Şanlıurfa'dan eşsiz bir eser: Hasan Paşa Camii

  • Hasan Paşa Camii, Balıklıgöl civarında, Akarbaşı mevkiinde bulunmaktadır.

  • Kesin yapım tarihi bilinmeyen yapı, 15.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

  • Şeyh Abdurrahman oğlu Hacı Yakub tarafından yaptırılmıştır.

  • 1927 yılına ait kayıtlarda Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan adına yaptırıldığı belirtilmektedir.

  • Caminin isminin de Uzun Hasan’ın adını taşıdığı söylenmektedir.

  • Cami 1796, 1874 ve 1968 yıllarında; minaresi ise Halil Bey tarafından 1859 yılında onarılmıştır.

  • Halil’ür Rahman Gölü’nden gelen su, bu caminin avlusundan geçer.