• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Zekat fitre ne zamana kadar verilir Fitreyi vermesem cezası ne olur? Fitre kimlere geçer

bir kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayabileceği miktarda yardımın yapılmasına fitre nedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2018 yılı ramazan fitre fiyatını açıkladı. Peki Zekat fitre ne zamana kadar verilir Fitreyi vermesem cezası ne olur? Fitreyi nasıl ve kime vermeliyim

Yeniakit Publisher
2018-06-05 13:38:00 - 2018-06-05 13:46:27
Zekat fitre ne zamana kadar verilir Fitreyi vermesem cezası ne olur? Fitre kimlere geçer

Ramazan ayının ortasında bayrama yakın zamanda ihtiyaç sahiplerine diyanet işleri başkanlığının belirlediği miktardan az olmamak kaydı ile bir kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayabileceği miktarda yardımın yapılmasına fitre nedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2018 yılı ramazan fitre fiyatını açıkladı. Peki oruç fitresi olarak da adlandırılan Ramazan fitresi bu sene kaç TL oldu?

14 Mayıs Salı akşamı ilk teravih ve ilk sahurla başladığımız Ramazan ayı için İslam alemi büyük bir sevinç içinde. Ramazan en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Fitre miktarı da belli oldu mu soruları gelmektedir. İşte bu soruların cevabını 2018 Ramazan fitre miktarı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklanarak giderilmiş olundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki Fitre'yi belirlerken bir kişinin asgari geçim tutarını hesapladı. Buna göre 2018 yılı ramazan Fitre miktarı 19 TL olarak belirlendi. Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi.

FİTRE (FITIR SADAKASI NEDİR) NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLİR?

Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır.

 Fıtır sadakası (fitre), insanın yaradılışına bir şükür olmak üzere sevab kazanmak kasdıyla verdiği sadaka demektir.

 Fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş'esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.

 Fitre Kimlere Vâcibdir?

Fitre vermek için şart olan, müslüman olmak, hür olmak ve aslî ihtiyaçlar dışında nisab miktarı mala sâhip olmaktır. Akıl ve bülûğ fitrede şart değildir. Zengin akıl hastalarının ve çocukların fitreleri, velileri tarafından verilmelidir. Fitre vâcib olduktan sonra nisab miktarı olan mal telef olsa bile, fitrenin ödenmesi şarttır.

 Fitre Ne Zaman Ödenmelidir?

Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

 Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.

 Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir.

Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.

 Kimler Fitre Verir? Kimler vermez

Nisab miktarı malı olan bir müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Zengin olan çocukların fitreleri, İmam-ı A'zam'a göre o çocuğun malından verilir. İmam-ı Muhammed'e göre ise, onu da babası verir.

 Bülûğa girmekle beraber aklî dengesi yerinde olmayan çocukların fitresini de yine babası verir. Henüz doğmayan çocuk için ise, fitre verilmez.

 Bir kimse, kendi evinde otursalar bile, babası, anası, dedesi, ninesi için fitre vermekle mükellef değildir. Akrabalar da böyledir. Babaları hayatta olsun olmasın dede, oğlunun fakir çocukları (torunları) için fitre vermekle mükellef değildir.

 Bir kimse kendi hanımıyla büyük ve akıllı olan oğlunun fitresini vermekle mükellef değildir. Çünkü bunlar kendilerine sahip ve tek başlarına tasarrufa yetkilidirler. Fakat bunların müsaadesini alarak kocanın veya babanın onlar yerine fitre vermesi câiz olur. Ve bunlar kendi evinde ve idaresi altında iseler izinsiz de verebilir. Fakat aslolan herkesin kendi fitresini kendi malından ödemesidir.

İmam-ı Şâfiî'ye göre kadının fitresini kadın zengin bile olsa kocası öder. Fitre zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir. Ve fakirlere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir. Fitre verirken verilen şey'in fitre olduğunu belirtmek şart değildir.

 Fitreyi aralarında evlilik veya babalık - oğulluk (usul - füru') ilişkileri olanlar birbirlerine veremezler. Meselâ bir kimse fitresini fakir olan kocasına veya babasına veya oğluna veremez.

Fitre Nasıl Ödenir?

Bir kimse fitresini bir fakire verebilir. Fakat bir fitre bölünerek birkaç fakire verilemez. Müteaddit kimseler fitrelerini birleştirip tek bir fakire verebilirler.

Müteaddit fitreler sahiplerinin izniyle karışmış halde fakirlere verilebilir. Her fitreyi ayrı ayrı vermek lüzumu yoktur. Bununla beraber ayrı ayrı verilmesi daha güzel görülmüştür.

Fitreler mükellefin bulunduğu yerin fakirlerine verilmelidir. Başka yerlere gönderilmek mekruhtur.

 2018 Fitrenin Miktarı Ne Kadardır?

Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir:

 1.  Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa' (520 dirhem: 1667 gr.) dır.

 2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa' (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.

 3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa' (3333 gr.) dır.

 4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa' (3333 gr.) dır.

 Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir. Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir.

Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden birinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine münasib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zenginlik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.

Fitre ve zekat, yerine getirmemiz gereken ibadetlerden biridir. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da birçok kişi "Fitre ve zekat nasıl hesaplanır?" sorusunu sormaya başladı.

 Dinen zengin olanlar verebilir

 Zekat; Dinen zenginlik ölçüsü kadar mala sahip olan kişilerin, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmasına denir.

 40’ta 1’i verilir

 Maddi sıkıntısı olmayan Müslümanlar, yılda bir kez mallarının kırkta birini zekat olarak vermek zorundadır. Zekatın kelime anlamı 'Artma, çoğalma, arıtma, bereket' tir.

 Zekat kimlere farzdır?

 Akıllı, ergenlik çağına gelen, borcu olmayan, nisap miktarı mala sahip olan her hür Müslüman zekat vermek durumundadır. Zenginlik göstergesi olan yeni bir mal alındığında ise bir yıl sonra zekat vermek farzdır.

 Peki, nisap miktarı nedir?

 80 gram veya daha fazla altın, 560 gram veya fazlası gümüş, 80 gram altın miktarına eşit para, parayla aynı ölçüde ticaret malları, 40 taneden fazla koyun ve keçi, 30 ve fazlası sığır ve manda, 5 ve fazlası devesi olan zekat vermek zorundadır.

 Zekat kime verilir?

 Fakirlere, günlük yiyeceğini temin etmekte zorlananlara, borçlulara, yolda kalanlara,, Allah yolunda cihat edenlere zekat verilir. “Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir hakîmdir.” (Tevbe suresi 60. ayet)

 Zekat kime verilmez?

 Anne, baba, dede, büyük anne, oğullar, kızlar ve bunlardan olan torunlara zekat verilmez. Yalnızca Ramazan ayında mı zekat verilir? Zekat yılda bir kez verilir ve Ramazan ayında verilmesi zorunlu değildir.

 Zekat nasıl hesaplanır?

 Zekata tabi varlıkların 1/40'ı ihtiyaç sahiplerine verilir. Örneğin; 10 bin liralık mal varlığı olan ve borcu bulunmayan kişinin zekat olarak 250 lira ödemesi gerekiyor.

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı