Mustafa Reşid Paşa

Mustafa Reşid Paşa, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında görev yapmış bir devlet adamıdır.

Mustafa Reşid Paşa, 1858 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Müftüzade Şakir Mehmed Bey, annesi Neveda Hanım'dı. Babası Şakir Mehmed Bey, Koca Mustafa Reşid Paşa'nın yanında yetişmiş, oğluna da bu yüzden onun adını vermişti.

Mustafa Reşid Paşa 9 Temmuz 1912 - 11 Ocak 1913 tarihleri arasında Ticaret ve Ziraat Nazırlığı yaptı. 11 Kasım 1918'de kurulan Ahmet Tevfik Paşa hükümetinde Hariciye Nazırı oldu. 12 Ocak 1919 tarihinde bu hükümet istifa etti. Daha sonra 1919-1920 yılları arasında ikinci kez Ali Rıza Paşa (sadrazam) hükümetinde aynı göreve atandı.

Mustafa Reşid Paşa, 2 Nisan 1924 tarihinde vefat etti.