• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
23
Tarihi gerçek! Kuruluş'taki Targun Hatun ile Osman Bey tarihte evlendi mi? Osman Gazi kaç evlilik yaptı?

2020-11-28 20:17:04
Tarihi gerçek! Kuruluş'taki Targun Hatun ile Osman Bey tarihte evlendi mi? Osman Gazi kaç evlilik yaptı?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Targun Hatun ile Osman Bey'in evleneceğinin söylenmesi tarihi gerçeği merak ettirdi.

#1
Foto - Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine sürpriz bir isim katıldı. Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakteriyle ekibe dahil oldu.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine sürpriz bir isim katıldı. Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakteriyle ekibe dahil oldu.

#2
Foto - Peçenek beyinin kızı olarak Targun Hatun'un Kuruluş Osman dizisine dahil olmasıyla tarihteki şahsiyetler ve topluluklar merak konusu oldu.

Peçenek beyinin kızı olarak Targun Hatun'un Kuruluş Osman dizisine dahil olmasıyla tarihteki şahsiyetler ve topluluklar merak konusu oldu.

#3
Foto - PEÇENEKLER KİMLERDİR? - Türk topluluğu olan Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrıldı.

PEÇENEKLER KİMLERDİR? - Türk topluluğu olan Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrıldı.

#4
Foto - Avrupa'ya kadar göç edip gelen Peçenekler, önce Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez tuttu.

Avrupa'ya kadar göç edip gelen Peçenekler, önce Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez tuttu.

#5
Foto - Oradan da göç ederek Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen Peçenekler, bu bölgelere yerleştiler.

Oradan da göç ederek Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen Peçenekler, bu bölgelere yerleştiler.

#6
Foto - OSMAN BEY TARİHTE TARGUN HATUN İLE EVLENDİ Mİ? - Peki Targun Hatun, Kuruluş Osman dizisinde bahsedildiği gibi Osman Bey ile evlenecek mi?

OSMAN BEY TARİHTE TARGUN HATUN İLE EVLENDİ Mİ? - Peki Targun Hatun, Kuruluş Osman dizisinde bahsedildiği gibi Osman Bey ile evlenecek mi?

#7
Foto - Tarihte Targun Hatun ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

Tarihte Targun Hatun ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

#8
Foto - Osman Bey ile evlendiğine dair de hiçbir kayıt bulunmuyor.

Osman Bey ile evlendiğine dair de hiçbir kayıt bulunmuyor.

#9
Foto - OSMAN BEY TARİHTE KAÇ EVLİLİK YAPTI? - Tarihteki çok önemli isimlerden biri olan Osman Gazi Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğludur.

OSMAN BEY TARİHTE KAÇ EVLİLİK YAPTI? - Tarihteki çok önemli isimlerden biri olan Osman Gazi Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğludur.

#10
Foto - Babası Ertuğrul'dan aldığı bayrağı taşımaya 24 yaşında başlayan Osman Gazi, iki kez evlilik yapmıştır.

Babası Ertuğrul'dan aldığı bayrağı taşımaya 24 yaşında başlayan Osman Gazi, iki kez evlilik yapmıştır.

#11
Foto - İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâlhun Hâtun iledir.

İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâlhun Hâtun iledir.

#12
Foto - 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ'addin dünyaya geldi.

1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ'addin dünyaya geldi.

#13
Foto - Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

#14
Foto - Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan Gazi, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.

Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan Gazi, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.

#15
Foto - Osman Bey, Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu'înüddin de denmiştir.

Osman Bey, Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu'înüddin de denmiştir.

#16
Foto - 1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur.

#17
Foto - 1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur.

#18
Foto - 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey'in yarı istiklâlini kazanması demektir.

1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey'in yarı istiklâlini kazanması demektir.

#19
Foto - Osman Gâzi'nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar.

Osman Gâzi'nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar.

#20
Foto - Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer'i (Holofura'yı) oğlu Orhan ile evlendirdi.

Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer'i (Holofura'yı) oğlu Orhan ile evlendirdi.

#21
Foto - Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Alâ'addin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuştu.

Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Alâ'addin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuştu.

#22
Foto - 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde Yenişehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i; oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü; Hasan Alp'a Yarhisâr'ı; Şeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâ'addin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Künbed'e defn olunmuştur.

1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde Yenişehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i; oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü; Hasan Alp'a Yarhisâr'ı; Şeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâ'addin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Künbed'e defn olunmuştur.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23