Hz. İbrahim burada doğdu: Mevlid-İ Halil (Dergâh) Camii

 • Mevlid-i Halil Camii, Dergâh Platosu içerisinde, Balıklıgöl civarında yer alır.

 • Mevlid, "kutlu doğum" demektir. Hz. İbrahim Peygamberin yanı başındaki mağarada doğduğuna inanıldığından, camiye Mevlid-i Halil Camii adı verilmiştir.

 • Mevcut kaynaklara göre yapı beş büyük evre geçirmiştir.

 • İlk olarak Seleukoslar döneminde alana, bir putperest tapınağı yapılır. Yahudilik döneminde aynı alanda bir havranın varlığından bahsedilir.

 • Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, MS150 yılında, aynı alana Hristiyanlar Kilisesi adında bir kilise inşa edilir.

 • Bizans döneminde bu alana Urfa Ayasofyası yapılır.

 • Son olarak; Osmanlı döneminde 1523 yılında Muhammed Salih Paşa tarafından aynı alana cami inşa edilmiştir.

 • Dikdörtgen bir plana sahip olan caminin, mağara ile arasındaki duvar üzerine camiye dönüştürülürken küçük bir minare yapılmıştır.

 • Ayrıca caminin güneydoğusuna ve kuzeybatı köşesine de iki minare daha eklenmiştir.

 • Kitabelerine göre cami; Muhammed Mes’ud (1816) ve Mahmut oğlu Mahmut (1852) tarafından onarılmış; cami avlusuna Urfalı Ahmet Bican Paşa(1855) ve Derviş Musa tarafından (1887) odalar eklenmiştir.

 • Yapı, son olarak Urfalı Mutasavvuf Şeyh Müslüm Hafız başkanlığında halkın desteğiyle 1951 yılında restore edilmiştir.

 • Halk tarafından Mevlid-i Halil Mağarası’ndan çıkan suyun zemzemden sonra en şifalı su olduğu kabul edilmektedir.