Gülruh Hatun Türbesi

  • Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye bloğunda cami haziresinin batısında yer alan türbe, II. Bayezid'in eşi Gülruh Harun'a aittir.

  • Kare planlı olan türbenin duvarları bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla örgü ile yapılmış, kirpi saçaklarla sonuçlandırılmıştır. Üstü, sekizgen kasnağa oturtulmuş kubbe ile örtülüdür.

  • Girişi küçük bir eyvan biçimindedir. Giriş kapısı basık kemerli, mermer söveli olup, kavsarası beş sıra stalaktiklerle düzenlenmiştir. Eyvanın sağında ve solunda mihrabiyeler bulunmaktadır.

  • Beden duvarlarındaki sekiz pencereye ek olarak kubbe kasnağında da dört penceresi vardır, içeride kubbeye geçiş, stalaktitli tromplarla gerçekleştirilmiştir. Beden duvarlarında çok renkli kalem işçiliğinin izleri bulunmaktadır.

  • Kapı ve pencere kapakları, yapıldığı dönemin ahşap işçiliğini yansıtan en güzel örneklerdendir. Türbe içinde Gülruh Hatun'dan başka, kızı Kamer Sultan ve oğlu Osman'la kızı Fatma'ya ait sandukalar vardır.