Patrona Halil

Patrona İsyanı olarak tarihe geçen ve Lale Devri'nin kapanmasıyla sonuçlanan olayın baş sorumlusu olan Patrona Halil, I.Mahmut ile Kaptanıderya Mehmet Paşa tarafından kendisine rütbe verileceği gerekçesiyle saraya çağırılarak öldürülmüştür.

Patrona İsyanı olarak tarihe geçen ve Lale Devri'nin kapanmasıyla sonuçlanan olayın baş sorumlusu olan Patrona Halil, 1690 yılında Arnavutluk'nun Horpeşte bölgesinde doğdu. Patrona ismi Osmanlı donanmasında gemilerin ikincisine verilen isimdir. Halil, ikinci gemilerden birinde çalıştığı için bu adı almıştır. Tarihi kaynaklarda kendisi hakkında bir esnaf olduğu ve sürekli alkol aldığı geçmektedir.

Patrona Halil'in İstanbul'da bulunduğu dönemde ülke içindeki nizam iyice bozulmuş, zulümler artmıştı. Bunun üzerine 28 Eylül 1730 tarihinde bir isyan başlatarak Sultan III. Ahmed'i tahttan indirmiştir. Ayrıca evleri ve dükkanları da yağmalatmıştır. Patrona Halil, I.Mahmut ve Kaptanıderya Mehmet Paşa tarafından kendisine rütbe verileceği gerekçesiyle saraya çağırılarak öldürülmüştür.