Sokollu Mehmet Paşa

Osmanlı'nın büyük devlet adamlarından biri olan Sokollu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad olmak üzere üç padişaha hizmet etmiştir.

Sokollu Mehmet Paşa, 1506 yılında Bosna'nın Sokoloviç kasabasında doğdu. Devşirme olarak Edirne'ye getirilmesinin ardından Türk-İslam kültürü ile yetiştirildi. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ölümünün ardından Kaptan-ı Derya oldu. Daha sonra Rumeli Valisi olan Sokollu, ilk önemli başarısını Tameşvar Kalesi'nin fethiyle elde etti.

Bunun yanında İstanbul Tersanesini genişleterek yeniledi. Fethin ardından vezirlik makamına getirilen Sokollu, 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu ve II. Selim'in kızı Esmehan Sultan ile evlendi. İkinci vezirliği sırasında Semiz Ali Paşa'nın ölümü üzerine 1564'te sadrazam olan Sokollu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Kalesi'nin fethini de padişah öldükten sonra idare etti.

Kanuni'nin yerine II. Selim'i tahta çıkaran Sokollu, bu dönemde de sadrazamlık görevini sürdürdü. Don ve Volga ırmakları arasında açmayı düşündüğü kanal projesinin yanı sıra Süveyş Kanalı'nı da açmayı planladı.

Bu planını gerçekleştirebilmek için Sudan'ı ele geçirdi. Sokollu, 1574 yılında ölen II. Selim'in yerine geçen III. Murad döneminde de sadrazamlığını sürdürdü. Sokollu Mehmet Paşa, 1579 yılında öldürülmesinin ardından Eyüp'te defnedildi.