Anadolu'nun güzide yapılarından: Karagöz Camii

  • Kitabe ve vakfiyesine göre 18. yüzyılda Koca Battal tarafından mescitten camiye çevrilmiştir. İlk yapılışı ise bilinmemektedir.

  • 1799-1800 tarihli onarım kitabesi vardır. Eninen dikdörtgen planlıdır.

  • Kıbleye paralel iki bölümlü olan caminin bir bölümü geçtiğimiz dönemlerde yola kapatılmış olup, yalnızca tek bölüm günümüze gelebilmiştir.

  • Ana mekan üç çapraz tonozla örtülmüştür. Caminin portalı, mihrabı ve son cemaat yeri onarımlarla özgünlüğünü kaybetmiştir.

  • Cami ve mianre kesme taştan yapılmıştır. Minare, cami bedeninin üstüne oturmakta olup gövdesi yivlerle hareketlendirilmiştir.

  • Mukasaların altında rozet, palmet ve çini tabakalar bulunmaktadır.

  • 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.