Anadolu'nun eşsiz başyapıtlarından Şanlıurfa Ulu Camii

  • Caminin inşa kitabesi bulunmamakla birlikte 1170-1175 yılları arasında Nureddin Zengi tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

  • YAPININ ÖZELLİKLERİ
    Eski bir Sinagog iken 5. yüzyıl başlarında St. Stephan Kilisesi'ne dönüştürümüştür.

  • İslam fethinden sonra Kızıl Mermer sütunlarından dolayı "Mescid ül-Hamra" (Kırmızı Mescit) ismiyle anılmıştır.

  • Çok ayaklı camiler grubuna giren Ulu Camii, Kıble duvarına paralel üç sıra çapraz tonoz ile örtülü enine dikdörtgen plana sahiptir.

  • Orjinali kilisenin çan kulesi olan minare, kesme taştan sekizgen kaideli ve sekizgen gövdelidir.

  • Sivri kemerler üzerine oturan ve çapraz tonozlarla 14 sivri kemerle avluya açılan son cemaat yeri, Anadolu'da ilk kez bu yapıda uygulanmıştır.