Muammer Gül

Ortaçağ Tarihçisi ve Tarihçi Muammer Gül kimdir?

Muammer Gül, 1 Mart 1964 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans  ve doktorasını Fırat Üniversitesi SBE’de yaptı. Harran Üniversitesinde doçent olarak görev yaptı. Aynı üniversitede çeşitli idarî görevlerde yer aldı. Makaleleri Yeni Türkiye, Belleten, Fırat Üniversitesi SBE, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi SBE, Türk Dünyası Tarih, Erdem, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi adlı dergilerde yayımlandı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Moğol Hakimiyeti (2005) isimli bir kitabı vardır.