• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Sağlıkla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 02:55:00 -
Sağlıkla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girdi!

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Sağlıkla İlgili Değişiklikler Yapan Kanuna İlişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, yasayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurt şu ifadeleri kullandı;

"Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışabilmesi sağlanmaktadır. Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek ve bu sayı birden fazla olamayacak.

"Ebelerin yetkileri artacak"

Ebelik mesleğinin görev tanımı güncellenerek ebelerin yetkileri artırılmaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı getirilmektedir.

İlaç üretimi ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşullar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek, bu doğrultuda Bakanlık düzenleme yapma yetkisine sahip olacaktır.

Beşeri tıbbi ürün güvenliğinin daha etkin olarak sağlanması ve ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılarak hastaların ihtiyaç duydukları ilaca daha hızlı erişimi amacıyla ruhsatlandırmaya esas Sağlık Bakanlığınca yapılan analizler, ürünün ruhsatlandırılmasını takiben yapılacaktır. Ruhsatlandırma işlemlerinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Eczanelere yönelik yapılacak teftişlere eczacılar da eklendi. Buna göre teftişler, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri veya Sağlık Bakanlığı veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak. Herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat veya izin alınmış olsa dahi beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığından izin alınacaktır.

Kozmetik ürünlerin insanlar üzerinde yapılacak çalışmaları Sağlık Bakanlığınca belirlenen etik kurul onayının ardından Sağlık Bakanlığından izin alınarak başlatılacaktır.

Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. Yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan arttırılarak ödenecektir. Bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sağlık kurumlarından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler kapsamında personele verilen ödeme %65'ten %85'e yükseltilmekte ve yükseköğretim kurumlarıyla uygulama birliği sağlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendirilerek sözleşme fesih koşulları belirlenmektedir. Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınmıştır.Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları, tıbbi malpraktis sonucu rücu yönünden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla aynı haklara sahip olmaya devam edecektir.

İdare tarafından ödenen tıbbi malpraktis tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsili sağlanmaktadır. Sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle her türlü kusuru ve görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek verdikleri zararlardan dolayı, idare tarafından ödenen tazminat sigorta şirketinden talep edilecektir.

4924 sayılı Kanun'a tabi atanabilecek sözleşmeli personel sayısı artırılmıştır. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamını teşvik etmek, devlet hizmeti yükümlülük süresini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin bulundukları yerde hizmete devam etmelerini teşvik ederek kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak gayesiyle sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturulmuş, sözleşme feshi keyfiliğe fırsat verilmeksizin belirli kriterlere bağlanmıştır. Hastane koordinasyon kurulu kurulmuştur. Böylece hastane hizmetlerinin daha verimli, etkin ve koordinasyon içerisinde sunulması temin edilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bhg

Ms den ölümü bekleyen çocuklar yok. Bir halta yaramaz bu düzen.

yothun ak

iyi de iyi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23