iyiydi şimdi mi kötü oldu. İşte biz müslümanlar ne zaman çıkarlarımızı geri planda tutup ülke, din, vatan, bayrak çıkarlarını ön planda tutarsak o zaman başarı ve güç elde ederiz. Benden size ve Akit ailesine tavsiyem okçular tepesini terk etmeyin ve nefsinizin sesine kulak vermeyin. İnsandır hata yapabilir önemli olan o hataya hep beraber siper olmaktır, kardeşlik dindaşlık bunu gerektirir. Selamlar.
 • Kendini kandırKendini kandır8 ay önce
  Aklın sıra batıya çalışmış birini millete yutturmaya çalışıyorsun öyle mi
 • Kendini kandırKendini kandır8 ay önce
  Aklın sıra batıya çalışmış birini millete yutturmaya çalışıyorsun öyle mi
 • cem akmancem akman8 ay önce
  Lider kelimesi İngilizce "Lead" yani kurşundan türemiş .Kurşun derken oltanın ucundaki kurşun.Hani arkasındaki yüzlerce metre misinayı uçuran kurşun. Leaser olmuş
 • Menderes 1950Menderes 19508 ay önce
  Kemal efendi; ingiliz temel tayfasından olduğun belli. 24 Haziran seçimlerinden önce terör örgütleri yandaşları ile beraber hareket ederken, hdp'nin içerideki uyuzunun dışarıya çıkarılmasını isterken, o olmayan vatan ve millet sevginiz nerede idi be adam. Hadsizlikte tavansınız!
 • Hubeydullah Hubeydullah 8 ay önce
  Lider diyince bize Gazi Mustafa Kemal Aratürk yeter hocam. Ne de olsa Türklerin başbuğu, ulu önderi...
 • YORUMYORUM8 ay önce
  Sayın Dilipak Selamlar.Güzel bir yazı.Osmanlı nın Fetih dönemleri halkın iman mertebesinde üst seviyede olduğu görülecektir.4 büyük halifelerin (r.a) rehberi de Kur'an sünnet adalet olmuştur.Terakkiyi sefahat te görmek ve islamdan uzak hayat tesis etmek terakki değil tedenni dır sukut dur.İnsanlık Kur'an ahlakına o kadar susamış ; bu suyun içirilmesine vesile olmak için gayret göstermeliyiz.Herkesin her doğruyu bildiğini sanıp doğrular ile amel etmedikçe temenniler düzeyinde kalacağız.
 • YORUMYORUM8 ay önce
  Sayın Dilipak Selamlar.Güzel bir yazı.Osmanlı nın Fetih dönemleri halkın iman mertebesinde üst seviyede olduğu görülecektir.4 büyük halifelerin (r.a) rehberi de Kur'an sünnet adalet olmuştur.Terakkiyi sefahat te görmek ve islamdan uzak hayat tesis etmek terakki değil tedenni dır sukut dur.İnsanlık Kur'an ahlakına o kadar susamış ; bu suyun içirilmesine vesile olmak için gayret göstermeliyiz.Herkesin her doğruyu bildiğini sanıp doğrular ile amel etmedikçe temenniler düzeyinde kalacağız.
 • Abdülhamid 1876Abdülhamid 18768 ay önce
  Başını pensilvanya papazı fethullah gülen, sonra şia bozuntusu Haydar baş, sonra kedicikleri olan utanmaz adam geliyor. Tabii ki vehhabi ve selefi şarlatanları unutmuyoruz.
 • İSMAİLİSMAİL8 ay önce
  YAZINIZ BU YAZINIZIN HER KELİMESİNE KATILIYORUM.ÜLKEMİZİ YÖNETEN İKTİDARI MUHALEFETİ BU YAZINIZI OKUYUP ÖRNEK ALMALILAR.
 • Osman Gazi 1299Osman Gazi 12998 ay önce
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN gelmiş-geçmiş en büyük lideri RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır. Nokta.
 • Biz Biz 8 ay önce
  S.s.aleykum hocam.oyle bir asirdayizki muslumanlari adi musluman olan munafiklar ALLAH cc.adini kiullanrak muslumanlarialdatiyorlar.saygilarimla
 • Kanuni 1526Kanuni 15268 ay önce
  Ortak payda İSLÂM'dır, Gerisi hikâye'dir. Kurtuluş savaşı bizzat OSMANLI PAŞALARI ve bu aziz MİLLET ile kazanılmıştır. OSMANLI'yı yıkanlarda bugünkü chp'nin o zamanki versiyonu olan ittihat terakki'dir.
 • Fatih 1453Fatih 14538 ay önce
  Pensilvanya şeytanının peşinden koşanlara, ona koşulsuz biat eden yüzsüzlere ithaf olunur.
 • muhjaiddinmuhjaiddin8 ay önce
  Normaldir sayın yazar 1938 den eri bu topraklara maalesef lider gelmedi...Allah bilir ama bana kalırsa bir daha da gelmyecek.....
 • ŞefikŞefik8 ay önce
  Tamamda usta erdoganın elinde sihirli deynek yok .müslüman toplumlara 2oo yıldır sosyal evrim gecirtmisler.birde malesef gelenek görenekler din gini algılanıyor özellikle doguda.batıda ise batı kültüru hakim islamdan bi haber yasamıs toplum.bence suçlu hocalar.
 • KemalKemal8 ay önce
  Sayın yazar şu soruyu cevaplarmısınız.müslüman bir hükümet feminizmi aile kanunu yapıp zinayı suç olmaktan çıkarırsa bu hükümete ne demeli.ulul emir buysa itaat kabul olurmu ikincisi pozitif ayrımcılık yapıp sırf oy için sacma sapan kanunlar çıkarılırmı.
 • selamselam8 ay önce
  Önce adalet-hakaniyet sonradin-iman bu dürüstlük olmadiği sürece toplumsal huzursuzluk baş gösterir buda pek çok olaylari tetikler. nedense dini takinan kurum ve kişiler örnek olmak yerine batakliğa saplanmislar,iyiki Allahimiz var hesap günü var...
 • bosubosunabosubosuna8 ay önce
  kasas suresini acin okuyun orda firavun ve ozelliklerinden bahseder, firavunun toplumda fitne fesat yaymasindan, toplumu siniflara ayirip bir kesime diger bir kesimle baski zulum etmesinden bahseder, ve firavunun etrafindakilerin ona sirf menfaati icabi rab dediklerinden bahseder,ayrica firavunu firavun yapanin yalakalari oldugundan bahseder, yani menfaatini ilah edinenler cehennemin yolcularidir. Din sinifina gelince, her firavunu destekleyen sermaye,din vardir. simdi o sureyi al bugunku islam alemine turkiyeye koy, hicbir fark yoktur. Kurani kerim mala tapanlari azili atese atacagini soyluyor, ibadetleride onlari kurtaramayacaktir.Hicbirseyi Allahtan daha cok sevemezsin diyor yuce Kurani kerim. seversen Allahtan felaketi beklede diye uyariyor. Olcü budur
 • OSMAN YALÇINOSMAN YALÇIN8 ay önce
  ustad yine harika yazmışsınız.çok teşekkür ederim. allah razı olsun selam ve dua ile..
 • AlperenAlperen8 ay önce
  eyy dilipak führer diye kastettiğin adam kendi ulusu için bile utanç kaynağı oldu yetmedi yeryüzünde israil gibi bir devletin kurulmasına vesile oldu. "Ulu önder" denilen " tek adam" dı diye kastettiğin lider esir düşmüş işgal edilmiş bir imparatorluktan modern bir devlet inşaa etti tüm dünya için gurur kaynağı oldu. Hani diyoruz ya güçlü türkiye. Bu mirasın ekmeğinide en çok ak parti yedi bütün kazanımları yabancılara sattı kıymet bilmedi. Şimdi mumla arıyoruz. Hilafet konusu ortak payda olması mümkün değil, her topluluk cemaat tarikat vs. hepsinin kendi halifesi başka, bir halifeyi ancak güç kullanarak kabul ettirebilirsin ondanda maksat hasıl olmaz. Ortak payda Atatürk türkiyesidir.
 • ramazanramazan8 ay önce
  Lider kitleleri harekete geçiren halkı istediği gibi sürükleyip arkasında insanlar toplayan ikna edici karizmatik olayları iyi kullanan ve istediği yöne arkasındakileri sevk eden kişidir fakat yönetici lideri kullanan aklını zekasını ve yönetimi için tek kişiyi yani lideri kontrol eden ve lideri yöeneten kişidir eğer yöneticisiz lider olursa arkasındakileri nereye götüreceği belli olmaz çünkü bilge değildir bilgili değildir liderin özelliği ikna edici iyi konuşmacıdır etkileyici olandır ama yönetici bilgili deneyimli analiz eden aklını kullanan bilmediği her konuda danışan kişidir liderler danışmaz yöneticiden aldığı talimatı uygular uygulayıcıdır işçidir kısaca yönetici olamaz Lider ile Yönetici birbirinden çok zıt karakterlerdir bizede lider lazım değil akıllı bilgili hesap veren hesap soran geleceğe yön veren halkını doğru planlama ile risklerden uzak tutan yönetici lazım Necmettin Erbakan gibi ama halk yönetici istemez çünkü kısa vadede gönlünü hoş edecek lider ister. Liderleri yönetirler fakat yöneticileri yönetemezler sebebi yönetici aklını kullanandır ancak lider karizmasını kullanıp yerini koruyandır.
 • Adem yildizAdem yildiz8 ay önce
  Allah razı olsun müslümanlar idareci komutan halife gibi kavramları unuttu.her önüne gelene biat etme yolunu seçti.kimse liderin hatasını görmüyor lider kendi arzu ve isteklerine göre teba istiyor.

Günün Özeti