Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii

 • Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden Ulu Cami; 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır.

 • Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey bu camiyi l440 yılında onarmıştır.

 • 1485 m2 ’lik bir alana kuruludur.

 • Çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır.

 • Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir.

 • Direklerin üst bölümleri rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir.

 • Direkler üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır.

 • Minberi bir sanat şaheseridir.

 • El işçiliği Horasanlı İbni Mehmet tarafından geçme yöntemiyle yapılmıştır.

 • Cami içerisinde ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış dolap kapakları da bulunmaktadır.

 • Duvarlar kesme ve moloz taşlarla örülmüştür.

 • Caminin sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır.

 • Dört giriş kapısı bulunan caminin minaresinin 1409 yılında Osman oğlu Hacı Habib tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır.

 • Camide, Sivrihisar kilim dokumacılığının güzel örnekleri görülebilir.