Hatice Sultan

Osmanlı Sultanı 5. Murad'ın kızı Hatice Sultan kimdir?

Hatice Sultan, 1870 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Osmanlı Sultanı V. Murad ile eşlerinden Şayan Kadın Efendi'nin kızıdır. Onun doğumundan önce Sultan Abdülaziz, şehzadelerin birden çok çocuk yapmasını yasak etmiş olduğu için gizli olarak büyütüldü. Babasının tahta indirilmesinden sonra tüm aile ile birlikte Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde tutuldu. Babasının nezaretinde iyi bir eğitim gördü. Padişah II. Abdülhamit'e mektup yazarak ısrarla evlendirilmeyi istedi. 31 yaşında iken II. Abdülhamit tarafından bir daha Çırağan'a dönmeme koşulu ile kardeşi Fehime Sultan ile birlikte Yıldız Sarayı'na aldırıldı.

12 Eylül 1901 yılında Ali Vasfi Bey ile evlendi. Çift, Sultan Abdülhamit'in düğün hediyesi olarak verdiği Ortaköy'deki yalıda yaşadı. Bu evlilikten bir kız çocuğu oldu ve 1908'de boşandı. Hatice Sultan, ikinci evliliğini Hariciye Katiplarinden Rauf Hayreddin Paşa ile yaptı. Bu evlilik, I. Dünya Savaşı sırasında boşanma ile sonlandı. Hatice Hanım'ın iki evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi.

1924 yılında Halifeliğin kaldırılmasından sonra Beyrut’a sürgüne gitti. 1938 yılında Beyrut’ta yokluk içinde yaşamını yitirdi. Mezarı Şam’da, Yavuz Sultan Selim Camii’ndeki Osmanlı hanedanı kabristanındadır. Hayat hikâyesi Kenize Murad'ın "Saraydan Sürgüne" adlı kitabında konu edilmiştir.