• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
22
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

2023-12-05 15:16:40
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Nureddin Mahmut Zengi kardeşi Nusreddin Zengi tarafından bıçaklanıyor. 'Bu darbe sonrası ölecek mi?' sorusu akıllara geldi ve tarihteki durumun nasıl olduğu araştırılmaya başlandı.

#1
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. Bölümünde Nusreddin Zengi ağabeyini bıçaklayıp tahta geçmeye çalışıyor. Tarihte, Nureddin Zengi'nin hastalanıp yatağa düştü bir hadise var. Ve aynen bu şekilde Nureddin Zengi tahta geçmeye çalışıyor. Fakat buna Selahaddin Eyyübi ve amcası Şirkuh engel oluyor. Bu haberimizde Nureddin Zengi'nin tarihteki hikayesini size anlatacağız.

#2
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Zengî hanedanının bir üyesi olan Nûreddin 1118 yılında dünyaya geldi. 1146 yılında babası I. İmâdüddin Zengî'nin ölümü üzerine devlet eski Türk geleneklerine göre varisler arasında bölündü.

#3
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Bu paylaşım sonunda Musul Seyfeddin Gazi'ye bırakılırken, Nûreddin Mahmud'a da Haleb ve çevresi bırakıldı. 1150 yılında Türkiye Selçuklu Sultanı I. Rükneddin Mesud'un kızıyla evlendi. Oğuzların Avşar boyundandır.

#4
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

I. İmâdüddin Zengî 1144'te Urfa'yı fethetti ve I. Haçlı seferi sonunda kurulan Urfa Kontluğu'na son verdi.

#5
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Bu zafer Haçlılara karşı kazanılmış ilk önemli başarıdır. Urfa'nın kaybedilmesi üzerine Avrupa ikinci bir Haçlı seferine hazırlanmıştır.

#6
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Orta Çağ İslam dünyasının en parlak simalarından olan Nûreddin Mahmud Zengî, babasından devraldığı Haçlılar ile mücadelesinde ağabeyi ve Musul Atabeyi Seyfettin Gazi'yle ve 1148'de ağabeyinin ölümünden sonra yerine geçen küçük kardeşi Kudbeddin Mevdud'le birlikte hareket ederek, Haçlılara karşı İslam cephesini birleştirmiş, II. Haçlı seferinin etkisizleştirilmesine çalışmıştır.

#7
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Zengîlerin bu fedakarlıkları sonucu Haçlılar daha fazla ilerleme imkânı bulamayarak sahil şeridine sıkışıp kalmışlardır.

#8
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Nûreddin, kısa süreliğine Haçlıların eline geçen Urfa'yı ani bir baskınla 1146'da tekrar fethetti, böylece Urfa Kontluğu'nu tekrar diriltme çabası başarısız oldu.

#9
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Ertesi yıl da Artak ve civarını ele geçirdi. Seyfeddin Gazi ile birlikte Şam'ı kuşatan Haçlılar ile savaştı ve II. Haçlı seferinin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağladı.

#10
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Harim kalesini ele geçirdi, Haçlıları Yağra'da bozguna uğrattı. 1149’da Antakya Prensi Raymond'u Afrin Muharebesi'nde öldürdü. Daha sonra Famiya kalesini zaptetti. Börilerin elinden Şam'ı aldı. 1153'te Yukarı Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’yi tek hakimiyet altında toplayarak sultanlığını ilan eden Nûreddin Mahmud'un prestiji Selçuklu hanedanı'nı gölgede bırakacak kadar arttı.

#11
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

1152 yılında Urfa kontu II. Joselin’i esir adı ve Halep'te hapsetti. 1154 yılında Şam’a taarruz ederek Mucireddin Abak'in elinden Şam’ı aldı. 1156 yılında Kudüs Kralı III. Baudouin ile bir barış yaptı. Fakat Baudouin'in Türk ve Arap çadırlarına saldırması sonucu bu barış bozuldu. Şam yakınlarında cereyan eden muharebeleri Nûreddin kazandı ve Hristiyan esirleri Banyas'ta öldürülenlere karşılık kılıçtan geçirildi.

#12
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Nûreddin Mahmud daha sonra 1157'de Kudüs Kralı III. Baudouin'i yenilgiye uğrattı. 1158'de Haçlılara yenildiyse de onları 1164'te Harim’de ağır bir bozguna uğrattı.

#13
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Mahmud Zengî, Mısır'daki Fatımi Halifesi 'nin kaypak tutumunun farkına varmış ve Esedüddin Şirkuh ve Şirkuh'un yeğeni Selahaddin Eyyubi’yi Mısır’a göndermiş ve Fatımilerin Haçlılarla işbirliğine girmelerinin önüne geçmiş ve dolayısıyla Mısır'ın Kudüs Krallığı'nın kontrolüne girmesinin önünü kapamış, bilahare İslam dünyasında ikiliğe sebep olan Fatımi Halifeliği'nin 1171'de yıkılmasını sağlayarak Selçukluların hayalinin yani İslam birliğinin gerçekleşmesine önayak olmuştur. Selahaddin Eyyubi, Nûreddin Zengî'nin ölümüne kadar Mısır'da naiplik yapmış ve O'nun emirleri dışına çıkmamıştır.

#14
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Nûreddin Mahmud 1173’te Maraş ve Göksun’u Anadolu Selçukluları'ndan aldı, ancak II. Kılıç Arslan ile anlaşarak şehirleri geri teslim etti. Nûreddin 1174’te Şam'da boğaz iltihabından öldü.

#15
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Yerine oğlu el-Melikü's-Sâlih İmâdüddin İsmâil geçti. Bu dönemde Selahaddin Eyyubi ülke topraklarını yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Selahaddin ile mücadele eden Zengîler başarılı olamadı. İsmail, hastalanınca ülkesinin Musul hakimi İzzeddin Mesud'a verilmesini vasiyet etti. 1181’de ölünce Halep kolu sona erdi.

#16
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Zengîlerin Oğuzların Avşar boyundan geldiği biliniyor. Zengî devleti dağılınca buradan göç eden bir kısım Avşar boyları Karamanoğulları Beyliğini kurmuşlardır.

#17
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Nûreddin Mahmud Zengî, adil bir hükümdar idi. Bu sebeple O'na kendi halkı tarafından el-Emir'ul-Adil (Adil Hükümdar) lakabı uygun görülmüştür. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan Nûreddin devlet yönetiminde diplomatik bir üslup kullanmıştır. Uygulamış olduğu usta siyaset sayesinde Müslümanların birliğini sağlamış ve sonradan komutanlarından Selahaddin Eyyubi tarafından gerçekleştirilecek olan Kudüs'ün Fethi'nin zeminini hazırlamıştır.

#18
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Nûreddin ileri görüşlü bir liderdi, adımlarını daima geleceği düşünerek atardı. Onun üç hayali vardı. İlki Müslümanları birleştirerek İslam birliğini kurmaktı -ki bunu hayattayken gerçekleştirmiştir-. İkinci hayali yani Kudüs'ün yeniden fethini kendisinden hemen sonra Selahaddin Eyyubi gerçekleştirmiştir. Son hayali ise Konstantiniyye'nin fethi idi, bu fetih de Osmanlı Sultanı II. Mehmed'e nasip oldu.

#19
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Nûreddin öğrenime çok önem verdi. Şam, Halep, Hama, Humus ve Baalbek şehirlerinde öğrenim kurumları kurdu. İlk Darul Hadis'i O kurdurdu, kurdurduğu rasathanede güneş saati yaptırdı.

#20
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Komutanlarına özel önem vermiş ve başta Selahaddin olmak üzere onları gerek kumandanlık ve gerekse siyaset konusunda yetiştirdi. Öldüğünde kendisi tarafından yaptırılan Şam'daki Nuriye Medresesi'ne defnedildi.

#21
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Şam'da yaptırdığı büyük hastane, devrin en meşhur mütehassıs doktorlarının hizmet verdiği bir sağlık müessesesiydi. Hadis üniversitesi mahiyetindeki ilk dar-ül-hadisi o kurdu ve pek çok kitap vakfetti. Rasathane kurdurarak, Güneş saati yaptırdı. Dindar olup, ilim adamlarının hamisiydi. karargahında dahi Kur’an okutup, hürmetle dinlerdi. ülkesini adaletle idare ettiği için “Melik-ül-adil” lakabıyla tanındı. Haftada iki gün halkın huzuruna çıkarak şikayetleri dinlerdi. haksızlıkların önüne geçmek ve devletin menfaatlerini korumak için, hassas bir haber alma teşkilatı kurdu. haberleşmede güvercinlerden de faydalandı. Kendisinin ve aile çevresinin ihtiyaçlarını, ihsanlarını, şahsi malından karşılardı. ganimetten, alimlerin helal dediklerinden başkasını almaz, altın, gümüş kullanmaz ve ipek giymezdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23