Nadide bir yapı: Kılıç Mescid Minaresi

  • Kılıç Mescidi 1175 yılında Şeyh Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. Camisi yıkılmış yalnız minaresi kalmıştır. Cami adını bu mahallede oturan Oğuz Boylarının Kılıç aşiretinden aldığı mümkün olduğu gibi Sivrihisar, kılıçla fetholunduğu ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescid olması dolayısıyla da bu ismi almış olması muhtemeldir. Minare inşa edildiği dönemin özelliklerini taşıması nedeniyle değer kazanmaktadır.

  • Yine kentte süsleyici çini kuşaklara sahip olan tek minaredir. Sivrihisar Ulu Camisinde bulunan ahşap minberin bu minarenin mescidinden getirtildiği söylenmektedir. Anıtsal boyutlara sahip olan minareye bağlı yapının mescid ölçeğinde olması dikkat çekicidir.

  • Kılıç Minaresi, kesme taştan kare şeklinde bir kaide üzerine oturtulmuştur. Halen 4 büyük basamakla çıkılan kapısı, camiye bitişik olduğu batı tarafında bulunmaktadır. Kapısı ahşap ve tek kanatlıdır. Kaidesinin üzerinde bulunan dört köşe pabuçluk kısmı, köşelerinden bağlanarak silindir gövde ile uyuşmuştur.
    53 basamaklı olup, minare gövdesinde şerefe altındaki bilezik ile şerefe arasında çini bir kuşak yer alır. Minarenin konik külahı üzerinde ise hilal biçiminde bir alem vardır.