Osmanlı'nın kuruluşuna tanık oldu: Cumalıkızık

 • Cumalızık, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi bir köydür.

 • Bursa Cumalıkızık arası 12 kilometredir. İstanbul Cumalıkızık arası 168 kilometre ve aşağı yukarı 2 saat 20 dakika mesafededir.

 • Ancak İDO ve BUDO‘nun feribot ve denizotobüsü seferleri sayesinde gelip gitmek daha kolay bir hal aldı.

 • CUMALIKIZIK'IN TARİHİ
  UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Cumalıkızık’ın kuruluş hikayesi 1300’lü yıllara kadar uzanıyor.

 • Osmanlı’nın erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, bu dönemde Uludağ çevresine kurulan 7 kızık köyünden biri.

 • O zamanlar dağ eteklerinde kurulan köyleri tanımlamak için ''kızık'' sözcüğü kullanılıyordu.

 • Bu köylerden Cumalıkızık, Derekızık, Hamamlıkızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmıştır.

 • Aralarında orijinal dokusuna en yakın şekilde korunmuş olanı ise Cumalıkızık.

 • Eskiden tüm kızık köylerindeki halkın cuma namazı için toplandığı yer olması sebebiyle köyün bu ismi aldığı rivayet ediliyor.

 • Köyde 250’yi aşkın ev bulunuyor.

 • Ancak restorasyonlarla birlikte bu evlerin hemen hemen yarısı kullanılır durumda.

 • KIZIKLAR KİMDİR?
  Kızık, konar göçer Oğuz Türkleri‘ne verilen bir isimdir.

 • Oğuzlar 13. yüzyılın başlarında Moğolların saldırılarından kaçarak Orta Asya’dan Anadolu, İran ve Suriye'ye göç etmişlerdi.

 • Kızıkların 1306 yılı civarında Bursa'ya yerleştikleri sanılmaktadır.

 • Bursa merkezdeki hanlar ve burası gibi civar köyler arasındaki ticari ilişkilerin Osmanlı İmparatroluğu’nun kuruluşunda önemli rolü bulunmaktadır.

 • OSMANLI'NIN KURULUŞUNA TANIK OLDU
  Cumalıkızık, Bursa ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna şahit olmuş, bir Dünya Savaşı, bir de Kurtuluş Savaşı atlatmış bir köydür.

 • Anadolu'nun düşman tarafından işgali sırasında bölgede 15'den fazla Kızık köyü vardı. Ancak savaş sırasında diğerleri yakılarak yokedildi.

 • Cumalıkazık köyü anlatılanlara göre şöyle kurtulmuştur:
  Anadolu'nun işgali sırasında köyü koruyacak kimse yokmuş çünkü herkes cephedeymiş.

 • Diğer köylerin yağmalandığını duyan köylüler, kendi köylerini kurtarmak için bir çocuğu Türk askerlerine erzak götürür gibi dağa yollarlar.

 • Dönüşte de çocuk Yunanlar’a bilerek yakalanır. Çocuğa kaç asker var diye sorarlar.

 • Çocuk ''Ohooo, yüzlerce'' diyince, onlar da apar topar köye bir zarar veremeden çekilirler. Fakat bu hikayenin kesinliği bilinmemektedir.

 • Cumalıkızık köyü 1980 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı ile koruma altına alındı ve burada izinsiz tek bir çivinin bile çakılması yasaklandı.

 • 1981 yılında Kentsel ve Doğal Sit Alanı olarak ilan edildi.

 • 2000’de UNESCO tarafından önce Dünya Mirası Geçici Listesi’ne ardından 2014'de Bursa’yla beraber Dünya Mirası Listesi’ne alındı.